HEMSIDA

KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE

PROFETIOR
-DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg
One for Israel.org
(5 Judiska Israeler som brinner
för att vittna om Jesus)

Ännu en förlorad stam
funnen


CFI-USA-
CHRISTIAN FRIENDS OF ISRAEL


VIDEO:
En tröstens sång

Vilket löfte, vilken text…

Those who have faith in
God
are like mount Zion
which never sways but
remains forever
Yerusalayim, her mountains
surround her
so to, God surround His
people

De som har sin förtröstan
hos Gud är som berget
Zion
som aldrig vacklar utan
kvarstår för evigt.
Jerusalem, hennes berg
omger henne
precis som Gud omger
Sitt folk

Jag skall säga till norden:
Ge hit, och till södern:
Undanhåll mig dem inte.
För hit mina söner från
fjärran och mina döttrar
från jordens ända, var
och en som är uppkallad
efter mitt namn och som
jag har skapat till min ära,
var och en som jag har
danat och gjort.

Jesaja 43:1-7


Photos by GK-2


Israel
Ja, så säger Herren, Herren: När jag församlar Israels barn från de folk bland vilka de är kringspridda, då skall jag bevisa mig helig på dem inför folkens ögon, och de skall sedan få bo i sitt land, det som jag har gett åt min tjänare Jakob. De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar, ja, de skall bo i trygghet, när jag håller dom över alla som hånar dem på alla sidor, och de skall erfara att jag är Herren, deras Gud. Hesekiel 28:25-26
Video: Vad alla bör veta om Israel! - (Eng)

Video: The People of Israel Survive and Thrive! - United With Israel (Eng)


Bed för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu

facebook: Benjamin Netanyahu

'Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats,
Jerusalem. Lös banden från din hals,
du fångna dotter Sion.

Ty så säger Herren: Ni har blivit sålda för intet.
Så skall ni också utan pengar bli lösköpta.'
Jesaja 52:1-3


Video: Messias kommer snart! - YouTube

Vi måste stödja Israel - Finansmannen Olof G. Hedengren 28/3 - 2013 (Sv)

Utan andlighet förtvinar livet - Olof G. Hedengren 1/4 - 2013 (Sv)


ISRAEL LIVE NEWS

TV7- ISRAEL NEWS
(Eng. Sv. Est. Fin.)

Nyheter från Israel
Paul Widén (Sv)

ISRAELNYHETER (Sv)

United with Israel (Eng)

jdc.org (Eng)

ISRAEL I
SVERIGE
(Sv)

LIVE KOTEL CAM
(Eng)

KARTOR över ISRAEL

BIBLISKA KARTOR

ISRAEL Bön
för Judar i hela världen


ICEJ - Jerusalem
Den kristna ambassadenBridges for Peace (Eng)

Stor karta över Israel

facebook: I AM ONE FOR ISRAEL Ministry (Eng)

Det kommer att gå illa för den som går till rätta med Jerusalem mot Guds vilja. Så här lyder det profetiska ordet i Sakarja 12:3:

”Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.”

På Jerusalems murar Lars Enarson


VIDEO: Israels Berg - Följ med på en böneresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,(Fin/Sv) HIMLEN TV7


VIDEO: Kungadömets Vind - ISRAEL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, (Fin/Sv) HIMLEN TV7


Biblos.com På många språk
Du får inte distribuera eller sälja dessa material

Gud hjälper Israel i dag...
...på samma sätt som han hjälpte den lille herdegossen David, när han litade på Gud, mot den fruktade Goliat.Fred trots allt - segern är vunnen
lördagen den 24:e december 2011 ISRAELNYHETER

Herren sade till Abram:
'Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.'

Profeten Hesekiel:
Ty så säger Herren, Herren: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha rikligt med bete på Israels berg. Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. Men de feta och de starka skall jag förgöra. Jag skall ta hand om dem med rättvisa.

Maria när hon fick reda på att hons skulle föda Guds son, Messias:
'Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.'

Ängeln till herdarna:
'Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.'

Simeon i templet:
På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:

'Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.'

Jesaja:
Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eldTy ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:

Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.

1 Mos.12:1-3, Hes 34:11-16, Luk.1:54, Luk. 2:10, Luk.2:25-32 Jes.9:1-7

God Jul - Shalom Daniel


Här nere finns texten till två bibelhäfte om Israel, som du fritt kan kopiera.

