HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETIOR
till SVERIGE

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg
När denna tiden kommer,
måste vi stå stadigt fast på Guds ord.


Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har.
Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig
eller överge dig.

Hebreerbrevet 13:15

Profetior o drömmar ..... Förakta inte profetior, men pröva allt...... 1 Tess 5:14-22

Katastrofen kommer som en störtflod över Sverige - David Eckefjord 3-5 oktober 2014

Profetia: "Helt oförberett kommer detta land att vara när det intas av fientliga styrkor."

"Man har förkastat mina ord länge nog i detta land och levt efter sina egna begär. Tiden är snart inne för mina domar att gå över detta ogudaktiga land. "

Dessa mycket allvarsamma ord kom till mig under bön, den 3-5 oktober, nu upplever jag Herrens maning att dela dessa vidare, jag har lagt ut dem på min Facebook sida, men under bön nu på morgonen upplevde jag att Herren manar mig att dela dem med dig via meil. Jag fruktar Gud, och bävar inför allsmäktig Gud inför det jag tror är Hans ord, jag känner en oerhörd nöd och vånda inom mig. Du ska pröva dessa ord i ditt eget hjärta och mot Guds ord, känner du Herrens maning att dela dem vidare så gör du så. Jag upplever det vara varningsord i en mycket sen tid innan allt förändras, så hastigt att ingen utom de som har olja i sina lampor och är vakande förstår. Låt oss fortsätta att be för vårt land och folk innan nådens tid är slut.

Här följer orden:

Katastrofen kommer som en störtflod över detta land!!

Helt oförberett kommer detta land att vara när det intas av fientliga styrkor. Man har förkastat mina ord länge nog i detta land och levt efter sina egna begär. Tiden är snart inne för mina domar att gå över detta ogudaktiga land. Jag vill inte dom, jag vill nåd säger Herren. Men mitt folk mördar, begår äktenskapsbrott, man svär, ljuger och stjäl. Alla mina älskade ofödda barn som man mördar för sin vällusts skull. Det är en skam, och ni i detta land har dragit en blodsskuld över er.

Jag vill nåd men ur mina domar kommer människor att omvända sig, det är den enda vägen för detta ogudaktiga folk. Jag älskar mitt land Sverige, med dess folk säger Herren, Herren den Allsmäktige, men ni har vänt mig ryggen genom er synd, och era överträdelser vilar tungt på detta land. Tiden är kort mina barn, omvänd er medan tid är. Många kommer för sent att vakna upp ur sin sömn. Jag har länge och på många olika sätt varnat mitt älskade folk till omvändelse. Men ni har inte velat lyssna till mina profeters förmaningar utan gjort er hårda, därför kommer dom när jag vill nåd. Genom detta kommer många att bli räddade, trots det lidande ni måste genomgå. Men det gör er öppna för nåden, då ni inte längre klarar er själva genom ert materiella välstånd som varit en av alla era gudar.

Vänd dig mitt barn av ditt hjärta till mig, vänd om från din synd, ditt jagande av eget ägande, till att dela med dig till alla dessa som lider. Sök mig medan jag låter mig finnas. Tiden är mycket kort, snart faller detta land i bitar under min dom. Vänd om mitt älskade barn medans tid finns. Tiden är mycket kort, Jag kommer snart på skyarna, för att hämta min brud, de som gjort sig redo som är heliga och rena och redo för min bröllopsmåltid, Lammets fest. Saliga är de som tvättat sina kläder vita i Lammets blod, genom att omvända sig från sin synd, himmelen är öppen för alla dessa. Så har Herrens mun talat. Jag är den förste och den siste, var redo jag kommer snart. Amen, amen säger Herren den Allsmäktige, den ende sanne Guden. Mina ord är sanna och vissa. Tro och ta emot säger Herren, Herren.

Just nu förbereds antikristligt välde över jorden, förödelsens styggelse kommer snart att stå på helig plats. Mina heliga kommer att förföljas, men min härlighet kommer att vara över dem, de som har sina hjärtan fyllda av mig och vända till mig när svårigheterna kommer. Sök mig, där är din trygghet mitt barn, om du än måste gå igenom mörker och djupa vatten så är jag med dig och min nåd är dig nog. Jag bär dig, jag fyller dig med min Andes kraft. Lev i tacksägelse där är nåden verksam. Dessa ord mitt barn är för att ge dig kraft vad som än kommer på. Svårigheter måste komma, det är förutbestämt. Ingen annan väg är möjlig, men mitt i den kan du vara trygg hos mig mitt älskade barn.

Jag är nåd och sanning, för var och en som av sitt hjärta vänder sig till mig. Jag vill rädda och frälsa, det är mitt enda syfte i allt jag gör, men när människan gör sig hård och otillgänglig så finns till slut ingen annan väg än dom och svårigheter, för att väcka en sovande församling och en fallen värld. Min är äran och makten i evighet säger Herren, Herren den Allsmäktige, ende och sanne Guden. Frukta inte, jag älskar mina barn, mitt folk i detta land. För var och en som söker skydd hos mig bevarar jag hos mig i tider av svårigheter. Det är inte för intet Jag varnar. Jag vill väcka de som sover, men de som gjort sig hårda och stora i sig själva är ointagliga utan att svårigheter måste komma. Min är nåden den vill Jag ge i fullt mått till var och en som omvänder sig från sin synd säger Herren, Herren. Frukta inte säger Herren, Herren.

Skulle jag tala lögn mitt barn, nej Jag talar sanning. Dessa mina ord är vissa och sanna. Frukta inte, tro och vandra i min gemenskap, i lydnad för mig, mitt ord, då gör du min vilja. Jag är trygghet hos mig finns ro mitt i stridens hetta, frukta inte mitt barn. Så har Herrens mun talat, Amen.

Den främmande elden är inte från mig säger Herren. Min eld är helig, den renar från synd och har som syfte att hjälpa mitt folk att vandra i helighet, inte märkliga kraftmanifestationer. Det är en falsk eld, lögnens eld. Lögnaren har en avsikt, att bedraga, han kommer med falska imitationer av det som är äkta. Jag är äkta säger Herren, min är sanningen, jag ger nåd. Min eld är en helig renande eld för att hjälpa mitt folk till att leva i min heliga närvaro med sin blick på mig, på korset.

Min heliga eld renar dig för mina syften, Jag vill att min brud skall vara helig, det blir hon genom min renande eld. Akta dig mitt barn för den falska karismatiken idag. Minns mitt ord att satan kommer som en ljusets ängel för att bedra. De som inte vandrar i min helighet och längtar efter min närvaro blir lätt bedragna. Endast de som överlåter sina liv av äkta kärlek till mig vill stå fasta intill änden. Därför mitt älskade barn, ge mig ditt hjärta helt och fullt, du kan inte tjäna två herrar. Jag delar heller inte min ära med någon annan. Min är äran och makten i evigheternas evigheter säger Herren Sebaot.

Skriv mitt barn, skriv upp mitt ord. Tiderna blir mycket snart väldigt allvarliga. Det ord du hört mig säga kommer att gå i fullbordan, du ska inte frukta, dela dessa ord vidare. Min nåd kommer att frälsa i tider av oerhörda svårigheter. Människor kommer i sin nöd vända sig till mig.

Du kanske frågar, Varför? Men jag har redan sagt varför! Syndens lön är döden. När människan lever i sin synd utan att vända om kommer konsekvens. Jag vill benåda säger Herren, min nåd vill jag ge alla dessa som med sina hjärtan hänge sig åt mig. Jag kommer snart på skyarna för min brud som är redo. Svårigheterna måste komma, min luttrande eld går över detta land, för sållningens tid kommer genom svårigheterna. Jag älskar varje människa och vill inte att någon enda skall gå förlorad, men var och en har en fri vilja som jag inte tvingar mig på. Jag söker och manar och lockar för att finna människobarn som vill vara i min gemenskap utifrån kärlek, inte av plikt och religiösa beteenden.

Min är nåden, jag längtar efter att benåda, därför du människa vänd dig till den sanna vägen, till ett sant förvaltarskap av ägande, till att överlåta ditt liv med allt du är och äger och har till mig, som är den ende sanne och levande Guden. Jag är Alfa och Omega, Se Jag kommer snart, gör dig redo. Vänd dig bort från all synd, lev i min helighet och gemenskap i Anden, där är frihet, fullständig frihet och nåd. Se dessa ord är mina, de är sanna och vill möta var och en som vänder sig av sitt hjärta till mig. Så har Herrens mun talat. Amen.

DAVID ECKERFJORD

Källa: APG29


Nöden står för dörren, min nöd kommer över världen! - DAVID ECKEFJORD Lördag 31 januari 2015

Dessa ord kom under bön denna förmiddag, jag har varit inför Herren hela dagen till och från för att pröva orden. Jag har läst dem bett och gråtit och känner en djup vånda och förkrosselse inom mig för vårt land, och för vad som är på väg att ske i vår värld. Må var och en i sitt eget hjärta pröva orden inför Herren. Jag upplever dem vara från Herren, känner du på samma sätt så dela dem vidare på din sida så att vårt land får del av dem. Varje dag upplever jag Guds Ande ständigt säga, tiden är kort, snart förändras allt.

Här följer orden som kom till mig idag:
Nöden står för dörren, min nöd kommer över världen!

Gör dig redo i din bönekammare för att bli bevarad. Mitt folk, mitt folk, hör upp, tiden är kort, mycket kort. Innan det människan i sin egen förträfflighet byggt upp raseras, faller omkull såsom ett korthus, ett hus byggt på sand, allt det kommer att spolas bort, endast det som är byggt på klippan består. Hör upp! Nu är tiden strax här, mina barn ni som fruktar mig, lägg ner allt av ert eget, er egen verksamhet och sök mig. Bärga min skörd, den är mogen, skörden är mogen. Vredens tid står för dörren, frukta ej du lilla hjord, Jag är din herde, den gode herden. Men du som lever i synd behöver vända om, som Jag sagt. Synd finns inte hos mig. Jag är helig säger Herren Sebaot. Helig, helig är Jag, före allt skapat är Jag. Jag är den förste och den siste, Jag endast Jag är värd all ära, mina änglar sjunger helig, helig är Herren. Jorden skall bäva med dess inbyggare. Min tid är NU, för mitt folk att vakna upp och följa mig.

Mina domar verkställs med kraft, frukta Herren, frukta den levande Guden du människosläkte. Jag kommer i glans och ära och majestät. Du behöver omvända dig, JAG är oföränderlig, JAG ÄR, det är mitt namn. Frukta inte, frukta inte för denna värld, för människor, frukta endast mig som har makt att döma levande och döda. Mig skall du sannerligen frukta. Jag är nådefull mot syndaren som vänder om, jag bevarar nåd mot tusenden släkte efter släkte som vänder sig till mig. Ett förkrossat och ödmjukt hjärta skall Jag aldrig avvisa, som omvänder sig från sin synd.

Du behövs mitt barn för att göra mitt verk synligt, du som säger dig tillhöra mig. Sök mig i bön, kom inför mitt ansikte, lev till min ära istället för din egen. Nu är tiden mycket snart inne för fullbordan av mitt verk. Min vredes vinpress står klar för de som ej velat ta emot nåden. Jag är sannerligen sträng mot de uppblåsta, de som vägrar att ödmjuka sig, de hårdhjärtade skall få sin dom. Jag söker dig du som vill ha nåd, Jag söker människobarn över hela denna jord och min skörd kommer att bärgas, detta under mina domar för synden. Men frukta inte mitt folk, frukta inte, överlåt dig bara mer till mig. Jag är nådefull och barmhärtig och älskar i sanning med brinnande nit, men synden hatar Jag lika starkt. Lev heligt mitt folk, rena dig och gör dig klar, brudegemaket är färdigställt, Lammets bröllop står för dörren, detta då mina domar går över världen, skörden bärgas för bröllop.

Jag endast Jag vet hur allt är förberett, sök mig mitt folk, sök mitt ansikte så att du står kraftfull, av min kraft det är det som bär dig i de tider som är att komma, de står nu precis framför dig, ännu är en liten kort tid av ro. Ta den mitt barn till överlåtelse och umgänge med mig den levande och Allsmäktige Guden, där mitt barn finner du din ro, din frid. Där finns nåd för tusenden och åter tusenden, för släkten intill tidens snara ände. JAG ÄR, det är mitt namn som har talat, Jag är Herren, ödmjuka dig du som vill ha nåd, amen, amen.

Så hör nu upp Sveriges folk, din tid är kort, du har inte hört upp och lyssnat till Herren din Guds röst, du har gjort dig hård och dömande, du land du lever på lånad tid. Du har raljerat med mitt utvalda folk och du har inte förbarmat dig som du skulle. Min dom kommer över de synder du gjort dig skyldig till. Du folk, hur Jag sökt dig, hur Jag ropat till dig, detta genom heliga profeter, hur Jag in i det längsta benådat dig. Men nu! Du har inte hört upp, din tid är kort, domen kommer med väldig kraft, förödelsens styggelse är snart uppställd på helig plats. Jag har varnat och varnat, allt för att väcka de sovande och de ljumma, men ni har dyrkat det skapade framför skaparen. Jag har välsignat er för att ni skulle välsigna, men ni sitter i ert överflöd och frossar i er lyx, detta medan världen svälter. Jag har varnat, och talar ännu en gång till er, vänd om från era döda ting, de kan inte frälsa. Ni sitter trygga och säger ingen fara, här har vi allting vi behöver, men du skall se, du skall se. Du land som gjort dig högmodig i din välfärd och glans när allt detta rycks undan dig, att Jag är helig och sann, du kommer då i din nöd att vända om. Jag är då barmhärtig och nådefull som Jag sagt, men många kommer också gå förlorade. Många dyrbara själar som Jag högt älskar.

Gå därför du som hör dessa mina ord ner på dina knän och omvänd dig från det som är dött och ej ha ande i sig. Det som ej kan tala. Sök mitt ansikte och gör dina första gärningar i kärlek till detta fallna land och denna fallna värld. Jag söker dig du människobarn som gått vilse i materialismens djungel. Du människa lev nu för andra, du har inte mycket tid kvar. Bärga min skörd, omvänd dig till att göra mitt verk istället för att dyrka dessa döda ting som varken kan tala eller se. Mina barn mitt hjärta gråter, mitt hjärta sörjer för de som vandrar sin egen väg bort från mig. Tag dig nu i akt, du människa din tid är kort, mycket kort. Skaror går förlorade varje dag, djävulen ryter och söker slakta och förgöra. Tag dig nu i akt och inse allvaret. Jag söker dig du lilla människa, Jag söker dig du land Sverige, vänd nu om till din skapare, så har Herren talat helig och sann, amen, amen.

I vrede och stor förtörnelse över synden kommer Jag att döma, Jag kommer att med kraft och slutgiltig dom döma denna värld i enlighet med mitt ord. Jag kommer att låta allt gå i fullbordan som Jag sagt, du människa skall ta dig i akt som vill ha av min nåd. Min kraft och makt kommer Jag att låta bli synlig i denna sena tid. Frukta ej du min brud, mina heliga, be för alla dessa, ropa till mig för alla dessa själar som går evigt förlorade, de som helvetet uppslukar dagligen. Ropa och be du kan och har möjlighet att rädda dessa genom dina böner, och att du vittnar ledd av min Andes kraft, du vill då se mig göra under och tecken. Dessa kommer från mig och frukten av den är från ödmjuka och förkrossade hjärtan som lever inför mitt ansikte. Dessa är de som Jag vill bruka i denna svåra tid som nu kommer. Frukta ej, tiden är kort mycket kort, satan söker uppsluka men min kraft är större, han ges ej mer utrymme än vad Jag tillåter.

Men Jag vill ha och söker ett folk som överlåtit sig, som vänt sig bort från denna värld, ett folk som helgat och renat sig för denna sista tid en brud. Jag är Herren, Jag skall fullborda mitt verk, du min älskade brudeskara skall vara de det sker igenom. Gör dig redo i din bönekammare för det som nu nalkas med hast. Din tid är NU av bön och förberedelse, för mitt verk sker som Jag sagt. Jag är Herren levande och helig och allt vad Jag sagt går i fullbordan på mitt sätt. Sök mig nu av hjärtat du lilla människobarn, ni mina älskade och kallade och utvalda, dela det sanna evangelium om nåd till omvändelse från synd för att sen bära frukt som Jag sagt. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, sök inte ditt eget utan mitt. Lönen blir i himmelen, denna tid är kostsam för köttet, låt Anden styra och leda er. Låt mitt ord vara levande i era hjärtan, min nåd och kraft vill då bära er i de svåra tider som nu hastar mot er.

Lev nu som du skapades för, till min ära, lev av kärlek för din nästa, för alla de lidande, de förlorade, lev för att möta dessas behov, inte dina egna. Du har sannerligen fått så mycket, dela nu med dig av ditt överflöd. Tiden är så knapp, gör mitt verk, låt ditt liv ditt allt vara i sanning för mitt förfogande. Och låt ditt självjag vara i sanning korsfäst med mig. Jag vill då leva genom dig som Jag i mitt ord sagt. Jag vill då göra under och tecken genom mina sanna, kallade och utvalda. Under och tecken av inte vanligt slag, ni ska se min kraft och allt skall bli till min ära, då skall världen se att ni älskar varandra, då skall världen se min kraft, makt och ära, då skall syndaren omvända sig och bli botad av mig, den evige och sanne.

Jag endast jag Herren är värd all ära, du människa ingen. Frukta mig, lägg ditt liv inför mig ner till ett levande och heligt offer på altaret, själviskhetens altare, och du vill se och vara en del i det JAG då gör. Så säger Herren, Herren den levande, helig och sann är Jag. Jag gör mitt verk synligt, så har jag talat, du får i stor nåd vara en del i detta, allt till min ära, den delar jag med ingen.

Jag är den levande och uppståndne, se Jag var död men lever, Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Frukta mig den evige, Jag skall döma synden, var inte del i den, då går du under dom istället för nåd. Dessa är mina ord för detta land, detta folk. Hör nu upp och omvänd er, din tid är kort, mycket kort innan det Jag varnat för sker. Lev nu som du är kallad till och skapat för, min Ande vill då leda dig i allt, ge dig kraft och visdom för mitt tjänande. Dessa mina ord må väcka dig, din tid är sen, amen, amen. Så säger Herren Gud Allsmäktig och sann genom sin mun.

En ny tid kommer över Nordens länder
Åke Forslin 2013-09-13

Mina får är skingrade, säger Herren, herdarna har vikit av från mitt Ord som är mat för mina får. Jag gråter över ert land, säger Herren. Herdar, ni har gått ut i världens beteende för att locka fåren till ert eget jag. Ska ert land komma nära mej måste mina herdar vända om till Ordet och låta mej ha den centrala platsen i era möten. I det land jag en gång har älskat ser jag på landet med tårar i mina ögon. Det är frågan om mitt Ord som ska vara det centrala i min kropp över hela Norden, säger Herren. Det finns små platser där det ges ut, men det är inte helt grundat i vad som står i Ordet. Det är inte för tiden som ni ska samlas, utan om den heliga Andes närvaro, säger Herren.

Mina herdar behöver falla ner på knä för att söka min vilja, vända om från toppstyrda ledarskap. Men jag ska resa upp, säger Herren. Jag skall låta människor som har trampat i gamla hjulspår träda fram för att förkunna mitt Ord. Och dessa bröder och systrar ska få ge mat åt de skingrade får, som jag ser lever mer i världen än i mitt Ord, säger Herren. Jag ska även resa upp äkta par, säger Herren i mitt älskade land, de har varit undanträngda och ingenting varit i herdarnas ögon. De ska få en speciell smörjelse för att förkunna mitt Ord med tecken och under över hela ert land, säger Herren. Jag kallar dem som är lite till åren komna, säger Herren de som har stått på sina knän i ensamhet och ropat till mej, dem ska jag ge en ny kraft, säger Herren. De ska bära mitt Ord med makt och härlighet för att bryta ner det som sker idag i era nordliga länder, säger Herren.

