HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE

PROFETIOR-
DRÖMMAR

TRAKTATER

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg
Bibelhäfte

Jesus svarade: Om någon älskar mig,
bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Johannes 14:23

1. Jesus älskar dig! Bibeln ger dig svar...
2.
Bibeln är Guds ord till dig!
3. Ett nytt Exodus...
4. Israels gränser! Efter vad bibeln säger...
5. Jesus botar sjuka! - Guds ord till dig!

Dessa bibelhäften blir en första hjälp för många att lära känna Jesus. De kanske inte vet något om bibeln och då kan detta vara en början i deras sökande. Men ge dem en hel bibel, så de kan studera på egen hand med hjälp av en bibelkurs i församlingen och där få sanningen om Guds oändliga allmakt.


BIBEL-LÄNKAR

Svenska Folkbibeln: http://www.folkbibeln.net/1. Jesus älskar dig! Bibeln ger dig svar...

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Johannes 3:16-17

För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 8:38-39

Läs också: 1 Johannes brev 4:7-21

Jesus förlåter dig!


Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes brev 1:9

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.
Kolosserbrevet 1:13-14


Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 6:23


Du kan bli fri!

Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." Johannes 8:32

Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Johannes 8:36

Jesus sa till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Romarbrevet 10:9

Guds helige Ande vill hjälpa dig!


Jesus sa: Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Johannes 14:26-27


Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Johannes 14:16-18

Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Johannes 16:13-15

Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6 Gamla testamentet

Bibeln ger dig svar!


Varje bok i skriften är inspirerad av Gud .... 2 Timotheosbrevet 3:16


Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Hebreerbrevet 4:12


Jesus sa: Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”Matteus 24:35

Jesus svarade: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Johannes 14:23


Antikrist och hans falska profeter!

Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 1 Johannes brev 2:22


Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. 1 Johannes brev 4:1-3
Läs vidare verserna 4-6

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.
2 Thessalonikerbrevet 2:9-12

Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som sysslar med besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.
5 Moseboken 18:10-12 Gamla testamentet

Bibelns beskrivning av helvetet!

Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Matteus 13:49-50

...och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet. 2 Thessalonikerbrevet 1:8-9


Sedan skall han säga till dem som står till vänster: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Matt. 25:41


Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel Uppenbarelseboken 21:8

Läs också: Liknelsen om den rike mannen och Lasarus i Lukas 16:19-31

Ge inte upp! Jesus kan hjälpa dig! Han hör din bön!

Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp:

I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: 'Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.' Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: 'Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.' Och Herren sade: Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Lukas 18:1-8


Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. 1 Johannes brev 5:13-15

Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. Johannes 16:23-24

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.

Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.
Jesaja 53:4-5 Gamla testamentet

Läs också: Lukas 11:5-13 Lukas 13:10-17

Jesus ska komma tillbaka!


Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.
2 Timotheusbrevet 4:8

Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.
1 Thessalonikerbrevet 4:16-18

Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 2 Petrus brev 3:9-13

Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen. Lukas 12:40

Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. 2 Timotheosbrevet 3:1-4

Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg. Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst.
Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Matteus 24:24-31


En öppen himmel väntar oss!


Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 1 Korinthierbrevet 2:9

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Uppenbarelseboken 21:4

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:20-21

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Johannes 14:1-3

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Uppenbarelseboken 7:9

Kasta dig i Jesu armar! Lita på honom!

Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Kolosserbrevet 1:13-23

Gud själv har sagt: Jag skall aldrig överge dig, aldrig svika dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Hebreerbrevet 13:5-6

Gud välsigne dig! Var rädd om dig!

Får jag be en liten bön till Gud för dig?

Jesus, tack för Din kärlek. Tack för att Du ser mina vänner här.
Jesus hjälp dem varje dag framöver att lita på Dig och ta emot Din förlåtelse, nåd och kärlek och att ge sina liv helt till Dig. Befria och lös ifrån alla band som binder. Amen.

Vill du ta emot det Gud vill ge dig?
Då kan du be ungefär så här:

Käre Jesus, kom in i mitt hjärta
Förlåt mig alla fel jag gjort
Rena och befria mig, Jesus
Tack för att Du dog för mig på Golgata
Jag tror att Du har uppstått från det döda
och att Du kommer tillbaks för att hämta mig hem
Fyll mig med Guds Helige Ande
Ge mig en hunger efter Guds ord i Bibeln och att lyssna till Dig och tala med Dig, Jesus
Ge mig en längtan att visa andra vägen till Dig

Tack för att Du tagit emot mig Tack för att Du älskar mig
Tack för att jag är förlåten och på väg till himlen
Tack för att jag får vara ett av Dina barn Amen.

Nu har Jesus förlåtit dig och Han älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Gud välsigne dig och välkommen in i familjen.

Behöver du hjälp? Ta kontakt med en kristen kyrka på din ort, som har en levande tro på Gud, där du kan få gemenskap och hjälp med dina frågor eller sök efter en kyrka på kyrktorget.se och kyrksajten.se Där kan du få hjälp i ditt sökande.

Ta fram din bibel och läs varje dag. Börja gärna med nya testamentet och sedan det gamla.

Ge inte upp! Be till Jesus! Han hör din bön!

Se gärna kristen TV på: kanal10.se, kanal10norge.no, visjonnorge.com
Tio Guds bud - 2 Mosebok 20:3-17

1. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.

2. Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

5. Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

6. Du skall inte dräpa.

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8. Du skall inte stjäla.

9. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.2. Bibeln är Guds ord till dig!

Förlåten, fri och räddad för evigt!

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Johannes 3:16-18

Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Romarebrevet 10:9

Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Efesierbrevet 2:8-10

Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull. Jesaja 1:18 Gamla testamentet

Gud själv har sagt: Jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Hebreerbrevet 13:5-6

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes 1:9

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.
Romarebrevet 6:23

Därför ska ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.
Efesierbrevet 4:22

Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.
Romarebrevet 3:22-25

Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Johannes 1:12

... Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder.
Matteus 9:6

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
1 Johannes brev 3:1


Mina kära, låt oss älska varandra. Kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

1 Johannes brev 4:7-10

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.
Apostlagärningarna 3:19

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon.
Hebreerbrevet 13:8-9

Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.
Kolosserbrevet 1:13-14

Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han ska fly för er. Närma er Gud, och han ska närma sig er.
Jakob 4:6-8


....människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.
Romarebrevet 3:28

Ni skall lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannes 8:32

Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Johannes 14:6


Den helige ande vill hjälpa dig!

Jesus sa: ”Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”
Johannes 14:26-27

Men när han kommer, Sanningens Ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta.
Johannes 16:13-15


Jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Johannes 14:16-18

Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.
1 Korithierbrevet 12:7-11

Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.
Titus 3:6-7

Släck inte Anden, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.
1 Thessalonikerbrevet 5:19-22

Gör inte Guds helige Ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er.
Efesierbrevet 4:30

När Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, Sanningens Ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.
Johannes 15:26


Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
Men Andens frukter
är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli högfärdiga, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
Galaterbrevet 5:19-26


Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6 Gamla testamentet


På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Romarebrevet 8:26-27

Och eftersom ni är söner, har Gud sänt sin sons Ande in i vårt hjärta, och den ropar: Abba! Fader! Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son, har Gud också gjort dig till arvtagare.
Galaterbrevet 4:6-7


Människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig Ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje. Hebreerbrevet 6:4-6


Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han har blivit helgad, och kränker nådens Ande? Hebreerbrevet 10:29

Därför säger jag er: all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den helig Ande får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande.
Matteus 12:31-32

Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.
2 Korinthierbrevet 1:21-22

Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss, hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smorda av den Helige och känner alla sanningen – jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen.
Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern. Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er, förblir också ni för alltid bevarade i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.
Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Hans smörjelse undervisar er om allt – den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er: förbli i honom.
Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att han är rättfärdig, inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.
1 Johannes brev 2:18-29

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.
Romarebrevet 8:28

Bibeln ger dig svar!

