HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE

PROFETIOR
-DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg
Bibelns beskrivning!

..Så skall det bli vid
världens slut.
Änglarna skall gå
ut och skilja de onda
från de rättfärdiga
och kasta dem i den
brinnande ugnen.
Där skall man gråta
och skära tänder.
- Matteus 13:47-50

-
Jubla därför, ni
himlar och ni som
bor i dem. Men ve
över jorden och
havet: djävulen har
stigit ner till er och
hans raseri är stort,
ty han vet att hans
tid är kort.
Uppenbarelseboken 12:12

... och i lågande eld,

för att utkräva
hämnd på dem som
inte erkänner Gud
och inte lyssnar till
evangeliet om vår
herre Jesus. Deras
straff blir evigt
fördärv, fjärran från
Herrens ansikte och
från hans makt och
härlighet.
- 2 Thessalonikerbrevet 1:8-9

-
Då ropade han:
'Fader Abraham,
förbarma dig över
mig och skicka
Lasaros att doppa
fingerspetsen i
vatten och fukta min
tunga, jag plågas
här i lågorna.' -
- Lukas 16:24

-
Sedan skall han
säga till dem som
står till vänster: 'Gå
bort från mig, ni
förbannade, till den
eviga eld som väntar
djävulen och hans
änglar.'

- Matteus 25:41


-
Men de fega och
otrogna och
skändliga, mördare,
horkarlar,
trollkarlar,
avgudadyrkare och
alla lögnare, deras
plats är i sjön som
brinner av eld och
svavel.
Uppenbarelseboken 21:8

... otukt, orenhet,

liderlighet, avguderi,

trolldom, fiendskap,
strider,
ofördragsamhet,
vrede, intriger,
splittringar,
kätterier maktkamp,
dryckenskap,
utsvävningar och
annat av samma
slag. Än en gång
varnar jag er: de
som gör sig skyldiga
till sådant skall inte
få del i Guds rike.
- Galaterbrevet 5:19-21

-
Och var och en
som inte fanns
uppskriven i livets
bok kastades i den
brinnande sjön.
Uppenbarelseboken 20:15


Be till Jesus, han vill hjälpa dig!

Helvetet

Döden och helvetet kastades i eldsjön.
Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.
Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.
Uppenbarelseboken 20:14-15

Audio: Jennifer Perez 15 år: Helvetet är en verklighet, jag har varit där! (Eng)
Svensk text finns långt ned på denna sida

Video: Bill Wiese fick en vision av helvetet som varade i 23 minuter... (Eng)
Nedtecknat här utförligt, på svenska, vad som hände. (Sv)

Film: En glimt av evigheten - Ian McCormac dog och mötte Jesus (Sv)

Välkommer till They Met Jesus (Sv)


Ronald Reagan berättar hur han kom till helvetet och hur han blev frälst, helad och befriad:

Video: Hell Testimony Ronald Reagan 1 of 2 (Eng)

Video: Hell Testimony Ronald Reagan 2 of 2 (Eng)

Gud sände Jesus, för att du skulle slippa Helvetet!

Men du måste välja nu, medan du lever, om du vill följa Jesus eller Djävulen.

När du är död är det för sent!!!

Läs bibelverserna härintill!

Käre vän!

Döden är ingen befrielse, om du har levt ett liv utan Jesus!
Då väntar ett evigt helvete i en eldsjö som brinner av eld och svavel, tillsammans med djävulen och hans änglar.

Bibeln säger:
Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken 20:14,15.

Det blir mycket, mycket värre än vad du upplevt här på jorden. Många har vilselett dig till att tro, att du bara får somna bort från allt.
Det är djävulens lögn!

Ropa Jesus! Be honom om hjälp. Han vill hjälpa dig. Jesus vill förlåta dig, om du ber honom om förlåtelse! Vad du än har gjort.
Jesus älskar dig! Han dog på Golgata för dina och mina synder.
Då, när du och jag en dag skall dö, då är himlen öppen och Jesus väntar på oss med öppna armar.

Döden är ingen befrielse OM du inte mött Jesus!

Men en öppen himmel väntar när du tagit emot Jesus!

Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 1 Korinthierbrevet 2:9

Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Uppenbarelseboken 21:4

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.
Filipperbrevet 3:20-21

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.
Johannes 14:1-3


Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 2 Petus brev 3:13

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Romarebrevet 8:18

Och sedan skall vi alltid vara hos honom. 1 Thessalonikerbrevet 4:17

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer.......Uppenbarelseboken 7:9-17

….Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Uppenbarelseboken 5:13


Om du skulle dö just nu, vet du om du kommer till himlen då?

Bibeln säger:

Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Romarbrevet 6:23

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Romarbrevet 10:9

Dessa bibelord gäller också dig, eller hur?
Får jag be till Gud för dig?

Jesus, hjälp min vän varje dag framöver att lita på dig och ta emot dig och din förlåtande nåd och kärlek Befria och lös ifrån alla band som binder Amen.

Vill du ta emot det Gud vill ge dig?
Så kan du be ungefär så här:

Käre Jesus, kom in i mitt hjärta
Förlåt mig alla fel jag gjort
Rena och befria mig, Jesus
Tack för att Du dog för mig på Golgata
Jag tror att Du har uppstått från det döda
och att Du kommer tillbaks för att hämta mig hem
Fyll mig med Guds Helige Ande
Ge mig en hunger efter Guds ord i Bibeln
och att lyssna till Dig och tala med Dig, Jesus
Ge mig en längtan att visa andra vägen till Dig

Tack Jesus, för att Du tagit emot mig
Tack för att Du älskar mig
Tack för att jag är förlåten och på väg till himlen
Tack för att jag får vara ett av Dina barn. Amen

Nu har Jesus förlåtit dig och Han älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Gud välsigne dig och välkommen in i familjen

Behöver du hjälp? Ta kontakt med en kristen kyrka på din ort, som har en levande tro på Gud, där du kan få gemenskap och hjälp med dina frågor eller sök efter en kyrka på: kyrktorget.se eller kyrksajten.se

Ta fram din bibel och läs varje dag. Börja gärna med nya testamentet och sedan det gamla

Ge inte upp! Be till Jesus! Han hör din bön!

Se gärna kristen TV på: kanal10.se , kanal10norge.no , visjonnorge.com

Gud välsigne dig! Önskar din vän Marianne
Berättelse av Lester Sumrall ur boken "Rakt på sak om demoner"

Fast jag är uppvuxen i en pingstförsamling kommer jag inte ihåg att jag hört mycket predikande om befrielse från demonisk kraft Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin hört en hel predikan om djävulen, vem han är och om hans gärningar.

Ifall de pratade om honom, så kallade de honom "gamla bockfoten" och sade att han hade horn och svans.

