HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

PROFETORD
till Sverige

PROFETIOR-
DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg


Så skriver David
Wilkerson i boken
"Americas Last
Call"
om Jesu tilkommelse
:

'..Bibeln säger att
precis före Guds
domar så kommer
massor av hans
egna att slå
dövörat till för
alla profetiska
varningar.
Varför?
Jo för att man tar
del av överflödet
precis som de
ogudaktiga gör.
Ingen vill
egentligen överge
sina liv i detta
överflöd. Denna
tidsålders Gud
har förblindat
dem och då
kommer man att
skratta åt
varningarna och
gå emot Guds
varningar.
-------
2 Krön 7:14
....men om mitt
folk, som är
uppkallat efter
mitt namn,
ödmjukar sig
och ber och söker
mitt ansikte och
omvänder sig
från sina onda
vägar, då vill jag
höra det från
himlen och
förlåta deras
synd och skaffa
läkedom åt deras
land.'

Tidens Tecken

Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Uppenbarelseboken 16:18

Aktuella bloggar....
Med fokus på tidens tecken och Jesu snara återkomst


Den yttersta tiden! - med många blogginlägg

Jesus kommer snart!
av Mikael Walfridsson


Video-serie: När Jesus kommer tillbaka - vad händer då?
Del 1/3 - Stanley Sjöberg
Del 2/3 - Stanley Sjöberg
Del 3/3 - Stanley Sjöberg


Video: 1973 Prophecy - The Vision
by David Wilkerson
(Eng)

Herrens tilltal till sitt folk i Sverige
En angelägen profetia!


Video-serie från Norge av Hans Bratterud

Bibelundervisning från hans bokverk "Verdens Gjenfødelse"
med undertitel 'Världens historia från skapelsen till det nya Jerusalem'
baserat på Guds Ord.När denna tiden kommer, måste vi stå stadigt fast på Guds ord.

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Hebreerbrevet 13:5

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa
Johannes 14:27

Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva
Johannes 14:16-19


Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er*, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.
Lukas 6:22-23

Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.
Matteus 5:11

Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord
Johannes 15:20

Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart. Vidare sade han till dem: Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga.
Lukas 21:9-15

Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.
Matteus 5:44

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.
Romarbrevet 12:14

Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.
Uppenbarelseboken 2:10

Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.
1 Korinthierbrevet 9:24-27

Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.
2 Timotheosbrevet 4:8

Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom
Jakobsbrevet 1:12

Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer, vem om inte ni?
1 Thessalonikerbrevet 2:19

När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.
1 Petrusbrevet 5:4

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.
Uppenbarelseboken 3:11


Jesus hämtar oss snart!


Vad har hänt?
Mycket viktigt att läsa!

I Väntans Tid


Två visioner om uppryckandet:
Jude i Tel Aviv drömde om uppryckandet - Shiitisk muslim från Iran drömde också om uppryckandet av de kristna.


Profetisk vision:
Jag såg gränsen i sanden - det kommer snart att bli uppenbart vem som hör till Kristus och vem som är den falska kyrkan.


Vedermödan

Tidens Tecken:
-Ken Peters såg vedermödan


Profetior-Tidstecken:


Video: MESSIAS uppenbarad! - YouTube (Sv)


Profetord till Sverige

Profetior-Drömmar


Video:

TidsTecken
av Holger Nilsson

1. Armé på 200 milj. soldater
2. Narkotika
3. Televisionen
4. EU
5.Vilddjurets märke
6. Satteliter
7. Ozonlagret
8.Global elförsörjning
9. Kriget i Israel
10. 50 kilos hagelkorn


Video:
Står vi på tröskeln till vedermödan?
- Vågar församlingen se tecknen?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,


Nasa


weather.com


Solen - En sovande jätte vaknar,LYSSNA på:
1 Tessalonikerbrevet 4:14-18
Från Norea Radio med
Kurt Vessman

norea SVERIGE
Bibelns beskrivning!

..Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. - Matteus 13:47-50

-
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. - Uppenbarelseboken 12:12

... och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet.

-
2 Thessalonikerbrevet 1:8-9

-
Då ropade han: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.' -
-
Lukas 16:24

-
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: 'Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.'
- Matteus 25:41

-
Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel.
- Uppenbarelseboken 21:8

... otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
-
Galaterbrevet 5:19-21

-
Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.
- Uppenbarelseboken 20:15


Be till Jesus, han vill hjälpa dig!


(Se i Bibelhäftet, "Bibeln är Guds ord till dig" uppe t.v.)

Matteus 24:7 - Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Markus 13:8 - Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på födslovåndorna.

Lukas 21:11 - Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

Uppenbarelseboken 6:12 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod.

Uppenbarelseboken 11:13 - I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud.

Uppenbarelseboken 11:19 - Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

Uppenbarelseboken 16:18 - Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den

Uppenbarelseboken 8:7-13 - Den förste blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och slog ner på jorden, och en tredjedel av jorden brändes av, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp....Då var det som om ett stort brinnande berg slog ner i havet, och en tredjedel av havet blev till blod, en tredjedel av alla levande väsen i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under....Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.... Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste en tredjedel av sitt ljus och natten likaså. Och jag såg, och jag hörde hur en örn som flög över himlens mitt ropade med hög röst: Ve, ve, ve över jordens invånare när de tre andra änglarna snart låter sina basuner ljuda. - Läs vidare.....

Bibelordet säger:

2 Tim 3:4 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

1 Joh 4:1-6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

1 Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Petrus 2:1-3 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument att sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.


