HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE

PROFETIOR-
DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg

Der står skrevet
Dansk bibelundervisning med prästen Bruno Knutzen från Impact Church i Roskilde.
BIBEL
Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Johannes 5:24

.

Nya Testamentet 'Ny översättning'

Ljudbibeln.se - LYSSNA ONLINE!
'Levande bibel'

Norea Sverige-Vägen genom Bibeln - LYSSNA ONLINE!
Undervisning om nästan varje vers i hela bibeln.

The Bible in English
- LYSSNA ONLINE!


LEVANDE BIBELN Käre vän, läs bl.a:
Efesierbrevets alla kapitel- Trostärkande!!!


1917 års Svenska
Bibelöversättning


Bibel på många språk


Amharic-Bible


Urdu Bible
Hemsida http://mojzat.org/


Romani Bible (NT)Du får inte distribuera eller sälja detta material.

King James Bible (Eng)

King James Bible
(Översatt till Svenska av Google)


Biblisk Ordbok 1917


Biblisk OrdförklaringJohannes 5:24

Amen, amen säger jag er: Den som hör
mitt ord och tror på honom som har sänt
mig, han har evigt liv och kommer inte
under domen utan har övergått från
döden till livet.Lektioner - Pionerskolen (Danska)

1. Komma ur lådan - http://youtu.be/p7K4SpWd7pw

2. Religion eller Jesus - http://youtu.be/a-q8-aSDkU0

3. Apostlagärningarna - http://youtu.be/GM5445Vd0Vo

4. kunskap eller lydnad - http://youtu.be/f0qZi_qf2Ig

5. Gå ut och bota de sjuka och predika evangeliet
http://youtu.be/xRehP4RCH1E

6. Kick - starta ditt kristna liv - http://youtu.be/JMT_6zXJXXc

7. Omvänd er och låt döpa - http://youtu.be/hA-KfU_vm6w

8. Omvändelse, dop... och frälsning -
https://www.youtube.com/watch?v=MWn1DXPAOF8

9. Syndare och helgon - http://youtu.be/HQUDFUKJ-es

10. Dopet , som befriar från synd - http://youtu.be/hjx
-K4iXH8s

11. Helige Ande dopet - Kraften att leva det nya
livet - http://youtu.be/DsAGbXDi_L0

12. Ledd av den helige Ande
https://www.youtube.com/watch?v=zPuLuDpOEpw

13. När ni fastar - http://youtu.be/yYdayxJ8JMM

14. Är Gud helig, kärlek eller båda delar? https://www.youtube.com
/watch?v=4c44YnWzYto&feature=youtube_gdata_player

15. Det nya och det gamla förbundet
http://www.youtube.com/watch?v=GkqJsTrEm0k&feature=youtu.be

16. Frihet från lagen - Det nya förbundet
http://www.youtube.com/watch?v=xycBlj1bKxo&feature=youtu.be

17. Reformation av kyrkosystemet
http://www.youtube.com/watch?v=wvpgS_xeStQ&feature=youtu.be

18. Jesu vision för kyrkan
http://www.youtube.com/watch?v=4L1io7KtFNE&feature=youtu.be

19. Nu är det tid till att göra det
http://www.youtube.com/watch?v=OAXxFozULG8

20. Reformationen har börjat
http://www.youtube.com/watch?v=vVnmlWKwjh0&feature=youtu.be


Lessions - The Pioneer School (Eng)