Och om de näpste Djävulen befallde de att han skulle återvända till helvetet, när han i själva verket inte är i helvetet och aldrig har varit där.

Det här verkar mycket ovanligt idag, men det skulle också ha varit mycket ovanligt då för en predikant att ha hållit en hel predikan om onda andar.

När jag var nyss fyllda tjugo år började jag tjäna tillsammans med Howard Carter från London, och vi reste i åratal genom många länder och undervisade och evangeliserade.

Vi tillbringade tre månader på Java i Indonesien, där jag hade mitt första möte med en demonbesatt människa. Hon var en ung flicka på tolv eller tretton år och satt på första raden i mötet där jag skulle tala.

Under lovsången gled hon av bänken, började slingra sig som en orm på golvet. Frånstötande grön fradga kom ut ur hennes mun. Hon såg fruktansvärd ut och jag kände mig fruktansvärd.

Den javanesiske predikanten brydde sig emellertid inte om det, utan fortsatte med mötet. När jag reste mig för att tala var det något inom mig som upprördes.

Jag var djupt indignerad. Fast jag inte hade någon erfarenhet av något sådant här sade jag bestämt:

"Gå tillbaka och sätt dig". Den indonesiska flickan förstod inte engelska, men tydligen gjorde demonen i henne detta. Omedelbart gick hon tillbaka till sin plats och satt kvar där utan att röra sig under cirka fyrtio minuter medan jag predikade. Efteråt bad jag från predikstolen om hennes befrielse i Herren Jesu Kristi namn.

Det var ingen kamp. Hon blev omedelbart helad. Tydligen visste demonen vid mina första ord från predikstolen att jag (genom Kristus) hade auktoritet över honom. Medan jag gick in i en kyrka i en annan del av Indonesien kom en kvinna emot mig. Hon tittade på mig och sade: "Du har en svart ängel i dig och jag har en vit ängel i mig".

Guds kraft verkade i mig och istället för att fortsätta gå i riktning mot predikstolen sade jag omedelbart till henne: "Nej, du har en svart ängel i dig och det är djävulen. Jag har en vit ängel i mig, Herren Jesus Kristus.

Och eftersom min ängel är starkare, så befaller jag den här svarta ängeln att komma ut ur dig, och att du blir fri". Kvinnan kom omedelbart in i en sorts kramp, men efter några ögonblick blev hon så normal hon någonsin varit. Från detta ögonblick var hon fri. Hon bekände att hon varit bunden av en häxdoktor under många år. Nu hade Kristus gjort henne fri.

Jag blev inte undervisad i den här sortens tjänst. Jag hade inte läst några böcker i ämnet, förutom Bibeln, men när jag mötte fienden, så rörde sig anden i mig, och mitt hjärta gick ut i de plågade för att hjälpa dem och ge dem tillbaka deras hälsa.

När vi tjänade över hela ön Java mötte jag djävulen många gånger. Det viktigaste jag lärde mig var att jag inte personligen var i striden. Det var Kristus i mig. Och ändå, att det inte var människan, som orsakade striden, utan djävulen i honom eller henne.

Jag upptäckte att det inte fanns någon anledning att vara rädd. Jag fann att även om de skrek och rev sig själva, så försökte de inte skada mig eller röra mig. Jag var fullständigt säker när jag kastade ut demoner.

Jag fann att i de flesta fall ville demonerna springa bort och undvika att möta mig. De sade ofta: "Vi är inte här, vi har gått. Lämna oss ensamma". De talar inte sanning.

När jag försökte få den här tjänsten bekräftad av Guds ord, blev min grund vår Herre Jesu missionsbefallning där han befallde sina lärjungar att kasta ut onda andar.

Det verkar som om jag nästan varje dag får telefonsamtal från någon i USA som kämpar mot en ond ande och söker hjälp. Nästan varje dag får jag brev från dem som plågas av Djävulen.

Efter att ha varit gäst i Pat Robertsons TV-program "700-klubben" fick jag omkring 2.500 brev från lyssnare - de flesta frågade angående befrielse. Dessa människor behövde befrielse. Filosofi kan inte fria dom. Själavård av en pastor kan inte fria dom, psykiatri kan inte befria dem.

En psykiatriker från Chattanooga tog en gång med sig fyra av sina patienter till mitt kontor. Han hade inte kunnat bota dem och han ville att jag skulle lägga händerna på dem och be för dem.

Kyrkan har försökt tabubelägga tjänsten att driva ut onda andar. Förkunnare har försökt vända ryggen åt situationen och har överlämnat sjuka människor till mentalsjukhus från att glömma dem.

Ändå finns det ett ständigt växande behov för tjänsten att befria människor - i Anden.

Den som leder Jesu Kristi arme behöver inte bara kunna be för de sjuka, utan de måste också kunna nå in i en människas ande och befria henne från ondska, bryta Satans makt i hennes ande och sinne.

Men innan de kan göra detta måste de veta hur man urskiljer andar och känner igen deras närvaro.

Denna text hämtad ur boken Rakt på sak om demoner av Lester Sumrall.Vad Bibeln säger om helvetet

Det finns en himmel, men också ett helvete dit alla kommer som vägrar tro på (sätta sin tillit till) Jesus Kristus.

Här vill jag visa enkelt och klart vad Bibeln säger:

Fakta om evigheten

1. Kommer alla att leva för evigt? Ja, antingen i himlen eller i helvetet:

Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Matteus 25:46

De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Johannes 5:29

Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken 20:14,15.

2. Du har bara möjlighet att bestämma ditt öde medan du lever:

Den som tror på Sonen (Jesus) har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Johannes 3:36

3. Himmel eller helvete avgörs, om vi tror (sätter vår tillit) till Jesus, eller inte. Endast Han kan rädda oss:

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3:16

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Johannes 3:36

Centrala avsnitt i Bibeln om helvetet

1. Helvetet var ursprungligen avsett för Satan och hans demoner:

Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.
Matteus 25:41

Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken 20:10

2. Helvetet blir också slutmål för dem som förnekar Jesus:

Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Matteus 13:41

Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.
Matteus 13:49,50

Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken 21:8

3. Helvetet är en medveten plåga.

* Matteus 13:50 ...brinnande ugnen ... gråta och skära tänder

* Mark 9:48 ...där deras mask inte dör, och elden inte släcks

* Uppenbarelseboken 14:10 ...kommer han att plågas i eld och svavel

4. Helvetet är evigt och oåterkalleligt.

* Uppenbarelseboken 14:11 ....Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt...

* Uppenbarelseboken 20:14 ...Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden...

* Uppenbarelseboken 20:15 ...Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön...

Felaktiga åsikter om helvetet

1. En andra chans - Finns det fortfarande ett sätt att fly från helvetet efter döden?

Svar: Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas.
Hebreerbrevet 9:27

2. Blir alla frälsta?

Svar: De som förnekar sanningen om frälsningen genom Jesus Kristus, innebär att en person avvisar Jesus och går till helvetet:

Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Johannes 3:18

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Johannes 3:36

3. Upphör en person att existera när hon avlider?

Svar: De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.

Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.
Johannes 5:28-29

Invändningar mot bibliska synen på helvetet

1. Kan en kärleksfull Gud skicka folk till ett hemskt helvete?

Svar: Gud är rättvis

Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Johannes 3:17-18

* Gud har banat vägen till frälsning för alla:

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Titusbrevet 2:11

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
2 Petrusbrevet 3:9

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3:16

Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.
2 Korinthierbrevet 5:14-15

Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne.
1 Timotheusbrevet 2:6

Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende.
1 Timotheusbrevet 4:10

* Även de som inte har hört talas om Kristus har ansvar inför evigheten:

Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Romarbrevet 1:20

* Gud kommer att söka dem som söker honom:

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Matteus 7:7

Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas 19:10

* Därför kan inte Gud skicka dig till helvetet, utan att du själv väljer det:


Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Romarbrevet 1:18


Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Romarbrevet 1:21


De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Romarbrevet 1:25

2. Helvetet är en för hård bestraffning för människans synd

Svar: Gud är helig och rättfärdig:

Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. 1 Petrusbrevet 1:14-15

*
Synd, är allt som skiljer dig från Gud, vår skapare: Romarbrevet 1:18-32


* Vår synd är värd helvetet:


Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Romarbrevet 1:32


Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Romarbrevet 2:2


Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Romarbrevet 2:5


Han skall ge var och en efter hans gärningar. Romarbrevet 2:6


Bibliska termer som beskriver var de döda är

1. Dödsriket - en hebreisk term som beskriver helt enkelt graven - eller död - eller hänvisar till helvetet

2. Hades - en grekisk term som vanligtvis syftar på helvetet - en plats av plåga:

Och du, Kapernaum, skall väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Lukas 10:15


När han plågades i helvetet,* lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.
Lukas 16:23

3. Gehenna - en grekisk term (lånad från en bokstavlig brinnande soptipp nära Jerusalem) som alltid hänvisar till helvetet - en plats av plåga:


Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Matteus 5:30


Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Matteus 23:33

4. Eldsjön - den slutliga boning för otrogna:

Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken 20:14-15

5. Abrahams sköte - En plats för evig salighet:

Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes.
Lukas 16:22


6. Paradiset - En plats för evig salighet:

Jesus svarade: Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset. Lukas 23:43

7. Med Herren - En viktig fras som beskriver när de troende är tillsammans med Jesus efter döden:


Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.
1 Tessalonikerbrevet 4:17-18


Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.
2 Korintierbrevet 5:8

8. Nya himlar och jord - Där de troende kommer att vara, efter att de uppstått:

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.
Uppenbarelseboken 20:4-6

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.
Uppenbarelseboken 21:1-4

Slutsats:

Bibeln talar tydligt om att när vi dör, då väntar antingen en evig salighet i himlen eller en evig pina i helvetet, beroende på om vi har tagit emot Jesus Kristus eller ej.
Audio: Jennifer Perez 15 år: Helvetet är en verklighet, jag har varit där! (Eng)


Läs och hör vittnesbördet av Jennifer Perez, en 15 år gammal flicka som växte upp i ett kristet hem. Senare blev hon avfälling, tog en överdos av droger, dog och hamnade i helvetet.

Till sin fördel fick hon en andra chans med uppgift att gå och varna förlorade, avfällingar och ljumma kristna med ett viktigt budskap.

Texten är från hennes audio inspelning.

Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Av Jennifer Perez 15 år

Gud välsigne er bröder och systrar, jag vill att ni slår upp er bibel till Joel 2: 28.

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall ha syner.”

Jag heter Jennifer Perez och jag är 15 år gammal. Det är svårt för en tonåring som jag att komma till er och erkänna mina misstag. Men med den Helige Andes hjälp, Han kommer att hjälpa mig och ge mig den styrka jag behöver. Först vill jag säga att detta är för att ära och förhärliga min Herre Jesus Kristus. Jag vill inte prata doktriner eller komma med någon ny lära. Jag vill bara berätta det jag såg, det jag hörde och det jag upplevde.

Jag vill berätta något om min familj. Mina föräldrar är kristna, och de undervisade mig om Herrens vägar också med goda exempel. Jag blev kristen för 3 år sedan när jag tog emot Herren på ett möte med Nicky Cruze. Jag vandrade med Herren i 2 år. Men när jag började i gymnasiet blev jag upprorisk och lämnade vandringen med Herren. Jag var upprorisk mot mina föräldrar och jag började använda narkotika. Mina vänner lärde mig sådant.

Jag tänkte att som Kristen skulle jag föra mina vänner till Kristus. Men i stället drog de mig tillbaka till världen. Jag var upprorisk mot mina föräldrar och de tänkte att det var något som tonåringar går igenom. Men i själva verket så var det drogerna som påverkade mig. Onda andar kom in i mig när jag var upprorisk mot dem. De [föräldrarna] var stränga med mig, de tillät mig inte att gå någonstans, inte ens att sova över hos någon vän. Jag var alltid tvungen att göra allt i hemlighet bakom deras rygg. Jag skolkade i skolan. Jag gick sällan till skolan bara för att tillgodose min vana. Jag hade blivit beroende, men Herren förde mig ut ur allt detta. Som jag sade, jag var en Kristen.

Mitt vittnesbörd börjar den 2,a maj 1997. Jag hade en vän, vi var bara vänner inget annat, och han visste det. Jag trodde att jag lärt känna honom, men i verklighet så visste jag inte vem han var. Den kvällen ringde han mig och frågade om jag ville gå ut. Mina föräldrar var inte hemma. De var på ett bönemöte som de besökte varje fredag. Jag hade sagt dem att jag ville stanna hemma eftersom jag kände mig sjuk. Jag var också arg på dem för jag hade planerat att gå ut den kvällen med en annan vän, men mina föräldrar tillät mig inte. När de for till bönemötet, ringde min vän mig. Han sade, ”Varför går inte du ut, alla andra gör det?” Jag tänkte för mig själv, ”Jag vill inte vara olydig mot mina föräldrar, men jag kan ju smyga mig ut, det skulle mina föräldrar aldrig veta”, så det var vad jag gjorde.

Den kvällen när mina föräldrar kommit hem och hade somnat. Då var jag redan i färd med att smyga mig ut så jag ringde min vän och bad honom vänta vid ett gathörn där jag bodde. Jag talade om för honom att inte komma förbi vårt hus, det kunde väcka föräldrarna och sabotera allt.