Jag ska förändra planeringsarbetet i många samfund och församlingar, säger Herren. De ska söka mej och få svar för att en dag och kunna säga: Vi och den helige Ande har beslutat vad som ska ske i församlingar i hela Norden, säger Herren. Se inte på ert eget utan se på mej, säger Herren för jag älskar er. När ni kommer och går mina vägar ska jag fylla er med den Helige Ande, säger Herren. Och jag ska bryta ner allt högmod, jag ska stilla mitt folk i ert land och era grannländer, säger Herren. Det är slut på dessa tider som är nu. Det ska komma en ny tid av den helige Andes kraft bland mitt folk i de nordliga länderna, säger Herren. Jag ska sända den himmelska lovsången, den helige Ande ska få råda. Jag ska även låta mitt folk få komma åter till den första kärleken, som inte finns bland mitt folk idag. Det finns säkert förkunnare som står på sin sista tid av tjänst på olika platser, de har gått sina egna vägar men inte sökt mej, säger Herren utan de har vikit av från Ordet. Amen

Herren manar till förbön för Sveriges land!
- Åke Forslin 2013- 06-02

Se, säger Herrens Ande, mitt folk har valt fel väg i detta land. Jag har tårar i mina ögon när jag ser hur ert land missbrukas av rikedomar, som jag har gett er, säger Herren. Den väg ni vandrar går inte mot det mål som jag har bestämt för era liv. Med evig kärlek har jag älskat er från år till år från forna tider säger Herren, men vägen har blivit så bred av allt som folk lever av ute i världen. Det är tid att vända om från denna väg mitt folk, ni ska vara rädda om det jag har gett er i ert nordliga land, säger Herren. Jag har välsignat landet på så många sätt men ni bara förstör, ni bara ser vad som är där nere, säger Herren.

Det kommer en tid av stora svårigheter bland det folk jag har kallat till frälsning, säger Herren. I forna dagar bars ett ansvar av många som böjde sina knän och ropade och jag bönhörde dem, säger Herren. Fienden fanns runt omkring ert land och han finns där idag också. Det är så mycket som rör sig i misstänksamhet, men mitt folk har somnat och gått in i en djup sömn. Det är allvar mitt folk! Om ni inte vänder om från er bekvämlighet, säger Herren så kommer mörkret att lägga sig över den nordliga delen av detta land. Det är inte den delen som ska föda ert land för det har varit undanskjutet från världens folk. Det stundar till stora svårigheter i ert land, säger Herren.

I anden visas hur det finns ett folk som kommer att inta Sveriges land på olika sätt. Jag ser stridigheter, jag ser kyrkor som börjar brinna. Det brinner inte av den andliga kraften, säger Herren utan det kommer att sättas i brand av ett folk som känner sig utstötta. Och ni mina barn, säger Herren har ett stort ansvar för dessa människor i hela ert land från norr till söder. Sök upp det folk som har fått sitt hem i detta land och ge dem kärlek och värme. De är så förtalade av världens barn.

I anden visas hur det uppstår oro i landets regering. Det är som att enheten har svalnat. Jag, Herren kallar till bön för ledande i olika valda ställningar. Det är inte världens lag som ska gälla i ert land utan mitt Ord ska bli det Ord som ska leda ert land, säger Herren. De folkvalda har tappat sin vision. I anden visas Olympia ringarna, de är sammanbundna men de flyger hit och dit, ingen enhet finns. Det som en gång var kommer aldrig tillbaka. Den generation som nu går mot sitt slut bär ansvaret för den kommande generationen, som ska styra ert land säger Herren. Men var är mitt folk!? Var är de som kan står enade för att rusta en stark armé? Det var mitt folk som räddade landet när det var svårigheter.

Jag kallar inte bara till sporadiska böneupprop utan jag kallar till ständig bön över hela ert land, säger Herren och mina ögon är fyllda av tårar. Ni ska resa upp en äldre generation, som har levt i detta land när mjölk och honung flöt för jag vet att de har stridit i sin ungdom. Det kommer att ännu mer bli svårigheter innan jag kommer tillbaka för att hämta min brud. Se inte på landet i väster, säger Herren, det landet har jag välsignat, men be att det landet inte blir skövlat av fienden. Det är allvar i allt ni fått att leva av i ert nordliga land, som jag har gett er, säger Herren. AmenEn angelägen profetia! 

Herrens tilltal till sitt folk i Sverige
Genom Jan Johansson, Domsjö 14/1 2010

Så säger Herren: "Till mina älskade barn som jag frivilligt gav mitt liv för, för att rädda till ett evigt liv. Till mina älskade barn som söker och undrar; vart går vägen? Vakna upp inför tidens allvar! Lyft din blick och se längre bort än ditt eget. Jag vill förbereda dig, mitt älskade barn, för en svår och skrämmande tid som hastigt nalkas.

Antikrist förbereder sitt fysiska maktövertagande för denna värld och mycket av det som råder i denna värld är redan anpassat till honom. Alltsedan jag gick på denna jord har jag velat förbereda för mina älskade barn också denna svåra tid. En tid där en skiljelinje går rakt genom församlingar, nationer och hjärtan. Jag vill att du förbereder dig så att du står stark när prövningarna kommer, när din försörjning hotas och det som var din trygghet rycks undan för dig. Lär dig att skilja på sann andlighet och psykologi. Blanda inte ihop dessa två ty de har olika källor. Du har blivit van att fråga dig själv och fråga andra människor, du har låtit dig dragits med av en ström. Du tycker inte att jag har givit klara besked. Du har blivit mer vän med din egen väg och dina egna idéer och min sak, mitt verk har du inte berörts så djupt av.

Jag har många gånger velat leda dig åt annat håll men du har inte velat vänta på mitt svar och när du haft många alternativ att välja mellan har du ofta valt det som passar dig bäst. Antikrist ska försöka bedra, tvinga och skrämma många till underkastelse och om du fortsätter att gå din egen väg så kommer du inte ens att märka att du snärjs av honom. Men jag älskar dig mitt barn, säger Herren. Jag vill ha dig hos mig i en evighet. Därför manar jag dig; Vänd tillbaka till mig! Vänd tillbaka till de vägar som jag fordom gick. Vänd dig bort från de idéer och influenser som denna världen har bedragit dig med. Mitt ord har alltid funnits hos dig och jag har inte ändrat någonting i det. Var inte längre likgiltiga inför mitt tilltal, säger Herren.

Vänd åter till mig så ska jag lysa upp din stig. Jag ska bli din försörjare, du ska känna dig trygg när vi åter står ansikte mot ansikte.Vänd om från ditt eget ägande till ett ärligt och sant förvaltarskap. Den starke ska avstå till den svagares förmån. Det du tror dig äga, säger Herren, det är vad jag har låtit dig få. Det du tycker att du har förtjänat är vad jag satt i dina händer att förvalta för min räkning. Dina uppfattningar om ägandet är ett kraftfullt medel för antikrist att ta herravälde över ditt liv och han är en lögnare, ingen sanning kommer någonsin att komma ur honom.

Därför, säger Herren, vänd om från alla uppfattningar om eget ägande för att du må gå en säkrare väg. Jag är den ende ägaren som finns. Håll inte så hårt i dina ägodelar. De rycks ifrån dig. Använd de medel jag låtit dig förvalta på ett generöst sätt för mitt rikes skull. Pengar kommer snart vara något som inte längre finns.

Lev efter de ordningar som är eviga. Låt de åsikter som du kan hämta ur mitt ord råda hos dig och låt denna tids strömningar lämna min kropp, ty jag vill inte bara rädda dig, du min älskade, du min kropp, jag vill också använda dig för att rädda ytterligare själar. Låt bönen och ordet leva hos dig men gå inte längre din egen väg, låt min väg råda. Du har blivit allt för stimulerad köttsligt så du kan uppleva min väg tråkig och tung men dina steg ska bli lättare för varje steg du tar.

Vänd åter till mig, min älskade, ty tiderna framför dig blir obarmhärtiga, hänsynslösa, giriga och fyllda av självhävdelse. Du har hört många goda löften för detta land och några av dem ska uppfyllas, för andra har tiden gått förbi, men alla dessa goda löften har varit förknippade med omvändelse till mig. Jag överger inte dig mitt barn, jag överger inte mitt folk. Jag är en god far som vet vad du behöver men jag följer inte din väg. Jag välsignar inte alltid dina idéer. Men om du vänder åter och följer mig så välsignar och beskyddar jag den väg du då ska gå.

Återupprätta hos dig det sanna evangeliet och blanda dig inte med andra läror. Ty många ur min kropp har hemfallit åt förkastliga läror och fördärvliga tankesätt. Jag har vänt ryggen åt allt detta som jag i mitt ord inte vill stå bakom. Så låt enighet råda bland alla er som vill vara min kropp med korset i centrum och mitt offer som din rättfärdighet. Jag har inte blandat mig med andra läror men stora delar av min kropp har gjort det.

Du kommer aldrig att bli perfekt, du min dotter, min son, men jag älskar dig och vill rädda dig. Se därför upp för dem som vill göra lögn till sanning, ljus till mörker, gott till ont. Den vägen leder inte till himlen. Du behöver inte vara perfekt, min älskade. Jag vill bara se dig ansikte mot ansikte.

Mycket smärta har kommit. Frågorna är många kring det mörka som har börjat synas. Jag har aldrig fört in det till dig men bedragaren lurar in sig och han vill inte liv, han vill inte härlighet, han vill inget gott. Men frukta inte du min älskade, den tid av mörker som ligger framför är inte för evigt. För en tid ska han dock få makten men sälj inte din själ till honom, du kan inte köpa den tillbaka. Jag kommer snart, men först måste avfallet ske. Vänd därför tillbaka till mig, ty du går på en osäker väg."

Av nåd Herrens tjänare

Jan Johansson, Domsjö 14/1 2010


Hans Marklunds blogg

Ett budskap inför år 2012 av Hans Marklund

Hopp för Sverige

Det finns hopp för nationen. Gud har inte övergett landet och folket. Även om nationen skulle vända Gud ryggen, kommer Gud inte att lämna folket. Gud älskar varje människa och hans vilja är att alla skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Profetens Jesaja profeterade, "Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud...en röst ropar i öknen: ´Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje Dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land skall bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras och alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat.´" Jes.40:1-5.

Herren har bestämt sig. Han har satt ner fötterna, för att förverkliga sina planer. Det ligger en ny beslutsamhet i atmosfären, den sprider sig bland Guds folk. Vi är i en ny tid.

När jag sökt Herren inför ett nytt år och bett för vårt land, vakande ett profetiskt tilltal till liv igen inom mig, som Herren gav för några år sedan. Nu kunde jag se det i ett nytt ljus och upplevde att det låg en ny styrka i profetian. Jag såg på nytt hur Guds Ande drar fram över landet, likt ett antal kraftfulla vågor. Jag tror att det är ett profetiskt ord till nationen. Jag tror att vi närmar oss den tiden.

En våg av bön.

Den första vågen är en våg av bön. Herren kallar samman bedjarna. En ny bönerörelse förs fram. Bönerörelsen är förtruppen till en nationell väckelse och ett starkt tecken på att Herren är på väg in i landet. Ur bönerörelsen föds ett nytt folk. Bönens och väckelsens Ande utgjuts och Herren drar sitt folk in i bön .

En våg av försoning.

Ur bönen kommer den andra vågen, en våg av försoning. Guds väckelsefolk förs samman. Om den första församlingen läser vi följande, "Skaran av de som trodde var ett hjärta och en själ..." Apg.4:32.

Paulus skriver, "Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band:" Ef.4:3 och

"gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne." Fil.2:2

Nu för Gud samman sitt väckelsefolk på ett nytt sätt. När vi ber tillsammans förenas vi till ett.

Kanske har vi nått den punkten nu, där vi har insett att vi inte kan åstadkomma enhet i egen kraft. När vi når slutet på vår egen förmåga kan Gud börja. Det är utgångspunkten för allt Guds verk så också för enhet. Det är en fråga om den helige Ande och inte ett verk av människor. "Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot." Sak.4:6.

Detta är en av nycklarna till nationens förvandling. Försoningskraften måste föras tillbaka till församlingen. Paulus skriver att vi är anförtrodda försoningens ämbete, "Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst." 2 Kor.5:18.

När vi som Guds väckelsefolk hittar tillbaka till varandra kommer kraften i försoningen att föras in i församlingen i sin fulla potential. Försoningsgenombrottet i Kristi kropp är ett av svaren på all svaghet, uppgivenhet, modlöshet, kraftlöshet och ohälsa i Kristi kropp. Det är också ett av svaren till all den förtvivlan och uppgivenhet, all slutkördhet, ohälsa och utbrändhet i samhället idag. När vi bryter igenom i försoning och försoningskraft, kommer vi att beröra världen med hälsa till ande, själ och kropp. Vi kommer att få se en helandevåg förlösas både i Kristi kropp och i nationen i stort.

En våg av tro.

Den tredje vågen är en våg av tro. Herren kommer att lyfta upp sin församling till den höghet som församlingen är kallad att leva i. Församlingen skall föras fram till att inta sin position och auktoritet att förändra och etablera Guds rike till ett livsalternativ på jorden.

Profeten Amos talar om hunger efter ordet, "Se, dagar skall komma säger Herren, Herren, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord." Amos 8:11.

Trons ord kommer att föras in och trons lydnad till Herren och hans ord kommer att upprättas i församlingen. Herren lyfter, stärker och bygger sin församling till att komma in i sina syften.

En våg av profetisk kraft.

Slag i slag med de andra vågorna kommer en våg av profetisk kraft, med en ny nivå i det profetiska. Gud kommer at resa upp den profetiska tjänstens tre dimensioner, som är profetians gåva, profeten och den profetiska församlingen. Den profetiska smörjelsen kommer att flöda på det personliga planet men framför allt till att frigöra profetisk kraft i församlingen att förverkliga Guds ord, hans uppenbarade planer och syften. Profetens tjänst kommer att resas upp på nytt i landet och få sin rätta plats i väckelse och församlingsarbetet och i nationen. Det kommer att ske en skärpning i den profetiska smörjelsen Det blir ett slut på lyckoprofeterande som säger att allt är väl. Tiden för sannningsprofeterande är nu. Vi är inte betjänta av "nya uppenbarelser" som lovar lycka. Vi behöver profetisk kraft till att göra och förverkliga allt det Herren redan sagt.

En skärpning med en större profetisk dignitet. Det kommer en ökad skärpa att predika profetiskt, kraft att tala och profetera till byar, samhällen, städer, nationer och folk, precis som profeten Hesekiel..

Gud kommer att smörja sina tjänare med profetisk kraft till att bygga hans församling på ett nytt sätt. Profetisk handlingskraft och kreativitet att förverkliga drömmarna och visionerna. Allt det Gud sagt, allt det vi sett i "Anden" skall transformeras ner till att bli en uppenbarad verklighet i den fysiska världen. Församlingen skall resas upp att bli ett Guds rikes alternativ i tiden.

En våg av andens kraft.

Nu kommer den femte vågen. Som är en våg av kraftutgjutelse till helande och befrielse över hela nationen. Herren kommer att utgjuta sin kraft till mirakler mitt ibland folket.

Jesus säger till lärjungarna, "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft..." Apg.1:8. Det kommer en våg av kraft där det kommer att bli uppenbart för folk och nationer vem det är som är Gud. Vi kommer att se tider av kraftutgjutelse i Sverige, Norden och Europa. Stora folksamlingar som dras till Herren genom att Guds kraft blir uppenbarad.

En våg av skörd.

Till slut bryter en skördetid, en skördeväckelse som sveper fram över Sverige, Norden och Europa. Våra missionshus, kapell och lokaler sprängfylls åter igen av människor som hungrar efter Gud. Vi kommer också att få se stora skördekampanjer, på stora arenor fyllda av tusentals människor.

Det är en tid av skörd där inte bara en och två blir frälsta lite nu och då, det är en skördetid där tusentals människor kommer till Jesus. Nationerna kommer att skakas av en skördeväckelse. Samhällen och städer kommer att förändras. Det ingen trodde bryter ut. Han som en gång gjorde det kommer att göra det igen.

Låt oss mobiliseras i vår tid. Vi är här, "just för en tid som denna..." Ester 4:14b.

”.han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden." Hos.6:3b.

Det finns hopp för Sverige

En stark profetia från 1950, som jag vill lyfta fram här. Låt oss i förkrosselse likt Nineves folk, ropa till Gud om förbarmande och räddning för vårt land och folk.


DOM över Sverige - Från Birger Claessons bok 1950

Jag brukar bedja till Gud mellan fyra på morgonen och klockan sex. Sedan går jag till vila en stund igen och det har blivit en vana. Jag vaknar utan vidare på morgnarna och just när jag hade legat vaken en stund vid fyratiden den tolvte december (1950) och var färdig att stiga upp, fick jag se en stor, vit gestalt. När jag fick se den komma emot mig, blev jag förskräckt och skälvde till i hela kroppen. Jag var nämligen i fullt vaket tillstånd. Men då hörde jag honom säga:
— Frukta icke! Du är högt benådad mitt i din andliga fattigdom. Och jag vill visa dig, vad som skall ske med Nordens folk den sista tiden i denna nådeshushållning.

Så fick jag se och höra följande:
Jag fick först se, att främmande härar kom och anföll Umeå. Och hela Umeå blev jämnat med marken. Varifrån de kom, kan jag inte säga.
Sedan fick jag se främmande härar anfalla Östersund. Det var ett anfall ifrån luften, som jämnade så gott som hela Östersund med marken. Det såg ut som om fienden ville åt Östersund mest för att få ett högkvarter där. Men den svenska armén höll fästet, så att de inte kunde inta staden, men de fördärvade den mycket svårt.

Så fick jag se ett anfall ifrån havet, varvid Härnösand anfölls, men ifrån en ö, som heter Hemsö, där den svenska kustartilleribevakningen hade ganska stora militära krafter samlade, besköts fiendehären som kom. De höll fästet också där med hjälp av svenska flyget. Men mellan Örnsköldsvik och Härnösand såg jag massor av soldater, som kastades ut från flygmaskiner och de föll ned som parasoller i stora massor, i hundratal, ja, det såg nästan ut som om det skulle vara tusentals. Och de hamnade på en plats mellan Örnsköldsvik och Härnösand och jag hörde rösten ropa: — Den platsen heter Veda, varifrån de anföll svenskarna i Härnösand och ockuperade hela staden. Det blev en överrumpling, ett anfall, som svenskarna inte hade räknat med, i ryggen, medan de försökte hålla fästet utåt havet.

Sedan fick jag se ett anfall, som skedde samtidigt med anfallet mot Umeå. Det var ett anfall emot Göteborg och det anfallet var så fruktansvärt, att på några få sekunder — naturligtvis bara i synen, det är klart att det tar längre tid, när det sker, — så låg hela Göteborg jämnat med marken. Svenska militären kunde inte hålla stånd i de yttre bevakningarna i skärgården utan var tvungen att ge vika. De främmande militärerna tog de svenska befästningarna, där de ställde upp sina vapen och använde dem sedan att beskjuta Göteborg. De svenska marktrupperna och kustartilleriet gav vika ände till Kungälv. Där bet de sig fast och fick förstärkning från något annat håll och höll därifrån fienden hela tiden.

Sedan såg jag, att samtidigt med detta anfall var det också ett anfall emot Malmö. Men Malmö intogs och det såg ut, som om inte ett hus hade ramlat. Det blev också utropat som en fristad och alla invånarna, som stannade i staden, skulle behandlas lojalt. Men samtidigt som det skedde, såg jag en stor, bred rad små båtar, förmodligen invasionsbåtar, i fem rader efter varandra, komma på en sträcka, som jag inte riktigt kan beräkna. Invasionen av de främmande trupperna skedde mellan Trelleborg och Ystad.

Samtidigt som de fientliga trupperna steg i land mellan Trelleborg och Ystad, höll de fientliga trupperna den svenska armén bunden genom ett anfall mot Falsterbo, som fullständigt försvann. Sedan försvann trupperna. Jag vet inte vilka vägar de tog, men de uppenbarade sig igen och då hade den svenska armén fått ge vika till Hässleholm. Men där gjorde svenskarna ett fruktansvärt motstånd och några av de fientliga härarna stupade.

Jag såg också två stora män, som jag förstod var generaler eller något dylikt — de bar sådana uniformer. Det var alltså främmande generaler och den ene sade på mycket dålig svenska: — Om jag hade vetat, att svenskarna hade bitit ifrån sig så fruktansvärt, skulle jag ha gjort invasionen på annat sätt. De hade förmodligen förlorat mycket folk. Fienden kom inte längre på det hållet.

Sedan såg jag samtidigt med dessa anfall ett anfall mot Stockholm. Det var en främmande flotta, som anföll. Den tänkte sig in genom Vaxholm och där mötte den ett fruktansvärt motstånd ifrån svenska flottan och av svenska kustartilleriet, som besköt fienden från land, förmodligen från Oscar Fredriksborg. De sköt ned en del av denna flotta och jag hörde rösten ropa: — Det skedde i Oxdjupet. De fartyg som retirerade sköts även ned och det fanns inte ett fientligt fartyg kvar. Och som ett tecken på var själva striderna var, fick jag se en liten fyr, som jag inte själv känner till, men det stod att läsa på fyren: "Brödstycket". Strax intill den fyren skedde det stora nederlaget för fienden.