1. Come out of the the box
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v
=JdzZv-XMXPU

2. Religion or Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=WlKS3XkkvVk

3. The book of acts
https://www.youtube.com/watch?v=vjTLcD28WlI

4. Knowledge or obedience
https://www.youtube.com/watch?v=JrJ5waUHxDU

5. Preach and Heal
http://www.youtube.com/watch?v=FJRxzlDgcHk

6. Kick-start your Christian life
https://www.youtube.com/watch?v=GXhZp8LPBY0

7. Repent, and be baptised
https://www.youtube.com/watch?v=hJFUxWuOW14

8. How to share the gospel
https://www.youtube.com/watch?v=TwLTCYvcw6s

9. Saints or Sinners
https://www.youtube.com/watch?v=Mjw3uLO8HVo

10. Be BAPTIZED for the remission of your sins
https://www.youtube.com/watch?v=TWv73j1DDK0

11. Baptism with the Holy Spirit
https://www.youtube.com/watch?v=_hdATFRXZZQ

12. Led by the Holy Spirit
https://www.youtube.com/watch?v=wAnGjNHHeo0

13. When you fast
https://www.youtube.com/watch?v=qexcGObTvy4

14. Is God holy or loving, or both?
https://www.youtube.com/watch?v=j8r-a8LarB0

15. New and old covenant - INCREDIBLE
https://www.youtube.com/watch?v=XVSGwC4aJwE

16. The New Covenant - Amazing and liberating
https://www.youtube.com/watch?v=gg5OzVK0vaM

17. Reformation of the church system
https://www.youtube.com/watch?v=6im2Ol_32N0

18. Jesus' vision for the church
https://www.youtube.com/watch?list=UUJXcYb9zYJ8
_QA3Bcg5Fe2g&v=4rWJ-yLGIoY

19. Now is the time to do it
http://www.youtube.com/watch?v=PpfF_d9GAHk&feature=share

20. The Reformation has begun
http://www.youtube.com/watch?v=CIQdkt91ESQ&feature=share
Jesu himmelsfärd
- Apostlagärningarna 1:8-11

"Men ni ska få kraft när den helige Ande

kommer över er, och ni ska bli mina vittnen
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien
och överallt på jorden.ˮ När han hade sagt
detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln
tog honom ur deras åsyn. Medan de såg
mot himlen dit han for upp stod plötsligt två
män i vita kläder intill dem. De sa:
ˮGalileiske män, varför står ni och ser mot
himlen? Denne Jesus som har blivit tagen
från er till himlen ska komma tillbaka
samma sätt som ni har sett honom fara till
himlen.ˮ


VIDEO: The Gospel of Matthew
- [1/26] - (Eng)


VIDEO: Gospel Of John
- The Movie Part 1 of 19 - (Eng)


VIDEO: The Gospel of Luke
- [1/12] - (Eng)


VIDEO: The Book of Acts
- [1/20] - (Eng)

BIBELSTUDIE

"En tid att vandra i Anden! 14 dagar till att övervinna!"

Chuck D. Pierce, Corinth, TX

Nyhetsbrev daterat tisdagen den 27 oktober, 2015

Att höra Herrens ord!

Kära vandrare i Anden: Kvarlevan i kroppen är vid liv och god hälsa. Världen förändras drastiskt. Det mörka blir mörkare och det ljusa ljusare. Detta för mig fram till det jag ser. Nyckeln till vårt andliga liv är att lära oss att vandra i Herren! Här är det som Guds Ande säger till oss:

"Många av er säger att ni inte kan höra Mig, men det beror på att ni övar i era egna öron alla era problem och svagheter. Era tankar kan vara era tankar, men för det mesta, så är det Jag som försöker få er uppmärksam-het. Stäng ner alla röster som försöker få er uppmärksamhet, var tysta och stilla era känslor, och lyssna sen till Mig! Jag har någonting att säga er och om ni bara lyssnar till Mig så kan jag visa er på rätt väg. Jag avgör era stunder och platser! Vandra med MIG!

"Fokusera på min horisontlinje så ni känner er destination som ni reser mot! Ni är en del av en målning som Jag håller på att sammanställa! Jag målar in er i ett förutbestämt landskap. Fokusera på horisontlinjen så ni inte överraskas av mörkret som finns inom er ram! Jag måste ha både ljus och mörker för att sammanställa ER målning! Inom marken på er målning finns en SKATT att hitta! Ni måste stå igenom hela ert landskap för att kunna finna skatten i er mark.

"SE annorlunda! HÖR annorlunda! SE MIG! HÖR MIG! Ändra er referens-ram! Jag lägger till nya färger och händelser för att skapa MÄSTERVERKET av er framtid!"

