HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE

PROFETIOR
-DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg


Jesus älskar
dig!


Ge det vidare nu
Kristen bokhandel


Så till sist, något om det jag tänkt skriva om.
- Bertil Rosenius

1 Petrus brev 5:8-9
Var nyktra och vaka,

ty er fiende djävulen
går omkring som ett
rytande lejon och
söker efter vem han
kan uppsluka. Stå
emot honom, fasta i
tron.

Vi har en själafiende,

som i denna sena tid
är fullkomligt ursinnig
i sin kamp och i sitt
rasande, för att om
möjligt slita bort oss
från vår Herde. Han
skyr inga medel och
anstränger sig till sitt
yttersta. För var dag
blir hans kamp
intensivare, för att till
sist kulminera under
den kommande
vedermödan. Slutna
till Jesus har vi inget
att frukta, men lockade
bort från Honom, att
pröva och leva enligt
världens lockelser
och tänkande, är vi
hjälplösa byten för
detta lejon. Det duger
inte med ”Mest till Jesus
men också lite för mig
själv”, det handlar om
”Allt till Jesus!”

Gör dig av med din

vingård, hoppa över
din lyxsemester, kasta
ut TV:n (om du inte
vet var
avstängningsknappen
sitter) – du vet själv
bäst var världen
gnager i ditt liv. Det
går ett lejon i denna
gråzon och ryter - ge
honom inte en chans!

Mullsjö 2011-04-03

Bertil Rosenius


Kyrka - Församling - Mission
Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?

Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land.

Jesaja 60:8-9

Immanuelkyrkan
MalmöCitykyrkan Älmhult


S:ta Clara kyrka

Cymbaltv.se
cymbaltv@telia.comNya Centrumskyrkan
HÖÖR facebook.com

Kristna Värdepartiet

Hitta kyrka/
församling:

Kyrktorget

Hannas Café


Katoliscism kontra
evangelikal kristendom
1, 2, 3, 4, 5

Reinhard Bonke

Skånes kommuner!


Play Direkt

Kristet Center
Örebro

Hillsong.com

LoveNepal

Martyrerna.info

Lars Enarson
Rom eller Jerusalem
Del 1, 2, 3

David Wilkerson
talar om ändens tid.
( Eng)

David Wilkerson
Today
(Eng)


Jesus kommer snart!


Svein Johnsen
ZOOM0019 (2) Part 1 ,2,3

ZOOM0007 Part 1, 2,3,4

ZOOM0007(2)Part1,2,3,4

Taler 19/1 2012 1,2,3,4
Studio Direkte -
Svein Johnsen med Guds ord


Emanuel Minos - Jesu tillkommelse och vår tid

Emanuel Minos 1

Emanuel Minos 2

Emanuel Minos 3

Emanuel Minos 4


Profetior - 2001

Emanuel Minos 1

Emanuel Minos 2

Emanuel Minos 3


Samtal med Paul
Washer
(Svensk text)

Paul Washer -
Tio Anklagelser
(Svensk Text)

Paul Washer -
Är Du En Sann
Kristen?
(Svensk Text)

Nyhemsveckan

Torpkonferensen


Lapplandsveckan

Hönökonferensen


Smålandskonferensen


Jesusfestivalen

Europakonferensen


Vi ber för Sverige.
'Lyssna och hör min röst, ge akt och hör mitt tal.' Jesaja 28:2
'Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.' Jesaja 30:15

Klicka här! och du kan läsa många
Arkiv Repotage från tidningen INBLICK
om vad Jesus gör i vanliga människors vardag.


Att känna igen Guds röst : (Sv.Text)
1. Jesus besök
2. Allmänna sätt som Gud talar på
3. Specifika sätt som Gud talar på

4. Hemförsamling i Nya Testamentet


Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss." Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Markus 9:38-40

VIDEO: 1. Den sista reformationen: Kyrkohistoria - Tjänsterna Torben Søndergaard (Eng/Sv)
VIDEO: 4. Den sista reformationen: Finn fridens människa Torben Søndergaard (Eng/Sv)

VIDEO: Kingdom of God in Australia - Torben Søndergaard
-Den helige Ande är verklig och förändrar människor över hela jorden i dag

VIDEO: Kingdom Of God In Turkey - AMAZING (Eng)

VIDEO: Kingdom of God in Holland - Empty wheelchair (Eng)

VIDEO: Bibelskola Torben Søndergaard
- Lektion (Danska) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
- Lektion (Eng) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
-
Uppladdat från MissionDK med Lektioner och flera Video om mirakler


Korset - Jesus i Kina (Sv.Text)
1. Livets källa
2. Säd av blod
3. Den bittra bägaren
4. Hymner från Kanaan