Den här lilla fyren är förmodligen en oansenlig fyr. Man hör aldrig talas om den och få människor torde väl veta, att den existerar. Jag hade inte en aning om dess existens, men häromdagen gick pastor Alvar Blomgren i Örebro och jag upp till Örebro bibliotek för att ta reda på, om denna fyr fanns. Vi fick fram en del böcker och då vi hade talat om vad vi ville ha reda på, fick vi fram en atlas. Så fort vi öppnade den, fick broder Blomgren omedelbart syn på "Brödstycket". Vi fick också närmare se, var fyren var belägen.

Och detta, sade Herrens röst till mig, skulle vara ett bevis på, att det skulle ske, som jag sett.

Det fruktansvärdaste av allt var, att många hundra flygmaskiner ifrån den främmande hären satte in ett anfall ifrån luften, samtidigt som anfallet ifrån havet och därför led Stockholms stad stora förluster genom beskjutningen ovanifrån. Staden blev inte intagen av fiendehärarna men den blev kolossalt ramponerad och en stor del av civilbefolkningen, som hade vägrat att evakuera eller inte hunnit det, förgicks fullständigt i ruinerna.

Så såg jag också ett anfall ifrån havet mot Västervik och det kom så överrumplande, att där steg de främmande härarna i land, men inte förrän Västervik låg så gott som jämnat med marken. Där kastades också marktrupper in, som marscherade inåt landet. Jag såg dem inte mera sedan, förrän jag åter fick se dem i närheten av Söderköping. Och då hörde jag en röst ropa: — Marsch mot Norrköping!

När härarna försvann, som släpptes i land i Västervik och under uppehållet där, innan jag såg dem i Söderköping, fick jag en vision över, hur civilbefolkningen hade det i de olika städerna i vårt land. Jag såg, hur fiendens soldater gick in i husen och drog ut våra kvinnor, medan kvinnorna skrek hysteriskt och ropade på hjälp. Jag såg också, att i gathörnen stod folk samlade, även äldre civila svenska män, men de kunde intet göra, fastän de såg hur kvinnorna släpades bort under rop på hjälp. Soldaterna skrattade åt dem och sade på bruten svenska: — Ingen hjälper er. Inte ens Gud i himmelen.

Så fick jag se Sundsvall med invånare bli fruktansvärt behandlade av fiendehärarna. Det var ett anfall ifrån havet, som kom, och samtidigt som svenskarna var uppehållna med detta anfall, släpptes trupper ned från luften. De marktrupper, som hade släppts ned mellan Örnsköldsvik och Härnösand, hade marscherat genom Härnösand och återstoden av dem sällade sig som förstärkning till fiendehärarna i Sundsvall.

Det var alltså de fem platser, som i min syn fick ett gemensamt anfall på samma gång. Det var Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm och Västervik.

Sedan fick jag se Nyköpings stad översvämmad av främmande härar och dessa marscherade i tre riktningar och den ena riktningen såg jag gick mot Katrineholm. Sedan fick jag se anfallen från luften. Den vita gestalten drog sig undan, och ställde sig bakom mig och jag fick se anfallen, som de i verkligheten blir. Och jag hörde rösten ropa: Kumla, och så jämnades Kumla med marken med ett fruktansvärt dån. Det var massor av flygmaskiner som kom. Det fanns bara tre hus kvar i Kumla mot Stenehållet till. Då hade också Kvarntorp redan förintats och sträckan mellan Kvarntorp och Kumla. Hallsberg såg jag på ett dunkelt sätt, men det såg ut, som om Hallsberg hade farit mycket illa, också det.

Sedan hörde jag rösten ropa: Örebro. Då fick jag se Örebro stad som en enda stor ruinhög, grushög på grushög, stenrös på stenrös. Mer än halva staden gick under, men det såg ut som om en del av staden skulle vara kvar åt Lindesberg- och Arbogahållet till.

Sedan hörde jag rösten ropa igen: Fagersta. Och så var det samma dån där. Det var ett fruktansvärt anfall ifrån luften och jag fick se hela Fagersta jämnat med marken. Inte ens Västanfors järnvägsstation, numera Fagersta central, var kvar. Och bron, som går över Västanforsån, höll de fientliga trupperna på att reparera.

Sedan hörde jag rösten igen: Avesta. Och Avesta blev jämnat med marken. Sedan samma röst igen: Sandviken. Och Sandviken blev det inte heller någonting kvar utav. Gävle såg jag på ett mycket, mycket dunkelt sätt. Jag kan inte säga, om staden blev ramponerad, men jag har en förnimmelse av, att jag även där såg en del ruiner.

Sedan fick jag höra rösten igen och nu ropade den: Bofors. Det blev ett våldsamt anfall ifrån luften. Men den ena fientliga flygmaskinen efter den andra ramlade ned och Bofors gick så gott som oskadad ur striden. Hela fabriksområdet var oskadat. Det var några få hus som blev ramponerade, men inte på grund av anfallen utan på grund av nedslagen, ty en del av maskinerna exploderade och tog omgivningen med sig. Karlskoga såg ganska oberört ut. Förmodligen gick det ur striden utan några som helst skador.

Sedan fick jag höra rösten igen ropa: Borlänge. Då jämnades Borlänge med alla dess förorter fullständigt med marken. Därefter blev det kolsvart, det blev alldeles svart över hela landet och strax hörde jag rösten ropa: — Mörker faller över hela världen.

Då fick jag höra ett stort jämmerskri bland folken. Så såg jag en ljusstrimma ovanför allt mörker och ur mörkret såg jag en stor skara vitklädda gestalter ryckas upp mot ljusstrimman. Därifrån hörde jag en underbar sång om Lammet, som har köpt oss fria åt Gud med sitt blod.

Då ropade jag: — Men käre Jesus, varför skall allt detta behöva gå över vårt folk? Då svarade rösten: — Läs de fyra första versarna i den fyrtioförsta psalmen.

"För sångmästaren, en psalm av David. Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall Herren hjälpa på olyckans dag.

Herren skall bevara honom och hålla honom vid liv, han skall prisas säll i landet. Icke skall du överlämna honom åt hans fienders vilja.

Herren skall på sjukbädden stå honom bi; vid hans krankhet förvandlar du alldeles hans läger."

Detta folk har varit ett folk, fullt med barmhärtighet. Det har hjälpt främmande länders folk i nöd och därför har jag velat se till detta folk. Jag har slösat med min nåd och jag har slösat väckelsens ande över detta folk. Jag har givit det flera tillfällen än något annat folk, ty jag älskar det. Och de, som förbarmar sig över de arma, har jag velat hjälpa och jag vill göra det i fortsättningen. Jag skall rädda många, många tusentals människor i detta land, därför att de själva har försökt rädda andra. Men hur skall jag kunna rädda dem? Jag kan inte lära dem bedja, jag kan inte förödmjuka dem utan genom nöd. Och nu kommer nöden över detta folk och många äro de, som skall räddas för evigheten genom denna nöd. Frukta icke. Var icke rädd. Det är min kärlek, som är med i allt detta.

Jag såg dessa människor, vitklädda, i massor ryckas upp ur mörkret mot ljusstrimman, samtidigt som jag hörde sången: "Du är värdig att bryta bokrullen, ty du har köpt oss åt Gud med ditt blod." Och jag hörde rösten ropa: — Tusenårsriket kommer icke dig vid att skåda in i.

Sedan försvann allt och jag fick en inre upplevelse av, att det tusenåriga riket inträdde, som vi inte kommer att få skåda in i, kanhända inte förrän vi kommer till den tidpunkten.

Du frågar kanske: — Men såg du ingenting mera? Jo, min vän, jag såg allt detta i fyra timmar och jag såg mycket, som mitt samvete förbjuder mig att tala om. Jag hade nämligen många andra visioner. Jag trodde, att jag skulle gå ur denna upplevelse gråhårig, men en slöja drogs över den och i varje fall är jag tills vidare förbjuden att nämna om det.

Men nu, vänner, vilar nåden över oss och nådens dörr är öppen. Nu har vi alla möjligheter att göra oss redo. Och du, som inte är frälst, jag vill varna särskilt dig. En del kanske säger att vi har nedtecknat detta för att skrämma folk. Det är dock inte med sanningen överensstämmande. Nej, min vän, detta är ett budskap från himmelens Gud. Det är visserligen ett skakande budskap, men det är en appell, vari det heter: — Låten försona eder med Gud. Stå upp! Skaka fördomar och förutfattade meningar av dig och träd fram och sök nåd, medan nådens dörr ännu är öppen. I dag är Golgata källa öppen, den källan, som sprang fram, då Jesus, vår Frälsare, en gång ropade på korset: Det är fullkomnat. Den väller fram i dag. Det finns möjlighet till rening för dig och salig är du om du vaknar. Amen.


En dröm om Jesu återkomst och dom
Från Flammor, nr 4/2013. www.tidenstecken.se

Här följer i korta ordalag det jag drömde

Jag befann mig på en grön äng. Omgivningen var harmonisk, och det verkade som om det kunde ha varit himlen, eller något liknande. Jag ser en gestalt kommer gående mot mig. Jag frågar gestalten, vem är du? Personen ifråga svarar: Jag är Alfa och Omega. Omedelbart känner jag en stark närvaro av Herren, jag faller ner på knä i drömmen, och känner mig så ovärdig. En renhet var över platsen. Jag upplever att det är Herren som kommer till mig i drömmen. Han säger till mig fyra saker:

"Jag är Alfa och Omega, Jag är den Förste och den Siste. Jag är Början"; då får jag se en soluppgång, "men jag är också Slutet"; då får jag se solnedgången. Sedan sade Han: "Se, jag kommer snart. Se jag kommer snart." (Det sade han två gånger som för att understryka vikten och allvaret!)

Sedan sade Han en sak till, som många nog bävar för. Allt ska prövas, men detta var vad Han sade i drömmen: "Det kommer en dom över Sverige." När Han sa detta, var det inte med glädje, utan det var sorg i Hans ögon.

Jag såg inte ansiktet, men jag såg ögonen, och det första jag tänkte var: ingen människa kan ha sådana ögon, de var som lågor, som flammande eld, de liksom gnistrade på något sätt. Han hade en vit, lång klädnad och ett gult bälte, möjligtvis av guld, runt midjan.

Anonym.


Lyssna gärna till Jona bok genom:
norea SVERIGE - LYSSNA ONLINE!


En profetisk hälsning till Sveriges kristna - Åke Forslin 2010 08 05

"Det kommer ett andligt oväder över Sveriges land, säger Herren. Det blir ett stort kaos som kommer att ödelägga mitt folks uppbyggda rikedomar, säger Herren. Jag ska tända en eld som ska brinna, jag ska skaka mitt folk som är sovande och som är gömda i sina hålor, säger Herren. Jag ska dra dem ut för att gå mina vägar, deras vägar har lett till fattigdom i det andliga livet. Många av ledarna har fört dem vilse och de har gått ut i världens uppgifter, inte i den andliga uppgiften, säger Herren. Det är många som tagit arbeten som inte är för mig, säger Herren. Jag ser ett mycket andligt fattigt land när jag ser ut över ert fosterland, säger Herren. Det är jag som är Konung över mitt folk, jag har gråtit en lång tid, säger Herren, jag vet att mina tårar är fyllda av sorg.

Jag kallar en ny generation som har ställt sig på sidan med sina tjänster och sina gåvor, säger Herren. Men träd fram ni arvtagare, arvet är litet, det finns ingenting andligt att ärva. Ta emot, ta emot de döda benen i detta land för de ska få liv igen, men det tar en tid. Det är en tid av läkedom och upprättelse. Se inte på var du lever andligt, utan lev med mig. Det är jag som ska föra de fria i segertåg. Det har varit så många hinder i livet, men var frimodiga, frukta icke utan tjäna mig i kraft av den helige Ande.

Ni mödrar och fäder ska få så mycket arbete för det finns så många som har gått igenom livet med att föda och gått med smärta innan livet kommer. Jag ser i min ande det ena hemmet efter det andra fylls av ett längtande folk, unga och gamla samlas för att be, att be för de styrande bland världens folk i ert land, men jag ska vidröra några starka ledare i ledande ställning. Det stormar i ert land men det är inte bara guldrikedomen och allt vad min natur ger som ni har skövlat och förstört. Jag kan se hur stora skogsområden är utbrända. Det kommer en stark vind. Det är mycket i min natur, säger Herren som ni utarmat. Det är tid att återbruka detta område, icke i storhet utan i mindre omfattning, säger Herren. Jag ser i min ande, hur gamla maskiner och allt som i forna dagar brukade jorden börjar att åter upprustas för att användas med varsamhet.

Mitt folk, det stundar till svåra beslut vilken väg detta land ska gå. Jag söker ett mindre tänkande och styrande. Det sker vissa andliga starka saker i ert grannland, säger Herren. Jag längtar, jag längtar efter ett folk som vill hjälpa i svåra situationer, jag vill sända människor med läkedomens krafter till de behövande och till de, som en gång har gått min väg, men som har förvirrats och icke sökts upp, säger Herren. Det kommer en sökningstid för att återföra dessa vilsegångna, som verkligen känner sin ensamhet och har gått ut i världens liv. Ert land är nära att bli ett fattigt land, många kommer att få det svårt. Det har redan börjat. Jag ser en stor skara som är på väg att gå från detta land och som en gång blev välkomnade på olika lockelser, men säger Herren de kommer att återvända till sitt hemland inom en tid." Amen


Nu har flera profetiska budkap kommit, som finns lite längre ned på sidan, men lägger fram dessa först så att du kan se sammanhanget:

Jag ser en stor, stor ispropp i en älv...

Åke Forslin 2008 12 27

Jag ser en stor, stor ispropp i en älv. Det är enorma mängder is och vattnet söker sig över. Jag ser hur hus blir ställda under vatten på ett långt, jättestort område. Hus försvinner i vattenmassorna och lador, bråte och skräp börjar flyta ut i älven. Jag hör hur folk ropar på hjälp. Det blir en enorm katastrof. Det gäller Sveriges land. Jag ser på avstånd en svensk flagga som är hissad och det ringer i kyrkklockor lite längre bort. Kyrkan står kvar än. Det finns också kyrktorn som flyter med i detta vatten, de är dränkta av vatten. Nedanför denna höga ispropp, som jag kan uppskatta till ca 50-60 meter hög, är älvfåran torrlagd.

Så hör en röst som säger att jag ska söka mig upp på högre höjd för att se nedöver området. Då ser jag havet några mil bort. Det blir en enorm förödelse, både nedanför isen och ovanför. Jag ser den tidigare älvfåran kommer både till höger och vänster. Vattnet har tagit sig nya vägar och rinner nu i två fåror på båda sidor. Längre ner så går de ihop till en älvfåra.

Jag kallar till bön - Åke Forslin

Jag kallar till bön för folket i norra delen av landet. Var stilla inför mig. Förbered er! Ja, förbered er! säger Herren.

Under eftermiddagen den 13 mars 2010 blev jag av Anden förd upp på ett högt berg. Där fick jag se flera vattendammar som brast. Det blev ett enormt vattenflöde och en stor förödelse. Det fanns inga ljus i hemmen, allt var svart. Men så såg jag att i små kyrkor och bönhus började ljus tändas, men de större kyrkorna i vårt land var helt mörklagda, det fanns inget liv, inget folk. Ungefär vid 24 tiden så började kyrkklockorna ringa. Så hör jag Herren tala: ”Jag kallar till bön för ert land. Ni ser mörkret över ert land och detta mörker förblir över hela dagar som kommer.”

Jag ser i min ande hur folk samlas i stora skaror för att få hjälp med olika saker. Det blir olika uppbrott, människor söker mat och värme. Landet är fortfarande snöbelagt. I Anden ser jag hur vattnet närmar sig havet, som är isbelagt. Det blir flera meter vatten uppe på isen. Detta sker i den östra delen av vårt land.

Mitt folk, gå ut och ge kärlek till de som lider och inte har mat för dagen för jag skall ge er mitt folk i överflöd.” säger Herren. Jag ser några kuststäder där det förbereds olika hjälpinsatser för att ta hand om de svaga. ”Det är mitt folk, säger Herren som måste träda fram i denna stund av svårigheter. Jag ska ge er kraft för att tjäna dag och natt. Det kommer en vilotid efter det här, säger Herren, med stillhet. Men det är många som behöver vård för att komma i den stillheten, säger Herren.

Jag ser tillbaka på de brustna vattenmagasinen och nu är de helt torrlagda, det är bara små, små vattenflöden kvar. Det kommer ett fortsatt mörker en tid i ert land, säger Herren.

I min ande ser jag ett område med vindkraftverk, som har tappat sin drivkraft, för det finns ett folk som har gått in i sin ockulta värld och brutit ner dessa storheter. "Detta folk har lidit under århundraden, säger Herren och det ska komma en straffdom över detta land."

Jag ser en bild av en man och en kvinna med 6 barn. Denna familj lever i ett mörker, de har förlorat allt som deras förfäder har byggt upp. "Se, säger Herren jag söker evangelister, jag söker de som vill gå med kärlek till detta folk för att omvända dem ifrån allt mörker, och för att låta min helige Ande vidröra dem med frälsning. En dag ska det stå en samlad skara i detta landområde som kan ropa till mig så ska jag svara dem och de ska återfå sin frihet där de bor."

Fortfarande är jag kvar där uppe på höjden och Herren säger: ”Se mot öster.” Jag vänder min blick mot öster och där är himlen mörk. Långt, långt bort ser jag hur det skjuts raketer. Helt plötsligt når det foten av den här bergstoppen och det blir starka vibrationer när de träffar berget.

"Se, säger Herren det kommer tider då ert land ska skakas ifrån öster. Det var nära för längesedan men nu är det ännu närmare. Nu blir det svårt för det ligger en oro mellan ert land och ett land i öster. Det har tonats ner av makthavare. Se, säger Herren, jag har hört det som har tonats ner. De folkvalda har snart gjort sitt. Man menar att allt är så gott, men det är inte så. Det kommer ett nytt folk i ert land liknande dem som en gång byggde upp landet till välfärd. Det är ett folk som kommer att gå i strid för att återta landets utveckling.

Det är mycket som ska skakas. Jag ser hur folk börjar göra uppror för att få mat i sina hem över hela vårt land.

Så säger Herren ”Se mot nordväst.” Där ser jag i min ande hur guldet glimmar. Men, säger Herren det ligger djupt. Det är mycket som ska skakas innan det kommer upp det ädla guldet. Mitt folk, bed för att dessa ädla guldfyndigheter blir till välsignelse för det folk, som bor i detta område. Jag ser en karta över hela Sveriges land där det går en linje från norra Bottenviken, den skär över landet. Denna del av landet ska blomstra om folket ber. Det är utfattigt nu, säger Herren men det kommer en ny tid.

Jag har samlat er mina systrar och bröder för att vara en böneeld för det folk som bor i ert nordliga land. Ni ska inte stiga tillbaka utan ni ska gå fram i helig Ande och kraft. Ni kommer att bli utrustade till en särskild uppgift för den nordliga delen av landet. Ni ska tända en böneeld som ska brinna i den delen av landet. Ni ska se ut över stora områden.

Jag ska föra er till en speciell plats där ni ska tända en liten lägereld och vara stilla inför mig, säger Herren. I stillheten får ni höra brus av regn, det är då inte ett snötäckt land utan det blir när himlen strålar utav en stark sol och ni kommer att känna min storhet och min värme, säger Herren.

Förbered er, förbered er för denna uppgift.
Amen

Åke Forslin 2010-03-13


Sveriges val: egoism eller Gud

Nedtecknat 2012-06-10, kl: 3.55–4.20 av Bertil Rosenius
i kristus

Tidigt morgonen den 10 juni 2012 kunde jag inte sova. Efter att ha legat vaken en stund steg jag upp, för att ta en kopp kaffe. Men jag fick andra tankar, och satte mig stället i min bönehörna med bibel, papper och penna. Genast började Guds Ande tala till mig.

Först visade Han mig till Jesaja 2:6–21, (läs detta innan du läser vidare här), sen talade Anden:

Detta är en bild som går att överföra på Sverige och svensken. Rikedom och välgång har gjort Sverige förblindat. Sverige har blivit ett egoismens centrum. Silver och guld har tagit Guds plats och blivit svenskens gud.