Jag placerade kuddar under lakanet och klättrade ut genom fönstret. Jag bor i ett tvåvånings hus och alla fönstren i huset var spärrade med skruvar. Men eftersom mina föräldrar litade på mig, så hade mina fönster inga skruvar [spärr för att öppna]. Så jag utnyttjade föräldrarnas förtroende för mig. Eftersom jag bor på andra våningen, hoppade jag ner från taket [etage] och ner på marken. Herren hade allt planerat, för jag kunde ha brutit mina ben, och det hade stoppat allt det Herren hade planerat för mig. [Herren bevarade henne på grund av hennes föräldrars böner].

Jag gick nerför gatan och fann min vän som redan väntade på mig. Men när jag steg in i bilen fanns det tre grabbar och en tjej där. Jag tänkte för mig själv, ”Jag ställer inte upp på något, jag vill bli hög, knarka och dricka”. Men när det var tre grabbar och bara en till tjej, var jag rädd att de skulle utnyttja mig. Jag steg in i bilen och vi körde iväg. Tidigare när jag talade med min vän på telefon, sade han att vi bara skulle köra omkring i staden. Jag sade, ”Ok, det låter bra”, därför for jag. Jag hade aldrig tänkt mig att han skulle ta mig till ett motell. Men det var dit de tog mig.

När vi anlände dit, lämnade de mig i ett ett rum där man lämnade in tvätt som tillhörde motellet. De sade att vi skulle vänta där, de skulle hämta en annan vän. Jag sade ok, men jag gissar att de gick för att hyra ett rum. När de kom tillbaka förde de oss till rummet. De sade, ”Var inte orolig, lita på oss! Vi skall inte göra något, vi skall bara vänta på vår vän tills han kommer, och sedan far vi tillsammans”. Så jag litade på mina vänner, jag tänkte att de kommer inte att skada mig, men i verklighet visste jag inte vilka mina vänner var.

Först samtalade vi bara, så jag sade, ”Medan vi väntar, vi kan väl ha något att dricka?” Så min vän och jag lämnade rummet, vi gick till en liten restaurang som fanns framför motellet. Vi köpte tre Sprites och gick tillbaka till rummet. De hällde upp det i glas. De hade inte väskor eller något annat som såg misstänkt ut, som kunde fått mig tro att att de tänkte blanda något i drycken, eller att göra något med mig. Allt såg oskyldigt ut.

Jag gick till damrummet, fixade håret och gjorde andra kvinno bestyr, när jag återvände var mitt glas redan serverad. Jag stoppade en bit tuggummi i munnen, jordgubb, och drack det jag trodde var Sprite. Efter det vet jag inte vad som hände.

När jag åter kunde se, såg jag min ande komma ut ur kroppen. Jag befann mig redan på sjukhuset, jag såg doktorer och sjuksköterskor runt omkring mig. När jag befann mig utanför min kropp, såg jag min kropp ligga på sängen. Du vet hur du själv ser ut i spegeln, du ser en spegelbild. Men jag såg inte en spegelbild av mig själv, jag såg min kropp ligga på sängen. När jag vände mig om såg jag två män klädda i rött, ”följ med oss” de tog tag i mig, en i var arm.

De förde mig till en plats, när jag såg mig omkring såg jag att det var himlen! Det första jag såg var en mycket hög vägg. Den var vit och var så lång att jag inte kunde se något slut på den. Mitt på väggen fanns en dörr, en hög dörr, men den var stängd.

I Gamla Testamentet talar Mose om tabernaklet och dess utseende. Jag kommer ihåg det, jag tyckte att väggen liknade det. Vid sidan om dörren fanns en stor stol, och det fanns en mindre stol till höger om den. Det såg ut att de var gjorda i guld. Till höger om mig fanns en stor svart dörr, den var helsvart, men jag förstod att det var en dörr på grund av handtaget. Det var en hemsk dörr. Till vänster om mig fanns paradiset, där fanns träd, kristallklara vattenfall, gräs. Det var en så fridfull plats, men jag såg ingen där.

Jag såg upp och såg Fadern framför mig. Jag kunde inte se Hans ansikte på grund av Hans härlighet, det var så mäktigt, så ljust, det strålade och lyste upp hela himlen. Hans Härlighet lyste upp allt. Det fanns ingen sol, ingen måne, inga stjärnor, Han var ljuset. Jag såg Hans kropp, Hans kropp var tillsammans med Sonen, de var ett in i varandra, de var tillsammans, man kunde urskilja dem som två, men de var ett inuti varandra, de var tillsammans.

Intill vid sidan om dem fanns två änglar, Gabriel och Mikael. Orsaken att jag visste deras namn, var på grund av att deras namn var skrivna i Guld på deras pannor.

När jag stod inför Fadern, kände jag mig smutsig! Jag föll på mina knän och grät. Jag skämdes över mig själv. Även om jag kunde se deras ansikten ville jag inte det, jag skämdes så över mig själv. När jag var där inför Herren visade Han mig en film över mitt liv, från första början och till nu. Han sade att den mest viktiga del var det jag gjort efter jag blev frälst. Jag talade om för mina vänner att jag var kristen, men i verklighet visade jag aldrig dess frukt. Han talade om för mig att min destination var helvetet.

Ängeln Gabriel kom och tog mig vid armen. Han tog mig till den hemska svarta dörren som jag inte ens ville titta på. Jag försökte stanna upp, men jag var en andlig varelse så vi gick genom dörren. När jag befann mig på andra sidan dörren, var det mörkt överallt. Jag kunde inte ens se mig själv. Sedan började vi falla mycket snabbt, som i en berg-och-dal bana. Allteftersom jag föll blev det hetare och hetare. Jag slöt ögonen för jag ville inte se var vi var.

När vi stannade öppnade jag ögonen, då stod jag på en stor väg. Jag visste inte vart den ledde. Men det första jag upplevde var törst. Jag var verkligen törstig! Jag talade om för ängeln ”Jag är törstig, jag är törstig” Men det var som om han inte hörde mig. Jag började gråta, när tårarna rann utmed mina kinder, bara dunstade de bort. Det luktade svavel, som brända bildäck. Jag försökte täcka över min näsa, men det blev bara värre. Alla mina fem sinnen var mycket känsliga. När jag försökte skydda mig mot lukten, kände jag svavellukten ännu mera. Även alla små hårstrån på mina armar försvann. Jag kände en värme som var mycket het.

När jag såg mig omkring, såg jag människor bli plågade av demoner. Där fanns en kvinna som plågades och torterades av en demon. Den här demonen slog av henne huvudet och med sin långa spjut stack han henne överallt. Han brydde sig inte. Han stack henne i ögonen, på hennes kropp, hennes fötter, hennes händer, han hade inget medlidande i plågandet. Sedan placerade han hennes huvud tillbaka på plats och stack henne om och om igen. Hon ropade och skrek i smärtor och vånda.