Att vandra i Anden!

Linda Heidler vandrar I Anden. Hon har hjälpt mig att sammanställa detta fokus som kommer att hjälpa varenda en av oss att få ett nytt perspektiv och en ny riktning. Jag upplever att målet för de kommande 14 dagarna är att VANDRA I ANDEN! Linda hjälpte mig att utveckla en undervisning om “Att nära och träna din ande" så att du kan ha gemenskap i Anden. Att vandra i Anden är ett av de minst förstådda koncepten i det kristna livet! När Gud skapade människan, andades Han på honom och skapade hans ande. Vår ande existerade med Gud. När Han andades på oss, skapade Han I oss det innersta som hör Honom till.

Psalm 139 konstaterar att Han formade oss I vår moders liv. Den delen i varje människa finns för att Han ska bo där. Detta tillåter vår främsta bestämmelse att låsas upp. Det är den hemliga platsen inom er som Han längtar att få komma och bo i för att koppla er till Honom.

Vi försöker ofta att relatera till Gud genom vår själ eller vår fysiska kropp. Vi försöker att finna vårt värde genom vårt sinne, våra känslor och vårt utseende. Om vi inte förstår vår sanna andliga natur, kan vi inte fungera som en hel person! Många gånger tenderar vi att söka Herren i vår dagliga andakt, men sen glömmer vi att Han är närvarande hela dagen och skulle inget hellre än att möta oss när vi minst väntar oss Honom. Han längtar oavbrutet på att besöka er.

Som Penny Jackson nyligen delade, "Jag inser precis att när någonting dyker upp I mina tankar så är det mest troligt Gud som talar med mig. De flesta av oss tillbringar våra liv med att tänka att våra tankar är våra. Men hur som helst så är vi inte våra egna. Jag tror att vi måsta sära på våra tankar för att kunna avgöra vad Gud säger, men jag håller på att lära mig att Han umgås med oss mer än vi vet! Jag håller på att lära mig att lyssna mer klart efter Honom hela dagen och inte bara under min andakts-stund!" 

Jag tror att detta sammanfattar kallelsen att vandra med Honom I Anden. Låt oss lyssna noggrannare under de kommande 14 dagarna!

14 dagar till att övervinna!

Dag 1: Läs, meditera och memorera 1 Thess. 5:23. Bli hel! " Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, [avskilja dig från profana saker, göra dig ren och helt avskild åt Gud]; och må er ande, själ och kropp bevaras hela [och funna] så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. (Messias)."

Dag 2: Läs 1 Mos. 1:26–3:24. Satan vill att du ska tro att Gud inte leder dig, men Gud har skapat dig för att vandra med dig. Fienden vill också att du ska tro att Gud undanhåller saker från dig. Detta är vad han gjorde med kvinnan i Eden när han manipulerade hennes önskningar. Be Gud att bryta med all manipulation som är kopplad till dina önskningar. Be Herren att låta dig höra honom vid kvällsbrisen!

Dag 3: Läs Psalm 37. Försäkra dig om att dina önskningar är under lydnad. Frestelsen är kopplad till önskningar som inte är inom Guds gränser. Dina önskningar behöver helgas för att vandra i Anden.

Dag 4: Läs 1 Mos. 2:7 igen. Läs Joh. 20:20-22. Låt honom förnya din ande genom Sin Andes vind och låt Honom sen på nytt sända dig. ”Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ."

"20 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. 21 Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er."  22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande!"

Dag 5: Läs Psalm 23. Den här psalmen handlar om välstånd. Din väg bör kantas av framgång när du vandrar i Anden. Läs denna psalm högt tre gånger! Psalm 23 tröstar dig när du är i nöd och plåga då Han leder dig på rätta vägar för Sitt Namns skull. På hebreiska är ordet ”rätta vägar” 'agol, vilket betyder att vara rund eller en cykel. Han leder oss i sin rättfärdighets cykler. Detta är kopplat till timingen med festerna. Chag, eller festival, betyder att göra en cykel. Om vi förstår festen så förstår vi också cyklerna. Vi kan ledas rätt och ha framgång och ingen brist. Om vi stannar i Guds timing så har vi framgång. Vandra i Anden på din STIG! Jehova Rohi ser till att du SER din stig!