Läs vidare vad bibeln säger om Vilddjurets märke:


Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Uppenbarelseboken 13:16, 17

En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Uppenbarelseboken 14:9-12

Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.
Uppenbarelseboken 16:2

Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. Uppenbarelseboken 19:20

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.
Uppenbarelseboken 20:4

Varenda människa på jorden kommer alltså tvingas att ta märket! Antingen tar du märket eller får du ta konsekvenserna av att inte ta det. Här kommer Guds folk att prövas. Ta varningen på allvar, kristen som icke kristen. Du har allt att förlorar om du tar märket och tillber vilddjuret. Visst, väljer du att inte ta märket kommer du antagligen att få lida, men lidandet är tidsbegränsat. Bortom lidandet väntar en evig tillvaro hos Gud.

Ordspråksboken 30:4 - Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet ju det?

Psaltaren 135:6-7 - Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskyar stiga upp från jordens ända, han som låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum.Den sista stora nöden Markus 13:14-37

" När ni ser den vanhelgande skändligheten stå där den minst av allt borde stå (må den som läser fatta det rätt), då skall de som bor i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket skall inte gå ner och hämta något inne i huset, och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Be att det inte sker på vintern. Ty de dagarna blir till ett lidande vars like inte har funnits sedan Gud skapade världen och heller inte kommer att finnas. Om inte Herren hade förkortat den tiden, skulle ingen människa bli räddad. Men för deras skull som han har utvalt har han förkortat tiden. Och om då någon säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. Ta er i akt! Jag har sagt er allt i förväg.

Människosonens ankomst
Men i de dagarna, efter all denna nöd, skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns.

Liknelsen om fikonträdets knoppning
Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.

Håll er vakna
Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!Uppenbarelseboken kap.8

Det sjunde sigillet bryts

1 När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen omkring en halv timme.

De sju änglarna med de sju basunerna

2 Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. 3 Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 4 Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. 5 Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. 6 Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.

De fyra första basunerna

7 Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av.

8 Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, 9 och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.

10 Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. 11 Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som hade blivit förgiftade.

12 Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus, och natten likaså.

13 Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst: Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner.


Uppenbarelseboken kap.9

Den femte basunen

1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.

7 Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnor, tänder som lejon 9 och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. 12 Det första veropet är över. Se, efter det kommer två andra.

Den sjätte basunen

13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat. 15 Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. 16 Antalet män i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal. 17 Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel. 18 Av dessa tre plågor, elden, röken och svavlet som kom ur deras mun, dödades tredjedelen av människorna. 19 Ty hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svans. Deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dem vållar de skada.

20 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå.

21 Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.


Synder som hindrar även kristna att komma in i Guds rike.


Att lyda Jesus och avhålla sig från synd är inte att vara”frälst av gärningar”. Vi kan inte bli frälst av gärningar allena och inte heller av tro allena. Sann tro visar sig i gärningar. Tro utan gärningar är DÖD och det betyder att gärningar är väsentliga för vår frälsning.

Jesus säger:

Joh.14:21-24. Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom, och skall uppenbara mig för honom.

Judas, inte Iskariot, sade då till honom: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?

Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

Vidare kan vi läsa:

Gal 5:19-21. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

1 Kor 6: 9-10. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

Ef. 5: 3-6. Otukt och all orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, så som det anstår heliga, och inte heller passar sig skamligt eller dåraktigt tal eller gyckel, utan i stället tacksägelse.

Ty det skall ni veta, att ingen otuktig eller oren, eller girig, som är en avgudadyrkare, har arvedel i Kristi och Guds rike.

LÅT INGEN BEDRAGA ER med fåfängliga ord, ty för sådant kommer Guds vrede över otrons barn.

Upp. 21:8 Men de fega, otrogna (unbelieving) och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.

2 Tim 3:2-5 Ty människorna skall då vara egenkära, giriga, skrytsamma, högfärdiga, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, oåterhållsamma, obehärskade, de skall hata det goda, förrädiska, besinningslösa, uppblåsta, de skall älska njutning mer än Gud. De skall ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.

1 Thess 4:3-8 Ni vet ju, vilka bud vi gav er genom Herren Jesus. Ty detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att ha sitt eget kärl i helgelse och ära, inte i begärelses lusta så som hedningarna, som inte känner Gud, och att ingen förgår sig eller bedrar sin broder i någon sak, ty Herren är en hämnare över allt detta, vilket vi också tidigare har sagt och betygat för er.

Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse. Den som föraktar detta, föraktar inte någon människa utan Gud, som har gett oss sin Helige Ande.

Upp 21:27 Och aldrig någonsin skall något ORENT komma in i den eller någon som gör styggelse eller ljuger, utan de som är skrivna i livets bok hos Lammet.

Hebr. 12:14-15. Sträva efter frid med alla och efter HELGELSE, utan vilken ingen får se Herren. Och se till att ingen GÅR MISTE om Guds NÅD, att ingen bitter rot skjuter upp och vållar skada, så att att många därigenom blir besmittade

Upp. 3:15-16. Jag vet om dina gärningar. Du är varken kall eller varm. O, att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, skall jag spy ut dig ur min mun.


http://www.youtube.com/watch?v=TYHOqpbSTu8


Videoserie från Norge av Hans Bratterud
Verdens Gjenfødelse - serie 3, Program 3.mp4
Upptakten till tredje värdskriget, leder till Israels återupprättelse och islam fall i Mellanöstern. Hans Bratterud är lärare och historiker. Lyssna vidare: Tidens Tecken

Jesus Kommer Snart! Läs denna mycket aktuella blogg....
En blogg med fokus på tidens tecken och Jesu snara återkomst av Mikael Walfridsson
Se vidare:
Tidens Tecken