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud .... 2 Timotheosbrevet 3:16


Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Hebreerbrevet 4:12

Jesus sa: ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.”
Matteus 24:35

Jesus svarade: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och stanna hos honom.
Johannes 14:23

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
Psaltaren 119:105 Gamla testamentet

Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord! Jag söker dig av allt mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag inte ska synda mot dig.
Psaltaren 119:9-11 Gamla testamentet

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla avseenden håller det som är skrivet i den och gör efter det. Då ska dina vägar vara lyckosamma, och då ska du ha framgång.
Josua 1:8 Gamla testamentet

Och Herren sade till mig: "Du har sett rätt, ty jag ska vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan."
Jeremia 1:12 Gamla testamentet

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Johannes 1:1


Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig Ande har människor talat ord från Gud. 2 Petrus brev 1:21

Jesus hämtar oss snart! Gör dig beredd...

Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. 2 Timoteus brev 4:8

N
är Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

1 Thessalonikerbrevet 4:16-18

Var beredda, också ni, för när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.
Lukas 12:40

Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är.

Johannes 14:3

Säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.
Matteus 24:3-14

Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås.
2 Petrus brev 3:9-10

Strax efter den tidens lidanden ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och då ska alla jordens stammar höja klagorop, och man ska få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.
Matteus24:29-31

Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
S
om det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.
Matteus 24:36-44

Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. Ta er i akt! Jag har sagt er allt i förväg.
Men i de dagarna, efter all denna nöd, ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns.

Markus 13:22-27

Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.
Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras.
1 Petrus brev 1:5-7

Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.
1 Petrus brev 1:13

Var inte förvånade... Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till domen.
Johannes 5:28-29

Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås..........Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor..........Ni, mina kära, som fått veta detta, ska vara på er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.
2 Petrus brev 3:10,13,17-18

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då ska den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han ska sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.
Apostlagärningarna 3:19-21


Han ska också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre. 1 Korinthierbrevet 1:8-9

Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren ska låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars Konung och alla herrars Herre.

1 Timotheos brev 6:14-15


Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom. Uppenbarelseboken 1:7

Jesus svarade: Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta ska ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.
Matteus 26:64

Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.
Apostlagärningarna 1:10-11

Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom ska också Människosonen skämmas för, när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna.
Markus 8:38

Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom.

Judas 1:14


För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: Allt är lugnt och tryggt, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan.
1 Thessalonikerbrevet 5:2-3

...vi skall inte alla dö, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas.
1 Korinthierbrevet 15:51-52

...så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom.
Hebreerbrevet 9:28

Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.
1 Korinthierbrevet 4:5

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen.
Uppenbarelseboken 3:11


Antikrist och hans falska profeter!


Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna. Han som är i er är större än han som är i världen. De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens Ande och villfarelsens ande. 1 Johannes brev 4:1-6


Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Matteus 24:24


Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på Sanningen utan har valt orättfärdigheten. 2 Tessalonikerbrevet 2:9-12


Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.
Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Matteus 7:15-21

Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som sysslar med besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda. En styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.
5 Moseboken 18:10-12 Gamla testamentet!

Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern....... Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att han är rättfärdig, inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.
1 Johannes 2:22-29


Jesu famn är öppen! Lita på honom!

Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och rena, om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen.
Kolosserbrevet 1:13-23

Gud välsigne dig! Var rädd om dig!


Väderföränringar och jordbävningar!

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Matteus 24:7

Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.
Lukas 21:11


Den förste blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och slog ner på jorden, och en tredjedel av jorden brändes av, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp. ... Då var det som om ett stort brinnande berg slog ner i havet, och en tredjedel av havet blev till blod, en tredjedel av alla levande väsen i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under. ...Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert. ... Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste en tredjedel av sitt ljus och natten likaså. Och jag såg, och jag hörde hur en örn som flög över himlens mitt ropade med hög röst: Ve, ve, ve över jordens invånare när de tre andra änglarna snart låter sina basuner ljuda. Uppenbarelseboken 8:7-13 Läs vidare...

Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel. Uppenbarelseboken 11:19


Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet ju det?

Ordspråksboken 30:4 Gamla testamentet

Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskyar stiga upp från jordens ända, han som låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum,
Psaltaren 135:6-7 Gamla testamentet


Bibelns beskrivning av helvetet!

..Så ska det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Matteus 13:47-50

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, han vet att hans tid är kort.
Uppenbarelseboken 12:12

... och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet.

2 Thessalonikerbrevet 1:8-9


Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna. Lukas 16:24

Sedan ska han säga till dem som står till vänster: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.

Matteus 25:41

Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel.
Uppenbarelseboken 21:8

... otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike.

Galaterbrevet 5:19-21


Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Uppenbarelseboken 20:15

Be till Jesus, han vill hjälpa dig!


En öppen himmel väntar oss!

Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 1 Korinthierbrevet 2:9

Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta.
Uppenbarelseboken 21:4

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, för han har kraft att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:20-21

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.
Johannes 14:1-3


Stefanos (en kristen efter Jesu himmelsfärd) sa: Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida. Apostlagärningarna 7:56

Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 2 Petus brev 3:13

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.
Romarebrevet 8:18

Och sedan ska vi alltid vara hos honom.
1 Thessalonikerbrevet 4:17

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer.......
Uppenbarelseboken 7:9-17

....Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.
Uppenbarelseboken 5:13

Tala med Jesus! Bönens verklighet.

När jag ropade, svarade du mig, du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft. Psaltaren 138:3 Gamla testamentet

Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?
Matteus 7:7-11

Jesus, tänk på mig, när du kommer med ditt rike.
Lukas 23:42

Jag sökte Herren, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.
Psaltaren 34:4 Gamla testamentet

Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.
Romarebrevet 12:12

Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du ska prisa mig.

Psaltaren 50:15 Gamla testamentet

... om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.
2 Krönikerboken 7:14 Gamla testamentet

Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund.
Efesierbrevet 6:18

....Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
1 Thessalonikerbrevet 5:17-18

Läs: Apostlagärningarna 12:5-17 om Petrus och ängeln i fängelset!

Bön förändrar förhållanden!

Jesus var ofta i bön. Läs bland annat i Johannes 17:de kapitel

Läs också:

Mose - 2 Mosebok 14:13-15
Elia –- 1 Konungaboken 18:36-39
Hiskia - 2 Konungaboken 20:2-6
Daniel –- Kapitel 9:1-23 i Daniels bok
Tre män i den brinnande ugnen -– Daniel 3:17,18,28
Den Kananeiska kvinnan –- Markus 7:26
Tullindrivaren i Jerusalems tempel - Lukas 18:9-14
Rövaren på korset -– Lukas 23:42

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." Då sade han till dem: "När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning."
Han sade till dem: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.' Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.' Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. För den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.
Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?" Lukas 11:1-13

Ge inte upp! För Gud är allting möjligt!

Ingenting är omöjligt för Gud. Lukas 1:37

Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: "I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: 'Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.' Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: 'Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.'" Och Herren sade: "Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han ska snart nog låta dem få sin rätt.”
Lukas 18:1-8

Men det var våra sjukdomar Jesus bar, våra smärtor, dem lade han på sig,...
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi heleade.
Jesaja 53:4-5 Gamla testamentet

Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.
Sakarja 4:6 Gamla testamentet

När Jesus fick se henne, kallade han på henne och sade: Kvinna, du är fri från din sjukdom
Lukas 13:12

Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.
Johannes 16:23-24

Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.
1 Johannes brev 3:8


Det kristna dopet!

Petrus svarade: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Apostlagärningarna 2:38-39

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Romarebrevet 6:4

Tveka inte! Åkalla Jesu namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder.'
Apostlagärningarna 22:16

När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde.
Matteus 3:16-17

Jesus sade: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Matteus 28:18-20


När de färdades vägen fram, kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. Apostlagärningarna 8:36-38

Sedan förde han ut dem och frågade dem: Vad ska jag göra för att räddas? De svarade: Tro på herren Jesus, så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem, mitt i natten, och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döptes han själv med hela sin familj. Han tog dem med upp i sin bostad och lät duka ett bord, och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud.

Apostlagärningarna 16:30-34

Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus.
Galaterbrevet 3:27

Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd.
Markus 16:16

Då frågade Petrus: Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den helige Ande alldeles som vi? Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.
Apostlagärningarna 10:47-48.