De gamla, de sjuka, ja till och med det uppväxande släktet, har blivit en offergåva till Mammon. Människor offrar andra människor – både bildligt och i realiteten – på offeraltaret, för att själva få mer av ekonomisk framgång och status. Kärleken till Gud, som Fader och Skapare – och till nästan – har ersatts av dyrkandet av det egna jaget. Jag, mig och mitt går före allt och alla! Inga offer av andra är för stora!

Herren ser detta – ännu med mildhet och tålamod. Han vill Sveriges väl. Men vill Sverige förändring och helgelse? Eller måste Sverige tvingas återvända till vad landet varit en gång? Ett land i fattigdom och misär? Ett land dränkt i brännvin, med lidande familjer som följd. Ja ännu värre kan det bli. Skall Sverige bli ett land som folk kommer att tvingas fly ifrån, som under emigrationens dagar?

Gud håller ännu sin beskyddande hand över Sverige. Han vill väckelse! Han vill flöda av nåd! Men Sverige vägrar fly in under Hans beskydd, för att i stället fly in under de förgängliga tingens falska skydd. Dessa ting är på väg att mycket snart förlora allt sitt fiktiva värde för konkret daglig överlevnad! Enbart Herrens hand skyddar evigt.

Det här är väl det som händer nu...

Åke Forslin 2010 10 09

Den andliga flaggan är på halv stång idag. Det är så mycket som rör sig om världens beteenden i de nordliga länderna, man biter och sliter i varandra. Mitt folk är på villovägar från mitt Ord, säger Herren, Ordet som ska leda dem på de rätta vägarna, inte på världsliga omständigheter. Sök mina möjligheter för jag är en bönhörande Gud. Tiden vet ingen, men det stundar till stora ting i de nordliga länderna. Det har kommit in så mycket orent in från olika håll. Oron har medfört att mitt älskade fosterland Israel har blivit smutskastat, inte av mitt folk utan av stormaktens bestämmande, säger Herren. Det är inte bara ett land i stormakten som ska få lida vad människor har bestämt för de har gått ifrån den forna tidens lagar och ordningar.

I min ande ser jag att mycket kommer att förstöras. Men min är makten, säger Herren. Det är så stilla, man hör inte vindens sus längre. Stormaktens styrande och ställande har blåst ut den andliga vinden. Det är nära att det kalla kriget ska bryta ut till ett långvarigt lidande. Det byggs upp olika faror i hela er värld idag, säger Herren, men det är mitt folk som ska strida dag och natt för att sätta upp en skyddsmur i andevärlden, säger Herren, inte med vapen eller kraft utan med bön, som kan förflytta fienden på flykt.

Jag ser i min ande stora skaror av svartklädda män och kvinnor. De har beslutat att göra uppror mot er stormakt, säger Herren i detta land. Så ser jag hela Europa och det byggs upp samma samlingar av svartklädda män och kvinnor som vill plundra och förstöra makthavares byggnader (boenden) Ser en bild av de invalda ländernas flaggor och de går sakta neråt, väldigt sakta. Årstiderna visa i min ande och flaggorna går sakta neråt, kanske en dm. per år. Men säger Herren, det kan gå fort för en del. Ser också ett sammanträdesbord där ländernas flaggor är utsatta. Det sitter två personer vid varje flagga. Det är fråga om en omröstning av någonting. En röst hörs som säger att de motsägande har segrat i denna fråga. Det blir stor oro, de börjar knuffa varandra och det uppstår tumult i lokalen. Det kommer in vakter för att stilla ner männen och kvinnorna. När det har lugnat ner sig så är det en ljushårig kvinna som begär ordet. Hon säger att katastrofen är nära, den ekonomiska katastrofen är mycket nära. Så hörs i min ande ett enormt oljud och en jättestor byggnad rasar och det blir ett stort, stort dammoln, som är väldigt högt. Det går en lång tid innan dammolnet avtar och går ner. Då ser jag i utkanten av rasmassorna hur folk börjar resa sig hur dammet. Så tonar bilden bort i min ande.

Mitt folk, säger Herren, det förbereds någonting mycket stort som ska hända för att ni ska vakna. Rikta er bön också mot de andra länderna, inte bara ert eget land. Jag ser en stor skara som kommer gående, de bär kipa, de kommer gående gråtande. Så hör jag en man som säger: ”Vi ska gå hem! Vi kan inte leva i de här länderna.” Amen

Här är delar av en profetia som Birger Skoglund frambar under en midsommarkonferens i Bollnäs pingstförsamling.

"Jag kommer att uppresa min församling överallt och jag kommer att göra stora ting ibland er. Men nu gäller det för er mina barn, att inte sitta med armarna i kors och tänka: 'nu ordnar det sig'. Nu kallar jag er in i ivrig, jublande lovsång. Segern är er. Segern är framför. Ni skall få gå med i mitt triumftåg. Hela avgrunden bävar för det jag tänker göra i Sverige. Djävulen skakar av rädsla. För jag ska rycka villebrådet ur käftarna på honom. Jag skall rycka mitt folk, mina älskade barn, dem som ni inte längre räknar med, dem skall jag rycka ifrån hans klor. Och jag skall rycka dem som bränder ur elden och jag skall rädda detta land. Jag skall gå ända upp i kungahuset, jag skall gå in i regeringen och riksdagen. Jag skall gå in i de stora massmediaföretagen och träffa människor vars hjärtan jag har vidrört och ni skall få uppleva en alldeles ny, spännande tid. Mina barn, var beredda. Det kommer, och det kommer med stor hast. Som en stormvind skall min helige Ande blåsa in över detta land och ge detta land en nådaperiod för slutstriden. Och ifrån detta land skall en skara, en jätteskara människor lyftas upp i luften, mig till mötes när jag kommer. Varför, varför, varför mitt älskade folk, sysslar ni så mycket med varandras bekymmer? Varför talar ni så mycket negativt? Nej, lyft blicken, lyft blicken, det är seger, jag skall gå framför er. Jag skall sända en stark Ande över landet."

Amen, amen, amen... Jag vill förmedla något jag ser, jag vågar påstå att jag ser en mycket märklig syn. Jag skall försöka berätta. Jag ser i en syn eller en vision, jag ser något mycket underbart håller på att ske i andevärlden. Jag ser en här av änglar, en här av änglar komma ifrån himlen. En väldig här, vitklädda, strålande, ljuvliga att skåda. Jag ser dem, änglarna, ställa sig utmed hela vårt lands gränser. Sida vid sida, tätt, tätt, tätt, tätt. Jag ser hur de bildar konturen av landet, av landets gränser. De följer hela landet, de följer ut över öarna i skärgården, ut över vattengränserna. Omringar hela landet. De höjer instrument, de blåser in en jubeltid, en jublets och tåranas tid, då jubelsång och tårar skall blandas i Guds församling. Då skörden skall bärjas. Jag ser ännu en trupp av änglar komma. De intar varje stad, varje kommun. Änglar från Guds himmel. Jag ser en man fråga en av änglarna: "Varifrån kommer ni?" Han svarar: 'Vi har fått order av Gud att gå till det sargade Sverige och hela Guds församling inför nya tider. Vi har fått order att gå ned till detta land och erbjuda en ny nådens tidsålder för detta land och min församling i det landet.'

Jag ser ett folk från jordesidan resa sig i stor ödmjukhet. Många orkar inte stå på sina ben, de rasar ihop som om de vore gjorda av kokt spagetti. Men hjärtat fylls, hjärtat fylls, hjärtat fylls. Blodet renar Guds folk. En ny tid, en ny tid, en ny tid.

Uppmaning till gemensam förbön -

Sigrid och Åke Forslin 2011-12-07


På söndag kväll den 4 dec. 2011 fick Sigrid en sång i Anden och Åke ett profetiskt budskap.

"Det jag nu kommer att säga har varit återkommande denna möteshelg i Byske", berättar Åke.

Under första lovsången såg jag en bild på Europas flaggor, samma som man kan se på olika TV reportage när det gäller EU s beslut. Denna bild kom tillbaka vid varje möte under helgen. Orden från en sång kom till mig på söndag morgonen, ”Ni behöver mig Jesus, nu mer än någonsin för världen är i den ondes våld, speciellt Europas länder.” Så hörde jag Herren säga: ”Det är mitt folk som ska rädda Europas länder. Det är mitt folk, som ska rustas till strid i andevärlden, men glöm icke de andra länderna, som krigar och strider för rättvisa.”

Än en gång hör jag Herren säga: ”Det är ni mitt folk som ska strida för tiden går mot sitt slut, men jag vill och t.o.m. begär att ni ska resa er upp i Enhet och ropa till mig. Be inte bara för det som rör sig i er närhet utan ge er kraft i bön. Stå sida vid sida så ska jag bönhöra er, säger Herren. Res upp ett bönealtare där elden ska brinna dag och natt, den får aldrig slockna. Tänd en eld, tänd en eld mitt älskade folk, för ni färdas i denna världs svårigheter.

Denna helg har varit en helg, då jag sände min tjänare för att mitt folk ska vara enade och allt mörker som har varit är för evigt glömt, säger Herren. Gräv ej i de gamla brunnarna utan låt mitt vatten ge er kraft och styrka. Se på varje människa oavsett om de vandrar min väg eller ej, se på dem som mina älskade barn för hela ert land och hela Europa är så fyllt av människohat, men säger Herren, ni ska ge överflödande kärlek till medmänniskorna. Be för de länder som varit i krig den sista tiden. Ert älskade Sverige har fått vara i fred men det pågår ett kallt krig, som jag ska ge er kraft att strida för, säger Herren.

Det kommer en klocka att ringa in en speciell tid, säger Herren och det är en signal att då är det stora bönebehov, säger Herren. Jag kommer att över hela Europa resa upp böneledare som ska vara ledda av mig, säger Herren. Det kommer att bli ett sådant bönekontaktnät den kommande tiden, som det aldrig har varit tidigare, säger Herren. De böneeldar, som man har försökt att tända, har blåst ut, t.o.m. blivit utblåsta av trossyskon men, säger Herren de är förlåtna för de har lidit nederlag. Men om ni inte förlåter dem som gjort fel kommer ingenting att hända hur ni än ber! Börja med en förlåtelsebön, säger Herren som grund för den bön jag kallar er till för Europas länder och även för världen, för mina ögon ser och mina öron hör vad som ropas ifrån mitt älskade folk, säger Herrens Ande. AmenEn drömsyn


Synen visade ett Schackspel...

Denna drömsyn gavs till Åke Forslin natten 2010-05-30

Synen visade ett Schackspel där vita pjäser utgjordes av följande:

Kungen - Sveriges kung Carl XVI Gustav, klädd i krigsmundering och i sin högra hand höll han ett draget svärd. En mycket allvarig kung. Drottning (dam) - Drottning Silvia. Löpare - Kronprinsessan Viktoria och prinsessan Madelen. Springare (häst) - prins Philip och blivande prins Daniel Westling, båda klädda i polisuniformer. Tornen är försedda med Sveriges flagga. 8 bönder - vaktparaden med skarpladdade gevär med bajonett.

De svarta pjäserna var Regeringen där kungen var stadsminister Reinfeldt. Drottning (dam) var Beatrice Ask. Löpare var Tolgfors och Göran Hägglund. Springare (häst) var skinnklädda män med dödskallar på sina skjortor. Tornen hade röda flaggor. 8 bönder var motorcykelburna män, även de var skinnklädda med dödskalle på sina skjortor.

Synen visade en strid som formades till plundring och förstörelse. När jag såg på Sveriges kung så kunde jag se att stämningen skakade honom. Jag hörde honom säga till sina nära och kära: ”Vår uppgift är att försvara vårt land.” Så hörde jag Drottning Silvia säga: ”Det finns bara ett, att ropa till Gud, han är vår försvarare. Det ska inte ske med våld utan med Guds hjälp.” Då släppte Kungen ner sitt svärd och motståndarna närmade sig ruta för ruta. Kungen beordrade ändå sin vaktstyrka: ”Gör er redo för anfall!” Det blev nu ett totalstopp på de motorcykelburna männen och då hörde jag hur det blev ett enormt försvarspådrag. Drottning Silvia har nu fallit ner på sina knän och ropat till Gud: ”Sänd din armé.” Men det gick en lång, lång tid då läget var spänt. Men så hörde jag Herren kalla på sin armé för att gå i bön för Sveriges land för dess välfärd går mot sitt slut.

Efter en tid så såg jag hur de möttes mitt på schackbrädet. Kung Carl XVI Gustav sa då: ”Det har kostat, många har fått lida, ja, många lider i vårt land men jag har idag fått vara med om att det finns en som kan hjälpa vårt fosterland och det är vår Far i himmelen, han som bevisat sin makt i forna dagar.”

Mitt älskade folk, säger Herren er uppgift är att gå i bön för ert land, i en tid som denna. Amen


Varför är det så mörkt i Sveriges land? -

Åke Forslin 2011-02-18

Varför är det så mörkt i Sveriges land? Det finns inga ljus. Herren ropar på ljusbärare som kan ge Ordet till de törstande och hungrande. Det har blivit så stilla bland mitt folk, jag längtar efter att låta min ande betjäna i frihet och kraft från mitt Ord, säger Herren. Mitt Ord ska vara era fötters lykta och ett ljus bland det folk som sitter i mörker. Ert land kommer att skakas utav svåra saker från norr till söder, från öster till väster, säger Herren. Det som för ert lands säkerhet har centraliserats på olika platser kommer att få uppleva svårigheter. Det kommer att bli stridigheter bland olika folkslag, men säger Herren, det är ert land som ska stå som beskyddare för alla som har sökt sig till detta land, för jag älskar alla folkslag oavsett deras hemland. Det är många som har fått återvända till sitt hemland men de finns inte mer, det är ni som har fört dem bort. Det finns så många som gått under och lever i osäkerhet i detta land, säger Herren. Jag sänder de som är villiga att tjäna mig att ge dem kärlek.

Jag ser i min ande en skara som är på väg att komma in i den norra delen av Sveriges land, tyvärr är de inte välkomna. Men, säger Herren, det kommer inte att ha med välkomstförbud att göra utan de kommer in i ert land för att jag har sänt dem dit. Detta folk har levt i fattigdom under de senaste årtiondena och deras levebröd blir sämre och sämre, säger Herren. Men ert lands rikedomar ska inte enbart gå till de ledande och ägande, säger Herren, för i denna tid ska även den hungrige få sin del av mina rikedomar, säger Herren.

Jag, Herren ser också många som har lämnat mig och de har hungrat, de har törstat efter att få höra mitt Ord. Jag har också sett hur många bara samtalar och gått till olika beslut i mina församlingar, säger Herren. Det är inte min ande som får leda mitt budskap i detta land. Det är en svält bland mitt folk, och jag kallar till bön, säger Herren. Det var en tid i detta land då ett folk ville gå fram med budskapet om att rädda ert land. Det brann eldar på olika platser, de offrade sina liv för mig, säger Herren, de kämpade, de stred i andevärlden men den tiden är en gången tid.

Det ligger ett väldigt mörker över södra delen av ert land. Det är så mycket som är oroligt men det kommer att bli värre, säger Herren. Det tar inte slut om inte mitt folk reser sig upp och strider för ert land. Det har varit en skördetid, säger Herren, men den är snart förbi. Det kommer andra skördemän som icke är ledda av mig, säger Herren, de ska ta hand om de som icke fick möta mitt folk. De kommer att röra sig i detta område där nu mörker råder, säger Herren. Det kommer också att sprida sig över hela ert land. Det kommer att gå så fort så ni kommer inte att hinna se det, säger Herren, men ni kommer att få känna på det. Era skatter och rikedomar kommer att bli värdelösa för det har byggts upp så mycket av det världen har i mina församlingar, säger Herren. Det har varit en tid då mycket har sänts ut till olika världsdelar men det kommer en tid då ni behöver få hjälp tillbaka. Men säger Herren, tiden vet ingen. Amen.
En tid av mörker

Åke Forslin 20110122

En tid av mörker har täckt de nordliga länderna, men säger Herren, jag skall utgjuta min ande över stora områden. Sök er dit där elden brinner, säger Herren. Det är inte bara en eld som jag ser i min ande, det är flera tusen eldar som brinner. Jag ser ett folk som försöker ta sig fram till dessa eldar för att låta den andliga elden ge liv. Det har varit mycket orent i elden under den tid som har gått. I forna dagar brann denna eld så mäktigt när faran var nära att era länder skulle gå förlorade. Jag ser likväl ett folk som försöker släcka denna eld uppe i norr. De kämpar men de är kraftlösa, de drivs inte av min ande, säger Herren utan de drivs av sitt eget förstånd. Men jag kallar till ENHET i bönen bland mitt folk. Då ska jag låta dessa eldar få brinna så människorna kan se ljuset och söka sig dit för att få värme, kärlek och gemenskap.

Jag ser i min ande en jättestor sjö som helt plötsligt bara försvinner. Den övergår i en mycket svår flodvåg ner mot kusten till Bottenviken. Men eldarna slocknar inte när vattnet flödar över dem. Det är många som kommer att gå förlorade som har lämnat sitt liv till mig, säger Herren. Idag är de herdelösa. Jag Herren kallar på äkta herdar över hela Norden som är villiga att gå och söka upp de som gått ut på den breda vägen. Utrusta er med verktyg så ni kan locka på dem. Ge dem mitt ord som lockbete, säger Herren. Jag kallar till en förkunnelse med den helige Andes ledning.

I anden ser jag också ivriga ungdomar som vill träda fram, men de är märkta med blåmärken på sina kroppar. De har blivit sargade p.g.a. av sin frihet men säger Herren, jag ska läka deras sår. Jag ska ge dem beskydd på ett speciellt sätt för det kommer en ungdomsväckelse och då behövs dessa ungdomar. Även herdar som har gått några år med mig kommer att behövas, säger Herren. De ska undervisa i mitt ord för de yngre. Det har varit en strid om män och kvinnor men säger Herren, den som tackat ja till min kallelse och gått ut i den som herdar, de ska bara känna att jag är överherden och jag ska leda dem i min närhet med den helige Andes röst, säger Herren. Amen


Birger Skoglunds upplevelse på Rallingsås utanför Aneby juli 2008.
Följande är från en predikan i Ladan

trettonhelgen 2009:

Tron måste bära oss så att vi vågar lita på Gud. Jag ligger och sover i vår husbil, vi skulle köra långt upp till norrland och vara med på ett möte på onsdagen, jag skall bara leda förmiddagens mötet på Rallingsås sedan skulle vi åka därifrån. På natten vaknar jag, kl tre någonting och upplever någonting mycket märkligt. Mitt i natten lyfts min ande på något sätt, jag kan inte förklara det riktigt men det är så jag ser min egen kropp ligga kvar i sängen medan jag flyttas iväg med en ciceron som jag tror var en ängel från Guds himmel och jag flyttas iväg till tre platser, låt mig berätta för dig, det här är otroligt gripande, det var i juli månad

Jag flyttas iväg och kommer först till Drottningsholms slott och ni vet vem som bor där, där bor vår svenska kungafamilj och jag tänkte, här kommer ju inte jag in. Men vi bara går in och jag kommer att föras till en av drottningens kammare och där ser jag vår svenska drottning ligga på knä och be till Gud i himlen och vet ni hur hon ber, lyssna nu, om inte du kommer i anden nu så lär du aldrig nånsin komma i anden för jag hör henne be på det här viset, Herre kanske är det för en tid som denna som du har gett mig drottningvärdighet i ett land. Jag som inte är av konungslig börd blev ingift i en kunglig familj men kanske är det för en tid som denna , och så börjar hon be för Sveriges ungdomar. Hon ber, hon gråter hon snyftar, hon ropar till Gud för Sveriges ungdomar Och vet ni, i mitten av oktober månad så meijlar våra nyhetsmedia ut nyheten där drottningen säger till Svenska folket: Vi måste tro att Gud i himlen kan förändra våra svenska ungdomar, det får inte fortsätta säger hon att fler blir utslagna och så ber hon. Och jag hör henne be för sin dotter Viktoria, när hennes drottningvärdighet kommer, låt henne inte bli en jetsetdrottning, låt henne bli en kvinna som bär ansvar . Visst är det märkligt. Jag har skrivit ett brev till drottning Silvia, jag skall inte berätta vad svaret blev, jag har nämligen lovat att inte göra det förrän jag har fått löfte av henne att göra det.