Rak Sanning Del 1, 2

Holy Spirit fire to the Arab world! 1(4)

Holy Spirit fire to the Arab world! 2(4)

Holy Spirit fire to the Arab world! 3(4)

Holy Spirit fire to the Arab world! 4(4)
Yoga – ingen religionsneutral övning
Sanningen om yoga

BibelFokus.se


Yoga marknadsförs idag i Västvärlden som en metod för att lindra stress, öka koncentration, stärka tankeförmågan, öka kroppslig fitness och välmående, osv. Yoga blir genom detta allt vanligare på arbetsplatser, skolor, inom rehabilitering, m.m. Nyligen beslutade t.ex. Skolinspektionen i Sverige att yoga inte har något med religion att göra, och därför är det helt i sin ordning att erbjuda elever yoga i den svenska skolan. Detta har vi sett redan tidigare. I Skolverkets författningssamling 2011:13 - "Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4.9 i grundskolan” rekommenderas just yoga som en övning:

'Centralt innehåll - Kompletterande dansträning':

Övningar som ger fysisk kroppskännedom, till exempel yoga och pilatesteknik.

Men sanningen om yoga är att den inte alls kan skiljas från religion eftersom yoga är en del av hinduismen. Här är några relevanta, intressanta och tydliga uttalanden om yoga och hinduism:

Professor Johannes Aagard vid Dialogcentret i Århus Danmark har varnat för yoga och sagt: ”Det finns inga neutrala tekniker i yoga”.

Subhas Tiwari, professor på Hindu University of America: ”Yoga är hinduism”.

Tidskriften Hindusim Today: ”Hinduism är själen i yoga”.

Indiern Dr George Alexander: ”Det finns ingen hinduism utan yoga, och ingen yoga utan hinduism”.

Mircea Elide, chefredaktör för the The encyclopedia of Religion: Kundaliniyoga kan inte och får inte förväxlas med gymnastik”.

CG Jung: ”Yogaövningar är otänkbara och skulle också bli ineffektiva utan de idéer på vilka de är baserade” (Det okända s 55 - H Arlebrand)

Före detta guru Rabi Maharaj har uttryckt det så här: "Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag."

Rabi Maharaj berättar också att han i sina yogaövningar ofta hade otäcka övernaturliga upplevelser med resor till andra världar och möten med utomjordiska varelser. Sådana upplevelser är ofta orsaken till att man i Indien kan se helt mentalt förvirrade västerlänningar som slaviskt följer någon guru. Inkörsporten har varit vanlig västerländsk yoga eller meditation enligt Rabi Maharaj.

Enligt den hinduiska missionsorganisationen ”Vishva Hindu Parishad” så är yoga- och meditationslärarna i väst deras främsta missionärer. Redan år 1979 konstaterade en talesman för den hinduiska världskongressen att: ”Hinduismens mission i väst har krönts med en fantastisk framgång. Hinduismen är på väg att bli en världsledande religion och slutet för kristenheten närmar sig”.

År 1981 sa den indiske ledaren för Transcendental Meditation att: ”Vår uppgift är att utmana den utspridda demonen som ligger bakom kristendomen”.

Tittar man sig runt i vårt samhälle idag har dessa missionärer från Öst lyckats bra. Yoga och liknande andliga tekniker har blivit en naturlig del av det västerländska samhället. Men det finns trots detta bevisligen en psykiskologisk/mental fara med yoga och meditation (mer om det avslutningsvis).

Det är alltså en aningslös och naiv inställning som många personer och myndigheter i Sverige har till yoga (och annan meditation). Under täckmanteln av att vara vetenskaplig och medicinskt korrekt, så har yoga t.o.m. blivit accepterad inom kyrkor, samfund och på teologiska seminarier. Men de som vet vad som ligger bakom yoga och vad den kan leda till, ser yoga som en trojansk häst i hela vårt samhälle, och inte minst i våra kristna församlingar!


Yogans ursprung och själ

Yoga är ett hinduiskt ord som betyder ”förening” eller ”att sammanfogas” och syftar på att förenas/bli ETT med det universella medvetandet, med den hinduiska guden Brahman. Därför kan en yogautövare också säga ”jag ÄR Brahman”, dvs ”jag ÄR gud”. Det yttersta målet för en hinduisk yogautövare är att uppnå en bättre karma, få en ”bättre” inkarnation i nästa liv (reinkarnation) och i det långa loppet separera själen från kroppen och sammanfogas med Brahman. Det är slutmålet. I Indien är alltså yoga absolut inget man sysslar med för att bli piggare eller för att få kroppen i god kondition; yoga är en ”kroppsfrånvänd” och världsfrånvänd övning.