Sedan såg jag en annan demon, den här demonen plågade en ung man som var mellan 21-23 år gammal. Den här mannen hade en kedja om halsen och han stod i en eldgrop. Den här demonen stack honom överallt med ett långt spjut, i hans ögon, ja överallt. Sedan tog demonen tag i hans hår och med kedjorna drog han mannen till eldgropen, och åter upp därifrån för att sticka honom om och om igen. Detta pågick hela tiden, varje gång han hamnade i eldgropen hörde jag inte hans skrik, men när han drogs upp därifrån skrek han i smärtor och vånda. Jag försökte täcka över mina öron för ljudet var så hemskt, men jag hörde ändå. Min hörsel var mera känsligt.

Jag såg en annan demon, den här demonen var hemsk, de två andra var också hemska, men den här var den hemskaste av dem. Hans utseende kan jämföras med olika djur, som jag inte kan beskriva med ord. Han gick omkring och skrämde människor och de blev verkligen rädda.

Sedan såg jag en annan demon, men denna var en vacker demon, han såg ut som en Guds ängel, men han var inte det. Skillnaden mellan Guds änglar och demoner är att de hade inte sitt namn skrivna i sina pannor i guld, men det har Guds änglar.

Därefter vände jag blicken mot Gabriel, han tittade uppåt. Jag tänkte att han kanske inte ville se dom andra bli plågade. Jag undrade, ”varför är han fortfarande här? Är inte jag här och väntar på min tur att bli plågad?” Jag var törstig också. Jag ropade till ängeln, ”Jag är törstig, jag är törstig!”, jag tror han hörde mig för han såg ner på mig, men han sade, ”Herren skall ge dig en till chans.”

På en gång när han sade det försvann all törst, all vånda och all smärta. Jag upplevde frid. Sedan tog han mig vid handen och vi skulle till att fara uppåt då jag plötsligt hörde någon ropa mitt namn, ”Jennifer, Hjälp mig, Hjälp mig!” Jag tittade ner. Jag ville se vem det var, men när jag gjorde det blockerades hennes ansikte av eldflammor. Det lät som en flickas röst. Jag såg bara hennes händer som sträckte sig mot mig, hon ville att jag skulle hjälpa henne. Jag ville så gärna, jag hade en sådan längtan att hjälpa henne. När jag försökte kunde jag inte, mina händer gick rakt igenom hennes. Jag ville så gärna hjälpa henne, men ni förstår, hon hade inget hopp. Jag kunde inte hjälpa henne.

Sedan såg jag mig omkring och upptäckte vänner, människor jag kände samt andra. De såg bekanta ut men jag visste inte vem alla var. Jag kände inte till deras liv, men när jag såg vänner där från min egen skola det sårade mig! Jag tänkte för mig själv, ”kanske hade mitt dåliga vittnesbörd som jag gett dem när jag sade att jag var en Kristen men vänt tillbaka, påverkat dem att inte vilja veta av Gud, och att de vänt bort ifrån Honom. Kanske var det jag som var orsaken till att de var här”. Det var vad jag tänkte. Jag lade märke till att i Helvetet fanns ingen tid, inget förflutet, nutid eller framtid, allt var det samma, deras destination är att vara där. Men som jag nämnde i början, vill jag inte göra en doktrin, men det är vad jag såg där. Människorna jag såg i helvetet finns fortfarande kvar där i dag.

Ängeln förde mig tillbaka inför Gud. När jag var inför Honom var jag på mina knän, och jag grät och grät. Fortfarande ville jag inte se Honom i ansiktet för jag skämdes över mig själv. Men, Herren sade med en sådan mjukhet i sin röst, ”Jag älskar dig”. Precis som han älskar dig som lyssnar på mig [original text är inspelat i ljudform]. Men Han sade det direkt till mig. Han sade att Han förlät mig för allt det jag hade gjort när jag sårat Honom. Han förlät mig.

Gud såg på mig och visade mig många saker. Han visade världen, jorden. Runt omkring jorden såg jag något mjukt, något som liknade ett ozonskikt, det fanns runt om hela världen [jorden], det verkade mycket mjukt och jag ville gärna vidröra det. När jag vidrörde det, förstod jag att det var den Helige Ande, för det döpte mig och jag började tala i nya tungor [tungotal].

Just då, såg jag hur många onda andar for ut ur mig, när jag hade varit hög på droger åstadkom det att jag blev förvirrad i mitt sinne och öppnade dörren, dessa onda andar kom då in i mig. De torterade mig. Det sätt jag uppförde mig på var inte jag själv, utan det var onda andar i mig. I Guds ord står det att när ett hus har blivit rent, då försöker onda andar att komma tillbaka och för med sig 7 andra onda andar. Mitt hus var rent när jag blev frälst. Jag såg dessa andar när jag döptes [i den Helige Ande], de var 7, och hade med sig 7 andra, och de hade med sig 7 till, jag kunde inte räkna dem alla. Men Herren renade mig från alla onda andar.

Han visade mig framtiden. Han visade mig Jorden och det som kommer att hända, olika kommande händelser. Den vision jag fick se var från nu och till uppryckandet. Han visade inte uppryckandet för mig, men Han visade sådant som kommer att hända innan dess. Varje dag kommer vi närmare och närmare, och jag vill tala om för er att uppryckandet är nära! Ni behöver värdera er själva, ert liv, och ställa den här frågan, ”är jag redo att möta Herren?” Herren visade mig detta, men Han sade inte att jag skulle berätta allt det Han visade mig, men vänta och se att slutet är nära. Jag vill inte fresta Gud, därför berättar jag inte allt som jag såg. Men jag talar om för er och varnar er att uppryckandet är nära [uppryckandet avser Kristi återkomst för att hämta sin brud, församlingen].

Jag läste i Joel 2: 28, det är en av de sista profetiorna. Många ungdomar har börjat predika Guds Ord. Djävulen försöker att få fram en armé av ungdomar, men Herren är starkare. Om du verkligen tar emot Herren och vill tjäna Honom, då kommer Han att ge dig styrka till att övervinna djävulen, så du kan predika Ordet över hela världen, precis som den befallning Han gett i bibeln.

Han talade om för mig att jag hade en uppgift, och uppgiften är att berätta för ungdomar om min vision. Även om jag inte vill göra det, så är det en befallning Herren gett till mig, och jag kommer att fullfölja det.

När jag kom tillbaka in i min kropp, vaknade jag och upptäckte att jag var på sjukhuset. Jag tittade omkring och såg att det fanns nålar i mina armar, utrustning som övervakade mitt hjärta och det fanns slangar överallt. Snart kom mina föräldrar in i rummet och jag började gråta. De såg inte glada ut, men Herren sade åt mig att berätta allt, och det gjorde jag. Jag berättade allt.