Och så flyttas jag från denna plats och vi bara drar iväg och jag hamnar i Fredrik Reinfelts regeringssammanträde, i juli månad och de sa på radion att det är ingen fara med Sverige och Sveriges ekonomi, det var ju på väg neråt överallt, men Sverige kommer att klara sig bra. Men när jag kommer in och ser in i sammanträdesrummet så sitter han och säger så här: det är märkligt allting har liksom gått emot oss och han fortsätter och säger ungefär så här, ni vet att jag har berömt mig av att var ateist men hela min ateistiska livsåskådning håller på håller på att rasa ihop som ett korthus (i juli månad) och då säger folk i regeringen, vad skall vi göra ? Ja , säger F R med ett aning leende, det är läsarnas fel . Och jag vet exakt (detta måste vara Birgers kommentar) vilka de är som kommer att stå emot oss och varje gång jag talar om det så reser sig håret på mig, de säger så här: skall vi äntligen få klämma till läsarna en gång för alla? Då säger FR nej, nej nej de har äntligen förstått sin roll och börjat be . Så står jag där, så säger några andra, vad skall vi göra ? Vi skall be läsarna om hjälp . För bara några månader sedan gick luften ur hela världsekonomin. Gud är större än något annat. Jag skrev ett brev till FR om det här, han manar oss att fortsätta be, kan du förstå, ateisterna manar oss att fortsätta be, Varför, ni har tro. Det finns en tro som förvandlar.

Jag flyttas därifrån till riksdagen och där finner jag en sak, nu skall ni inte tro att jag tror mig om några stora ting, absolut inte, utan det här är en vision och jag vet inte var det kommer att sluta någonstans. Men jag ser mig stå i riksdagen. Vi är inte i riksdagen och sitter snällt på balkongen där vi skulle sitta, utan vi står nere på golvet, i den här halvcirkelformade salen där riksdagsmännen sitter. För en gångs skull var den full av riksdagsmän och så står vi där, vi är flera förkunnare, flera profeter, flera människor som tjänat Gud under många år och av någon konstig anledning skulle jag föra ordet. Och jag pekar på den ene efter den andre av riksdagsmännen och säger det är ditt fel att landet ser ut som det gör, ni har öppnat för en vansinnig lagstiftning, ni har gjort det och det och det. Och jag räknar upp det ena efter det andra och jag tyckte inte om det jag sa. Men så tyckte jag så mycket mer om när jag ser mig själv vända pekfingret mot mig själv och säga det är mitt fel och så säger jag till kollegorna det är ert fel. För när vi skulle tala då teg vi och när vi borde ha begrepp att tiga då snackade vi och så blev det som det blev . Och så säger jag till riksdagen kan ni förlåta oss för att vi har varit ljumma och alldeles för svaga . Då, vet ni vad som händer, då säger de som en man, vi måste rädda Sverige, vi måste hjälpas åt.

När jag kom hem från Israel hade jag brev från riksdagen, jag måste säga jag var gripen till tårar. Jag skulle egentligen ha tagit med det julkortet. Får ett julkort från riksdagens talman och han säger, vi börjar se att det bara är Guds folk som kan förändra förhållandet i landet. Lyssna kära vänner i Ladan, Gud är mäktig att göra någonting men vi måste våga tro, vi kan inte hålla på längre o leka kristendom, vi måste börja praktisera levande kristendom och tro på Jesus. Det får kosta vad det vill, vi måste tro på Jesus. Och vet ni några veckor efter händelsen vid Smålandskonferensen så talade Herren allvar med mig. Herren sa Birger, du har ingen karriär kvar att göra, du har redan passerat åren då man gör karriär. Vill du göra en andlig karriär med mig, vill du bli min talesman, vill du säga vad jag än bjuder dig att säga, saker som kommer att göra ont, saker som gör att somliga kommer att vända sig mot dig. Vill du bli det för mig? Jag sa Herre, jag vill försöka, men jag vet inte om jag klarar det. Då sa Herren, jag skall ge dig kraft men du skall berätta överallt där du går fram det jag har visat dig , för jag skall rädda Sverige .

Jag tror, därför talar jag, jag tror därför att jag vet att den Jesus jag älskar han är mäktig att infria varje löfte och det är därför som Gud kommer att möta den ena staden efter den andra i det här landet med väckelse, med kraft, med seger. Tron driver nämligen satan på flykten. Fredrik Reinfelt, tro inte att du utan Gud kan rädda landet. Mona Salin, inbilla dig inte att du skall kunna förändra landet om du för den politik du för idag. Nej, bara om vi vänder åter till en levande Gud och låter Gudomliga lagar på nytt igen få ny aktualitet. Det innebär inte att vi som kristna skall bete oss ungefär som vilka vansinniga människor som helst. Men det innebär att vi skall våga tro på Gud och våga hålla fanan högt. Gud vill ge dig denna underbara kraft där satan flyr. Aposteln Petrus tar upp trons betydelse och säger om satan: stå honom emot.


Väckelsetider - Åke Forslin 2012-10-19
Bed för landet

I min ande har jag i kväll sett 10 mycket kända pastorer i vårt land. (Namnges inte här.) Herren förde mig till deras församlingar, där en del var samlade i bön, i andra var det predikan. Det var mycket kallt i lokalerna. Det enda som fanns för uppvärmning var stearinljus. Jag kunde se folk sitta och gråta högljutt, andra ropade högt: ”Det är nöd i våra församlingar!” På en del platser var kyrkdörrarna stängda. Utanför fanns det skaror som ville komma in, men dörren var stängd.

Där stod ungdomar och flera utslagna som bankade på dörren men den förblev stängd. Det var väldigt mycket folk i rörelse i södra delen av landet, även i norra och mellan Sverige var det folk som ropade efter att få möta Herren.

Så hörde jag Herren säga: ”Det kommer en vedermöda bland mitt folk och den tiden är nära i ert land.” Jag såg Herrens ansikte tårefyllt när han såg ner på dem. På de olika platserna såg jag att han ville ge sin KÄRLEK till dem som inte kom in. Det fanns även mycket invandrare som stod utanför de stängda dörrarna. Men så kunde jag se stora kyrkor byggda i tegel och med höga torn där dörrarna var öppna på både kortsidor och långsidor och folk strömmade dit. Där var liv och glädje och Kristi KÄRLEK rådde där. Jag fördes också ut på några gator i olika städer. Där fanns några få som hade Biblar med sig och som samtalade med folk.

Med stark röst hör jag Herren säga: ”Var är den första KÄRLEKEN?” Så ropar han flera gånger: ”Jag är vägen, sanningen och livet.” Denna vedermöda, säger Herren, den ska skaka om pastorer, evangelister och de styrande i mina församlingar. De ska lämna sitt eget tänkande för att söka min vilja i mina församlingar, säger Herren, för där min Ande är ska ingenting fattas. Allt vad ni ber om i mitt namn ska jag ge er. Så lämna det världsliga i detta land, säger Herren och förkunna Ordet med makt och härlighet så ska ingenting fattas mitt folk, säger Herren. Det är inte världen som ska ge er rikedomar utan det är JAG, säger Herren. Jag ska avsätta ledare som har gått på den breda vägen, säger Herren. De ska bara komma bort från sin kallelse. Jag ska resa upp dem som vill gå med Ordet och som vill leda min församling med Ordet som grund, säger Herren. Det är en svår tid bland Sveriges folk som inte har mött mig, men de som lever i Ordet är de som ska leda dem fram till frälsning, säger Herren för jag älskar ert folk och ert land.

Det finns en sång som ni sjunger om ert kära fosterland. Det ska komma en dag när äran av mitt namn ska vara över ert land, säger Herren. Som det är idag finns det ingen som ärar mitt namn i renhet. Stilla er mitt folk, stilla er mitt folk och lyssna på mina budbärare om ord som jag ger dem för att resa upp ett nytt folk med makt och härlighet och med den första KÄRLEKEN. Det finns tjänare som har grävt och grävt och grävt men aldrig fått skörda. De är nu hemma hos mig, säger Herren. Tänk tillbaka någon gång på vad de förkunnade. De förkunnade Ordet i makt och härlighet. De hade inte tid att diskutera och tänka utan de bad till mig både dag och natt, de stod på knä och ropade till mig och jag svarade dem. Men ni lyssnade inte på dem mina ledare.

Så visas åter de 10 männen, nu med sänkta huvuden. De har glömt saker, de har inte trott att jag har talat genom dessa trotjänare utan de har gått egna vägar, de har gått världens vägar i mina församlingar, säger Herren. Det är inte segertider idag, det är nedgångstider ibland mitt folk. Men jag ska resa upp några starka böneledare på olika platser som ska förlösa en ny tid i detta land med kärlek och renhet, säger Herren för jag älskar ert land.

Amen

Åke Forslin 2012-10-19

Drömsyn natten till lördag den 20 sept. 2008

av evangelist Alf Egil Olsen, Tromsö

En stor ängel står och håller i sin hand något som liknar ett stort nystan. Så kastar han iväg det med stor kraft. Jag ser hur han håller det i ena handen medan nystanet susar genom luften. Nu är plötsligt nystanet väldigt stort.

Det träffar kyrkobyggnader med våldsam kraft. Krossar väggarna och far ut igenom andra sidan med samma kraft. Jag ser nystanet fortsätta genom staden och det träffar ständigt nya kyrkobyggnader. Det är en stark och nästan skrämmande syn.

Så är det slut på nystanet och en annan ängel börjar dra i den andra trådändan. Då blir jag orolig och frågar: ”Varför gör ni så här? Skall ni fördärva oss?” Den första ängeln svarar: ”Detta är tvunget att ske för att inte de kristna ska bli historia! Få vet vilka de är och ingen har sett till dem….”

Så drar båda änglarna i var sin trådända, och människorna dras ut ur byggnaderna som med en not.

Då hörjag en annan röst: ”Tiden kommer, ja den tiden är nu, då sanna tillbedjare skall tillbe mig i ande och sanning! Mitt hus skall vara ett bönens hus, men ni har gjort det till allt annat. Åter säger jag: Ropa till mig, så ska jag svara dig. Det har kommit så mycket av världen in i mitt folk och i deras tankegång så det fyller upp mitt hus. Ni behöver städa ur huset så min härlighet kan ta plats. Detta sker med överlåtelse, uppläsning av Skriften, bön och fasta.”

(Jag ser en ny typ av byggnader/kyrkor eller vi kan säga gamla om du vill. Där är inte många rum och aktiviteter.) Men de liknar gamla kyrkor där folk är samlade för att tillbe GUD.

Det är som en fullsatt kyrka och ett hav av kristall som ropar: Helig, helig, helig!

Guds folk är ute bland folket där de är och i deras hem. De är Herrens händer och fötter och de går bara till kyrkan för att tillbe. Jag känner en stark närvaro….

Evangelist Alf Egil Olsen Tlf: 0047638185, mail: alfegil2@msn.com

Översatt av Sigrid Forslin


En syn av Åke Forslin
2008 10 06

I min ande ser jag vita duvor flyga i en formation av ett kors under en klarblå himmel. I anden följer jag dem och de flyger över ett landskap som är ganska fattigt på växtlighet. De närmar sig ett kalfjäll där ingenting växer. På marken ser jag enstaka personer som rörs sig där nere. De vandrar i samma riktning som dessa duvor flyger. Nu närmar de sig en byggnad, vad jag förstår är det ett mindre kapell, som är omgivet av ett staket. Duvorna landar där på taket. Jag hör svagt en sång, som kommer ifrån det här kapellet ute i ödemarken. Av de ca 15 duvorna så är det en som är orolig, den gör sig klar för att lyfta. Jag ser hur den flyger iväg ensam runt utöver det här området. Den kommer tillbaka och flyger in genom dörren i kapellet. Sången tystnar. Så hör jag en kvinna säga: Guds Ande är här, Guds Ande är här. Hon blir alldeles uppfylld och jag ser hur hon börja dansa, hon börjar göra väldigt mjuka dansrörelser. Det enda hon säger är: Guds Ande är här, Guds Ande är här. Då börjar flera resa sig upp och följa henne i hennes rörelser. Det är en obegriplig sång, men jag förnimmer att det är Guds Ande, ja, de sjunger i Anden.

Så ser jag att de börjar tända ljus, för mörkret börjar falla där inne i kyrkan och då lyfter de andra duvorna åter i formation av ett kors. Men den här duvan som flög in i kyrkan har satt sig på en ljusstake långt framme i kyrkan. Folket bara sjunger och sjunger en härlig himmelsk lovsång. Människorna börjar nu be för varandra och det kommer en väldigt stark andlig kraft över en stor del av dem. Det pågår en väldigt lång tid. Jag ser hur solen börjar lysa in genom kyrkfönstren. Den här kvinnan som ropade: Guds Ande är här, Guds Ande är här, hon går fram till duvan, tar den i handen och går mot utgången och säger: Du är fri, du är fri! Men duvan flyger in igen.

Se, säger Herren Ande, jag lät min Ande komma ner som en duva. Det kommer en tid då Guds Ande ska komma över mitt folk. Om ni är stilla och väntar så ska jag låta min Ande utgjutas över män och kvinnor i denna tid. Det ska komma ett ljus, som ska lysa upp era hjärtan så att ni kan se vad som kommer att ske när min Ande fritt får leva i min församling, säger Herren. Den helige Andes utgjutande är en förberedelse för vad som komma skall i det mörker, som täcker världen i dag. Det är mörkare än vad ni tror själva, säger Herren. Men det är inte jag som är i mörkret utan jag skall leda er in i ljuset av min härlighet. Och ni ska bli ljusets bärare om ni vill gå ut och tjäna mig i den kommande tiden. För tiden blir svårare och svårare, inte bara i ert land utan över hela vår värld. Det är många som har sagt att de har gjort rätt men de ska stå där med skam en dag när allt uppenbaras. Det byggs upp och byggs upp, men det ska rivas ner.

Jag ser i min ande så många sprickor i olika företag. Det är företag som har byggts upp av människor, som bara har byggt och byggt för att det ska vara stort, men säger Herren, den tiden är förbi. Det ska bli mindre och mindre. Det var en tid då detta land byggdes upp i mänsklig kraft, den tiden kan vara mycket nära att människovärdet ska återställas och män och kvinnor ska få känna när dagen är slut att natten ska bli till vila.

Jag ser också i min ande, stora skogsområden som bara vissnar ner. Det kommer att bli en svår tid för den som har brukat jorden för jorden är näringsfattig i dag. Den är utarmad på grund av välfärdens framfart. Det är tid att återställa det som missbrukats av det jag skapat, säger Herren. Och ni mitt folk, som vill gå den väg jag bestämt, ni ska träda fram i kraft och majestät för jag ska väcka de sovande. Sovtiden är över, säger Herren. Jag ska väcka er med saker som ni inte har trott kan ske. För se jag kommer snart, och då ska ert land vara renat för att kunna återbrukas en tid, innan slutet kommer då jag ska hämta er hem från norr och söder, öster och väster så ni kan sitta till bords med mig en dag i mitt rike. Jag ropar på skördemän och kvinnor som en dag åter ska bruka min jord, säger Herren.

Jag ser ner över hela Norden hur min jord ser ut, säger Herren. Den är inte vacker. Det är många områden som är sargade. Det finns ett folk där längst upp i norr som jag älskar, säger Herren, men de är utkastade ifrån sin egen mark, men jag ska föra dem samman en dag och de ska åter en dag få bruka sina fäders områden. Det ska bli slut på bestämmande överhuvuden. Det ska komma en tid då mitt folk ska få styra och ställa, men säger Herren, grunden till kommande saker är att kunna älska varandra oavsett vem jag är bland folket. Se in i mitt Ord så ska ni få uppleva vad kärlek betyder. Det kommer så mycket behov av kärlek bland alla människor inom en mycket kort tid. För kärlekslösheten har börjat inträda i de nordliga länderna. Det talas om rika länder och fattiga länder, inte så högt, men det förekommer. Och nu säger Herren, så manar jag mitt folk att tänka på den första kärleken. Amen


100 procent överlåtelse

Hämtat från: BED FÖR LANDET

Förmedlat av en bedjande kvinna som lever nära sin Herre 2012-03-20

Nu kommer en elds-väckelse över detta land, från norr till söder, från öster till väster.

En eld som kommer att förbränna allt brännbart – allt av hö och strå, all lögn och orättfärdighet, allt det människor byggt upp av egen kraft.

Nu är det mitt Namn som skall få framträda med full klarhet.

Nu skall människorna få se vem jag verkligen är, jag skall träda fram i hela min strålglans.

Så mycket av vad människor har byggt omkring sig själva och allt som min Ande inte varit med och bestämt, detta har skymt evangelium och mitt ansikte för folket, men nu bränner jag upp allt detta och min bild skall nu framträda i klarhet. Ja, det skall stråla över hela landet. Nu har tiden kommit då jag skall upprätta mitt rike i detta land.

Å det skall bli äkta guld som är renat i eld. Jag skall rena mitt folk från deras synder och rena dem med mitt blod så att de inte kan gå sina egna vägar längre. Hela deras håg kommer att stå till mina vägar. Jag vill ge dem råd och låta mina ögon vaka över dem.

En tid av 100 procent överlåtelse.

Nu kommer jag att skaka detta land i dess grundvalar. En stor förskräckelse kommer över folket. Men genom detta kommer folket att kasta sig på mig och ge hela sitt hjärta. Då kommer väckelsen över landet.

Varje människa kommer att skakas i sitt innersta och se att det bara är min försoning som gäller.

Folk kommer att kasta sig ner på gator och torg och ropa på mig. Ja, en stor förskräckelse från Herren kommer nu.

Men jag älskar detta folk därför låter jag detta ske.

Mitt folk gå in i era kamrar och bed till er Fader i det fördolda, då skall Min Fader som ser i det fördolda vedergälla er.

Proklamera Herrens seger

Av Åke Forslin 20120505

Hämtat från: BED FÖR LANDET


Jag får en bild av stora områden där ett andligt mörker råder. De är inte så långt borta.

- Jag kallar dig, ja, jag kallar dig Gudskvinna att gå in och bryta detta mörker, så sök dig upp på en högre höjd och ropa ut bönens Ande och proklamera ut min seger. Du har några vänner som kan stå vid din sida. Jag ser hur ni sitter runt en liten eld. Det är ett tecken på att någonting sker i andevärlden över landets norra del.

- Det kommer att ske något speciellt en natt då solen skiner från en klar himmel. På den platsen ska ni kunna se åt norr, söder, öster och väster. Ni ska sträcka era händer mot dessa väderstreck och ropa ut att mörkrets andemakter ska lämna den här delen av ert land, säger Herren.

Det kommer att ske svåra saker i denna del av ert land. Det kommer att skövlas och det kommer att medföra svårigheter för folket i norr. Ni ska förbereda en andlig armé som vill be för detta folk (måste vara samerna som Herren menar) som är förskingrade p.g.a. markens förstörelse i denna del av landet. Det är en tung uppgift, säger Herren men jag ska ge er kraft att samla män och kvinnor som är kallade att be med kraft, som är villiga att lämna sin bekvämlighet, säger Herren. Det är inte tal om hur mycket folkets egna tankar ska styra, utan det är fråga om att leva under den helige Andes ledning.

En kraftverksdamm brister

Jag hör ett väldigt mullrande på ganska långt avstånd, men det kommer närmare och nu ser jag en väldigt hög kraftverksdamm som brister. Ovanför de här massorna längre ner ser jag liksom hål i dammen och ett enormt vattenflöde sprider sig över flera stora områden. Skogen bryts av som vore det tändstickor ända ner emot havet. Det blir svåra skador på jordmassorna efter älven, vattnet blir väldigt jordfärgat. Små sommarstugor dras med i raset och jag kan se hur det blir svåra skador i naturen ända ner mot havet. Människor nere vid havet springer ifrån älvfårans utlopp. Husen ligger kanske en 10-15 meter upp ifrån stranden, men det blir jordskred till följd av vattnets framfart.

Nytt andligt ledarskap

Av Åke Forslin 20120509

Hämtat från: BED FÖR LANDET


Jag får en syn där Jesus visar sig. Herren säger: Jag kommer snart att uppenbara mig för att rena min församling från det världsliga arbete, som pågår. Mitt ledarskap i detta land har fört min församling på fel väg, så rening måste ske innan jag kommer åter för att hämta min brud. Den tiden vet ingen men tiden är nära.

Ni ska söka upp de förlorade fåren och föra dem in på den rätta vägen. Jag ska ge er mitt Ord till kraft och styrka. Om inte denna rening blir enligt Ordet, säger Herren så kommer ert land och mitt folk att gå förlorade.