Yoga härstammar ifrån myterna om den Indiske guden Shiva som kallas för ”yogans herre”. Shiva är den destruktiva guden inom hinduismen och förknippas med ormens kraft. Därför avbildas ofta Shiva med ormar i håret eller runt andra delar på kroppen. Shivas ormkraft kallas för Kundalini. En grundtanke med hinduisk meditation och yoga är att man skall frigöra/väcka den s.k. kundalinikraften/ormkraften så att denna kan frigöra ”det tredje ögat” som också jämställs med Shiva. Med hjälp av kundalinikraften skall man i yogan bryta ner den egna viljan, känslorna, sinnet och andra själsliga och andliga blockeringar eftersom dessa står i vägen för syftet med yoga. Genom detta kan man uppnå en allt högre grad av medvetande, ett medvetande om den egna gudomligheten och att allt är förenat och gudomligt. Kundalini är också ett indiskt ord för orm, eller en kobra. Därför tillbeds också ormen inom hinduismen. Att praktisera yoga innebär därför i praktiken att falla ner i tillbedjan inför Ormen, enligt experter på hinduism och yoga.

Institutet Medicinsk Yoga skrev:

Viktigt att poängtera här är också att ALLA traditionella yogaformer medvetet arbetar med kundalinikraften. Målet med all traditionell yoga, oavsett vad du kallar den, är att resa kundalini och utveckla din fulla potential som människa”

Yogans tekniker och deras syfte

Den indiske författaren och yoga-experten Dr. D. Jyothirao säger att yoga innehåller två steg: det första är till för den fysiska kroppen, det andra är ett andligt steg där målet är att få insikt om den egna gudomligheten. Det går inte att skilja dessa två steg från varandra; de hör ihop. Själva rörelserna inom yoga är därför särskilt designade för att man lättare skall kunna inträda i det andliga området.

I all yoga finns en kroppslig aspekt som handlar om att kontrollera kroppen, rörelserna, tankarna och andningen, men dessa fysiska övningar är endast verktyg för att uppnå det andligt syftet. Genom yogans övningar söker man även uppnå ett särskilt sinnestillstånd, där tankarna är stilla, och man går in i ett förändrat sinnestillstånd (altered state of consciousness på engelska). Tanken är att man i detta ”tomma” tillstånd skall bli mottaglig för uppenbarelse, uppnå en högre grad av ”medvetande”, få kontakt med andevärlden och med sin egen personliga ”gudomlighet”. Det här är det samma som annan meditation vanligen söker uppnå. Yoga är därmed en form av meditation med kropps- och andningsövningar som skall främja meditationen. I meditation används ofta mantran som innebär ett upprepande av ett enkelt ord. Vanligen är ett mantra namnet på en hinduisk gud. Bruket av mantran är en teknik/ett hjälpmedel för att lättare inträda i det förändrade sinnestillståndet. I yoga motsvarar andningsövningar och rörelser mantrat i annan meditation även om bruket av mantra även förekommer i yoga.

Det är viktigt att förstå att dessa tekniker inom yoga och meditation inte är neutrala tekniker som kan ges en annan innebörd eller annan verkan i ett sekulärt samhälle eller i kristenheten. Teknikerna är i sig designade att leda människan in i ett förändrat sinnestillstånd där hon är öppen för den form andlighet och filosofi som inte minst hinduismen står för. Ett mantra fungerar som ett mantra oavsett om det är namnet på en hinduisk gud man upprepar eller om det är namnet Jesus eller en bibelvers etc. Tekniken är den samma och resultatet blir förr eller senare det samma. Dessa tekniker stänger ner förnuft, eftertanke och andra försvarssystem som Gud, alltings Skapare, lagt ner i våra liv. Effekterna är inte helt olika de som vissa droger ger. Så yoga och annan meditation leder förr eller senare till en förändrad uppfattning om tillvaron, livet, verkligheten och jaget. Utövaren kommer förr eller senare att omfattas av en allt mer panteistisk och panenteistisk syn på tillvaron, där synen är den att ”allt är Gud” och ”Gud är i allt”. Detta är en livsfilosofi som är helt främmande för Bibelns undervisning om Gud och tillvaron.

Kristna tycks tro att man kan kristna eller ”kristifiera” vad som helst, bara man ersätter vissa ord osv. Sådan är dock inte sanningen. Vi kan inte göra svart till vitt hur mycket vi än önskar. Vi som önskar vara sant kristna har att rätta oss efter vad Gud givit oss för medel och vägar i vår tro på honom.