När sköterskan kom in i rummet, berättade hon att dom varit mycket, mycket bekymrade över mig. Hon sade att jag farit och kommit tillbaka, åter farit och kommit tillbaka. Jag hade varit medvetslös och åter fått tillbaka medvetandet. Det hade hänt tre gånger. De berättade att en av gångerna ville jag inte komma tillbaka, och de var mycket bekymrade över mig. De berättade också att fradga hade kommit ur min mun, och att jag hade talat konstiga ord som de inte förstod.

Under natten när det hände hade min mor haft konstiga drömmar. Den lilla hunden som brukade sova hos mig gick in till föräldrarnas rum och tog tag i min mors arm och försökte väcka henne. När hon vaknade gick hon in i mitt rum och såg bluff-kuddarna i min säng som jag hade ordnat. Hon trodde jag låg och sov så hon återvände till sitt rum. Men då såg hon poliser som lyste utanför fönstret. När hon tittade ut såg hon en polis som gick mot huset, så hon väckte min far. Polisen sade att de skulle kontakta polisstationen för att få veta om mig. Mina föräldrar fick veta att jag fanns på sjukhuset och hade tagits in för en överdos. Just då talade Herren till min far och sade att han inte skulle vara bekymrad, för allt var i HANS händer, så min far oroade sig inte. Jag tillbringade tre dagar på sjukhuset.

En vecka senare talade vi med detektiverna och de berättade om det som hänt den natten. De berättade att den andra flickan som jag var tillsammans med, inte heller hon hade tillåtelse att gå ut, och hennes far hade varit mycket bekymrad. Han for ut, körde omkring med sin bil men kunde inte hitta henne. Så han for till polisstationen och de sände ut information till alla polisbilarna om vilken bil som min flickvän hade kört. En polis som inte var i tjänst just då, fanns nu hos en bilhandlare i närheten. Han var där för att köpa en begagnad bil. Han såg bilen som flickan hade kört och ringde polisstationen.

När polisen anlände var flickans bil parkerad i närheten, men de visste inte var hon fanns. Vi befann oss på andra våningen i ett hörnrum. Polisen började leta rum för rum för att hitta ägaren till bilen. De letade inte efter flickan, utan letade bara efter bilens ägare.

När de knackade på och öppnade dörren till rummet, såg de mig ligga på golvet. Sedan for de ut. Mina så kallade vänner trodde att polisen farit för gott, men i verklighet gick de för att kalla på ambulans. Snart kom andra poliser upp för att se vad som pågick. När de öppnade dörren, just då skulle den vän som jag hade talat med, han som jag litade på, han skulle precis till att våldtaga mig. Men Herren använde den här polisen till att hindra det, så de gjorde inget med mig. Därför tackar jag Herren för Hans nåd mot mig.

Också mina föräldrars böner, nu talar jag också till er föräldrar. Sluta aldrig att be för era barn. Om de inte vandrar med Herren, fortsätt att be för dem, ge aldrig upp. Mina föräldrar gav aldrig upp, se var jag är i dag, nu predikar jag Guds Ord och berättar för unga människor att komma och tjäna Herren, för de behöver Honom.

Jag vill också ge ett budskap till alla unga, jag vill att ni skall tänka på er själva, se på ert liv. Tänk så här, varför skall jag bry mig om vad andra säger om mig. Jag själv brukade tänka om det andra människor säger om mig, men nu förstår jag att dom bryr sig inte alls om mig. De finns inte där när jag ställs inför Herren. Jag kommer ihåg när jag var inför Herren, mina vänner fanns inte där till min hjälp, min familj fanns inte där till att hjälpa mig, min pastor, församlingen fanns inte där för att hjälpa mig. Jag var där alldeles själv, jag fick försvara mig själv. Inför Honom kan man inte ljuga, för Han är helig. När jag var där, upplevde jag inte att jag hörde hemma där, för jag var i synd och i himlen är det heligt.

Jag talar om för dig i dag att om du inte har tagit emot Herren Jesus, ta emot Honom nu. Detta är det mest viktiga beslutet i hela ditt liv. Jag berättar inte allt detta för att skrämma dig till himlen, utan för att du skall kunna se nåden, den kärlek Han har för oss. Han Fadern, sände sin Son att dö för oss. Varje liten blods-droppe som utgöts förlåter alla våra synder. Om du vill ta emot Herren är det det viktigaste beslutet i ditt liv. Kom till Herren, bry dig inte om vad andra säger om dig.

Om du vill tjäna Herren, gör det av hela ditt hjärta, säg det inte bara med din mun, säg det med ditt hjärta och ditt sinne. Oroa dig inte för framtiden, tänk på nuet, du vet inte när du kommer att dö. Jag är bara 15 år gammal och i mitt sinne kunde jag inte tänka mig att jag skulle dö vid 15, nej aldrig.

Du behöver tänka på detta. Mitt liv är inte mitt, ditt liv är inte ditt, vi har våra liv till låns, vårt liv tillhör Gud. Vi utnyttjar vårt liv och bryr oss inte om det, vi söker oss ut i världen och handlar på världens sätt. Världen har mycket att erbjuda, men kom ihåg, Gud har mycket mera att ge. Evigt liv för all framtid.

Just nu om du vill ta emot Herren i ditt liv, vill jag att du böjer ditt huvud och sluter dina ögon.

”Herre Gud, jag kommer inför dig i Jesu Namn, O Herre Gud, just nu vill jag ta emot dig som min Frälsare, jag vill att du kommer in i mitt liv. Precis som min syster sagt i sitt vittnesbörd att Helvetet är verkligt, hon har varit där. Herre Gud, jag vill inte hamna dit, jag vill inte ens tänka mig att hamna dit. Herre Gud, jag ber dig att du förlåter mig alla synder som jag har gjort. Förlåt mig för allt det jag har gjort. Varje liten hemlig synd, min Herre Gud, jag avslöjar dem för dig, var snäll och förlåt mig för allt. Herre Gud, jag tror att du dog på ett kors och att du uppstod från de döda. Jag tror att du vill komma in i mitt hjärta, och att du vill regera och vara i mitt hjärta. Jag vill läsa Ditt Ord, och jag vill vara mera i Ordet. Min Herre Gud, jag vill gå i kyrkan för att jag vet att du finns där. Du har sagt att där två eller tre är församlade i mitt namn, då är du mitt ibland dem. Min Herre Gud, jag vill vara där Du är. Jag ber allt detta i Jesu Namn, Amen.”