Jag söker också nytt andligt ledarskap bland de yngre som följt mig i sitt liv. Ert land är inte välutrustad med en andlig armé, säger Herren, men det finns några utvalda av mig som börjar resa sig upp, men jag kallar fler krigare! Jag kallar er åter till den första kärleken i ert land.

Det finns så många som är ensamma, som inte har fått uppleva Herdens godhet. Jag kallar mina herdar att vårda sin hjord från den äldste till den yngste, säger Herren. Jag ser också många som går på sina sista dagar i min församling och som känner sig ensamma, övergivna. Det står i mitt Ord att ni ska älska dem, älska din nästa som dig själv. När jag åter kommer tillbaka ska mitt folk vara renade ifrån världens arbete. Så sök er ut, sök er ut bland människor som inte har funnit den rätta vägen för se, jag är vägen, sanningen och livet.

Amen

David Wilkerson skriver i boken:

"Americas Last Call"- om Jesu tilkommelse

'..Bibeln säger att precis före Guds domar så kommer massor av hans egna att slå dövörat till för alla profetiska varningar

Varför?

Jo för att man tar del av överflödet precis som de ogudaktiga gör.

Ingen vill egentligen överge sina liv i detta överflöd. Denna tidsålders Gud har förblindat dem och då kommer man att skratta åt varningarna och gå emot Guds varningar.

2 Krön 7:14 ....men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.'Ett brådskande budskap -

David Wilkerson 2009-03-11

En skakning kommer som berör hela jorden. Den blir så kraftig att varenda en av oss kommer att skakas om - även den mest gudfruktige.

Jag känner mig starkt manad av den Helige Ande att sända ut detta brådskande budskap till hela min mail-lista och till alla våra vänner och kristna ledare över hela världen.

En skakning kommer som berör hela jorden. Den kommer att bli så kraftig att varenda en av oss kommer att skakas om - även den mest gudfruktige.

I 10 år har jag varnat för en tid med 1000-tals bränder i New York, eldar som övertäcker stora områden, även New Jersey och Connecticut. Flera av de största städerna i USA kommer att få uppleva våldsamma upplopp och stora bränder, liknande dem vi skådade i Watts, Los Angeles för några år sedan.

Det blir upplopp och eldar i städer över hela jorden, ödeläggelse och vandalisering här i Times Square, New York City. Det vi skådar nu är inte en recession, inte ens en depression. Vi är under Guds vrede. I Ps 11 så står det skrivet:

När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Ps 11:3

Gud dömer Amerikas överflödande synder, men inte bara Amerikas utan alla nationers. Han bryter ner de sekulariserade fundamenten.
Redan profeten Jeremia bönade till ett ondskefullt Israel.

Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Jer 18:11-12.

I Psalm 11:6 varnar David: Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, en glödhet vind är den kalk de får att dricka. Varför? Jo därför att Herren är rättfärdig (v7)

Detta är en rättfärdig dom – precis som när han dömde Sodom och Gomorra och den dom som kom i Noas generation.

Vad skall nu den rättfärdige göra? Vad skall Guds folk ta sig till?

Först vill jag ge er ett praktiskt tips som jag fick ta emot för min egen del. Om det är möjligt så försök att lägga upp ett förråd av mat för 30 dagar. Burkmat, toalettsaker och andra viktiga saker.

I de större städerna kommer varuhusen att tömmas på en timme på mat när folk ser den här katastrofen komma.

Hur reagerar vi andligen på det här? Vi har två alternativ. Det kan du läsa om i Ps 11 Vi flyr som en fågel till ditt berg. Eller som David säger: Han fäster sina ögon på honom som sitter på tronen i himlen.
Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. Ps 11:4.

Till Herren har jag tagit min tillflykt Ps 11:1

Jag säger till min själ: Det är ingen idé att springa bort eller att gömma sig. Det här är Guds rättfärdiga verk. Jag vill skåda Herren på sin tron, med ögonen på hans nåderika barmhärtighet. Hans ögon är fulla av godhet och vakar över alla steg jag tar. Jag litar på att han befriar och frälser sitt folk även rakt genom alla floder, olyckor, prövningar och vedermödor av alla de slag.

Obs! Jag vet inte när det här kommer att ske, men jag vet att det inte ligger långt borta. Nu har jag lättat min börda för dig. Gör nu med detta budskap precis som du vill.

Gud välsigne dig och bevare dig.

I Kristus

DAVID WILKERSON

Detta är hämtat från David Wilkersons blogg den 7 mars 2009.

Översättningen är gjord av Jan och Evor Ohlin.

http://www.elvorochjanne.se/david_wilkerson/profetior/index.html2 Syner:

På morronen när jag vaknade den 2 februari 2015, sa jag till Gud: ”Låt din Helige Ande leda mig i dag” Då med ens såg jag en syn. Jag såg en bibel som var helt uppslagen. Synen försvann lika hastigt som den kom, men med ens förstod jag vad Gud menade: Det är genom att läsa Bibeln, som Guds helige Ande helt kan tala till mig och till oss alla.

Hjälp mig och oss, att läsa och lyssna till den Helige Ande och invänta det Gud tänker göra.

Marianne Landin

Natten den 10/2 kl 02 vaknade jag av en hörbar trumpetsignal samtidigt som jag såg vatten forsa från ovan som ett brusande vattenfall med vattenånga. Det blev ljust i rummet och allt hände på några sekunder. Vad betyder nu detta? Var det från Gud, så finns svaret i Bibeln.

"Då ska Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med makt och härlighet. MED STARKT BASUNLJUD SKA HAN SÄNDA UT SINA ÄNGLAR, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra." Matteus 24:30-31

När jag lyssnade på Birger Skoglund genom denna video, slog det mig, kanske det var detta brusande vattenfall jag såg i synen den 10 februari?

Lyssna och gör det Herren manar dig!
https://www.youtube.com/watch?v=eGMX24l--Ac

Vi får vara öppna och leva nära Herren med det pund vi fått tills Han kommer!

Marianne Landin

Eld över Skåne!!! (september 2013)

"En morron vaknade jag vid 5.00-tiden. Fick en stark ingivelse att gå ned på knä. Guds Ande var så nära och mitt inre överväldigades av Guds närvaro. Började gråta av tacksamhet, men kände samtidigt en stor nöd för Skåne.

Ordet Eld, över Skåne! GUDS KÄRLEKS ELD ÖVER SKÅNE!, ropade jag många gånger, om och om igen. Kände att jag var inför Guds ansikte, för jag fick en inre visshet över att Gud hörde mitt rop. Kände att änglarna var i rummet.

När jag så på kvällen under bön, satt och lyssnade på Jens Garnfeldt, då han mot slutet av mötet vände sig mot kameran och talade ut starka hälsningar om väckelse till flera städer i Sverige. Under tårar bad jag till Gud, "Jesus, Du får inte gå förbi Skåne!" "Jesus, Du får inte gå förbi Skåne!" och så fortsatte Jens att profetera om en stark utgjutelse av Guds helige Ande också över Skåne, och det ska beröra hela Skåne. Amen!!! Tack Jesus!!! ropade det inom mig."

Alla som läser detta, låt oss inte stänga, utan välkomna och öppna för vad Gud vill göra i hela Sverige, och särskilt i Skåne. För denna gång är det Herren som vill göra något stort, men vi kan öppna eller stänga för väckelsens eld! Gud välsigne dig käre vän! /Marianne Landin

En dröm om ett eldtornado -
Marianne Landin

Många är inte redo att möta Jesus -
Vi måste ut och berätta!

En morron vaknade jag av att jag hade drömt. I drömmen satt jag tillsammans med några vänner ute på en fönsterbeklädd terrass. Vi njöt av en naturskön utsikt, medan vi fikade. Utanför var en campingplats med husvagnar. När jag senare tittade ut, hade det börjat skymma. Strax ovanför horisonten såg jag en sträng av rök och eld och gjorde mina vänner uppmärksam på vad jag såg, men de bara bortförklarade det hela, att den hotfulla bild jag såg, var inget att bry sig om. Jag vände mig bort från fönstret och vi fortsatte med vår gemenskap.

Nästa gång jag tittade ut var hela himlen fylld av bolmande rök, blandat med eldflammor som drog in över oss. Jag rusad ut och ropade att alla skulle rädda sig därifrån, men de skyndade till sina husvagnar som egentligen inte var något skydd mot elden. En kvinna hade antagligen strax innan badat i sjön, som låg intill. Hon hade ett stort vitt badlakan hängande över sig och stod framåtlutad och troligtvis torkade sina fötter, men brydde sig inte alls om vad som hände. Jag försökte varna henne men hon bara fortsatte att torka sina fötter.
Under tiden jag själv var på väg därifrån, vaknade jag.

Min tanke var genast: Jesus kommer snart! Det börjar skymma. Vi måste ut och varna dem som vill lyssna.

Ser framför mig stora skaror av människor som inte känner Jesus. Han kommer snart tillbaks och vi måste ut och rädda så många vi kan, innan det blir för sent.

Gud välsigne dig! Han älskar dig!
Hälsningar från din vän Marianne


En annan dröm
- som kanske är svår att ta till sig:

Sover du? Vakna NU!

En morgon vaknade jag tidigt av att jag drömde : I drömmen var ett TV-program där tre kvinnor satt och samtalade. Jag stod en bit bort med ryggen åt TV-n, men när jag vände mig om såg jag att dessa tre satt nakna på överkroppen och obehindrat visade sina bröst. När jag vaknade var jag mycket illa berörd och tänkte med en gång på det Emanuel Minos nämnde i en profetia, om sista tidens förfall från renhet, där han skriver:

...Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan...Lagar som vi nu har, kommer att brytas ned och det mest osedliga kommer att visas framför våra ögon...., så långt Minos. Vi kristna måste resa oss upp och hindra detta.

Ska det gå så långt innan vi reagerar. Det blir ju bara värre och värre. Ungdomar är redan vilseförda. Vi kristna måste vakna NU och förstå att vi måste ändra trenden innan det blir försent! Är du en av dem som tänjer på gränserna och försöker vara så nära världens sätt att leva och följa alla impulser och yttringar som världen ger, t.ex att ha så urringat det bara går eller jumprar som sitter så snävt för att brösten skall framträda ännu mera och ha så korta kjolar du bara kan, eller du man, som köper byxor där könsorganet framträder så markant m.m.

Varför?

Jo, det är för att människor i din närhet ska bli så attraherade av din kropp. Ja, men jag tänker inte så, säger du, jag vill bara följa modet. Men det är just det modet går ut på, att se sexig ut. Sexualfixering och sexmissbruk florerar i samhället. Ska du fortsätta sova? Ser du inte att det leder åt fel håll? Du kommer allt längre bort från Jesus!

Bör inte vi som kristna vara ett gott exempel, genom att leva så långt bort från allt osunt levnadssätt som möjligt. Bibeln vill hjälpa oss bort från detta liv som styrs av mörkrets makter. Du måste ta ställning och följa Jesus! Det kostar att vara radikal, men de är det värt! Jesus älskar dig så mycket. Fråga honom vad han vill med ditt liv. Tiden är knapp. Han kommer för att hämta oss mycket snart! Du vill väl vara beredd att möta honom då? Och att få många med dig hem.

Vad säger Guds ord?:

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.
1 Johannes brev 2:15-17

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Jakob 4:4

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Romarbrevet 12:2

Gud välsigne dig! önskar MarianneÄr du beredd på stormen?

-David Wilkerson 2009-02-17

När Herren säger: Jag skall skaka jorden än en gång, så menar Han det! Han ska bokstavligt talat skaka vår ekonomi, vårt utbildningssystem, vårt styressätt - allt vi sätter vår tillit till och litar på, allt som ser tryggt och säkert ut.

Jesaja profeterar att Gud en dag ska resa sig och skaka hela jorden. Profeten skriver:

Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare..….Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt….. Ty det skall bli på jorden bland folken,
som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad…. (Jes. 24:1,11,13)

Gud kommer att skaka jorden som om den var ett olivträd -- tills varenda frukt faller ner!
Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar.
Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka…..Den skall falla och inte mer resa sig (v. 18-20)

Hela jorden skall visa sig vara inte mer än en hydda, när Gud börjar sin skakning! Andra profeter stämmer överens med Jesaja ord:

Hesekiel säger att när Guds vrede stiger upp, skall Han skaka med stor kraft, våldsamt, allt som kan skakas:

Då skall de bäva för mig, fiskarna i havet, fåglarna under himlen, djuren på marken och alla kräldjur som rör sig på jorden, och alla människor på jordens yta. Bergen skall slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden…. Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är HERREN. (Hes. 38:20,23).

Joel säger :

HERREN ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men HERREN är en tillflykt för (sitt) folk, ett skydd för Israels barn. (Joel 3:16).

Haggai skriver:

Så säger HERREN Sebaot: Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag skall skaka om alla hednafolk ….och alla folkens skatter skall komma hit. Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet, säger HERREN Sebaot. (Haggai 2:6-7).

Hebreerbrevets författare säger:

Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka.* Orden "än en gång" visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. (Hebr. 12:26-27).

Gud kommer att skaka allt som finns i sikte - så att det blir uppenbart att Han allena är den enda makt som inte kan skakas!
De senare åren har vi sett början på Guds skakningar

Herren började bokstavligen skaka jorden med jordskalv i slutet av 1980 talet. Ett skalv i Armenien utplånade nästan hela området. Ett skalv i Japan som mätte 6,9 ödelade nästan en hel stad. Så kom det förfärliga skalvet i San Fransisco, och andra följde efter nästan dagligen i detta område. Jordskalv drabbar västkusten i USA nästan kontinuerligt, från norra Kalifornien till San Diego och ända ner till Mexico. Vid en tidpunkt ställde en New York tidning denna fråga i en överskrift: "Försöker Gud att skaka om oss?"

Låt mig fråga dig om något: Vad gör en omsorgsfull mor eller far när ett barn sover, men måste väckas? En av föräldrarna tar försiktigt barnet i skuldrorna och skakar det. Om inte barnet vaknar med en gång, blir skakningen lite mer fast och bestämd -- föräldern vet att barnet kommer att lida om det inte vaknar upp.

Det är just det Gud gör precis nu -- både med Amerika och med världen! Till att börja med, skakar Han oss väldigt försiktigt. Men nu har Hans skakning blivit våldsam – för att Han ännu inte har lyckats med att väcka upp oss!

De profeter jag nämnde talade inte bara rätt ut i luften. När Herren säger: Jag skall skaka jorden än en gång, så menar Han det! Han ska bokstavligt talat skaka vår ekonomi, vårt utbildningssystem, vårt styressätt -- allt vi sätter vår tillit till och litar på, allt som ser tryggt och säkert ut.

Kunde du någonsin föreställa dig, att den mäktigaste nationen på jorden skulle bli nedlagd, för att politiken i båda partierna leker med nationell konkurs, och tvingas dra ned betalningen av vår internationella skuld?
Jag har haft en väldigt livaktig och återkommande dröm om presidenten i USA, vilken president vet jag inte. I drömmen ser han ut genom fönstret i det ovala rummet, skakar på huvudet i otro och säger: "Hur kunde detta ske? Vad var det som gick fel?" Ingen av hans stela kabinett medlemmar eller medarbetare kunde förklara Amerikas sammanbrott för honom.

Och det är precis så det ska bli när Gud utför sin skakning: Ingen kommer att vara i stånd till att förklara det! Jag tänker på aktiemarknaden som bröt samman 1988. Över en natt föll den 500 poäng - och det fanns ingen grund för det.

Faktiskt så ska saker och ting fortsätta att gå bra tills skakningen plötsligt drabbar - inte ett fysiskt skalv, utan ett oväntat ekonomiskt skalv. Gud ska skaka själva grundvalen vår!

Bibeln varnar oss också om att, samtidigt som Guds skakning, så ska en stor demonisk flodvåg hemsöka mänskligheten. Djävulen är i färd med att föra med sig ett våldsamt störtskur av smuts, ondska och prövningar långt värre än vad vi kan föreställa oss. Han vet att hans tid är kort - och han förbereder sig på att släppa lös våldsamt kraftiga vindar och vågor av ondska!

Till exempel: Många människor har nu en dator. Vilket bättre sätt kan Satan invadera folks hem på, än med en demonisk flodvåg genom informationsautostradan? Denna superautostrada kommer att bli en direktlinje till helvetet. Den är redan en leverantör av pornografi. Jag är klar över att denna stora informationsutveckling kan användas till att göra många fina tjänster. Men den har potential till att bli ett mäktigt redskap för Satan!

Faktisk, så kan detta bli redskapet som Antikrist använder för att förebåda sitt rike och sin makt. Det kan till exempel bli källan för det penninglösa samhället. Redan, så har Chase Manhattan Bank upprättat databanktjänster i New York, utan något pappersarbete involverat på det hela taget - bara tal.

Jag tror att floden av ondska når sin kritiska substans nu, när allt har börjat att rotera utan kontroll. Och, tragiskt nog, vi vet det inte - för vi har blivit vana med det! Saker och ting som en gång bekymrade oss förekommer nu dagligdags. Vi har sett och hört så mycket ondska att ingenting berör oss längre.

Jag undrar: När stormen kommer - när allt börjar att rotera utan kontroll - hur många kristna kommer att vara i stånd att förbli stående? Hur många ska ha den trosgrunden som behövs för att hålla ut genom den tiden?

Jag tror att det är Herrens stora åliggande för Sitt folk i skrivande stund. Och det är mitt stora åliggande som en herde: "Herre, hur många av Ditt folk ska falla när stormen drabbar med fullt raseri? Hur många ska stå oanfäktade? Och hur kan jag förbereda dem på den stora skakningen?
Jesus har gett oss det jag kallar Liknelsen Om Beredskap!

Under min tid i bön, gav Herren mig en uppenbarelse av Jesu liknelse om de två husbyggarna, som vi finner i Matteus 7. Jag tror att denna liknelse innehåller en otrolig sanning för oss i dessa sista dagar. Men bara uppmärksamma sökare ska upptäcka den!

Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.
Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort! (Matt 7:24-27).

Jesus säger att det enda som ska hålla i den kommande stormen är att vara grundad på ett klippfundament. En man byggde sitt huset på klippan, .... men det föll inte; eftersom det var grundat på klippan. (v. 25).

Nu representerar husbyggarna till dessa två hus, två slags kristna i denna sista tid - de förståndiga och de oförståndiga. De byggde två olika slags hus och folk bodde redan i båda hustyperna när stormen kom.

Å ena sidan är det uppmuntrande att veta att det ska vara en grupp av troende som inte ska falla. De är i stånd till att motstå varje våldsamt demoniskt angrepp som kommer ifrån helvetet. Ingenting ska vara i stånd till att röra dem när stormen rasar. Det är det Jesus önskar låta oss få veta utifrån denna liknelse: En person som bygger sitt hus på en klippa kommer att överleva allt som kommer!

Men det ska, sorgligt nog, vara en annan grupp av kristna - folk som Jesus säger så om: "Deras fall ska bli stort!"

.... och dess fall var stort! (v. 27). Detta betyder ett totalt, fullständigt, ödeläggande sammanbrott av alla de ting. Nu undrar du kanske: "Vad exakt betyder det, att bygga ett hus'?" Det är viktigt veta vad Jesus refererar till här - för det Han säger är, att huset som var och en av oss bygger, ska stå inför en ödeläggande störtflod.

Huset vi bygger handlar om kärlek och lydnad till Kristus!

Huset Jesus talar om här, är vår vandring med Honom. Vi bygger en grund med att lära känna Kristus, och förstå Hans vägar. Vi bygger in i vår tro vissa karaktärer, som ska bestämma hur vi reagerar under press.

Många kristna ska kanske säga: "Jag är en troende. Jag har byggt på klippan." Likväl förstår de inte fullt ut vad detta uttryck betyder. Och de kommer att få en stor chock och överraskning när deras förhållande till Jesus inte håller genom stormen. De ska bli avslöjade som de som inte har någon grundmur!
Vi kan inte förstå vad denna liknelse talar om utan att vi förstår detta: Liknelsen handlar om lydnad! Jesus talar om en person som hör Hans Ord och gör efter det - som lyder Honom, som handlar på Hans bud. Han beskriver en livsstil - en vandring i fullständig, absolut lydnad mot Hans Ord. Det skall vara vår grundval!

Självklart är Jesus själv vår Klippa. Men det är inte den fulla betydelsen av "klippa," som det används av Honom i denna liknelse. Den som hävdar att ha byggt på Kristus som sin klippa, behöver inte ha byggt ordentligt. Det är därför att denna klippa är ett hjärtats tillstånd! Den representerar de grundläggande motiv som vår lydnad till Gud springer ut ifrån.