I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen – det är omskärelsen genom Kristus – när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus.

Kolosserbrevet 2:11-15

Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i Anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.
De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.
1 Petrus brev 3:18-22

23 Psalmen i Psaltaren

Herren är min herde, mig ska inget fattas,

han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro,

han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.

Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska åter få bo i Herrens hus, evinnerligen. Psaltaren 23:1-6 Gamla testamentet

139 Psalmen i Psaltaren

Herre, du utrannsakar mig och känner mig.

Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån, om jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen.

Innan ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till fullo.

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är mig för hög, jag kan inte begripa den.

Vart ska jag gå för din Ande, och vart ska jag fly för ditt ansikte?

For jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet,

så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.

Och om jag sade: Mörker må övertäcka mig och ljuset bli natt omkring mig,

så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig, natten skulle lysa som dagen: ja, mörkret skulle vara som ljuset.

Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.

Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl.

Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.

Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, innan någon av dem hade kommit.

Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud, hur stor är inte deras mångfald!

Räknade jag dem, så skulle de vara flera än sanden. När jag vaknade, skulle jag ännu vara hos dig.....

Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar, och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Psaltaren 139:1-24 Gamla testamentet

Gud själv har sagt: Jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Hebreerbrevet 13:5-6

Frukta inte, ty jag är med dig, var ej modfälld, jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig, jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand.
Jesaja 41:10 Gamla testamentet

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad......
Psaltaren 46:1-12 Gamla testamentet

....Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom....
Jesaja 53:1-12 Gamla testamentet

Men Hjälparen, den heliga Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
Johannes 14:26-27

Vin, starka drycker och droger!

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.
1 Petrus brev 5:8-9

Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.
Lukas 21:34-36


Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av Ande.
Efesierbrevet 5:15-18

Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet.
Hosea 4:11 Gamla testamentet

En smädare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är var och en som raglar av det.
Ordspråksboken 20:1 Gamla testamentet

Ge inte upp! Be till Jesus! Han hör din bön! Läs: Lukas 11:1-13

Får jag be till Gud för er?

Jesus, ta hand om min vänner här. Hjälp dem att lita på dig och ta emot din förlåtande nåd.
Möt dem i den situation där de är i familjen, bland släktingar, vänner och grannar. Befria dem från all synd genom din helige Andes kraft.
Jag ber att du möer dem med din kärlek och att de tar emot dig just nu. Amen

Vill du ta emot det Gud vill ge dig?

Då kan du be så här:

Käre Jesus, kom in i mitt hjärta
Förlåt mig alla fel jag gjort
Rena och befria mig, Jesus
Tack för att du dog för mig på Golgata Jag vet att du har uppstått från det döda
och att du kommer tillbaks för att hämta mig hem
Fyll mig med Guds helige Ande
Ge mig en hunger efter Guds ord i Bibeln och att lyssna till dig och tala med dig, Jesus
Ge mig en längtan att visa andra vägen till dig

---------------------------

Tack för att du tagit emot mig Tack för att du älskar mig
Tack för att jag är förlåten och på väg till himlen
Tack för att jag får vara ett av dina barn Amen.


Nu har Jesus förlåtit dig och Han älskar dig och har en underbar plan för ditt liv.

Behöver du hjälp? Ta kontakt med en kristen kyrka på din ort, som har en levande tro på Gud, där du kan få gemenskap och hjälp med dina frågor eller sök efter en kyrka på kyrktorget.se och kyrksajten.se

Ta fram din bibel och läs varje dag. Börja gärna med nya testamentet och sedan det gamla.

Jesu famn är öppen. Lita på honom!

Se gärna kristen TV på: kanal10.se, kanal10norge.no, visjonnorge.comTio Guds bud - 2 Mosebok 20:3-17

1. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig.

2. Du ska inte göra dig någon avgud eller någon bild, vare sig av det som är
uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet
under jorden. Du ska inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. För jag, Herren, din
Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och
efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med
tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

3. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren ska inte låta
den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och
utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då
ska du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din
tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig
inom dina portar. På sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet
och allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren
välsignat sabbatsdagen och helgat den.

5. Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som
Herren, din Gud, vill ge dig.

6. Du ska inte dräpa.

7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.

8. Du ska inte stjäla.

9. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din
nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe
eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.


Lyssna gärna på kristen TV på nätet:

Kanal 10 Sverige: http://kanal10.se/
Kanal 10 Norge: http://www.kanal10norge.no/
Visjon Norge: http://www.visjonnorge.com/

Be till Herren! Han hör din bön!3. Ett nytt Exodus...

Sedan ska Israels barn omvända sig och söka Herren, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan ska de söka Herren och hans goda, i kommande dagar. Hosea 3:5


Då ska Herren, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig. Herren, din Gud, ska då åter församla dig från alla folk bland vilka han har skingrat dig. Om också dina fördrivna var vid himmelens ända, skulle Herren, din Gud, församla dig därifrån och hämta dig därifrån. Och Herren, din Gud, ska låta dig komma in i det land som dina fäder har haft till besittning. Och du ska ta det i besittning, och han ska göra dig gott och ska föröka dig mer än han har gjort med dina fäder. Och Herren, din Gud, ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, för att du må leva. 5 Mosebok 30:3-6

Det andra uttåget kommer att överglänsa det första!


Ty se, dagar ska komma, säger Herren, då jag åter ska upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger Herren, och låta dem komma tillbaka till det land som jag har gett åt deras fäder, och de ska ta det i besittning. Jeremia 30:3

På den tiden ska jag låta er komma tillbaka, ja, på den tiden ska jag hämta er tillhopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, genom att jag åter upprättar er, så att ni ser det med egna ögon, säger Herren.
Sefanja 3:20

Se, jag ska församla dem ur alla de länder till vilka jag i min vrede och harm och stora förtörnelse har fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Och de ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud.

Jeremia 32:37-38

Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan: Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka han hade drivit dem bort. Ty jag ska föra dem tillbaka till deras land,det som jag gav åt deras fäder. Se jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de ska fiska upp dem. Och sedan ska jag sända bud efter många jägare, och de ska jaga dem ned från alla berg och alla höjder och ut ur stenklyftorna.
Jeremia 16:14-16

Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få: Herren vår rättfärdighet.
Jeremia 23:5-6


Därför säger Herren, Herren så: Nu ska jag åter upprätta Jakob och förbarma mig över hela Israels hus och nitälska för mitt heliga namn. Och de ska glömma sin skam och all den otrohet som de har begått mot mig, då de nu får bo i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. Ja, när jag låter dem vända tillbaka från folkslagen och församlar dem från deras fienders länder, då ska jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. Och de ska erfara att jag är Herren, deras Gud, ty om jag än drev dem bort i fångenskap bland folken, så samlade jag dem sedan tillhopa till deras land och lät ingen enda av dem bli kvar därute. Och jag ska därefter inte mer dölja mitt ansikte för dem, ty jag ska utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Hesekiel 39:25-29

Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.
Om du än måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar, så ska de inte dränka dig. Måste du än gå genom eld, så ska du ej bli svedd, och lågorna ska ej förtära dig.
Ty jag är Herren, din Gud, Israels Helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Etiopien och Seba i ditt ställe.
Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig, därför ger jag människor till lösen för dig och folk till lösen för ditt liv. Frukta då inte, ty jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster, och från väster ska jag samla dig tillhopa.
Jag ska säga till norden: Ge hit, och till södern: Undanhåll mig dem inte. För hit mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ända, var och en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, var och en som jag har danat och gjort.
Jesaja 43:1-7