Ett nytt Exodus...
Bibelcitat från 1982-års gamla testamente! 2008-07-01 Sammanställt av Marianne Landin


Sedan skall Israels barn omvända sig och söka Herren, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka Herren och hans goda, i kommande dagar. Hosea 3:5


Då skall Herren, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig. Herren, din Gud, skall då åter församla dig från alla folk bland vilka han har skingrat dig. Om också dina fördrivna var vid himmelens ända, skulle Herren, din Gud, församla dig därifrån och hämta dig därifrån. Och Herren, din Gud, skall låta dig komma in i det land som dina fäder har haft till besittning. Och du skall ta det i besittning, och han skall göra dig gott och skall föröka dig mer än han har gjort med dina fäder. Och Herren, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, för att du må leva. 5 Mosebok 30:3-6

Det andra uttåget kommer att överglänsa det första!


Ty se, dagar skall komma, säger Herren, då jag åter skall upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger Herren, och låta dem komma tillbaka till det land som jag har gett åt deras fäder, och de skall ta det i besittning. Jeremia 30:3

På den tiden skall jag låta er komma tillbaka, ja, på den tiden skall jag hämta er tillhopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, genom att jag åter upprättar er, så att ni ser det med egna ögon, säger Herren.
Sefanja 3:20

Se, jag skall församla dem ur alla de länder till vilka jag i min vrede och harm och stora förtörnelse har fördrivit dem, och jag skall föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

Jeremia 32:37-38

Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan: Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka han hade drivit dem bort. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land,det som jag gav åt deras fäder. Se jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. Och sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall jaga dem ned från alla berg och alla höjder och ut ur stenklyftorna.
Jeremia 16:14-16

Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet.
Jeremia 23:5-6


Därför säger Herren, Herren så: Nu skall jag åter upprätta Jakob och förbarma mig över hela Israels hus och nitälska för mitt heliga namn. Och de skall glömma sin skam och all den otrohet som de har begått mot mig, då de nu får bo i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. Ja, när jag låter dem vända tillbaka från folkslagen och församlar dem från deras fienders länder, då skall jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. Och de skall erfara att jag är Herren, deras Gud, ty om jag än drev dem bort i fångenskap bland folken, så samlade jag dem sedan tillhopa till deras land och lät ingen enda av dem bli kvar därute. Och jag skall därefter inte mer dölja mitt ansikte för dem, ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Hesekiel 39:25-29

Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.
Om du än måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Måste du än gå genom eld, så skall du ej bli svedd, och lågorna skall ej förtära dig.
Ty jag är Herren, din Gud, Israels Helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Etiopien och Seba i ditt ställe.
Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig, därför ger jag människor till lösen för dig och folk till lösen för ditt liv. Frukta då inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig tillhopa.
Jag skall säga till norden: Ge hit, och till södern: Undanhåll mig dem inte. För hit mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ända, var och en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, var och en som jag har danat och gjort.
Jesaja 43:1-7

Så säger Herren, Herren: Se, jag skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de har måst vandra bort. Jag skall samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, en och samma kung skall de alla ha. De skall inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Sedan skall de inte mer orena sig med sina eländiga avgudar och styggelser och med alla slags överträdelser. Och jag skall frälsa dem och hämta dem från alla orter där de har syndat, och skall rena dem, så att de blir mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Och min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall så alla ha en och samma herde. Och de skall vandra efter mina lagar och hålla mina stadgar och göra efter dem. Så skall de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det som era fäder bodde i. De skall själva få bo där, likaså deras barn och deras barnbarn till evig tid, och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund, ett evigt förbund med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen. Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Så skall folken erfara att jag är Herren, som helgar Israel, då nu min helgedom förblir ibland dem evinnerligen.
Hesekiel 37:21-28

Sedan skall för Israels hus inte mer finnas någon stingande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu hånar dem, och man skall erfara att jag är Herren, Herren.
Ja, så säger Herren, Herren: När jag församlar Israels barn från de folk bland vilka de är kringspridda, då skall jag bevisa mig helig på dem inför folkens ögon, och de skall sedan få bo i sitt land, det som jag har gett åt min tjänare Jakob. De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar, ja, de skall bo i trygghet, när jag håller dom över alla som hånar dem på alla sidor, och de skall erfara att jag är Herren, deras Gud
.
Hesekiel 28:24-26