Mental sjukdom som följd av yoga och meditation

Några yogautövare har berättat att de efter en tid började uppleva underliga saker i sitt personliga liv. De kunde känna energiströmmar genom kroppen, de upplevde syner, de talade i tungor, fick upplevelser av ljus, kroppen formade sig spontant till olika skepnader – ibland som av djur. Kraften tog helt och hållet överhanden, och de kunde inte göra motstånd.

Kroppsövningar med fokus på andning kombinerat med ett meditativt upprepande av ord (mantran) för att tömma tankarna utgör ofta hörnpelare i yoga. Detta är välkända ockulta tekniker som genom årtusenden utprovats av gurus och yogis, där syftet är att tömma människan på sig själv för att hon skall kunna nå fram till den ”inre gudomligheten” och bli en del av ”alltet”. Enligt Rabi Maharaj, en före detta guru, finns det ingen hinduism utan yoga, och ingen yoga utan hinduism. Han menar att inramningen spelar ingen som helst roll, teknikerna i sig hör intimt ihop med hinduismen.

Dessa meditativa tekniker kan leda till s.k. kundalinifenomen med svåra psykoser som följd. Det spelar ingen roll var man utövar dessa tekniker, det är teknikerna i sig som är farliga. Detta har läkare känt till i många år. Jag har ett tidningsurklipp från Göteborgs Posten, torsdagen den 20 sept 1984, där dåvarande överläkare på Lillhagens sjukhus, Bo G Johnson, sa bl.a. följande:

Meditation och yogaövningar har i flera fall lett till psykisk sjukdom – ett sjukdomstillstånd där t.ex. psykofarmaka inte har någon som helst effekt.”

Överläkare Bo G Johnson hade i sitt dagliga arbete upptäckt att meditation och yoga i många fall hade lett till svåra psykosliknande tillstånd där medicin inte hade någon effekt. Han tog i artikeln särskilt upp ett fall som han hade följ på nära håll och som gällde en 27-årig man som hade provat på avslappning med hjälp av s.k. "chakrameditation" också kallad "kundalinimeditation". Killen var studerande och hade inga sociala eller missbruksproblem. Efter att bara sju gånger ha lyssnat på en kassett med meditationsövningar sökte han akut hjälp för egendomliga psykiska problem. Under en övning hade han plötsligt upplevt hur någon slags energi under stor kraft fyllde kroppen, sa Bo G Johnson.

Det handlade om ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och upp i huvudet där det liksom exploderade. Detta är effekter av den s.k. ”kundaliniresning” som man inom yoga och meditation ofta söker uppnå för att öka ”medvetandet”. Killen fick istället syner av ormar som steg uppåt från ljumskarna och ville bita honom i ansiktet. Det här tillståndet kunde den unge mannen inte påverka själv på något sätt. Efter några dagar övergick det i en ny fas där han upplevde hur en mörk substans trängde in i hans kropp, och det här gav honom akut dödsångest. Han vaknade också varje natt av att onda väsen attackerade honom. Bo G Johnson berättade att killen lades in på den psykiatriska kliniken, men att medicinerna inte hade någon som helst inverkan på honom.

Överläkare Bo G Johnson har sedan träffat flera personer med samma erfarenheter. Några hade kvar dessa otäcka upplevelser så länge som 14 år efter att de slutat meditera. Nu kanske någon tänker att det var den ”ockulta chakrameditationen” som gjorde den 27-årige killen sjuk. Men man skall då känna till att en av patienterna endast hade sysslat med enkla, vanliga avslappningsövningar, och att hon också upplevde liknande attacker från ormar. I Danmark har man studerat dessa fenomen ännu mer ingående enligt artikeln.

Läs artikeln från Göteborgs Posten här (pdf-dokument)

Läs en motsvarande artikel ur Läkartidningen här (pdf-dokument)

Summering

Att idag hävda att yogan är religionsneutral är inte bara brist på kunskap, det är också i bästa fall naivt. Det finns så pass mycket skrivet om yoga att man inte behöver leva i okunskap om vad yoga är och vad det ofta leder till. Vill man inte se detta kan jag inte tro annat än att man är ute efter att göra slut på den svenska kultur som har kristendomen som grund. Jag hoppas att du som läst det jag skrivit här förstår att det är både farligt för enskilda människor och allvarligt för vårt land att låta yoga och annan meditation sprida sig så som detta nu gör. Inte minst är det farligt att utsätta barn för det här. Så jag hoppas nu att du med mig och andra vill ta tillfällen som erbjuds att varna för yoga och ALL form av meditation.

/Lennart - BibelFokus.se