Så säger Herren, Herren: Se, jag ska hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de har måst vandra bort. Jag ska samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag ska göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, en och samma kung ska de alla ha. De ska inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Sedan ska de inte mer orena sig med sina eländiga avgudar och styggelser och med alla slags överträdelser. Och jag ska frälsa dem och hämta dem från alla orter där de har syndat, och ska rena dem, så att de blir mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Och min tjänare David ska vara kung över dem, och de ska så alla ha en och samma herde. Och de ska vandra efter mina lagar och hålla mina stadgar och göra efter dem. Så ska de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det som era fäder bodde i. De ska själva få bo där, likaså deras barn och deras barnbarn till evig tid, och min tjänare David ska vara deras hövding evinnerligen. Och jag ska med dem sluta ett fridsförbund, ett evigt förbund med dem ska det vara. Jag ska insätta dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen. Ja, min boning ska vara hos dem, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Så ska folken erfara att jag är Herren, som helgar Israel, då nu min helgedom förblir ibland dem evinnerligen.
Hesekiel 37:21-28

Sedan ska för Israels hus inte mer finnas någon stingande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu hånar dem, och man ska erfara att jag är Herren, Herren.
Ja, så säger Herren, Herren: När jag församlar Israels barn från de folk bland vilka de är kringspridda, då ska jag bevisa mig helig på dem inför folkens ögon, och de ska sedan få bo i sitt land, det som jag har gett åt min tjänare Jakob. De ska bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar, ja, de ska bo i trygghet, när jag håller dom över alla som hånar dem på alla sidor, och de ska erfara att jag är Herren, deras Gud
.
Hesekiel 28:24-26

Så säger Herren, Herren: Ja, väl har jag fört dem långt bort bland folken och förskingrat dem i länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder dit de har kommit, men därför ska du nu säga: Så säger Herren, Herren: Jag ska församla er från folkslagen och hämta er tillhopa från de länder dit ni har blivit förskingrade, och ska ge er Israels land. Och när de har kommit dit, ska de skaffa bort därifrån alla de skamliga och avskyvärda avgudar som nu finns där. Och jag ska ge dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande ska jag låta komma i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, så att de vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem, och de ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. Men de vilkas hjärtan efterföljer de skamliga och avskyvärda avgudarnas hjärtan, deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren.
Hesekiel 11:16-21

Och jag ska själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort, och ska föra dem tillbaka till deras betesmarker, och de ska bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska låta herdar uppstå åt dem, vilka ska föra dem i bet. Och de ska inte mer behöva frukta eller förskräckas och ska inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren.
Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få: Herren vår rättfärdighet.
Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan 'Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus' släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort. Och så ska de få bo i sitt land.

Jeremia 23:3-8

Och i ditt folk ska alla vara rättfärdiga, evinnerligen ska de besitta landet. De är ju ett rotskott som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.
Av den minste ska komma tusen, och av den ringaste ska bli ett talrikt folk. Jag är Herren. När tiden är inne, ska jag med hast fullborda detta.
Jesaja 60:21-22

Då han ska låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med.
Jesaja 61:3

Så säger Herren Sebaot: På den tiden ska det ske att tio män av alla slags tungomål som talas bland hednafolken ska fatta en judisk man i mantelfliken och säga:”Låt oss gå med er, ty vi har hört att Gud är med er.”
Sakarja 8:23

Ty så säger Herren: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Låt lovsång ljuda och säg: Herre, ge frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel.
Ja, jag ska föra dem från nordlandet och församla dem från jordens yttersta ända – bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara ska de komma hit tillbaka.
Under gråt ska de komma, men jag ska leda dem, där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. Hör Herrens ord, ni hednafolk, och förkunna det i havsländerna i fjärran. Säg: Han som förskingrade Israel ska också församla det och bevara det, som en herde sin hjord.
Ty Herren ska befria Jakob och lösköpa honom ur den övermäktiges hand.
Och de ska komma och jubla på Sions höjd och strömma dit där Herrens goda är, dit där man får säd, vin och olja och unga hjordar av får och boskap. Deras själ ska vara lik en vattenrik trädgård, och de ska inte längre försmäkta.
Jeremia 31:7-12

För så säger Herren, Herren: Se, jag ska själv ta mig an mina får och leta dem tillsammans. Liksom en herde letar tillsammans sin hjord, när hans får är spridda omkring honom, så ska också jag leta tillsammans mina får och rädda dem från alla de orter till vilka de förskingrades på en dag av moln och töcken. Och jag ska föra dem ut från folken och församla dem ur länderna, och skall låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och var man eljest kan bo i landet. På goda betesplatser ska jag föra dem i bet, på Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de slå sig ned på goda betesmarker, och fett bete ska de ha på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, Herren. Det förlorade ska jag uppsöka, det fördrivna ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda, och det svaga ska jag stärka. Men det feta och det starka ska jag förgöra. Ja, jag skall sköta det så som rätt är.
Hesekiel 34:11-16

Jag som i förväg förkunnar vad komma ska, och långt förut vad ännu ej har skett. Jag som säger: Mitt rådslut ska gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag. Jag som kallar på örnen från öster, och från fjärran land på mitt rådsluts man. Vad jag har talat, det låter jag också inträffa, vad jag har bestämt, det sätter jag också i verket. Så hör nu på mig, ni övermodiga, ni som menar att hjälpen är långt borta. Se, jag låter min hjälp närma sig, den är ej långt borta, och min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion och min härlighet åt Israel.
Jesaja 46:10-13

Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, Herren: Inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. För jag skall hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag ska stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar
och gör efter dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk, och jag ska vara er Gud. Och jag ska frälsa er från all er orenhet. Och jag ska kalla fram säden och låta den bli överflödande och ska inte mer låta någon hungersnöd komma över er. Ja, rik ska jag låta trädens frukt och markens gröda bli, för att ni inte mer ska lida hungersnödens vanära bland folken. Då ska ni tänka på era
onda vägar och på era gärningar, som inte var goda. Och ni ska känna leda vid er själva för era missgärningars och styggelsers skull. Men inte för er skull gör jag detta, säger Herren, Herren. Det må ni veta. Ni må skämmas och blygas för era vägar, ni Israels barn.
Så säger Herren, Herren: När jag har renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då ska ruinerna åter byggas upp, och det ödelagda landet ska åter bli brukat, i stället för att det har legat som en ödemark inför var man som har gått fram där. Och då ska man säga: Det landet som var så skövlat har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa. Då ska de folk som är kvar runt omkring er erfara att jag, Herren, nu åter har byggt upp det som var
förstört och på nytt planterat det som var skövlat. Jag, Herren, har talat det, och jag fullbordar det också.
Hesekiel 36:22-36

Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel. Var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem.
Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren, som bor i dig, är Israels konung, du behöver ej mer frukta något ont.
På den tiden skall det sägas till Jerusalem: Frukta inte, Sion, låt ej modet falla.
Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.
Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem som levde skilda från dig, du som själv bar förödmjukelsens börda.
Se, jag ska på den tiden utföra mitt verk på alla dina förtryckare. Jag ska frälsa de haltande och hämta tillhopa de fördrivna, jag ska låta dem bli ett ämne till lovsång och till berömmelse på hela jorden, där de var så smädade.
På den tiden ska jag låta er komma tillbaka, ja, på den tiden ska jag hämta er tillhopa. Jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, genom att jag åter upprättar er, så att ni ser det med egna ögon, säger Herren.
Sefanja 3:14-20


Och det skl ske på den dagen att ljuset ska bli borta, ty himlaljusen ska förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag, och som är känd av Herren, en dag då det varken är dag eller natt, en dag då det blir ljust, när aftonen kommer.
Och det ska ske på den tiden att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Och Herren skall då vara konung över hela jorden, ja, på den tiden ska Herren vara en, och hans namn ett.
Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, ska då förvandlas till en slättmark, men själva staden ska trona på sin höjd, och sträcka sig från Benjaminsporten ända till den plats där den förra porten stod, till Hörnporten och Hananeltornet och till de kungliga vinpressarna. Och folket ska bo där i ro och inte mer ges till spillo, ty Jerusalem skall trona i trygghet.
Sakarja 14:6-11


Herrens profetiska mönster!