Så säger Herren, Herren: Ja, väl har jag fört dem långt bort bland folken och förskingrat dem i länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder dit de har kommit, men därför skall du nu säga: Så säger Herren, Herren: Jag skall församla er från folkslagen och hämta er tillhopa från de länder dit ni har blivit förskingrade, och skall ge er Israels land. Och när de har kommit dit, skall de skaffa bort därifrån alla de skamliga och avskyvärda avgudar som nu finns där. Och jag skall ge dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, så att de vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem, och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Men de vilkas hjärtan efterföljer de skamliga och avskyvärda avgudarnas hjärtan, deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren.
Hesekiel 11:16-21

Och jag skall själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder till vilka jag har drivit dem bort, och skall föra dem tillbaka till deras betesmarker, och de skall bli fruktsamma och föröka sig. Och jag skall låta herdar uppstå åt dem, vilka skall föra dem i bet. Och de skall inte mer behöva frukta eller förskräckas och skall inte mer drabbas av hemsökelse, säger Herren.
Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet.
Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan 'Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus' släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort. Och så skall de få bo i sitt land.

Jeremia 23:3-8

Och i ditt folk skall alla vara rättfärdiga, evinnerligen skall de besitta landet. De är ju ett rotskott som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.
Av den minste skall komma tusen, och av den ringaste skall bli ett talrikt folk. Jag är Herren. När tiden är inne, skall jag med hast fullborda detta.
Jesaja 60:21-22

Då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande. Och de skall kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med.
Jesaja 61:3

Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av alla slags tungomål som talas bland hednafolken skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga:”Låt oss gå med er, ty vi har hört att Gud är med er.”
Sakarja 8:23

Ty så säger Herren: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Låt lovsång ljuda och säg: Herre, ge frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel.
Ja, jag skall föra dem från nordlandet och församla dem från jordens yttersta ända – bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara skall de komma hit tillbaka.
Under gråt skall de komma, men jag skall leda dem, där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. Hör Herrens ord, ni hednafolk, och förkunna det i havsländerna i fjärran. Säg: Han som förskingrade Israel skall också församla det och bevara det, som en herde sin hjord.
Ty Herren skall befria Jakob och lösköpa honom ur den övermäktiges hand.
Och de skall komma och jubla på Sions höjd och strömma dit där Herrens goda är, dit där man får säd, vin och olja och unga hjordar av får och boskap. Deras själ skall vara lik en vattenrik trädgård, och de skall inte längre försmäkta.
Jeremia 31:7-12

Ty så säger Herren, Herren: Se, jag skall själv ta mig an mina får och leta dem tillsammans. Liksom en herde letar tillsammans sin hjord, när hans får är spridda omkring honom, så skall också jag leta tillsammans mina får och rädda dem från alla de orter till vilka de förskingrades på en dag av moln och töcken. Och jag skall föra dem ut från folken och församla dem ur länderna, och skall låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och var man eljest kan bo i landet. På goda betesplatser skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de slå sig ned på goda betesmarker, och fett bete skall de ha på Israels berg. Jag skall själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, Herren. Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sårade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra. Ja, jag skall sköta det så som rätt är.
Hesekiel 34:11-16

Jag som i förväg förkunnar vad komma skall, och långt förut vad ännu ej har skett. Jag som säger: Mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag. Jag som kallar på örnen från öster, och från fjärran land på mitt rådsluts man. Vad jag har talat, det låter jag också inträffa, vad jag har bestämt, det sätter jag också i verket. Så hör nu på mig, ni övermodiga, ni som menar att hjälpen är långt borta. Se, jag låter min hjälp närma sig, den är ej långt borta, och min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion och min härlighet åt Israel.
Jesaja 46:10-13

Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, Herren: Inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar
och gör efter dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. Och jag skall frälsa er från all er orenhet. Och jag skall kalla fram säden och låta den bli överflödande och skall inte mer låta någon hungersnöd komma över er. Ja, rik skall jag låta trädens frukt och markens gröda bli, för att ni inte mer skall lida hungersnödens vanära bland folken. Då skall ni tänka på era
onda vägar och på era gärningar, som inte var goda. Och ni skall känna leda vid er själva för era missgärningars och styggelsers skull. Men inte för er skull gör jag detta, säger Herren, Herren. Det må ni veta. Ni må skämmas och blygas för era vägar, ni Israels barn.
Så säger Herren, Herren: När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då skall ruinerna åter byggas upp, och det ödelagda landet skall åter bli brukat, i stället för att det har legat som en ödemark inför var man som har gått fram där. Och då skall man säga: Det landet som var så skövlat har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa. Då skall de folk som är kvar runt omkring er erfara att jag, Herren, nu åter har byggt upp det som var
förstört och på nytt planterat det som var skövlat. Jag, Herren, har talat det, och jag fullbordar det också.
Hesekiel 36:22-36

Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel. Var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem.
Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren, som bor i dig, är Israels konung, du behöver ej mer frukta något ont.
På den tiden skall det sägas till Jerusalem: Frukta inte, Sion, låt ej modet falla.
Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.
Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem som levde skilda från dig, du som själv bar förödmjukelsens börda.
Ty se, jag skall på den tiden utföra mitt verk på alla dina förtryckare. Jag skall frälsa de haltande och hämta tillhopa de fördrivna, jag skall låta dem bli ett ämne till lovsång och till berömmelse på hela jorden, där de var så smädade.
På den tiden skall jag låta er komma tillbaka, ja, på den tiden skall jag hämta er tillhopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, genom att jag åter upprättar er, så att ni ser det med egna ögon, säger Herren.
Sefanja 3:14-20


Och det skall ske på den dagen att ljuset skall bli borta, ty himlaljusen skall förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag, och som är känd av Herren, en dag då det varken är dag eller natt, en dag då det blir ljust, när aftonen kommer.
Och det skall ske på den tiden att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Och Herren skall då vara konung över hela jorden, ja, på den tiden skall Herren vara en, och hans namn ett.
Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall då förvandlas till en slättmark, men själva staden skall trona på sin höjd, och sträcka sig från Benjaminsporten ända till den plats där den förra porten stod, till Hörnporten och Hananeltornet och till de kungliga vinpressarna. Och folket skall bo där i ro och inte mer ges till spillo, ty Jerusalem skall trona i trygghet.
Sakarja 14:6-11


Herrens profetiska mönster!

Upp, upp! Fly bort ur nordlandet, säger Herren, ni som av mig har blivit förskingrade åt himmelens fyra väderstreck, säger Herren. Upp, Sion! Rädda dig, du som nu bor hos dottern Babel! Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig, så säger han om hednafolken, vilka plundrade er (ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten)
Sakarja 2:6-8

Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda skall det komma, när Jerusalem blir belägrat. Och det skall ske på den tiden att jag skall göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den skall skada sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot det.
Sakarja 12:2-3

Ty så säger Herren: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Låt lovsång ljuda och säg: Herre, ge frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel.
Ja, jag skall föra dem från nordlandet och församla dem från jordens yttersta ända – bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara skall de komma hit tillbaka.
Under gråt skall de komma, men jag skall leda dem, där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.
Hör Herrens ord, ni hednafolk, och förkunna det i havsländerna i fjärran. Säg: Han som förskingrade Israel skall också församla det och bevara det, som en herde sin hjord.
Jeremia 31:7-10