Precis som vattnet vällde fram och strömmade ut från Klippan i öknen, har även denna Klippa en Källa och en Ström!

Det är en ström av lydnad i våra liv - en ström som väller fram från hjärtats motiv. Det är viktigt förstå utifrån vilka motiv vår lydnad väller fram - för källan är inte ren, allt som strömmar ut kan vara förorenat.

Det är en slags lydnad som faktiskt får Gud att gråta. Det är när folk gör Hans Ord med motvilja! Det är en lagisk lydnad - en kall, teknisk formalitet, baserad på fruktan för konsekvenserna.

Se för dig fadern som behöver korrigera sin tonårsdotter. Han säger till henne: "Jag kan se i din killes ögonen att han använder droger! Jag vill att du aldrig mer träffar honom. Och jag vill inte att du kommer hem först klockan ett eller två på natten några fler gånger. Om du gör det, så kan du flytta ut ur huset!"

Nästa kväll kommer dottern hem tio minuter i tolv. Hon har inte varit tillsammans med sin pojkvän - men han är alltjämt i hennes hjärta! Nu är hon på sitt rum och surar. Hon har varit lydig mot sin far - men bara för att hon är rädd för att bli utsparkad hemifrån.

Detta är lydnaden hos ett missnöjt barn. Hennes hjärta är inte med i hennes handlingar. Hon är lydig bara för att hon fruktar sin fars vrede. Hon lyder honom inte av glädje, eller för att hon älskar honom. Tvärtom - hon är förargad på honom för att han inskränkt hennes frihet och begränsat hennes livsstil.

Den trista sanningen är, att många kristna i dessa dagar lyder Gud, bara för att de är rädda att hamna i helvetet. De fruktar sin Faders vrede! Deras lydnad mot Honom är bara "lagisk". De har ingen sann önskan om att behaga Honom!

Men, Jesus gjorde allt utifrån att vara till behag för sin himmelske Far:

.... och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. (Joh 8:28-29).

Detta var klippan, fundamentet som Jesus byggde ett liv i lydnad på! Det var källan, motivet som Hans ström av lydnad sprang ut ifrån.

Och det skall också vara vår klippa. Det måste vara det fundamentala motivet för all vår lydnad: "Jag gör det för att jag önskar behaga min Herre - för att ge Honom stor glädje!"

Jesu önskan var att göra det som gladde Hans Far! Han drog sig undan i bön på bergen, på öde platser, ofta hela natten. Och Hans stora bön var: "Fader vad vill Du? Vad skulle glädja Dig? Vad kan jag göra för att tillfredsställa Ditt hjärtas begär?"

Och det är också hållningen hos en person som har Kristi Ande - en som bygger på klippan!

Den person som bygger sitt hus på Klippan är inte styrd av någon lagisk förpliktelse!

Lagen är inte tänkt för den person, vars lydnad springer ut av en längtan efter att behaga Gud. Han är inte upptagen av vad som är lagligt och olagligt, vad som är tillåtet eller förbjudet. Han har bara ett kriterium: "Vad önskar min Herre?"

Du kan lägga fram hela lagen inför honom - alla reglerna, bestämmelserna och förbuden - och han kommer att säga: "Du behöver inte be mig om att inte göra dessa saker. Jag skulle inte göra något som sårar min Far. Jag älskar Honom! Jag har redan försakat världen och all dess lusta för att följa Honom som är mitt hjärtas begär.

Visa mig vad Han önskar, inte bara vad Han förbjuder.

Jag vill att Hans hjärtas begär skall bli mina handlingar. Jag önskar lära känna Hans tankar, och att lyda dem. Självklart älskar jag Hans lag. Men den är till för de laglösa - för dem som inte har kommit in i en nära bekantskap med Jesus Kristus. Jag har en annan lag som verkar i mitt hjärta. Det är kärlekens lag - den som säger: ”Herre, vad kan jag göra för att behaga dig idag?' "

En sådan kristen lever inte ett lagiskt liv. Andra anklagar honom ofta och säger: "Du gör inte en gång de saker som är tillåtna. Du är i träldom under lagen. Du är så annorlunda!" Denna person ser mållöst på dem och säger: "Vad menar du, träldom? Jag har stor frihet för jag älskar Honom. Jag gör inte någon av de saker som du talar om, för jag har allt i Herren. Min källa till lycka är att glädja Honom!"

En sådan person blir inte pressad av hotelser om helvetes eld, inte ens en gång av belöningar. Han behöver ingen profet som skakar om sig, ingen varning om dom. Han är förälskad i Jesus - och hans lydnad mot Guds Ord är en naturlig framväxt av hans kärlek. Det är lika naturligt för honom som att andas!

Å den andra sidan, den person som bygger sitt hus på lösan sand gör detta bara för att hålla upp en fasad. Det är en tillfällig livsstil. Han räknar med att han ska bo i huset i fem år, och så sälja det och överlåta problemen till några andra. Det är bara en fasad - utan någon verklig grundmur!

Du förstår, denna person tror inte det kommer en storm. Hans önskan är att inte behöva tänka på att saker och ting kommer att bli svåra. Men detta är det sätt som världen förhåller sig till evigheten: De tänker helt enkelt inte på någon storm!

En känd kristen frågade en gång Johnny Carson (känt amerikanskt TV-ansikte): "Vad tänker du om evigheten?" Han svarade: "Jag försöker få ut den ur mina tankar."

Tragiskt nog, så är det många kristna som försöker få ut evigheten ur sina tankar. De försöker låta bli att tänka på att domen står för dörren. Deras önskan är att inte tro på att en dag skall de stå inför Herren och svara för allt, som de har sagt och gjort.

Nyligen hade jag en förfärlig och levande dröm om helvetet. Jag var på den ena sidan av ett förhänge som inte tillät passage. Likväl såg jag människor på den andra sidan som gick omkring, de rörde sig - men kom ingenstans! De var parade med (inte i äktenskap) en som representerade den ena saken eller den personen de åtrådde mest på jorden. De hade fått det som de trodde att de önskade sig - men nu gav det en sådan rädsla och sådana kval till deras själ, att de grät och skar tänder. Det var en oändlig källa till pina!

Det som skrämde mig mest var, att jag såg några människor som jag kände - några som jag trodde hade varit heliga. Jag ropade till dem: "Låt mig be ut dig därifrån!" Men de såg på mig och svarade: "Du kan inte." Så vände de sig och gick bort. Jag försökte gå efter dem, men en osynlig vägg kom ned mellan oss.

Jag vaknade i sängen, skälvande och ropade ut: "Å, Gud! Om det är så helvetet är, låt mig aldrig svika med att varna folket. Håll mig vaken! Var gång jag står i predikstolen, låt det vara en fråga om liv eller död, utan att hålla med något folk, och inga vitsar. Det finns ett helvete - och det är verkligt!" Jag ska inte glömma den yttersta hopplöshet som jag kände då jag hörde de förlorade säga: "Du kan inte hjälpa mig."

Ja, det finns en rättmätig fruktan för Gud. Och vi behöver frukta helvetet och Guds vrede! Paulus säger: Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, .... (2 Kor. 5:11).

De som bygger på lös sand har aldrig verkligen känt Kristus!

Jesus beskriver en sådan person i Matteus 7:21-23: Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och i ditt namn drivit ut onda andar och i ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Jag kallar dessa människor I Jesu namn folket. De kommer att stå inför Guds tron och säga: Herre i Ditt namn har vi kastat ut demoner, vi har helat de sjuka, vi gjorde många underbara gärningar för Dig! Men den tragiska sanningen är, de byggde sitt hus på sanden.

Dessa människor hade inte ett delat hjärta. Tvärt om - deras hjärtan tillhörde aldrig Herren! Det kunde inte vara delat - för hjärtat gavs aldrig till Honom på det hela taget. De föll inte ifrån eller vände tillbaka - för de kände inte Jesus från början!

Många stora gärningar har varit gjorda av dem som aldrig har haft nära gemenskap med Kristus. De ropade: "Herre, Herre!" hela livet igenom - och kom till Honom för lindring, för kraft, för belöningar. Men de stannade inte upp nog länge i Hans närhet för att lära känna Honom! Jag kan tänka mig hela tjänster och kyrkor som detta är sant om. De använder Hans namn utan att känna Honom!

De är ivrigt sysselsatta med att vara upptagna för Honom - men de lyder Honom inte med en kärlek som strömmar ut från hänryckta hjärtan. De har ganska enkelt inte tagit sig tid att lära känna Hans hjärta, och vad som behagar Honom. Jesus säger att sådana människor gör orätt - för de använder Hans namn utan att någonsin bli förtroliga med Honom! Och Han ska säga dem. "Du sa du gjorde alla dessa ting för Mig. Men du har byggt ditt hus på sandgrund - för du kände aldrig Mig. Du var aldrig lydig mot Mig!"

Om du säger att du är en kristen - att du älskar Jesus, att ditt hus är byggt på berggrunden, att du vandrar i lydnad till Herren - och likväl försummar du Honom dag efter dag i bön, då känner du Honom inte! Ditt hus är inte på klippan. Det är på sanden - och det kommer att fullständigt falla samman i onda tider!

Du kan inte lära känna Jesus bara med att gå i kyrkan. Du måste samtala med Herren dag för dag, timme för timme. Du måste lära känna Honom, växa i att älska Honom, begära att få veta vad som behagar Honom!

Vi får Herrens bud till att bli tyngande, omöjliga, begränsande, som ödelägger vår personliga frihet. Och, istället för att omfamna Hans ord till oss, ser vi efter utvägar för att undgå att göra dem.

Vi förvränger Guds nåd på detta sätt - får den till att bli en slags tunnel utifrån lagens fängsel. Men nåden är faktiskt en läromästare i helighet:

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, (Tit. 2:11-12).

Mannen på klippan omfamnar och verkställer Herrens bud med glädje. Han ser inte Gud som en med ett bälte i handen, alltid redo att straffa honom. Nej - han ser Herren som En som har sina armar utsträckta mot honom och som säger: "Kom till Mig och ta emot liv, ta emot styrka. Jag ska bära dig igenom!"

Guds Ord visar oss klart vad som skall till för att bygga på Klippan!

Hanok lydde Gud utifrån detta enda motiv; att vara till behag för Honom!

Genom tro togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. (Hebr. 11:5).

Hanok blev bortryckt för att han behagade Herren!

Aposteln Johannes säger:

och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. (1 Joh. 3:22).

.... ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat (Upp. 4:11).

Paulus skriver:

talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. (1 Tess. 2:4).

.... fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas….." (2 Tess. 1:11-12).

Du kära helige, du bygger inte på klippan om du behöver en predikant för att han ska dundra mot dig så du skall lyda Gud - om du behöver en samling med "du skall" och "du skall inte", om du städigt behöver bli överbevisad och påmind om Hans Ord, nej - du behöver inte alls en regelbok! Du behöver en passionerad kärlek till Jesus. Du behöver bli så förälskad i Honom så du vet vad som behagar Honom. Att känna Hans önskan borde vara helt automatisk för dig!

Ju mer du älskar Honom, ju lättare är det att tjäna och lyda Honom. Du bryr dig inte längre om vad världen säger om dig. Du kan svara: Jag har hört från min Far - och jag gör det som gläder Hans hjärta! En ström av lydnad måste komma utifrån ditt hjärta. Den kan inte bli utdragen ur dig eller tvingad ut ur dig. Den måste strömma ut fritt ifrån dig!

Och när ditt hjärta är hänryckt över Jesus, så strömmar lydnaden ut naturligt. Du behöver inte ständigt komma fram inför Herren och ropa: "Å Gud, bryt djävulens makt över mig!" Nej - alla dessa länkar ska börja falla när du lär känna Hans hjärta!

Älskar du Jesus? Om svaret är ja, har jag en fråga till dig: Hur kan du låta det gå en hel vecka, utan att tillbringa tid med Hans Ord? Hur kan du undgå att längta efter att bli ensam med Honom i bön? Hur kan du låta det gå en tid innan du har ett kärlekssamtal med din Far, och tillber och lovprisar Honom, och försöker lära dig vad som behagar Honom? Detta är grundläggande för lydnad!

Jesus säger till oss:

Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. (Joh. 14:21).

Vilket otroligt löfte - allt baserat på kärlekens lydnad!

Så, läs igenom evangelierna. Lär dig att känna igen Jesu ord. Läs de rödfärgade orden (i Svensk Studiebibel tryckt 2004 är Jesu ord utmärkt med röd text ) i Matteus 5-7, börja med Bergspredikan. Och medan du lär dig dessa ord, utför dem! Guds bud är inte tunga; de är inte en tung börda som blir pålagd på oss. Tvärt om--att lyda dem blir lättare ju mer du växer i att älska Honom.

Detta är att bygga sitt hus på stengrund! Så, när stormen kommer, kan du förbli stående utan att frukta. Ingenting ska skaka dig – för du vandrar i en behaglig, kär lydnad till Fadern.

Men det är viktigt du förstår att lydnad endast är möjlig i tron på Kristi fullbordade verk. Bara de som lever i tro på Kristi fullkomnande rättfärdighet kan lyda Honom i kärlek. Lydnad kan inte frälsa oss; det är endast möjligt genom Kristi utgjutna blod. Lydnaden strömmar utifrån vår tacksamhet till Gud, för att Han tillräknat oss Herrens fullkomnade rättfärdighet. Detta är i sanning att bygga på klippan.

Amen

Källa: www.worldchallenge.org/nb/node/4206

Översatt av Sigrid Forslin med tillåtelse från World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Copyright/Reproduction Limitations: This data file/publication is the sole property of World Challenge, Inc. It may be printed in its entirety for the reader's personal use or to pass on to family and friends. It may not be altered or edited in any way and all reproductions of this data file/publication must contain this copyright notice. This material is not to be posted or transmitted publicly/electronically on any Web site, Web page or FTP site other than: worldchallenge.org, davidwilkerson.org or tscpulpitseries


En profetia om de ryska judarnas ankomst till Sverige
- Bo Lundin

Det var 1994. Sommaren hade varit varm och intensiv med många möten på Ölandsgården. Jag kände mig överansträngd och trött efter sommarens slut. Säsongen var över och de flesta sommargästerna hade börjat lämna Öland. Då ringde någon från USA ...

En dam frågade om det fanns möjlighet all hyra en stuga på Ölandsgården. Det var tre, eventuellt fem damer som skulle komma. Vi hälsade dem välkomna och tyckte att ett extra tillskott i församlingens kassa inte var att förakta även om vi kände oss trötta.

Sent på kvällen några dagar senare fick vi ett telefonsamtal från busstationen i Borgholm att det satt tre damer och väntade och de visste inte hur de skulle komma till Ölandsgården. Vi hade gått och lagt oss och det fanns ingen bussförbindelse så sent på kvällen, klockan var halv elva. Nu undrade man på bussterminalen hur man skulle göra med resenärerna?

- Jag kommer och hämtar dem med bil om tre kvart, svarade jag.

Till den här händelsen hör också att vi fått ytterligare ett telefonsamtal som meddelade att en av kvinnornas bror hade kört av vägen och störtat ned i en ravin och omkommit. Man hade fått lyfta upp bilen med hjälp av en helikopter. Detta tragiska budskap hade jag alltså att meddela.

Då vi återkom till Ölandsgården körde jag dem till den stuga där de skulle bo. Den enda kontakt vi hade med dessa damer var då de var inne hos oss och ringde med anledning av olyckan. Det gick några dagar och under tiden kom ytterligare två kvinnor från USA och som förenades med de andra. Jag visste inte alls vilka de var eller av vilken anledning de kommit till just oss på Ölandsgården.

Syner och tilltal

Efter några dagar kom en av kvinnorna, Esther Olsen, och bad att få träffa oss. De önskade be för mig och min fru, May.

Under tre dagar hade de fastat och varit inför Herren och nu hade de ett meddelande till oss. Vi hälsade dem välkomna och det första de gjorde var att presentera sig vilka de var. De berättade att de var evangelister och bönekvinnor som reste på Herrens befallning dit han gav dem order att resa. Nu hade Herren sagt åt dem att åka till norra Öland med ett uppdrag.

Den första kvinnan sade att hon kände igen May från en syn hon hade haft under bönen hemma i USA.

Den andra kvinnan berättade att hon under bönen hemma hade sett stugan som de nu bodde i.

Den tredje kvinnan berättade att hon under bönen hemma i USA hade sett hela området där de nu bodde, fyllt med änglar i vita kläder.

Den fjärde kvinnan berättade att kvällen innan hon skulle flyga över till Europa ringde en väninna, en bönekvinna i Los Angeles, upp henne och frågade vart hon skulle resa. Hon berättade då att hon först skulle resa till London och sedan till Amsterdam och sedan till en ö i Östersjön utanför Sveriges kust. Då sa kvinnan från Los Angeles: Den sista platsen är den viktigaste.

Tusentals flyende ryska judar

Efter presentationen sa en av kvinnorna, pastorn är sjuk men Herren skall hela dig. Du behöver vila, kom ihåg vila, vila, vila. Sedan kom ett profetiskt tilltal från Herren där han berättade att inom en snar framtid kommer tusentals ryska judar i småbåtar att gå iland just här nere i bukten och de kommer att gå upp till denna plats på Ölandsgården. Herren har utvalt er att ta emot dem och ni behöver inte bekymra er för medarbetare, dem kommer Gud att sända när tiden är inne. Herren kommer också att sända mat, kläder, medicin och pengar som ni skall förvalta. Er uppgift är att kontakta myndigheter, boka flygplan som kan transportera Guds folk till Israel, ordna med platser och husrum för att vila sig medan de väntar på vidare transport med bussar och andra transportmedel. Herren skall smörja er in i en ny tjänst och du kommer att vara såsom Mose.

Vi fick också personliga hälsningar från Herren. Efter någon dag lämnade bönekvinnorna Ölandsgården och for vidare, några till USA och några till Israel för nya uppgifter.

Dagen efter deras avfärd stod jag och tittade ut genom köksfönstret mot stranden och tänkte på vad dessa kvinnor hade förmedlat. Jag kände mig lite förvirrad och undrade vilket språk de talade.

- Ryska kan vi ju inte, sa jag till May. Jag undrar om det går med engelska eller vilket språk skall vi använda? Då svarade hon, Ann vår sonhustru har läst ryska!

- Vad säger du? sa jag.

En dröm

Ett par dagar senare blev vi inbjudna till ett födelsedagskalas, vår sonson fyllde nämligen 20 år. May kastade då fram frågan till vår sonhustru, har inte du läst ryska?

- Jo, i tre år.

- Hur kom det sig, frågade jag?

- Jag hade en dröm där jag såg att ryska judar kom i småbåtar och gick iland i Bödabukten och sedan gick de upp mot Ölandsgården.

Hon hade sett samma syn som de amerikanska bönekvinnorna! De visste ju inte alls om varandra. Jag gick länge och grunnade på vad Gud menade med att använda mig som Mose. Kunde det vara riktigt eller var det bara någonting som dessa bönekvinnor hade hittat på? Jag tyckte nog att det lät lite häftigt i mina öron.

Märklig profetia

En dag kommer min svåger hem. Han har en profetisk gåva och när han kom sa han, Nancy, det är hans fru, har skickat hit mig, jag vet inte varför. Sedan vi suttit och pratat en stund började vi att be och tacka Herren tillsammans. Då faller den helige Ande över min svåger och han säger: Herren har en hälsning till dig. Du skall slå upp Bibeln och läsa Josua 1:5. Jag fick tag i min Bibel och började läsa "Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar, såsom jag har varit med Mose, så skall jag ock vara med dig, jag skall icke lämna dig eller övergiva dig."

Min svåger har en underlig gåva. Han brukar profetera under nätterna då han sover! Han talar klart och tydligt men har ingen aning om vad han har sagt. Därför har hans fru en bandspelare som hon brukar sätta på då budskapen kommer! När min svåger kom hem, fick han höra inspelningen, så han ringde upp mig och sa: "Lyssna skall du få höra" Det var från nattens inspelning och jag hörde Herren tala genom Per-Olof "Du skall gå till din broder och meddela ett budskap från mig. Du skall låta honom läsa Josua 1:5. Men du Nancy får inte spela upp detta för Per förrän han har utfört sitt uppdrag,"

Ut ur Nordlandet'

Varför jag nu går ut och publicerar denna händelse och detta tilltal från Herren, beror på att jag nu upplever tiden mycket nära då det profetiska ordet skall gå i fullbordan: "Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: "Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn ut ur Egyptens land", utan "Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag har drivit dem bort." Och de skall få bo i sitt land, Jer 23 :7-8.