Om du har bett denna bön, då vill jag välkomna dig in i Himlens Kungarike. Nu har du bröder och systrar över hela världen. Detta är det viktigaste beslut som du någonsin gör, så tag vara på den. Gå inte tillbaka till världen. Världen leder till död, men Gud leder till evigt liv. Varje stund bör du leva som om det vore din sista dag och din sista stund av ditt liv. Om detta vittnesbörd har vidrört ditt hjärta, ge det då vidare till en vän så att de också kan ta emot Gud i sina hjärtan. Låt inte denna stund bara rinna förbi, det kunde vara din sista stund i livet.Yoga – ingen religionsneutral övning
Sanningen om yoga

BibelFokus.se


Yoga marknadsförs idag i Västvärlden som en metod för att lindra stress, öka koncentration, stärka tankeförmågan, öka kroppslig fitness och välmående, osv. Yoga blir genom detta allt vanligare på arbetsplatser, skolor, inom rehabilitering, m.m. Nyligen beslutade t.ex. Skolinspektionen i Sverige att yoga inte har något med religion att göra, och därför är det helt i sin ordning att erbjuda elever yoga i den svenska skolan. Detta har vi sett redan tidigare. I Skolverkets författningssamling 2011:13 - "Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4.9 i grundskolan” rekommenderas just yoga som en övning:

'Centralt innehåll - Kompletterande dansträning':

Övningar som ger fysisk kroppskännedom, till exempel yoga och pilatesteknik.

Men sanningen om yoga är att den inte alls kan skiljas från religion eftersom yoga är en del av hinduismen. Här är några relevanta, intressanta och tydliga uttalanden om yoga och hinduism:

Professor Johannes Aagard vid Dialogcentret i Århus Danmark har varnat för yoga och sagt: ”Det finns inga neutrala tekniker i yoga”.

Subhas Tiwari, professor på Hindu University of America: ”Yoga är hinduism”.

Tidskriften Hindusim Today: ”Hinduism är själen i yoga”.

Indiern Dr George Alexander: ”Det finns ingen hinduism utan yoga, och ingen yoga utan hinduism”.

Mircea Elide, chefredaktör för the The encyclopedia of Religion: Kundaliniyoga kan inte och får inte förväxlas med gymnastik”.

CG Jung: ”Yogaövningar är otänkbara och skulle också bli ineffektiva utan de idéer på vilka de är baserade” (Det okända s 55 - H Arlebrand)

Före detta guru Rabi Maharaj har uttryckt det så här: "Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag."

Rabi Maharaj berättar också att han i sina yogaövningar ofta hade otäcka övernaturliga upplevelser med resor till andra världar och möten med utomjordiska varelser. Sådana upplevelser är ofta orsaken till att man i Indien kan se helt mentalt förvirrade västerlänningar som slaviskt följer någon guru. Inkörsporten har varit vanlig västerländsk yoga eller meditation enligt Rabi Maharaj.

Enligt den hinduiska missionsorganisationen ”Vishva Hindu Parishad” så är yoga- och meditationslärarna i väst deras främsta missionärer. Redan år 1979 konstaterade en talesman för den hinduiska världskongressen att: ”Hinduismens mission i väst har krönts med en fantastisk framgång. Hinduismen är på väg att bli en världsledande religion och slutet för kristenheten närmar sig”.

År 1981 sa den indiske ledaren för Transcendental Meditation att: ”Vår uppgift är att utmana den utspridda demonen som ligger bakom kristendomen”.

Tittar man sig runt i vårt samhälle idag har dessa missionärer från Öst lyckats bra. Yoga och liknande andliga tekniker har blivit en naturlig del av det västerländska samhället. Men det finns trots detta bevisligen en psykiskologisk/mental fara med yoga och meditation (mer om det avslutningsvis).

Det är alltså en aningslös och naiv inställning som många personer och myndigheter i Sverige har till yoga (och annan meditation). Under täckmanteln av att vara vetenskaplig och medicinskt korrekt, så har yoga t.o.m. blivit accepterad inom kyrkor, samfund och på teologiska seminarier. Men de som vet vad som ligger bakom yoga och vad den kan leda till, ser yoga som en trojansk häst i hela vårt samhälle, och inte minst i våra kristna församlingar!


Yogans ursprung och själ

Yoga är ett hinduiskt ord som betyder ”förening” eller ”att sammanfogas” och syftar på att förenas/bli ETT med det universella medvetandet, med den hinduiska guden Brahman. Därför kan en yogautövare också säga ”jag ÄR Brahman”, dvs ”jag ÄR gud”. Det yttersta målet för en hinduisk yogautövare är att uppnå en bättre karma, få en ”bättre” inkarnation i nästa liv (reinkarnation) och i det långa loppet separera själen från kroppen och sammanfogas med Brahman. Det är slutmålet. I Indien är alltså yoga absolut inget man sysslar med för att bli piggare eller för att få kroppen i god kondition; yoga är en ”kroppsfrånvänd” och världsfrånvänd övning.

Yoga härstammar ifrån myterna om den Indiske guden Shiva som kallas för ”yogans herre”. Shiva är den destruktiva guden inom hinduismen och förknippas med ormens kraft. Därför avbildas ofta Shiva med ormar i håret eller runt andra delar på kroppen. Shivas ormkraft kallas för Kundalini. En grundtanke med hinduisk meditation och yoga är att man skall frigöra/väcka den s.k. kundalinikraften/ormkraften så att denna kan frigöra ”det tredje ögat” som också jämställs med Shiva. Med hjälp av kundalinikraften skall man i yogan bryta ner den egna viljan, känslorna, sinnet och andra själsliga och andliga blockeringar eftersom dessa står i vägen för syftet med yoga. Genom detta kan man uppnå en allt högre grad av medvetande, ett medvetande om den egna gudomligheten och att allt är förenat och gudomligt. Kundalini är också ett indiskt ord för orm, eller en kobra. Därför tillbeds också ormen inom hinduismen. Att praktisera yoga innebär därför i praktiken att falla ner i tillbedjan inför Ormen, enligt experter på hinduism och yoga.

Institutet Medicinsk Yoga skrev:

Viktigt att poängtera här är också att ALLA traditionella yogaformer medvetet arbetar med kundalinikraften. Målet med all traditionell yoga, oavsett vad du kallar den, är att resa kundalini och utveckla din fulla potential som människa”

Yogans tekniker och deras syfte

Den indiske författaren och yoga-experten Dr. D. Jyothirao säger att yoga innehåller två steg: det första är till för den fysiska kroppen, det andra är ett andligt steg där målet är att få insikt om den egna gudomligheten. Det går inte att skilja dessa två steg från varandra; de hör ihop. Själva rörelserna inom yoga är därför särskilt designade för att man lättare skall kunna inträda i det andliga området.