Så säger Herren: Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket, så att du skall upprätta landet och utskifta de ödelagda arvslotterna och säga till de fångna: Dra ut, till dem som sitter i mörkret: Kom fram.
De skall finna bete utmed vägarna, ja, betesplatser på alla kala höjder.
De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och skall föra dem till vattenkällor.
Och jag skall göra alla mina berg till öppna vägar, och mina färdvägar skall byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån, ja, somliga från norr och andra från väster, somliga också från sinéernas land.
Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, och brist ut i jubel, ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.
Men Sion säger: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig.
Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig.
Se, på mina händer har jag upptecknat dig, dina murar står alltid inför mina ögon.
Redan hastar dina söner fram, under det dina förstörare och härjare drar bort ifrån dig.
Lyft upp dina ögon och se dig omkring: alla kommer församlade till dig. Så sant jag lever, säger Herren, du skall få klä dig i dem alla som en skrud och lik en brud omgjorda dig med dem.
Ty om du förut låg i ruiner och var ödelagd, ja, om än ditt land var härjat, så skall du nu i stället bli för trång för dina inbyggare, och dina fördärvare skall vara långt borta.
Den tid stundar, då du skall få höra sägas av barnen som föddes under din barnlöshet: Platsen är mig för trång, ge rum, så att jag kan bo här.
Då skall du säga i ditt hjärta: Vem har fött dessa åt mig? Jag var ju barnlös och ofruktsam, landsflyktig och fördriven – vem har då fostrat dessa? Se, jag var lämnad ensam kvar – varifrån kommer då dessa?
Så säger Herren, Herren: Se, jag skall lyfta upp min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen. Då skall de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar.
Och konungar skall vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de skall falla ned inför dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall märka att jag är Herren, och att de som hoppas på mig inte kommer på skam.
Kan man ta ifrån hjälten hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Och om än så vore, säger Herren, om man än kunde ta ifrån hjälten hans fångar och rycka bytet ur den väldiges hand, så skulle jag dock själv stå emot dina motståndare, och själv skulle jag frälsa dina barn.
Jesaja 49:8-25

Och Herren upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han
höra sin röst, så att himmelen och jorden bävar. Men för sitt folk är Herren en tillflykt och för Israels barn ett skydd.
Och ni skall erfara att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem skall vara en helgad plats, och främlingar skall inte mer dra ditin.
På den tiden skall det ske att bergen dryper av druvsaft och höjderna flödar av mjölk, och alla bäckar i Juda flödar av vatten. Och en källa skall rinna upp i Herrens hus och vattna Akaciedalen.
Men Egypten skall bli en ödemark, och Edom skall bli en öde öken, därför att de har övat våld mot Judas barn och utgjutit oskyldigt blod i sitt land.
Sedan skall Juda trona evinnerligen, och Jerusalem från släkte till släkte.
Och jag skall utplåna deras blodskulder, dem som jag inte allaredan har utplånat. Och Herren skall förbli boende på Sion.
Joel 3:16-21

Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, Herren: Se, jag vill öppna era gravar och hämta er, mitt folk, upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni skall förstå att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och hämtar er, mitt folk, upp ur era gravar. Och jag skall låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall erfara att jag, Herren, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger Herren.
Hesekiel 37:12-14

Själv skall jag gå framför dig, backarna skall jag jämna ut, kopparportarna skall jag krossa, och järnbommarna skall jag bryta sönder.
Och jag skall ge dig dolda skatter och bortglömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn, jag, Israels Gud. För min tjänare Jakobs skull, för Israels, min utkorades, skull kallade jag dig vid ditt namn och gav dig ärenamn, innan du kände mig.
Jag är Herren och för övrigt ingen, utom mig finns ingen Gud. Innan du kände mig, omgjordade jag dig, för att man skulle förstå både i öster och i väster att alls ingen finns förutom mig, att jag är Herren och eljest ingen,
jag som danar ljuset och skapar mörkret, jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Herren, är den som gör allt detta. Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned. Må jorden öppna sig, och må dess frukt bli frälsning. Rättfärdighet må den också låta växa upp. Jag, Herren, skapar detta.
Jesaja 45:2-8


Vakna upp, vakna upp, stå upp, Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare, ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen.
Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne, bland alla de söner hon hade fostrat ingen som fattade henne vid handen.
Dubbel är den olycka som har drabbat dig, och vem visar dig medlidande? Här är förödelse och förstöring, hunger och svärd. Hur skall jag trösta dig?
Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn, lika antiloper i jägarens nät, drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds straff.
Därför må du höra detta, du arma, som är drucken, fastän inte av vin:
Så säger Herren, som är din Herre, och din Gud, som utför sitt folks sak: Se, jag tar bort ur din hand berusningens bägare. Av min vredes kalk skall du ej vidare dricka.
Och jag sätter den i dina plågares hand, deras som sade till dig: Fall ned, så att vi får gå fram över dig. Och så tvingades du göra din rygg liksom till en mark och till en gata för dem som gick där fram.