Dag 6: läs Gal. 3:4-5 och Gal. 5, särskilt vers 16 and 25! Se på omständ-igheterna som du gått igenom och går igenom. Be den Helige Ande att visa dig hur Han arbetat och arbetar i dig. Känn Hans Ande. Träd in I Hans Andes frukt. Utvärdera Hans frukt. Vandra och lev i Anden. 

Dag 7: Läs och memorera Ef. 1:3-6 " 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 4 Han har utvalt oss i Honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför Honom. 5 I kärlek har Han förutbestämt oss till barnaskap hos Honom genom Jesus Kristus, efter Sin goda viljas beslut, 6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade." Blicka upp i himlen och se all den andliga välsignelsen för din släkt. Gör anspråk på alla även de som gått före inte gjort anspråk på. Vandra på ett sådant sätt att de kan bli synliga.

Dag 8: Läs Jes. 55 och Matt. 16. Lita inte på din egen förståelse. Hans tankar är inte dina tankar. Se utifrån Hans perspektiv. Hans ord åter-vänder inte fåfängt. Notera på vilket sätt Petrus agerade. Han hade en stor uppenbarelse och sen kom hans sinne och känslor in och blev ockuperade av satan. Be Herren att bringa ditt sinne och känslor under kontroll.

Dag 9: Läs Hes. 36-37. När du laser dessa kapitel så vet att Herren talar och betonar på nytt Sina löften för din framtid. Han vill bryta all förvirring i ditt liv. Han vill bryta allt hopp som gått förlorat. Han vill att du ska erkänna Hans kraft att förverkliga Sitt ord!

Dag 10: Läs Jakob 5 och Matt. 4. Guds ord säger att vi ska underordna oss Gud, dra oss närmare Honom och stå emot djävulen. När vi tillber och underordnar oss en helig Gud kan vi komma i intim kontakt med Honom. Även om vi vandrar här på jorden i underordnad tillbedjan så svävar vi upp till Himlen. När vi individuellt söker Gud och stiger upp i Tronrummet kan vi höra ljudet av Himlen i vår ande på jorden. Försäkra dig om att ta itu med vilket område det än vara må som inte verkar i underordnande. Stå emot satans frestelser i din öken. Kom ihåg, Guds Ande ledde Jesus ut I öknen. Stanna upp i din prövning och se Andens ledning.

Dag 11: Läs Psalm 34 och Heb. 1, särskilt vers 14. Prisa Gud för de änglar som finns runt omkring dig. Deklarera att dessa tjänsteandar skall träda in i det naturliga från den andliga sfären. När vi stiger upp i tillbedjan vet vi att en portal öppnas för änglabesök. Under stunder av bön och rop till Gud, under stunder då vi tillber trots att vi är övergivna som David gjorde då träder vi in i den andliga sfären. Änglar kommer med budskap och vägledning till oss. Bortse inte från änglarna runt omkring dig! 

Dag 12: Läs Luk. 10. Be Herren att ta bort alla störmoment som stjäl det bästa från dig och din familj. Be Herren att röra vid din vilja så att du väljer det bästa Han har för dig. Sluta upp med vifta efter knotten. Be Herren att undervisa dig om Hans BÄSTA!

Dag 13: Läs Heb. 4-5, och memorera Heb. 5:14. Låt ordet få blottlägga din själ och ande till att känna Hans vilja. Be Herren att förlösa urskiljning i dig.

Dag 14: Läs Rom. 8. Be Herren att ge dig en ny och övervinnande ande. Läs detta kapitel tre gånger. Be Herren att din ande ska beröras av Hans Ande.

Detta är dagar då vi lär oss Hans Ande. Vandra i Hans Ande och lev i Hans Ande!