I all yoga finns en kroppslig aspekt som handlar om att kontrollera kroppen, rörelserna, tankarna och andningen, men dessa fysiska övningar är endast verktyg för att uppnå det andligt syftet. Genom yogans övningar söker man även uppnå ett särskilt sinnestillstånd, där tankarna är stilla, och man går in i ett förändrat sinnestillstånd (altered state of consciousness på engelska). Tanken är att man i detta ”tomma” tillstånd skall bli mottaglig för uppenbarelse, uppnå en högre grad av ”medvetande”, få kontakt med andevärlden och med sin egen personliga ”gudomlighet”. Det här är det samma som annan meditation vanligen söker uppnå. Yoga är därmed en form av meditation med kropps- och andningsövningar som skall främja meditationen. I meditation används ofta mantran som innebär ett upprepande av ett enkelt ord. Vanligen är ett mantra namnet på en hinduisk gud. Bruket av mantran är en teknik/ett hjälpmedel för att lättare inträda i det förändrade sinnestillståndet. I yoga motsvarar andningsövningar och rörelser mantrat i annan meditation även om bruket av mantra även förekommer i yoga.

Det är viktigt att förstå att dessa tekniker inom yoga och meditation inte är neutrala tekniker som kan ges en annan innebörd eller annan verkan i ett sekulärt samhälle eller i kristenheten. Teknikerna är i sig designade att leda människan in i ett förändrat sinnestillstånd där hon är öppen för den form andlighet och filosofi som inte minst hinduismen står för. Ett mantra fungerar som ett mantra oavsett om det är namnet på en hinduisk gud man upprepar eller om det är namnet Jesus eller en bibelvers etc. Tekniken är den samma och resultatet blir förr eller senare det samma. Dessa tekniker stänger ner förnuft, eftertanke och andra försvarssystem som Gud, alltings Skapare, lagt ner i våra liv. Effekterna är inte helt olika de som vissa droger ger. Så yoga och annan meditation leder förr eller senare till en förändrad uppfattning om tillvaron, livet, verkligheten och jaget. Utövaren kommer förr eller senare att omfattas av en allt mer panteistisk och panenteistisk syn på tillvaron, där synen är den att ”allt är Gud” och ”Gud är i allt”. Detta är en livsfilosofi som är helt främmande för Bibelns undervisning om Gud och tillvaron.

Kristna tycks tro att man kan kristna eller ”kristifiera” vad som helst, bara man ersätter vissa ord osv. Sådan är dock inte sanningen. Vi kan inte göra svart till vitt hur mycket vi än önskar. Vi som önskar vara sant kristna har att rätta oss efter vad Gud givit oss för medel och vägar i vår tro på honom.


Mental sjukdom som följd av yoga och meditation

Några yogautövare har berättat att de efter en tid började uppleva underliga saker i sitt personliga liv. De kunde känna energiströmmar genom kroppen, de upplevde syner, de talade i tungor, fick upplevelser av ljus, kroppen formade sig spontant till olika skepnader – ibland som av djur. Kraften tog helt och hållet överhanden, och de kunde inte göra motstånd.

Kroppsövningar med fokus på andning kombinerat med ett meditativt upprepande av ord (mantran) för att tömma tankarna utgör ofta hörnpelare i yoga. Detta är välkända ockulta tekniker som genom årtusenden utprovats av gurus och yogis, där syftet är att tömma människan på sig själv för att hon skall kunna nå fram till den ”inre gudomligheten” och bli en del av ”alltet”. Enligt Rabi Maharaj, en före detta guru, finns det ingen hinduism utan yoga, och ingen yoga utan hinduism. Han menar att inramningen spelar ingen som helst roll, teknikerna i sig hör intimt ihop med hinduismen.

Dessa meditativa tekniker kan leda till s.k. kundalinifenomen med svåra psykoser som följd. Det spelar ingen roll var man utövar dessa tekniker, det är teknikerna i sig som är farliga. Detta har läkare känt till i många år. Jag har ett tidningsurklipp från Göteborgs Posten, torsdagen den 20 sept 1984, där dåvarande överläkare på Lillhagens sjukhus, Bo G Johnson, sa bl.a. följande:

Meditation och yogaövningar har i flera fall lett till psykisk sjukdom – ett sjukdomstillstånd där t.ex. psykofarmaka inte har någon som helst effekt.”

Överläkare Bo G Johnson hade i sitt dagliga arbete upptäckt att meditation och yoga i många fall hade lett till svåra psykosliknande tillstånd där medicin inte hade någon effekt. Han tog i artikeln särskilt upp ett fall som han hade följ på nära håll och som gällde en 27-årig man som hade provat på avslappning med hjälp av s.k. "chakrameditation" också kallad "kundalinimeditation". Killen var studerande och hade inga sociala eller missbruksproblem. Efter att bara sju gånger ha lyssnat på en kassett med meditationsövningar sökte han akut hjälp för egendomliga psykiska problem. Under en övning hade han plötsligt upplevt hur någon slags energi under stor kraft fyllde kroppen, sa Bo G Johnson.

Det handlade om ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och upp i huvudet där det liksom exploderade. Detta är effekter av den s.k. ”kundaliniresning” som man inom yoga och meditation ofta söker uppnå för att öka ”medvetandet”. Killen fick istället syner av ormar som steg uppåt från ljumskarna och ville bita honom i ansiktet. Det här tillståndet kunde den unge mannen inte påverka själv på något sätt. Efter några dagar övergick det i en ny fas där han upplevde hur en mörk substans trängde in i hans kropp, och det här gav honom akut dödsångest. Han vaknade också varje natt av att onda väsen attackerade honom. Bo G Johnson berättade att killen lades in på den psykiatriska kliniken, men att medicinerna inte hade någon som helst inverkan på honom.

Överläkare Bo G Johnson har sedan träffat flera personer med samma erfarenheter. Några hade kvar dessa otäcka upplevelser så länge som 14 år efter att de slutat meditera. Nu kanske någon tänker att det var den ”ockulta chakrameditationen” som gjorde den 27-årige killen sjuk. Men man skall då känna till att en av patienterna endast hade sysslat med enkla, vanliga avslappningsövningar, och att hon också upplevde liknande attacker från ormar. I Danmark har man studerat dessa fenomen ännu mer ingående enligt artikeln.

Läs artikeln från Göteborgs Posten här (pdf-dokument)

Läs en motsvarande artikel ur Läkartidningen här (pdf-dokument)

Summering

Att idag hävda att yogan är religionsneutral är inte bara brist på kunskap, det är också i bästa fall naivt. Det finns så pass mycket skrivet om yoga att man inte behöver leva i okunskap om vad yoga är och vad det ofta leder till. Vill man inte se detta kan jag inte tro annat än att man är ute efter att göra slut på den svenska kultur som har kristendomen som grund. Jag hoppas att du som läst det jag skrivit här förstår att det är både farligt för enskilda människor och allvarligt för vårt land att låta yoga och annan meditation sprida sig så som detta nu gör. Inte minst är det farligt att utsätta barn för det här. Så jag hoppas nu att du med mig och andra vill ta tillfällen som erbjuds att varna för yoga och ALL form av meditation.

/Lennart - BibelFokus.se