Upp, upp! Fly bort ur nordlandet, säger Herren, ni som av mig har blivit förskingrade åt himmelens fyra väderstreck, säger Herren. Upp, Sion! Rädda dig, du som nu bor hos dottern Babel! Så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig, så säger han om hednafolken, vilka plundrade er (den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten)
Sakarja 2:6-8

Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma, när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot det.
Sakarja 12:2-3

Så säger Herren: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Låt lovsång ljuda och säg: Herre, ge frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel.
Ja, jag ska föra dem från nordlandet och församla dem från jordens yttersta ända – bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara ska de komma hit tillbaka.
Under gråt ska de komma, men jag ska leda dem, där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej ska stappla. Jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.
Hör Herrens ord, ni hednafolk, och förkunna det i havsländerna i fjärran. Säg: Han som förskingrade Israel ska också församla det och bevara det, som en herde sin hjord.
Jeremia 31:7-10

Så säger Herren: Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket, så att du ska upprätta landet och utskifta de ödelagda arvslotterna och säga till de fångna: Dra ut, till dem som sitter i mörkret: Kom fram.
De ska finna bete utmed vägarna, ja, betesplatser på alla kala höjder.
De ska varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen ska inte skada dem, för deras förbarmare ska leda dem och ska föra dem till vattenkällor.
Och jag ska göra alla mina berg till öppna vägar, och mina färdvägar ska byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån, ja, somliga från norr och andra från väster, somliga också från sinéernas land.
Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, och brist ut i jubel, ni berg. Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.
Men Sion säger: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig.
Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig.
Se, på mina händer har jag upptecknat dig, dina murar står alltid inför mina ögon.
Redan hastar dina söner fram, under det dina förstörare och härjare drar bort ifrån dig.
Lyft upp dina ögon och se dig omkring: alla kommer församlade till dig. Så sant jag lever, säger Herren, du ska få klä dig i dem alla som en skrud och lik en brud omgjorda dig med dem.
Om du förut låg i ruiner och var ödelagd, ja, om än ditt land var härjat, så ska du nu i stället bli för trång för dina inbyggare, och dina fördärvare ska vara långt borta.
Den tid stundar, då du ska få höra sägas av barnen som föddes under din barnlöshet: Platsen är mig för trång, ge rum, så att jag kan bo här.
Då ska du säga i ditt hjärta: Vem har fött dessa åt mig? Jag var ju barnlös och ofruktsam, landsflyktig och fördriven – vem har då fostrat dessa? Se, jag var lämnad ensam kvar – varifrån kommer då dessa?
Så säger Herren, Herren: Se, jag ska lyfta upp min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen. Då ska de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar.
Och konungar ska vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de ska falla ned inför dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du ska märka att jag är Herren, och att de som hoppas på mig inte kommer på skam.
Kan man ta ifrån hjälten hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Och om än så vore, säger Herren, om man än kunde ta ifrån hjälten hans fångar och rycka bytet ur den väldiges hand, så skulle jag dock själv stå emot dina motståndare, och själv skulle jag frälsa dina barn.
Jesaja 49:8-25

Och Herren upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han
höra sin röst, så att himmelen och jorden bävar. Men för sitt folk är Herren en tillflykt och för Israels barn ett skydd.
Och ni ska erfara att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem ska vara en helgad plats, och främlingar ska inte mer dra ditin.
På den tiden ska det ske att bergen dryper av druvsaft och höjderna flödar av mjölk, och alla bäckar i Juda flödar av vatten. Och en källa ska rinna upp i Herrens hus och vattna Akaciedalen.
Men Egypten ska bli en ödemark, och Edom ska bli en öde öken, därför att de har övat våld mot Judas barn och utgjutit oskyldigt blod i sitt land.
Sedan skall Juda trona evinnerligen, och Jerusalem från släkte till släkte.
Och jag ska utplåna deras blodskulder, dem som jag inte allaredan har utplånat. Och Herren ska förbli boende på Sion.
Joel 3:16-21

Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, Herren: Se, jag vill öppna era gravar och hämta er, mitt folk, upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni skall förstå att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och hämtar er, mitt folk, upp ur era gravar. Och jag ska låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande, och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska erfara att jag, Herren, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger Herren.
Hesekiel 37:12-14

Själv ska jag gå framför dig, backarna ska jag jämna ut, kopparportarna ska jag krossa, och järnbommarna ska jag bryta sönder.
Och jag ska ge dig dolda skatter och bortglömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn, jag, Israels Gud. För min tjänare Jakobs skull, för Israels, min utkorades, skull kallade jag dig vid ditt namn och gav dig ärenamn, innan du kände mig.
Jag är Herren och för övrigt ingen, utom mig finns ingen Gud. Innan du kände mig, omgjordade jag dig, för att man skulle förstå både i öster och i väster att alls ingen finns förutom mig, att jag är Herren och eljest ingen,
jag som danar ljuset och skapar mörkret, jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Herren, är den som gör allt detta. Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned. Må jorden öppna sig, och må dess frukt bli frälsning. Rättfärdighet må den också låta växa upp. Jag, Herren, skapar detta.
Jesaja 45:2-8


Vakna upp, vakna upp, stå upp, Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare, ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen.
Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne, bland alla de söner hon hade fostrat ingen som fattade henne vid handen.
Dubbel är den olycka som har drabbat dig, och vem visar dig medlidande? Här är förödelse och förstöring, hunger och svärd. Hur skall jag trösta dig?
Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn, lika antiloper i jägarens nät, drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds straff.
Därför må du höra detta, du arma, som är drucken, fastän inte av vin:
Så säger Herren, som är din Herre, och din Gud, som utför sitt folks sak: Se, jag tar bort ur din hand berusningens bägare. Av min vredes kalk ska du ej vidare dricka.
Och jag sätter den i dina plågares hand, deras som sade till dig: Fall ned, så att vi får gå fram över dig. Och så tvingades du göra din rygg liksom till en mark och till en gata för dem som gick där fram.

Jesaja 51:17-23

Vakna upp, vakna upp, klä dig i din makt, o Sion. Klä dig i din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig.
Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion.
Så säger Herren: Ni har blivit sålda för intet. Så skall ni också utan pengar bli lösköpta.
Jesaja 52:1-3

....Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.
Föraktad var han (Jesus) och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.
Vi gick alla vilse som får,var och en ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom.
Jesaja 53:1-6

Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Den ensamma skall ha många barn, flera än den som har man, säger Herren.
Vidga ut platsen för din hydda, låt spänna ut tältet under vilket du bor, och spar inte. Förläng dina tältlinor, och gör dina tältpluggar fastare.
Du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning och åter befolka ödelagda städer.
Frukta inte, du ska ej komma på skam. Blygs inte, du ska ej bli utskämd. Nej, du ska få glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds vanära ska du inte mer komma ihåg.
Den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot, och Israels Helige är din förlossare, han som kallas hela jordens Gud.
Som en övergiven kvinna, i hjärtesorg, kallades du av Herren. Sin ungdomsbrud, vill någon förskjuta henne? säger din Gud.
Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag åter församla dig.
I min översvallande vrede dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din förlossare.
Som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag också nu: som jag då svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag också nu att jag inte mer ska förtörnas på dig eller straffa dig.
Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare Du arma, som har blivit så drabbad av stormar, utan att få någon tröst, se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer.
Jag vill göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar.
Och dina barn ska alla bli Herrens lärjungar, och stor frid ska dina barn då ha.
Genom rättfärdighet ska du bli befäst. All tanke på förtryck må vara fjärran ifrån dig, Du ska inget ha att frukta, och all tanke på fördärv, för sådant skall inte komma dig nära.
Om man då gaddar sig samman till anfall, så kommer det ingalunda från mig, och vilka de än är, som gaddar sig samman mot dig, så ska de falla för dig.
Se, jag är den som skapar smeden, vilken blåser upp kolelden och så frambringar ett vapen, sådant han vill göra det, men jag är också den som skapar fördärvaren, vilken förstör det.
Och nu ska inget vapen som smids mot dig ha någon lycka. Varje tunga som upphäver sig för att gå till rätta med dig ska du få domfälld. Detta är Herrens tjänares arvedel, den rätt de skall få av mig, säger Herren.
Jesaja 54:1-17

Tio Guds bud - 2 Mosebok 20:3-17


1. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig.