Var välsignad,

Chuck D. Pierce

Glory of Zion International Ministries

Bibelord om: Förlåtelse, Guds helige Ande, Helande, Änglar, Dop, Sista dagarna, Pengar, Äktenskap, Alkohol, Döden, Depression, Demoner, Homosexualitet, Trolldom ockultism, Tionde.


Förlåtelse

Du, Herre, är god och vill förlåta, du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Psaltaren 86:5


Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Psaltaren 51:3


Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Psaltaren 103:11-12


Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes brev 1:9


Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Matteus 6:14-15


Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesierbrevet 4:32


Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Matteus 18:21-22


Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld. Psaltaren 32:5


Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Klosserbrevet 2:13-14


Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Psaltaren 51:4-5


Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Psaltaren 51:12-14


Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan.
Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta.
Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN."
Då förlät du mig min syndaskuld. Psaltaren 32:3-5


Guds helige Ande

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Apostlagärningarna 1:8

"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." 2 Timoteus 1:7

"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13

"Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär." Galaierbrevet 5:16

"Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er." Romarbrevet 8:9a

"Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." Johannes 14:26

Jesus säger "Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern." Johannes 14:12

"Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." Johannes 10:10b

"Berusa er inte med vin, ... Låt er i stället uppfyllas av Anden" Efesierbrevet 5:18


Helande

Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Matteus 4:23


Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Matteus 9:2


Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem!" Matteus 9:6


Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Jesaja 53:4-5


Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Apostlagärningarna 5:16


Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn. Johannes 20:29-31


"Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare." 2 Mosebok15:26


Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Psaltaren 107:20


Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Jakobs brev 5:14-15


Änglar

Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? Hebreerbrevet 1:14


Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Uppenbarelseboken5:11


Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Hebreerbrevet 13:2


...till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. 1Petrus brev 3:21b-22


Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte. Matteus 18:10


Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Psaltaren 91:11-12


HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Psaltaren 34.8


Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova HERREN, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja.
Psaltaren 103:20-21


Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*.
Lukas 2:9-11


Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Matteus 16:27


Med starkt basunljud skall han (Människosonen) sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matteus24:31


Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Uppenbarelseboken 12:9


Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efesierbrevet 6:12


Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus 25:41


Dop

Och han (Jesus) sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Markus 16:15-16


Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Apostlagärningarna 2:38


Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Apostlagärningarna 22:16


...en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Efesierbrevet 4:5


Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Romarbrevet 6:2-4


När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." Matteus 3:16-17


Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matteus 28:19-20


När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: "Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?" * Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Apostlagärningarna 8:36-39


Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.
Apostlagärningarna 8:12


(Johannes döpare sa) Jag döper er med vatten, men han (Jesus) skall döpa er i den helige Ande.
Markus 1:8

Sista dagarna

Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse." 2 Petrus brev 3:3-4


Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 1 Johannes brev 2:18


Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Matteus 24:14


Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Matteus 24:23-24


Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.* Matteus 24:29-30


Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 2 Timoteusbrevet 3:1-5


Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Lukas 21:25-26


Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 1 Tessalonikerbrevet 5:2-3


Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. Matteus 24:42-44


Pengar

Varifrån kommer materiell välsignelse?
Du skall komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag. 5 Mosebok 8:18

Kan pengar komma i vägen för viktigare saker? Rikedom kan bli det centrala i våra liv och ta Guds plats.
Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. Jeremia 9:23-24

Rikedom kan ge oss fel inställning om materiella saker.
Sedan sade han till dem: "Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar." Lukas 12:15

Det kan vara oklokt att prioritera finansiell framgång.
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matteus 6:24

Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 1 Timotheosbrevet 6:9

Även om det inte är omöjligt är det svårt förde rika att tro på Jesus.
Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." Markus 10:23-25

Kärlek till pengar leder till det som är ont.
Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
1 Timotheosbrevet 6:10

Förnöjsamhet står inte i relation till mängden pengar eller ägodelar.
Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:12-13

Vårt intresse finns där våra pengar investeras.
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 6:24


Äktenskap

Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna* och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?* Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
Matteus 19:5-6

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Efesierbrevet 5:25-28

På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. 1 Petrus brev 3:7

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Efesierbrevet 5:22-24

Underordna er varandra i Kristi fruktan. Efesierbrevet 5:21

Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Kolosserbrevet 3:19

Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte.* Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle......Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesierbrevet 4:25-32


Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band. Efesierbrevet 4:2-3

Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. Hebreerbrevet 13:4

Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte ha begär till din nästas hustru 2 Mosebok 20:14, 17

Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Matteus 5:32

Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Romarbrevet 7:2

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige. 2 Korintierbrevet 6:14-18


Alkohol

Vinet smädar,starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis. Ordspråksboken 20:1

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden
Efesierbrevet 5:18


Det anstår inte kungar att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker, så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn.
Ordspråksboken:31:4-5


Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Galaterbrevet 5:19-21


Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i mat. Ty drinkare och frossare blir fattiga, och sömnaktighet ger trasiga kläder.
Ordspråksboken 23:20-21


Vem ropar "ack", vem ropar "ve"? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. "De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?"
Ordspråksboken 23:29-35

Så säger HERREN: Liksom man säger om en druvklase när det finns saft i den: "Fördärva den inte, det finns välsignelse i den" Jesaja 65:8


Döden

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Psaltaren 23:4


Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.
1 Tessalonikerbrevet 4:13


Sedan han sagt detta tillade han: "Vår vän Lasarus sover, men jag går för att väcka honom." Då sade lärjungarna till honom: "Herre, sover han, så blir han frisk." Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sade Jesus helt öppet till dem: "Lasarus är död.
Johannes 11:11-14


De många* som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Daniel 12:2


De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Predikaren 9:5-6


Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Jesaja 26:19


Från dödsrikets våld skall jag friköpa dem, från döden skall jag återlösa dem. Hosea 13:14


Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 1 Korinthierbrevet 15:21-22


Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3:16


Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Johannes 5:28-29


Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.
1 Tessalonikerbrevet 4:16-18


Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:20-21


Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Lukas 20:36


Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Uppenbarelseboken 20:4-5


Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Uppenbarelseboken 20:9


Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.
Uppenbarelseboken 21:8


Depression

Depressionen lyfter när du läser Guds ord och förvänta dig att Gud griper in
Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom.
Psaltaren 42:6


Bön till Gud är nyckeln att komma ur depression
Hon var djupt bedrövad och började be till HERREN under häftig gråt.
1 Samuelsboken 1:10

Det är bra att räkna upp de positiva glädjeämnen som du har
Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn, ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. Psaltaren 107:8-9

Lovprisning jagar iväg depressionen
Jag vill alltid välsigna HERREN, hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ skall berömma sig av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans upphöja hans namn! Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse räddade han mig. De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel. Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom. Psaltaren 34:2-9

Kristen musik och lovsång löser depressionen
Jubla i HERREN, ni rättfärdiga, att lovprisa honom hör de rättrådiga till. Tacka HERREN med harpa, lovsjung honom till tiosträngad psaltare. Psaltaren 33:1-3

Depression och modfälldhet varar inte för evigt. En dag är du fri.
Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel. Psaltaren 30:6

Att hålla Guds ord ger frid till den som är deprimerad.
Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall. Psaltaren 119:165


Demoner

Demoner tjänar satan.
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Uppenbarelseboken 12:9


Demoner är mäktiga men är fullständigt underställda Gud.
Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom. Markus 1:27


Jesus utövar auktoritet över de onda andarna.
Då talade Jesus strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut.
Lukas 4:35-36


Hur är orena andar närvarande i dag? Fienden är osynlig för oss, men kampen är verklig och personlig.
Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden.
Efesierbrevet 6:11-18


Om vi underordnar oss Gud, och står emot satan, kommer han att fly.
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Jakobs brev 4:7.8


Homosexualitet

Vad säger bibeln om att utöva homosexualitet?

Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Romarbrevet 1:26-27

Är det synd att utöva homosexualitet?
Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. Ni skall inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare. Ni skall därför hålla fast vid mina stadgar och lagar, och ingen av er, vare sig han är född i landet eller är en främling som bor ibland er, skall göra någon av dessa avskyvärdheter. Ty alla dessa avskyvärda ting har landets inbyggare bedrivit, de som var där före er, och landet har blivit orenat. Gör inte något sådant, så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. Ty var och en som gör någon av alla dessa avskyvärdheter skall utrotas ur sitt folk, ja, alla som gör sådant. 30 Håll därför fast vid vad jag har befallt er att iaktta, så att ni inte följer någon av de avskyvärda seder som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är HERREN, er Gud. 3 Mosebok 18:22-29

Kan den som utövar homosexualitet komma till himlen?
Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

1 Korintierbrevet 6:9-10


Liksom alla syndare inbjuds också homosexuella till omvändelse.
För dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.

1 Timotheosbrevet 1:10-11

Syndiga livsmönster av alla slag måste upphöra och behöver Guds förlåtelse.
Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.
1 Korintierbrevet 6:11

Det finns hopp för den som utövar homosexualitet.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.
1 Korintierbrevet 10:13

….Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött.* Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 1 Korintierbrevet 6:13-20

Om du utövar homosexualitet, vad bör du göra? Erkänn först din synd.
Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Psaltaren 51:4-5

För det andra be om förlåtelse för din synd och Gud säger att du kan börja på nytt.
Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.
Psaltaren 51:9-14

För det tredje, tro på att Gud verkligen har förlåtit dig och sluta upp med att känna dig skyldig.
Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:1-7


Trolldom, ockultism

Gud har förbjudit oss att utöva trolldom av olika slag.
När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud.
5 Mosebok 18:9-13

De som utövar trolldom av olika slag får inte ärva Guds rike.
Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Galaterbrevet 5:19-21

Gud vet framtiden.
När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar", så svara: "Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?" Jesaja 8:19.

Svart magi och den kristna tron hör inte ihop.
Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. Apostlagärningarna 19:18-19.


Tionde

Innan vi börjar använda våra pengar, bör vi ära Gud genom att först ge honom sin del.
Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Ordspråksboken 3:9

Vilken del av vår inkomst gör Herren anspråk på som sin?
All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN. 3 Mosebok 27:30

Att lämna tionde är ett sätt för oss att Gud måste komma på första plats.
Av all säd som varje år växer på din åker skall du ge tionde. Du skall äta ditt tionde inför HERRENS, din Guds, ansikte på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tiondet av din säd, ditt vin och din olja, liksom det förstfödda av din nötboskap och småboskap, så att du lär dig att alltid frukta HERREN, din Gud. 5 Mosebok 14:22-23

Hur användes tiondet i Israel?
HERREN sade till Aron: "I deras land skall du inte ha någon arvedel, och du skall inte ha någon lott bland dem. Jag skall vara din lott och din arvedel bland Israels barn. Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet. 4 Mosebok 18:20-21

Kristus stödde tionde principen.
Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Matteus 23:23

Hur säger Paulus att evangeliets tjänst skall stödjas:
Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet, och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret? Så har också Herren befallt* att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet. 1 Korinthierbrevet 9:13-14

På vilken grund vilar kravet på tiondegivande?
Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den. Psaltaren 24:1

Varifrån kommer välstånd?
Du skall inte säga i ditt hjärta: "Min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom". Du skall komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.

5 Mosebok 8:17-18

Vad skall vi förutom tionde föra till Guds gårdar?
Ge åt HERREN hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar! Psaltaren 96:8

Gud säger att vi rövar från honom om vi inte ger tionde och offer.
Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor. Malaki 3:8

Hur föreslår Gud att vi skall pröva hans utlovade välsignelser?
För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Malaki 3:10

Ge med glädje, därför att du vill behaga Gud.
Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. 2 Korinthierbrevet 9:7

Gud säger att dina gåvor på ett ärligt sätt skall återspegla hur mycket du har fått.
Var och en skall ge vad han förmår, efter den välsignelse som HERREN, din Gud, har gett dig. 5 Mosebok 16:17
"Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger." Johannes 7:38

”Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.” Jesaja 12:3-4

”Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar.” Jesaja 44:3

”Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.” Jesaja 58:11

”Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.” Sakarja 14:8-9

https://www.youtube.com/watch?v=4c44YnWz

Yto&feature=youtube_gdata_player