HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE!

PROFETIOR
-DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg
Finns som bok på svenska: "Himlen finns på riktigt"

Himlen
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:20-21

Vår älskade dotter Maria är hemma hos Jesus nu, hon dog 26 april 2010 41 år
och min älskade man Bengt är också där nu, han dog 16 juli 2014 71 år

"En väninna till mig berättade att hon i en syn samtidigt som Bengt dog, såg himlen öppen och Jesus stå vid himlaporten med uträckt arm, när Bengt kom dit och Jesus sa till honom: "Välkommen du gode och trogne tjänare, kom in i min faders glädje", och så tog Jesus Bengts hand och de gick båda in i himlen!"
Jag får möta både Maria och Bengt i himlen en dag. Tack Jesus!

Film: En glimt av evigheten - Ian McCormac var död en kort tid och mötte Jesus (Eng/Sv)

Sång: Till himmelen jag går....

Video: Colton Burpo besökte himlen (Eng)

Video: En pojke som berättar om att han var i himlen. "Himlen finns på riktigt" (Eng)

Video: - Conny Strömgård sjunger sången: "Han skall stå vid himlaporten"

Video: Samlade video om "GUDS UNDER"


En öppen himmel väntar när du tagit emot Jesus!

Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 1 Korinthierbrevet 2:9

Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.

Uppenbarelseboken 21:4


Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:20-21


Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.
Johannes 14:1-3


Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 2 Petus brev 3:13

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Romarebrevet 8:18

Och sedan skall vi alltid vara hos honom. 1 Thessalonikerbrevet 4:17

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer.......Uppenbarelseboken 7:9-17

.Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Uppenbarelseboken 5:13


Uppenbarelseboken - kapitel 21

Den nya himlen och den nya jorden

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sade också till mig: Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.

Det nya Jerusalem

En av de sju änglarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.

Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. (1 Romersk stadie = 185 m. 12.000 stadie ggr. 185 m = 2.220.000 m - 2.220 km) Dess längd, bredd och höjd var lika. Han mätte också upp dess mur till etthundrafyrtiofyra alnar ( knappt 72 m hög) efter människors mått, som också är änglars. Muren var byggd av jaspis, och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas.

Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen - natt skall inte finnas där - och folkens härlighet och ära skall föras in i staden. Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Uppenbarelseboken - kapitel 22

Och ängeln visade mig en flod med livets vatten, kristallklar. Den flyter från Guds och Lammets tron mitt på stadens gata. På var sida om floden står livets träd som bär tolv slags frukter och varje månad ger sin frukt. Trädets blad skänker läkedom åt folken. Det ska inte finnas någon förbannelse mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Det ska inte finnas någon natt mer, och de behöver inget lampsken eller solljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i evigheters evighet.

Han sa till mig: ˮDessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske.ˮ

Jesus kommer snart

ˮLyssna, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.ˮ

Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och då jag hade hört och sett föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sa till mig: ˮLåt bli. Jag är en medtjänare liksom du och dina bröder profeterna och dem som håller fast vid orden i denna bok. Tillbe Gud.ˮ

Och han sa till mig: ˮFörsegla inte orden i denna boks profetior, för tiden är nära. Den orättfärdige ska fortsätta att leva orättfärdigt, den nedsmutsade ska fortsätta att smutsa ner sig. Den rättfärdige ska fortsätta att leva rättfärdigt, den helige ska fortsätta att helga sig.ˮ

ˮLyssna, jag kommer snart. Och jag har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, begynnelsen och slutet.

Saliga är de som tvättar sina kläder. De får rätt till livets träd och får gå in i staden genom dess portar. Utanför är hundarna och ockultisterna och de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna, och alla som älskar lögn och lever i den.

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den strålande morgonstjärnan.ˮ

Anden och bruden säger: ˮKom!ˮ Och den som hör det ska säga: ˮKom!ˮ Och den som törstar ska komma. Den som vill får ta emot livets vatten som gåva.

Jag varnar alla som hör profetians ord i denna bok: om någon tillfogar något ska Gud på honom tillfoga de plågor som det står om i denna bok. Och om någon tar bort ord från denna profetiska bok ska Gud ta bort hans del från livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok.

Han som vittnar om detta säger: ˮJa, jag kommer snart.ˮ Amen. Kom, Herre Jesus.

Herren Jesu nåd är med er alla.


--------------------------------------------