HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE

PROFETIOR
DRÖMMAR

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg


Traktater
Jesus sa:
Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
Matteus 28:18-20
Guds ord vänder inte tillbaka fåfängt...Jes.55:11

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar..." Matt. 28:19-20

Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Matt. 7:21

Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.
Gal 6:9

Gud välsigne dig! önskar Marianne


Här nere finns texten till Tre traktater och Bibelhäftet Jesus hämtar oss snart ......


Traktat 1


Jesus älskar dig! Bibeln ger dig svar...

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son
till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. (Johannes 3:16-17)

För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i
höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. (Romarbrevet 8:38-39)

Läs också: 1 Johannes brev 4:7-21 - Läs gärna hela kapitlet

Jesus förlåter dig! Hans blod renar från all synd... (1 Johannes brev 1:7)


...Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
(1 Johannes brev 1:9)

Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.
(Kolosserbrevet 1:13-14)

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. (Romarbrevet 6:23)

Gud själv har sagt: Jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta.
Vad kan en människa göra mig? (Hebreerbrevet 13:5-6)


Du kan bli fri!

Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. (Johannes 8:32)

Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria. (Johannes 8:36)

Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6)

Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad.
(Romarbrevet 10:9)


Guds helige Ande vill hjälpa dig

Jesus sa: ”Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.
Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet”
(Johannes 14:26-27)

Bibeln ger dig svar

Jesus sa:”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. (Matt. 24:35)

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och
märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. (Hebreerbrevet 4:12)

Jesus hämtar oss snart. Gör dig beredd...

...Han dröjer för er skull... Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas
i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås... Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet
bor... Ni, mina kära, som fått veta detta, ska vara på er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet.
Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus... (2 Petrus brev 3:9 -18)
Läs hela kapitlet

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade... Gud ska sända er den Messias som han har bestämt,Jesus...
(Apostlagärningarna 3:19-21)

…de som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte
och från hans makt och härlighet...

(2 Thessalonikerbrevet 1:8-10, Uppenbarelseboken 20:11-15 , 21:1-8, Matteus 25:31-46)

Jesu famn är öppen. Lita på honom! Läs: (Kolosserbrevet 1:13-23)

Behöver du hjälp? Ta kontakt med en kristen kyrka på din ort, som har en levande tro på Jesus, där du kan få gemenskap och hjälp med dina
frågor. Du kan också söka efter en kyrka på: kyrktorget.se och kyrksajten.se.

Ta fram din Bibel och läs varje dag. Börja gärna med nya testamentet och sedan det gamla

Be till Jesus! Han hör din bön. Läs: (Lukas 11:1-13)

Se gärna kristen TV på: kanal10.se, kanal10norge.no, visjonnorge.com.
Traktat 2.


Vill du ta emot Jesus i ditt liv?


Att ta emot Jesus är mycket enkelt. Bibeln säger att ”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och tror i ditt hjärta att Gud uppväckte
Jesus från de döda, då blir du frälst” (Romarbrevet10:9).

Frälst betyder räddad – att du får gemenskap med Gud. Du behöver egentligen bara tala till honom, ärligt och direkt från ditt hjärta,
precis som du talar med en vän. Jesus har väntat och längtat efter att höra från dig. Om du inte vet vad du skall be, kan du be den här bönen:
Jesus nu kommer jag till dig. Jag vill lära känna dig.
Jag tror att du är Guds son och att du har dött för mina synder.
Jag erkänner att jag inte är fullkomlig. Förlåt mig mina fel och mina brister.
Rena mig från min synd. Jag vill att du skall bli Herre i mitt liv.
---------------
Jesus, tack för att du har tagit emot mig nu.
Tack för att jag får vara som ett av dina barn.
Låt mig känna din kärlek i mitt liv och hjälp mig att leva för dig Amen.

Förvandlingen sker på insidan. Jesus har nu flyttat in i ditt inre!

Bibeln talar om att det är viktigt för kristna att samlas. Tillsammans kan vi upptäcka bibeln, tillsammans kan vi dela med oss av vad Gud
gjort i våra liv. Vi kan också be för varandra när livet är svårt. Det finns många olika församlingar, för vi som tror är många och vi är olika . Vi råder dig
att besöka lite olika församlingar där du bor, så att du hittar en plats där just du känner dig hemma.