2. Du ska inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

3. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, för Herren ska
inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. På sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

5. Hedra din far och din mor, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

6. Du ska inte dräpa.

7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.

8. Du ska inte stjäla.

9. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.


Be till Herren! Han hör din bön!


Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, han ska skänka mycke förlåtelse.
Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar.
Jesaja 55:6-9


Lista över använda bibelord!

Hosea 3:5 ---- Hesekiel 34:11-16
5 Mosebok 30:3-6 ---- Jesaja 46:10-13
Jeremia 30:3 ---- Hesekiel 36:22-36
Sefanja 3:20 ---- Sefanja 3:14-20
Jeremia 32:37-38 ---- Sakarja 14:6-11
Jeremia 16:14-16 ---- Sakarja 2:6-8
Jeremia 23:5-6 ---- Sakarja 12:2-3
Hesekiel 39:25 ---- 29 Jeremia 31:7-10
Jesaja 43:1-7 ---- Jesaja 49:8-25
Hesekiel 37:21-28 ----Joel 3:16-21
Hesekiel 28:24-26 ----Hesekiel 37:12-14
Hesekiel 11:16-21 ----Jesaja 45:2-8
Jeremia 23:3-8 ----Jesaja 51:17-23
Jesaja 60:21-22 ----Jesaja 52:1-3
Jesaja 61:3 ----Jesaja 53:1-6
Sakarja 8:23 ----Jesaja 55:6-9
Jeremia 31:7-12 ----2 Mosebok 20:3-17
4. Israels gränser!
Efter vad bibeln säger...


På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: Åt din säd skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat: kainéernas, kenaséernas, kadmonéernas, hetiternas, perisséernas, rafaéernas, amoréernas, kananéernas, girgaséernas och jebuséernas land.
1 Mosebok 15:18-21

Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag skall vara din Gud och din säds efter dig. Och jag skall ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela Kanaans land, till evig besittning, och jag skall vara deras Gud.

1 Mosebok 17:7-8

Gud sade till Mose: Jag är den jag är.
Och han sade vidare: Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till er. Och Gud sade ytterligare till Mose: Så skall du säga till Israels barn: Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn i evighet, och så skall man nämna mig från släkte till släkte. Gå nu iväg och församla de äldste i Israel, och säg till dem: Herren, era fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig, och han har sagt: 'Jag har sett till er och har sett det som händer med er i Egypten. Därför är nu mitt ord: jag vill föra er bort från betrycket i Egypten upp till kananéernas, hetiternas, amoréernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land, ett land som flyter av mjölk och honung. 2 Mosebok 3:14-17

Och jag skall låta ditt lands gränser gå från Röda havet till filistéernas hav, och från öknen till floden. Ty jag skall ge landets inbyggare i er hand, och du skall förjaga dem, så att de flyr för dig.
2 Mosebok 23:31


Och Herren talade till Mose och sade: Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når.
Ert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom. Och er södra gräns skall i öster börja vid ändan av Salthavet. Sedan skall er gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Och den skall gå vidare ut till Hasar-Addar och fram till Asmon. Och från Asmon skall gränsen böja sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.
Och er gräns i väster skall vara Stora havet; det skall utgöra gränsen. Detta skall vara er gräns i väster.
Och detta skall vara er gräns i norr: Från Stora havet skall ni dra er gränslinje vid berget Hor. Från berget Hor skall ni dra er gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad.Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Hasar-Enan. Detta skall vara er gräns i norr. Och som er gräns i öster skall ni dra upp en linje från Hasar-Enan till Sefam. Och från Sefam skall gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen skall gå vidare ned intill bergsluttningen vid Kinneretsjön, österut. Sedan skall gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet.
Detta skall vara ert land, med dess gränser runt omkring.
4 Mosebok 34:1-12

Och Herren sade till honom ( Mose): Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: 'Åt din säd skall jag ge det.' Jag har nu låtit dig se det med dina ögon,... 5 Mosebok 34:4


Från öknen till Libanon däruppe och ända till den stora floden, floden Frat, över hela hetiternas land och ända till Stora havet västerut skall ert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå dig (Josua) emot i alla dina livsdagar. Som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig.
Josua 1:4-5


Då nu Josua var gammal och kommen till hög ålder, sade Herren till honom: Du är gammal och kommen till hög ålder, men ännu återstår av landet en mycket stor del som skall erövras. Detta är nämligen vad som
återstår av landet: alla filistéernas kretsar och hela gesuréernas land. Ty allt som finns mellan Sihor, öster om Egypten, och Ekrons område norrut räknas till Kanaans land, nämligen vad filistéernas fem hövdingar innehar – den i Gasa, den i Asdod, den i Askelon, den i Gat och den i Ekron – likaså avéernas område, hela kananéernas land söderut, vidare Meara, som tillhör sidonierna, ända till Afek, ända till amoréernas område, och gebaléernas land samt hela Libanonstrakten österut, från Baal-Gad, nedanför berget Hermon, ända dit där vägen går till Hamat, – alla inbyggarna i bergsbygden, från Libanon ända till Misrefot-Maim, alla sidonier. Dessa skall jag själv fördriva för Israels barn. Men fördela du genom lottkastning landet åt Israel till arvedel, som jag har befallt dig. Ja, redan nu må du utskifta detta land till arvedel åt de nio stammarna och åt ena hälften av Manasses stam. Josua 13:1-7


Hebron blir Kalebs arvedel!
Josua 14:6-15

De 12 stammarnas område! Josua 18:8- 21:43

Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden och med honom hela Israel – en stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck –
1 Kungaboken 8:65


Och det skall ske på den tiden att Herren anordnar en inbärgning, från den strida floden intill Egyptens bäck, och ni skall bli insamlade, en och en, ni Israels barn.
Jesaja 27:12

Ty om du förut låg i ruiner och var ödelagd, ja, om än ditt land var härjat, så skall du nu i stället bli för trång för dina inbyggare, och dina fördärvare skall vara långt borta. Den tid stundar, då du skall få höra sägas av barnen som föddes under din barnlöshet: Platsen är mig för trång, ge rum, så att jag kan bo här.
Jesaja 49:19-20

Så säger Herren, Herren: Dessa är de gränser efter vilka ni skall utskifta landet som arvedel åt Israels tolv stammar (varvid Josef får mer än en lott). Ni skall få det till arvedel, den ene såväl som den andre, därför att jag med upplyft hand har lovat att ge det åt era fäder. Så skall nu detta land tillfalla er som arvsegendom.
Detta skall vara landets gräns på norra sidan: från Stora havet längs Hetlonsvägen, dit fram där vägen går till Sedad, Hamat, Berota, Sibraim, som ligger mellan Damaskus' och Hamats områden, det mellersta Haser, som ligger invid Haurans område. Så skall gränsen gå från havet till Hasar-Enon vid Damaskus' område och vidare allt längre norrut och upp mot Hamats område. Detta är norra sidan.
Och på östra sidan skall gränsen börja mellan Hauran och Damaskus och gå mellan Gilead och Israels land och utgöras av Jordan. Från nordgränsen nedåt, utmed Östra havet, skall ni mäta ut den. Detta är östra sidan.
Och på sydsidan, söderut, skall gränsen gå från Tamar till Meribots vatten vid Kades, till bäcken, fram till Stora havet. Detta är sydsidan, söderut.
Och på västra sidan skall gränsen utgöras av Stora havet och gå från sydgränsen till en punkt mitt emot det ställe där vägen går till Hamat. Detta är västra sidan.
Hesekiel 47:13-20

Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, Herren: Inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och
ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. Och jag skall frälsa er från all er orenhet. Och jag skall kalla fram säden och låta den bli överflödande och skall inte mer låta någon hungersnöd komma över er. Ja, rik skall jag låta trädens frukt och markens gröda bli, för att ni inte mer skall lida hungersnödens vanära bland folken. Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda. Och ni skall känna leda vid er själva för era missgärningars och styggelsers skull. Men inte för er skull gör jag detta, säger Herren, Herren. Det må ni veta. Ni må skämmas och blygas för era vägar, ni Israels barn.
Så säger Herren, Herren: När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då skall ruinerna åter byggas upp, och det ödelagda landet skall åter bli brukat, i stället för att det har legat som en ödemark inför var man som har gått fram där. Och då skall man säga: Det landet som var så skövlat har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa. Då skall de folk som är kvar runt omkring er erfara att jag, Herren, nu åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var skövlat. Jag, Herren, har talat det, och jag fullbordar det också.
Så säger Herren, Herren: Också på detta sätt vill jag bönhöra Israels barn, så vill jag handla med dem: jag skall där föröka människorna, så att de blir som fårhjordar. Som hjordar av offerdjur, som fårhjordar i Jerusalem vid dess högtider, så skall de hjordar av människor vara, som skall uppfylla de ödelagda städerna. Och man skall förstå att jag är Herren. Hesekiel 36:22-38


Sedan skall för Israels hus inte mer finnas någon stingande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu hånar dem, och man skall erfara att jag är Herren, Herren.
Ja, så säger Herren, Herren: När jag församlar Israels barn från de folk bland vilka de är kringspridda, då skall jag bevisa mig helig på dem inför folkens ögon, och de skall sedan få bo i sitt land, det som jag har gett åt min tjänare Jakob. De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar, ja, de skall bo i trygghet, när jag håller dom över alla som hånar dem på alla sidor, och de skall erfara att jag är Herren, deras Gud. Hesekiel 28:24-26


På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: Åt din säd skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat: kainéernas, kenaséernas, kadmonéernas, hetiternas, perisséernas, rafaéernas, amoréernas, kananéernas, girgaséernas och jebuséernas land.

1 Mosebok 15:18-21

kainéerna – Moab, nuv. Jordanien. Kain bodde i Moab
kenaséerna – Edom, nuv. Jordanien. Kaleb Jefunnes son var kenasé
kadmonéerna - österlänningar
hetiterna - centrala Juda vid Hebron, men härstammade från Turkiet
perisséerna - bodde i Kanan innan Israeliterna tog landet i besittning
rafaéerna - Basans område öster om Jordan nära Genesarets sjö
amoréerna - bodde i Kanan men härstammade från Syrien och Mesopotamien.
kananéerna - bodde väster om Jordan. Noa släkt, Ham var stamfader
girgaséerna - kananeiskt folkslag, exakt läge är okänt
jebuséerna - urinvånare i nuvarande Jerusalem
Enligt Illustrerad Bibellexikon

Gasa - Filistéer

Så säger Herren: Eftersom Gasa har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag inte återkalla mitt beslut: eftersom de har fört bort allt folket som fångar och överlämnat dem åt Edom. Därför skall jag sända en eld mot Gasas murar, och den skall förtära dess palats. Jag skall utrota invånarna i Asdod och spirans bärare i Askelon, och jag skall vända min hand mot Ekron, så att filistéernas sista kvarleva förgås, säger Herren, Herren. Amos 1:6-8

Libanon (Hasor)

Om Kedar och Hasors riken, som blev slagna av Nebukadressar, kungen i Babel. Så säger Herren: Upp, ja, dra upp mot Kedar, och fördärva Österlandets söner. Deras hyddor och deras hjordar må man ta, deras tält och allt deras bohag och deras kameler må föras bort ifrån dem, och man må ropa över dem: Skräck från alla sidor!
Fly, ja, fly med hast, göm er djupt nere, ni Hasors inbyggare, säger
Herren, ty Nebukadressar, kungen i Babel, har lagt råd mot er och tänkt ut en plan mot er. Upp, säger Herren, ja, dra ditupp mot ett fredligt folk, som bor där i trygghet, utan både portar och bommar, i sin avskilda boning.
Deras kameler skall bli ert byte, och deras myckna boskap skall bli ert rov. Och jag skall förskingra dem åt alla väderstreck, männen med det kantklippta håret, och från alla sidor skall jag låta olycka komma över dem, säger Herren. Och Hasor skall bli en boning för schakaler, en ödemark till evig tid. Ingen skall mer bo där och inget människobarn vistas där.
Jeremia 49:28-33

Damaskus – Syrien
(Araméer)

Utsaga om Damaskus.

Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall falla och bli en stenhop. Aroers städer blir övergivna. De blir tillhåll för hjordar, som vilar där ostörda. Det är förbi med Efraims värn, med Damaskus' kungadöme och med kvarlevan av Aram. Jesaja 17:1-3

Om Damaskus.

Hamat och Arpad kommer på skam, ty ett ont budskap får de höra, och de grips av ångest. I havet råder oro, det kan ej vara stilla. Damaskus förlorar modet, det vänder sig om till flykt, ty skräck har fattat det, ångest och vånda har gripit det, lik en barnaföderskas. Varför lät man den inte vara, den berömda staden, min glädjes stad? Så måste nu dess unga män falla på dess gator, och alla dess stridsmän förgöras på den dagen, säger Herren Sebaot. Och jag skall tända eld på Damaskus' murar, och elden skall förtära Ben-Hadads palats. Jeremia 49:23-27


Så säger Herren: Eftersom Damaskus har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag inte återkalla mitt beslut: eftersom de har tröskat Gilead med sina tröskvagnar av järn. Därför skall jag sända en eld mot Hasaels hus, och den skall förtära Ben-Hadads palats. Jag skall bryta sönder Damaskus' bommar och utrota invånarna i Bikeat-Aven och spirans bärare i Bet-Eden, och Arams folk skall bli bortfört till Kir, säger Herren.
Amos 1:3-5


Lista över använda bibelord!

1 Mosebok 15: 18:21
1 Mosebok 17:7-8 2 Mosebok 3:14-17
2 Mosebok 23:31 4 Mosebok 34:1-12
5 Mosebok 34:4
Josua 1:4-5
Josua 13:1-7
Josua 14:6-15
Josua 18:8-21:4
1 Kungaboken 8:65
Jesaja 27:12
Jesaja 49:19-20
Hesekiel 47: 13-20
Hesekiel 28:24-26
Hesekiel 36:22-38
1 Mosebok 15:18-21
Amos 1:6-8
Jeremia 49:28-33
Jesaja 17:1-3 Jeremia 49:23-27
Amos 1:3-5


Be till Herren! Han hör din bön!


Jesaja 55:6-9:

Sök HERREN medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar
och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom,
och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden,
så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.
5. Jesus botar sjuka! - Guds ord till dig!

Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: 'Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.' Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: 'Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.' Och Herren sade: Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Lukas 18:1-8


Ty ingenting är omöjligt för Gud. Lukas 1:37


Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det? 1 Mosebok 18:14

Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du inte känner. Jeremia 33:3

Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6

Men det var våra sjukdomar han(Jesus) bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Jesaja 53:4-5

En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne, kallade han på henne och sade: Kvinna, du är fri från din sjukdom, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom: Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Lukas 13:10-17

Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Romarebrevet 8:11

Jesus sade till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.' Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.' Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Lukas 11:5-13

Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven. Psaltaren 107:20

Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få,så att er glädje blir fullkomlig. Johannes 16:23-24

Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. 1 Johannes brev 5:14-15

Han sade: Om du hör Herrens, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är Herren, din läkare. 2 Mosebok 15:26

Och Herren skall ständigt leda dig. Han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Och du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.
Jesaja 58:11

Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in, bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: Se på oss! Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade: Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå! Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom.

Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. Då sade Petrus till folket: Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus, när han hade beslutat sig för att frige honom . Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.

Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er. Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. Sedan har alla profeter som har uppträtt, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar. Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: Genom dina efterkommande skall alla släkten på jorden bli välsignade. Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare (Jesus) uppstå, och han(Gud) har sänt

honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg. Apostlagärningarna 3:1-26

Ge inte upp! Be till Jesus! Han hör din bön!


Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Luk 1:45

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, Ty Du är med mig, Din käpp och stav det tröstar mig Ps. 23:4


Här nere råder Hans eviga armar 5 Mos.33:27

Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom. Jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag skall svara honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Ps 91:14-16

Jag skall inte dö, utan leva och berätta om Herrens gärningar. Ps 118:17

Herren skall på sjukbädden stå honom bi, vid hans lidande förvandlar du alldeles hans sjukläger. Ps 41:3

Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hebr 4:16


Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Heb 13:8


Lova Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort,han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Ps 103:1-5


.....Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas..... Lukas 11:5-13

..och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. 2 Kor 10:5

Herren är min herde, mig skall inget fattas,
han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen. Ps 23:1-6

Han svarade: Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn, kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.
Matt 17:20

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.
Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara och från pesten, som fördärvar.
Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte behöva frukta nattens fasor, inte pilen, som flyger om dagen,
inte pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock inte drabba dig.
Dina ögon skall bara betrakta det med lust, och du skall se de ogudaktigas lön.
Ty du har sagt: Du, Herre, är mitt skydd, och du har gjort den Högste till din tillflykt.
Ingen olycka skall drabba dig, och ingen plåga skall närma sig din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning om dig, att de skall bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ned unga lejon och drakar.
Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom. Jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag skall svara honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Ps 91:1-16

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Mark 10:27

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Fil 4:4-7

Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom.
Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Ps 34:8

Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja, Amos' son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren: Dra försorg om ditt hus. Ty du måste dö och skall inte tillfriskna.
Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade: Ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert.
Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden, kom Herrens ord till honom. Han sade: Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon skall du få gå upp i Herrens hus. Och jag skall öka din livstid med femton år. Jag skall också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Ja, jag skall beskydda denna stad, för min skull och för min tjänare Davids skull.
Och Jesaja sade: Hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaden. Och han tillfrisknade. Och Hiskia sade till Jesaja: Vad för ett tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus?
Jesaja svarade: Detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren skall göra vad han har lovat: skuggan har gått tio steg framåt. Skall den nu gå tio steg tillbaka?
Hiskia sade: Det är lätt för skuggan att sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt skuggan gå tio steg tillbaka.
Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas' solvisare gå tillbaka de tio steg som den redan hade tillryggalagt. 2 Kung 20:1-11

Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Joh 14:26-27

Så säger jag då: Herre, var du mig nådig, hela du min själ, ty jag har syndat mot dig. Ps 41:4

Ja, fikonträdet blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukt slår fel, och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen.
Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.
Herren, Herren är min starkhet, han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder. Hab 3:17-19

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, Ef 6:10-16

Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat! Jesus sade till dem: Ni skall tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Mark 11:20-25

Säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter,
utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Ps 1:1-3

Ja, fikonträdet blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukt slår fel, och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen.
Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.
Herren, Herren är min starkhet, han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder. Hab 3:17-19

Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till Herren, hans Gud, till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt som är i dem, till honom som håller tro evinnerligen,
som skaffar rätt åt de förtryckta, som ger bröd åt de hungrande. Herren löser de fångna,
Herren öppnar de blindas ögon, Herren upprättar de nedböjda, Herren älskar de rättfärdiga. Ps 146:5-8

Min son, ge akt på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp. Ords 4:20-22

Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna
och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 1 Pet 2:24

....Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt..... Lukas 18:1-8

Herre, du utrannsakar mig och känner mig.
Vare sig jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen.
Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till fullo.
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är mig för hög, jag kan inte begripa den.
Vart skall jag gå för din Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte?
For jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där.
Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
Och om jag sade: Mörker må övertäcka mig och ljuset bli natt omkring mig,
så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig, natten skulle lysa som dagen: ja, mörkret skulle vara som ljuset.
Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.
J ag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl.
Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit.
Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud, hur stor är inte deras mångfald!
Räknade jag dem, så skulle de vara flera än sanden. När jag vaknade, skulle jag ännu vara hos dig...

....Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar,
och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Ps 139:1-24

Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Rom 8:37

Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. 1 Pet 2:24

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Rom 15:13


Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Rom 8:11

Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom Jak.5:15

....be i tro utan att tvivla... Jak 1:6


JESUS ÄR HOS DIG - HAN HÖR DITT ROP PÅ HJÄLP!

- Helar Gud även i dag?

Guds Ord säger 'JA' !!!

2 MOSEBOKEN 15:26 ...Om DU hör HERREN, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar...

2 MOSEBOKEN 23:25 - Men HERREN, er Gud, skall ni tjäna, då skall han för dig välsigna både mat och dryck; sjukdom skall jag då ock avvända från dig.

5 MOSEBOKEN 7:15 - Och HERREN skall avvända från dig all krankhet...

PSALTAREN 103:2-3 - Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister

PSALTAREN 107:20 - Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven.

ORDSPRÅKSBOKEN 4:20-22 - ... akta på mitt tal ... Ty de är liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp.

JESAJA 53:5 - Ja, han (Jesus) var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.

MATTEUSEVANGELIET 4:23 - Och han gick omkring i hela Galileen ... och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.

MATTEUSEVANGELIET 8:2-3 - Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: 'Herre, vill du, så kan du göra mig ren.' Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: 'Jag vill; bliv ren.' Och strax blev han ren från sin spetälska.

MATTEUSEVANGELIET 8:16 - Men när det hade blivit afton, förde man till honom många som var besatta; och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som var sjuka botade han

MARKUSEVANGELIET 6:12-13 - Och de gick ut och predikade att man skulle göra bättring; och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.

LUKASEVANGELIET 10:9 - ...och bota de sjuka som finns där, och säg till dem: 'Guds rike är nära

JOHANNESEVANGELIET 6:2 - Och mycket folk följde honom, därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka.

JOHANNESEVANGELIET 14:12-14 - Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, och vadhelst I ber om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bli förhärligad i Sonen. Ja, om ni ber om något i mitt namn, så skall jag göra det.

APOSTLAGÄRNINGARNA 6:8 - Och Stefanus var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.

APOSTLAGÄRNINGARNA 8:5-7 Filippus i Samarien. - Och när de hörde Filippus och såg de tecken som han gjorde, aktade de endräktigt på det som han talade. Ty från många som var besatta av orena andar for andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade...

APOSTLAGÄRNINGARNA 19:11-12 - Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man de till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna vek då ifrån dem, och de onda andarna for ut.

APOSTLAGÄRNINGARNA 28:8-9 - Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna vek då ifrån dem, och de onda andarna for ut.

Detta är vår Jesus:

HEBRÉERBREVET 13: 8 - Jesus Kristus är densamme i går, i dag, så och i evighet.

JAKOBSBREVET 5:14-15 - Är någon bland eder sjuk,... och dessa må bedja över honom... Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen...

3 JOHANNESBREVET 2 - Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.

Alla dessa löften är för dig!

MARKUSEVANGELIET 16:15-20 - Och han sa till dem: 'Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd. Och dessa tecken skall åtfölja dem som tro: genom mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala nya tungomål, ormar skall de ta i händerna, och om de dricker något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skall de lägga händerna, och de skall då bliva friska... Men de gick ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.

JESAJA 53:5 - Ja, han (Jesus) var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1-4 - När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra... Och de blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-39 - När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sa till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skall vi göra?' Petrus svarade dem: 'Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse; då skall ni såsom gåva få den helige Ande. Ty er gäller löftet och era barn, jämväl alla dem som är i fjärran, så många som Herren vår Gud, kallar.

LUKASEVANGELIET 6:46 - Men varför ropar ni till mig: 'Herre, Herre', och gör dock icke vad jag säger?

5 MOSEBOKEN 4:2 - Ni skall icke lägga något till det som jag bjuder er, och ni skall icke ta något därifrån; ni skall hålla HERRENS, er Guds, bud, som jag ger er.

ORDSPRÅKSBOKEN 30:6 - Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn.

PREDIKAREN 3:14 - Jag insåg att allt vad Gud gör skall bli evigt; man kan inte lägga något därtill, ej heller ta något därifrån. Och Gud har så gjort, för att man skall frukta honom.