Att tiden närmar sig med hast för judarnas exodus, har jag gång på gång fått bekräftat genom flera profeter som var för sig, oberoende av varandra, har bekräftat detta. Jag vill nämna några, Rory Kaye, messiansk jude från Israel som tillsvidare bor i Göteborg, Douglas Lilley från Canada, Ester Leever från England och Maria Raus från Jerusalem. Alla dessa profeter har vid sina besök här i Kalmar och på Ölandsgården, var för sig, genom den helige Ande, bekräftat det förestående uttåget från Ryssland. Många ryska judar kommer just till denna kuststräcka.

De kommer inte bara i tusental utan i tiotusental.
En artikel från BED nr 2 1998


Israels upprättelse - av Kjell Sjöberg

2003-04-15


För att vi ska kunna förstå vår kallelse till judarna, så måste vi förstå Guds handlande för deras återupprättelse. Upprättelsen av Israel inrymmer tre moment.

Följande artikel är hämtad ur boken Den profetiska församlingen av Kjell Sjöberg (Salt och Ljus 1982). Det Kjell skrev för snart 20 år sedan är märkvärdigt aktuellt idag! Återgivet med tillstånd.

1. Återupprättandet av landet

"Frukta icke du land, utan fröjda dig och gläds" Joel 2:21. Steg för steg får Israel tillbaka det land, som utlovades till fäderna. Israel har hittills fått 25 % av del land, som utlovats, och därför återstår en fullbordan av landets upprättelse.

2. Judarnas återsamlande till Israel

Invandringen till Israel har lett till att det idag finns 3 miljoner judar i Israel. (Detta gällde 1982 då Kjell skrev boken. Idag, 20 år senare, har antalet invånare passerat 6 miljoner.) Men i hela världen finns det 16 miljoner judar. Upprättelsen är inte fullbordad, förrän alla judar återvänt till Israel. "Ingen enda av dem skall bli kvar bland folken." Hes 39:27-29.

3. Judarnas andliga upprättelse

De döda benen skall få liv. Ande blir utgjuten över dem. De får nya hjärtan och de går in i det nya förbundet. De känner igen sin Messias och tar emot honom som sin kung. Den andliga upprättelsen har ännu inte kommit, men vi tror på löftena och vi vill följa dem fram till upprättelsen.

Vi måste samverka med det profetiska ordet och be om att Israel skall få allt det land som Gud har lovat, att alla judar återvänder till Israel och att deras andliga upprättelse skall ske. Hela detta skeende hör samman med Jesu ankomst till jorden som konung.

Det stora uttåget från Nordlandet

Profeterna förutsade ett stort uttåg från nordlandet i ändens lid, Jer 16: 14-16. De skulle fiskas hem till Israel och de skulle jagas hem. Fiskarna är de som lockar juden att resa hem till Israel. Jagade hem har de blivit av krig och våldsmän som Hitler, Stalin och Khomeiny.

Jeremia talar om ett stort uttåg från nordlandet, som skall få uttåget ur Egypten att blekna i judarnas minne. Uttåget från Babel i Daniels tid överträffade inte uttåget ur Egypten. Alltså står ett stort uttåg kvar i profetian om framtiden.

Uttåget från nordlandet sätts i samband med Messias ankomst, Jer 23:5-8. Innan judarna skall kunna känna igen Jesus som Messias, måste Herren ha gjort något förberedande under, som får dem att förstå Guds stora makt och härlighet. Undret med befrielsen av judarna ur Sovjet, skall göra det lättare för judarna att kunna tro på undret med Jesus som deras Messias.

Innan Jesus kommer tillbaka som konung över jorden, skall Antikrist ingå förbund med Israel och bedra dem. Antikrists herravälde kommer att i många stycken likna Sovjets diktatur. Det kommer att ha en renande och skyddande effekt för Israel att ha fått ta emot en invandringsström från Sovjet. Därifrån kommer ett folk, som har luttrats i en diktatur och de kommer att bidraga till att inte hela Israel bedras av Antikrist.

Församlingen skall som ett av sina sista uppdrag i denna tidsålder få tjäna genom förböner och profetiska handlingar för att återföra Sovjets judar till Israel. Därigenom ges Israel den bästa vaccinationen mot det antikristliga bedrägeriet och den bästa förberedelsen att välkomna Jesus som Messias.

Giv hit!

Jesaja har gett en profetisk plan för judarnas återkomst till Israel, Jes 43:5-6. Först skall de komma från öster. Därifrån kom t.ex. de jemenitiska judarna direkt efter Israels tillkomst 1948. Sedan kommer den andra invandringsvågen, som skall samla judarna från norr. Men norden skall inte släppa dem frivilligt. Till norden skall Herren säga: "Giv hit!" Detta maktbud skall ljuda över Sovjets ledare, så som det ljöd genom Mose till Farao: "Släpp mitt folk!" Sedan judarna återsamlats från kommunistvärlden, kommer den sista invandringsvågen från USA och Sydamerika. I USA finns 6 miljoner judar, i Argentina finns 300 000 judar och i Brasilien finns 150 000.

Jeremia förutsäger samma tider av upprättelse och vederkvickelse, Jer 31:5-12, som Petrus nämner om i Apg 3:19-21. Dessa tider innefattar judarnas frälsning ur den övermäktiges hand. Sovjetväldet har varit judarna övermäktigt hitintills, men det skall komma en utvandring, då Herren skall leda dem under gråt och bön.

Så många skall återvända, att det blir för trångt i landet, och det skall vara ett rop efter mer utrymme, Jes 49:11-12,18-20. Denna profetia har inte uppfyllts ännu. Genom detta bibelord kan man förstå, att Israel behöver Judeen och Samarien för att få tillräckligt med bosättningar för alla de judar, som skall invandra i framtiden.

Jesaja profeterar om denna stora invandring, att den i förväg skall proklameras i havsländerna, så att folken och dess konungar skall få hjäpa till med att återsända judarna, Jes 49:22- 23. Konungarna skall vara deras barns vårdare och furstinnor deras ammor. Vi skall bedja för den svenska kungafamiljen, att den skall få vara med om att uppfylla Jesajas profetia, när sovjetjudarna är på väg hem till Israel.

Östersjön ett fredens hav'

Jesaja förutsäger att båtar skall komma till användning för att återföra judarna, Jes 60:9. Även om det uppfyllts tidigare, då staten Israel grundades, så kan det finnas fler tillfällen. Det kan vara båtar, som får föra judarna över Östersjön. När tiden är inne för sovjetjudarnas uttåg, kan Herren för en kort tid göra Östersjön till ett fredens hav, när fritidsbåtar av alla de slag kan få gå i skytteltrafik för att hastigt få föra ut sovjetjudarna.

I samband med att förtryckta judar återvänder får Jesaja uttala domsord över de nationer, som inte vill betjäna dem. "Det folk eller rike, som inte vill tjäna dig skall förgås", Jes 60:12. Kungen i Edom vägrade Israel att passera då de var på väg till löfteslandet, 4 Mos 20:14-20. Bed att Sveriges regering och folk aldrig kommer att vägra sovjetjudar att passera, om det profetiska tillfället skulle komma för vårt folk att få tjäna Guds rikes stora syfte i ändens tid.

Från BED nr 2 1998

Detta är en utskriftsversion av artikeln

Israels upprättelse - av Kjell Sjöberg


Jesu tillkommelse - David Wilkerson - Americas Last Call - Lördagen den 1 Maj 2010

Här följer några sammanfattande stycken ur boken "AMERICAS LAST CALL" David Wilkerson, som kommit ut i nytryck

Lägg märke till att framgång och överflöd var det sista som hände innan floden kom – (Sid 13) Sodom och Gomorras städer njöt också av en otrolig framgång innan domen kom – (Sid 13) Likadant var det i Israel på kung Josias tid – (Sid 14)

Du skall lägga märke till att precis samma sak kommer att ske med Babylon i Uppenbarelseboken (Sid 17)

Kristna som inte tror på att Gud kommer att sända sina domar, tar ett bibelställe ur sitt sammanhang för att stödja sig på. Till exempel:

2 Krön 7:14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Men var finner du ett enda tecken i landet på omvändelse? (Sid 18)

Bibeln varnar oss för att det första tecknet på domen kommer att vara att ekonomin krossas - (Sid 22) (Hes 16: 49-50)

Sedan skriver David något som har beskrivits som ett profetiskt tilltal utan att han vetat om det. Han skriver: Om vi skriver detta i vår tid så skulle vi skriva. I president ”si eller så” sista år i hans andra period så kom Guds dom den 10 oktober över Amerikas ekonomi och livsstil. (Sid 23)

(Det var precis vad som hände i oktober i Bush sista regeringsår i hans 2:a period) Och direkt efter detta uttalande skriver David på Sid 24

Gud har redan bestämt en tid då han kommer att börja föröda Amerikas ekonomi och vår livsstil. Låt mig nu få ge er en liten glimt av vad jag talar om. Under en predikan den 18 oktober 1987 i Times Square Church, varnade jag vår församling att aktiemarknaden kommer att åka på en riktig smäll. Jag upplevde Anden väldigt nära och han manade mig att säga detta. Gud hade stilla viskat till mig att om jag ville se bevis för att Gud tänkte döma ekonomin så skall du i morgon måndag gå ner till Wall Street. Jag berättade detta för församlingen under söndagen och inbjöd alla som ville följa med. Det var många av oss som följde med till Wall Street och väntade.

Just denna måndag den 19:e oktober – 1987 så föll börsen med ¼ i värde på bara några timmar. När man studerade ansiktena på de börshandlare som gick ut så såg man att många var skräckslagna. Det var fullkomligt kaotiskt därinne. Många undrade hur i all världen detta kunde gå till. Hur kommer det här att sluta?

Nedgångarna fortsatte ett tag till efter den 19:e men nu ville tidningarna givetvis ha svaret: Hur kunde detta ske? Bara en enda kommentar sa: Det här handlar om vårt materialistiska samhälle. (Sid 24)

Gud har bestämt ett datum då han kommer att börja rasera den amerikanska livsstilen och ekonomin. Jag vet inte hur snart detta kommer att komma men vi vet av skriften att det kommer inte att bli NÅD och omedelbar återställning då.

(Sid 14) Amerika tar nu emot sin sista varning innan den verkiga domen kommer att komma (1987).

Jag kan säga er att den amerikanska drömmen mycket snart kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen. Det kommer att ske mycket hastigt och ingen kommer att egentligen kunna förklara hur det går till. Det kommer bara att finnas säljare men inga köpare. (Sid 29)

I ett stycke säger David att Aids som nu skördar så många liv kan ersättas av någonting mycket värre. Sid 38

Du kanske minns under Irakkriget hur kyrkor var smockfulla. Bush sades bedja med Billy Graham osv men vad var det som hände egentligen, var detta omvändelse? Nej! Det här varade 1 vecka sedan jublade man och förlitade sig på sina egna vapen (USA:s stolta militärmakt) (Sid 40)

Nu säger vi: Ryssland är fallet och Irak har vi besegrat. Vem skall kunna hota oss? Jag säger er: Ryssland är inte död!

Jesaja säger oss att i den tiden precis innan Jesu tillkommelse så kommer Gud att skaka om alla nationer. (Jes 2) Han kommer att rasera allting som är högt (högmodigt och stolt). Jag har redan profeterat om att det schweiziska stolta banksystemet kommer att dömas hårt.

Hebreerbrevet 12 bekräftar det Jesaja profeterar genom att säga att Gud kommer att skaka allt som kan skakas. När denna skakning kommer till USA och världen, kommer investerare att säga: Det här är bara en kortvarig storm och snart skiner solen igen. (Sid 69)

Bibeln säger att precis före Guds domar så kommer massor av hans egna att slå dövörat till för alla profetiska varningar. Varför? Jo för att man tar del av överflödet precis som de ogudaktiga gör. Ingen vill egentligen överge sina liv i detta överflöd. Denna tidsålders Gud har förblindat dem och då kommer man att skratta åt varningarna och gå emot Guds varningar.

I Jes 30:8 -11 kan du se hur folk tänkte och sa i sina hjärtan för man ville bara höra positiva nyheter om ständig framgång och välstånd.

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: Skåda inte!" och till profeterna: Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. 11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.

Precis så här är det med många kristna idag. Man vill gärna höra om hur nådefull och barmhärtig Gud är och hur mycket han förlåter osv. Ja Gud är sådan och jag brukar predika detta lika starkt som någon annan. Men om jag säger eller skriver något som är en varning för en kommande dom så är de största kritikerna alltid pastorer och kristna.(Sid 72)

Som jag ser det så är det fullt av predikanter idag bakom predikstolarna som är fega och inte vågar predika sanningen utan ger de ljumma kristna precis de budskap de vill höra. Det är korta positiva budskap som knappt innehåller bibelord. Dessa predikningar ger bara folk som lyssnar en bekräftan i dem att deras livsstil är bra och kommer att föra dem till fördärvet. (sid 72)

Men när Guds sanna profeter talar vad Gud verkligen säger så blir de hatade av alla och ses som ett hot. (sid 74)

Läs hur det kommer att gå för dessa som inte ger fåren den mat de behöver för den tid vi lever i innan Jesus kommer. (Matt 24:44-51 Matt 25 förklarar sen).

Jesus sa 40 år innan Jerusalem förstördes hur det skulle gå och nu säger han till sina predikanter och tjänare samma sak. Jag kommer att komma med dom och jag vill att ni skall förstå detta och bereda folket på detta. Jag vill inte att ni skall stå där på den dagen som döva hycklare. Jag vill att ni skall HÖRA och då vakar ni och ber och fastar. (sid 86)

Läs i Bibeln hur det alltid var innan dom kom. Folket i Israel förväntade sig alltid mer välsignelser. Så i det överflödande välstånd som rådde på Jeremia tid så var det ingen som trodde på honom. (sid 92)

Jag har skrivit om alla dessa domar från Gud som kommer att komma men en sak som jag har fått väldigt starkt från Gud är att hans sanna kommer att få en perfekt frid i sina hjärtan mitt i dessa katastrofer.

Och precis tvärtom kommer också att ske med dem som inte vandrar i sanningen Jes 48:22 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger HERREN. Ordet för ogudaktiga = Rasha = De fördömda (de utanför Kristus Rom 8)

Jes 57:20 Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. 21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

5 Mos 29:19 så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås.

Den engelska texten här stämmer bättre med hebreiskan och den törst Bibeln talar om är en törst efter rättfärdighet. Matt 5:6 Den som har förändrat betydelsen av Herrens ord till att formas efter sina egna begärelser är drucken (laglös).

Jes 59:8 Fridens väg känner de inte, rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar, ingen som går på dem vet vad frid är. 9 Därför är rättvisan fjärran ifrån oss, rättfärdigheten (frikännande från dom) når oss inte. Vi väntar på ljus men se, mörker råder, på solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel.

Du kan även se i Rom att det här mönstret hos Gud stämmer. De som inte vandrar i sanningen kommer att förlora sin frid och dras in i omöjliga situationer utan utväg. Luk 21:34-36

Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. 6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. (se 2 Tess 2) 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, 10 men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken,

1998 skriver alltså David Wilkerson följande: Jag tror att inom en inte alltför lång framtid så kommer hela kvarter i amerikanska städer att vara fullsmockade med skyltar som säger: Hus till salu! Det kommer bara att finnas en massa säljare men inga köpare. Hela bolånemarknaden i USA kommer att gå omkull. (sid 110)

Ni kommer att få se Amerikas president och senaten sitta i krismöten om nationens ekonomi. Paniken kommer att vara total. Vanligt folk kommer att förlora allt och många kommer att begå självmord.

Men mitt i denna turbulens så kommer Gud att ha ett folk berett med en fullkomlig frid i sina hjärtan och de kommer att vara ett starkt vittnesbörd för människor. (sid 112)

Jes 26:3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.

Löftet om en perfekt frid var här för de ödmjuka i Juda som skulle få uppleva en stor tuktan av landet.

Jes 25:12 Ja, dina murars höga fäste störtar han omkull och ödmjukar, han slår det till jorden, ned i stoftet

När domen nu kommer att slå över landet lovar Gud på samma sätt att de jättevågorna av ångest och nöd som kommer att drabba landet inte kommer att drabba hans folk som vandrar i ljuset. De kommer att ha frid i sina hjärtan.

När Gud nu dömer Amerikas ekonomi så är det inte bara en dom över nationens synder utan det är en annan orsak också. Denna dom som kommer över oss kommer också att rensa och rena hans församling.

Vad Gud är ute efter är att bryta ned materialismen som håller Amerika i ett järngrepp för att befria sina barn.

Skriften säger att han kommer för att hämta en brud utan fläck och skrynka (Ef 5:27) Gud kommer att ta tillbaka allting som binder henne i världen.

När nu skakningarna kommer så är detta ett rop till bruden att dra ut ur Babylon. (sid 116)

Herren kommer att komma till Sion och till dem som omvänder sig från sin synd (Jes 59:20) Den kommande skakningen kommer att sända helt nya värderingar i både gammal som ung.

Det finns inte en enda tjänst i Kristi kropp som kommer att komma undan den kommande korrigeringen som de svåra tiderna kommer att föra med sig. Gud kommer att föra sin egen församling tillbaka till helighet igen. Detta är vägen som leder till perfekt frid i dessa dagar.

Hebr 12:5 Ni har glömt den uppmaning ni får som söner (äkta barn): Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. 6 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.

Hebr 12:11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Att lära känna Guds röst är hemligheten som kommer att leda oss igenom den kommande krisen. Uppror kommer att komma över oss och ”den amerikanska drömmen” kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen.

Det är viktigt att du verkligen förstår och är beredd på att du som kristen kommer att få gå igenom lidande i dessa kriser och bekymmer precis som alla andra. Faktum är att när Guds domar kommer över en nation så får alla lida. (sid 121)

Hebreerbrevet talar om en speciell grupp av kristna som hade förlorat allting och blivit hemlösa (Heb 10:34)

I nästa kapitel så beskrivs de trofasta troende som att de gick omkring i får och gethudar, de var förkastade, föraktade drog omkring i öknar och i berg och i grottor (Heb 11:37-38)

David Wilkerson: Dessa verser går emot den falska lära som säger att de kristna kommer att slippa undan de svåra tiderna som ligger framför oss. Man lär att det svåra inte kommer att beröra de troende när domarna kommer över Amerika. Dessa läror stämmer inte alls och är fullständigt horribla.

Det förekommer just nu i Amerika en villolära som menar att en speciell grupp kristna under denna tid kommer att ha en slags supertro. Och de kommer att vara totalt oberörda av det som kommer att komma över oss.

De här lärorna är just den villfarelsen som gjorde att massor av kristna led skeppsbrott i tron under Boxerupproret i Kina. De kinesiska kristna förstod att svårigheter kommer att komma. Men missionärer kom dit med en ny lära som sa att Jesus kommer att ”rycka upp” de troende från all fara. När svårigheterna kom och inget uppryckande skett så tappade hundra tusentals kineser sin tro. Varför då? Jo de var inte beredda på något lidande alls.

De blev förföljda, slagna, berövade sina hem och ägodelar och många dödades. Tragiskt nog så hade inte deras kristna ledare berett dem på vad som skulle komma. De som sedan överlevde upplevde sig svikna och lurade. (sid 122)

Precis samma sak är det idag i Amerika. De kristna är inte alls beredda på att det kommer att komma något lidande. Man kan inte ens föreställa sig att man kanske kan förlora sina egendomar. Det är dessa som så gärna vill lyssna till de falska profeterna som spår en lysande framgång.

Precis samma villfarelse predikades även på Jeremias tid. Jeremia höll på i 13 år. Han var överallt för att försöka övertyga folket att domen var på väg men ingen ville lyssna. Falska profeter hycklade med honom och slog honom.

Hur skall vi klara oss då? Jo genom att känna honom som är den ende som till 100 % går att lita på.

Han har varit med i vår tjänst redan från början och när vi för 11 år sen flyttade hit till New York så flyttande han med oss. Han har gett bifall till varje transaktion som vi har gjort i vårt arbete. Det var han som hjälpte oss att köpa den gamla anrika Mark Hellinger Teatern på Broadway Manhattan. Där håller vår församling Gudstjänster och tjänar Gud mitt i världens vimmel.

Han är den som är allting för oss i vår tjänst – vi har honom som vår rådgivare i varenda fråga. Han är vår reseledare och han är vår familjerådgivare. Precis innan jag skulle skriva detta sista kapitel så upplevde jag nu på morgonen att han sa att han skulle förse oss med allting som vi kommer att behöva för att möta den kommande krisen.