På kyrktorget.se och kyrksajten.se finns ett register med över 4200 svenska kyrkor. Där kan du få hjälp i ditt sökande.

Titta också gärna på den svenska kristna TV-kanalen kanal10.se och de norska kristna TV-kanalerna kanal10norge.no, visjonnorge.com
internet, med program hela dygnet.

Gud välsigne dig och välkommen in i familjen!
Traktat 3.


Du är älskad!

Vet du om att Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv?
Om du skulle dö just nu, vet du om du kommer till himlen då?


Bibeln säger:

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.” Romarbrevet 3:23

”Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.” Romarbrevet 6:23

”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli räddad.
Romarbrevet 10:9


Dessa bibelord gäller också dig, eller hur?

Får jag be till Gud för dig?


Jesus, hjälp min vän varje dag framöver att lita på dig och ta emot dig och din förlåtelse, nåd och kärlek. Befria och lös från alla band
som binder. Amen

Vill du ta emot det Gud vill ge dig?
Då kan du be ungefär så här:

Käre Jesus, kom in i mitt hjärta
Förlåt mig alla fel jag gjort
Rena och befria mig, Jesus
Tack för att Du dog för mig på Golgata

Jag tror att Du har uppstått från det döda
och att Du kommer tillbaks för att hämta mig hem
Fyll mig med Guds helige Ande
Ge mig en hunger efter Guds ord i Bibeln

och att lyssna till Dig och tala med Dig, Jesus
Ge mig en längtan att visa andra vägen till Dig

Tack Jesus, för att Du tagit emot mig
Tack för att Du älskar mig
Tack för att jag är förlåten och på väg till himlen
Tack för att jag får vara ett av Dina barn. Amen

Nu har Jesus förlåtit dig och Han älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Gud välsigne dig och välkommen in i familjen

Behöver du hjälp? Ta kontakt med en kristen kyrka på din ort, som har en levande tro på Gud, där du kan få gemenskap och hjälp med

dina frågor eller sök efter en kyrka på kyrktorget.se och kyrksajten.se

Ta fram din bibel och läs varje dag. Börja gärna med nya testamentet och sedan det gamla.

Ge inte upp! Be till Jesus! Han hör din bön!

Se gärna kristen TV på:
kanal10.se, kanal10norge.no, visjonnorge.com
Ett bibelhäfte:


Bibelcitat från 1982-års bibel!

Jesus älskar dig! Bibeln ger dig svar...

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte
sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.” Johannes 3:16-17

För
jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter
i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. Romarbrevet 8:38-39

Läs också: 1 Johannes brev 4:7-21

Jesus förlåter dig!


Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
1 Johannes brev 1:9

Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder

Kolosserbrevet 1:13-14


Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. Romarbrevet 6:23


Du kan bli fri!

Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Johannes 8:32

Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36

Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6


Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad.
Romarbrevet 10:9

Guds helige Ande vill hjälpa dig!


Jesus sa: ”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har
sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
Johannes 14:26-27

Jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid: Sanningens Ande. Världen kan inte ta emot den,
eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte
lämna er ensamma, jag ska komma till er. Johannes 14:16-18

Jesus sa: ”Men när han kommer, Sanningens Ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av sig själv utan förkunna det
han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, av mig skall han ta emot det han låter er veta.” Johannes 16:13-15

Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6 Gamla testamentet

Bibeln ger dig svar!


Varje bok i skriften är inspirerad av Gud .... 2 Timotheosbrevet 3:16


Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg
och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Hebreerbrevet 4:12


Jesus sa: ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.”Matteus 24:35

Jesus svarade: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och stanna hos
honom. Johannes 14:23


Antikrist och hans falska profeter!

Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 1 Johannes brev 2:22


Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen. Då kan ni se vilken
ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus
är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. 1 Johannes brev 4:1-3
Läs vidare verserna 4-6

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar
dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få
makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.
2 Thessalonikerbrevet 2:9-12

Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst
eller häxeri, ingen som sysslar med besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda.
En styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.
5 Moseboken 18:10-12 Gamla testamentet

Bibelns beskrivning av helvetet!

Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska
man gråta och skära tänder. Matteus 13:49-50

...och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. Deras straff blir
evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet. 2 Thessalonikerbrevet 1:8-9


Sedan ska han säga till dem som står till vänster: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.
Matt. 25:41


Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner
av eld och svavel Uppenbarelseboken 21:8

Läs också: Liknelsen om den rike mannen och Lasarus i Lukas 16:19-31

Ge inte upp! Jesus kan hjälpa dig! Han hör din bön!

Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp:

I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på
gång till honom och sade: 'Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.' Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: 'Inte för
att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till,
annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.' Och Herren sade: Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud
låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han ska snart nog låta dem
få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Lukas 18:1-8


Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna:
om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad
vi ber honom om. 1 Johannes brev 5:13-15

Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni
ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Johannes 16:23-24

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och
pinad.

Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få
frid, och genom hans sår blir vi helade.
Jesaja 53:4-5 Gamla testamentet

Läs också: Lukas 11:5-13 Lukas 13:10-17

Jesus ska komma tillbaka!


Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som
längtar efter hans ankomst.
2 Timotheusbrevet 4:8

Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i
Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.
Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.
1 Thessalonikerbrevet 4:16-18

Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå
förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt
som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds
dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte
väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 2 Petrus brev 3:9-13

Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen. Lukas 12:40

Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir
skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade,
våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. 2 Timotheosbrevet 3:1-4

Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag
sagt er det i förväg. Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. Liksom blixten
kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst.
Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas.
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då ska alla jordens stammar höja klagorop, och man ska få se Människosonen komma
på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de ska samla hans utvalda
från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Matteus 24:24-31


En öppen himmel väntar oss!


Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 1 Korinthierbrevet 2:9

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer.
Det som en gång var är borta. Uppenbarelseboken 21:4

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår
ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, för han har kraft att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:20-21

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är.
Johannes 14:1-3

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet
klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Uppenbarelseboken 7:9

Kasta dig i Jesu armar! Lita på honom!

Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.
Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt,
troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i
honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, för
Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom,
allt på jorden och allt i himlen.
Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus
led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro, har
en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare
jag, Paulus, har blivit. Kolosserbrevet 1:13-23

Gud själv har sagt: Jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta.
Vad kan en människa göra mig? Hebreerbrevet 13:5-6

Gud välsigne dig! Var rädd om dig!

Får jag be en liten bön till Gud för dig?

Jesus, tack för din kärlek. Tack för att du ser mina vänner här.
Jesus hjälp dem varje dag framöver att lita på dig och ta emot din förlåtelse, nåd och kärlek och att ge sina liv helt till dig. Befria och lös
ifrån alla band som binder. Amen.

Vill du ta emot det Gud vill ge dig?
Då kan du be ungefär så här:

Käre Jesus, kom in i mitt hjärta
Förlåt mig alla fel jag gjort
Rena och befria mig, Jesus
Tack för att du dog för mig på Golgata
Jag tror att du har uppstått från det döda
och att du kommer tillbaks för att hämta mig hem
Fyll mig med Guds helige Ande
Ge mig en hunger efter Guds ord i Bibeln och att lyssna till dig och tala med dig, Jesus
Ge mig en längtan att visa andra vägen till dig

Tack för att du tagit emot mig Tack för att du älskar mig
Tack för att jag är förlåten och på väg till himlen
Tack för att jag får vara ett av dina barn Amen.

Nu har Jesus förlåtit dig och Han älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Gud välsigne dig och välkommen in i familjen.

Behöver du hjälp? Ta kontakt med en kristen kyrka på din ort, som har en levande tro på Gud, där du kan få gemenskap och hjälp med dina
frågor eller sök efter en kyrka på kyrktorget.se och kyrksajten.se Där kan du få hjälp i ditt sökande.

Ta fram din bibel och läs varje dag. Börja gärna med nya testamentet och sedan det gamla.

Ge inte upp! Be till Jesus! Han hör din bön!

Se gärna kristen TV på: kanal10.se, kanal10norge.no, visjonnorge.com
Tio Guds bud - 2 Mosebok 20:3-17

1. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig.

2. Du ska inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av
det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som
hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden,
när man älskar mig och håller mina bud.

3. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens,
din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller
din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. På sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och
allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

5. Hedra din far och din mor, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

6. Du ska inte dräpa.

7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.

8. Du ska inte stjäla.

9. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna,
ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.


Sammanställt av Marianne Landin