Jesaja 51:17-23

Vakna upp, vakna upp, klä dig i din makt, o Sion. Klä dig i din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall vidare komma in i dig.
Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion.
Ty så säger Herren: Ni har blivit sålda för intet. Så skall ni också utan pengar bli lösköpta.
Jesaja 52:1-3

....Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.
Föraktad var han (Jesus) och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.
Vi gick alla vilse som får,var och en ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom.
Jesaja 53:1-6

Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Ty den ensamma skall ha många barn, flera än den som har man, säger Herren.
Vidga ut platsen för din hydda, låt spänna ut tältet under vilket du bor, och spar inte. Förläng dina tältlinor, och gör dina tältpluggar fastare.
Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och åter befolka ödelagda städer.
Frukta inte, ty du skall ej komma på skam. Blygs inte, ty du skall ej bli utskämd. Nej, du skall få glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds vanära skall du inte mer komma ihåg.
Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot, och Israels Helige är din förlossare, han som kallas hela jordens Gud.
Ty som en övergiven kvinna, i hjärtesorg, kallades du av Herren. Sin ungdomsbrud, vill någon förskjuta henne? säger din Gud.
Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag åter församla dig.
I min översvallande vrede dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din förlossare.
Ty som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag också nu: som jag då svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag också nu att jag inte mer skall förtörnas på dig eller straffa dig.
Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare Du arma, som har blivit så drabbad av stormar, utan att få någon tröst, se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer.
Jag vill göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar.
Och dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och stor frid skall dina barn då ha.
Genom rättfärdighet skall du bli befäst. All tanke på förtryck må vara fjärran ifrån dig, ty du skall inget ha att frukta, och all tanke på fördärv, ty sådant skall inte komma dig nära.
Om man då gaddar sig samman till anfall, så kommer det ingalunda från mig, och vilka de än är, som gaddar sig samman mot dig, så skall de falla för dig.
Se, jag är den som skapar smeden, vilken blåser upp kolelden och så frambringar ett vapen, sådant han vill göra det, men jag är också den som skapar fördärvaren, vilken förstör det.
Och nu skall inget vapen som smids mot dig ha någon lycka. Varje tunga som upphäver sig för att gå till rätta med dig skall du få domfälld. Detta är Herrens tjänares arvedel, den rätt de skall få av mig, säger Herren.
Jesaja 54:1-17

Tio Guds bud - 2 Mosebok 20:3-17


1. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.

2. Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

5. Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

6. Du skall inte dräpa.

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8. Du skall inte stjäla.

9. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.


Bed till Herren! Han hör din bön!


Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall skänka mycken förlåtelse.
Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar.
Jesaja 55:6-9


Lista över använda bibelord!


Hosea 3:5 ---- Hesekiel 34:11-16

5 Mosebok 30:3-6 ---- Jesaja 46:10-13

Jeremia 30:3 ---- Hesekiel 36:22-36

Sefanja 3:20 ---- Sefanja 3:14-20

Jeremia 32:37-38 ---- Sakarja 14:6-11

Jeremia 16:14-16 ---- Sakarja 2:6-8

Jeremia 23:5-6 ---- Sakarja 12:2-3

Hesekiel 39:25 ---- 29 Jeremia 31:7-10

Jesaja 43:1-7 ---- Jesaja 49:8-25

Hesekiel 37:21-28 ----Joel 3:16-21

Hesekiel 28:24-26 ----Hesekiel 37:12-14

Hesekiel 11:16-21 ----Jesaja 45:2-8

Jeremia 23:3-8 ----Jesaja 51:17-23

Jesaja 60:21-22 ----Jesaja 52:1-3

Jesaja 61:3 ----Jesaja 53:1-6

Sakarja 8:23 ----Jesaja 55:6-9

Jeremia 31:7-12 ----2 Mosebok 20:3-17
Israels gränser!
Efter vad bibeln säger...


På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: Åt din säd skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat: kainéernas, kenaséernas, kadmonéernas, hetiternas, perisséernas, rafaéernas, amoréernas, kananéernas, girgaséernas och jebuséernas land.
1 Mosebok 15:18-21

Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag skall vara din Gud och din säds efter dig. Och jag skall ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela Kanaans land, till evig besittning, och jag skall vara deras Gud.

1 Mosebok 17:7-8

Gud sade till Mose: Jag är den jag är.
Och han sade vidare: Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till er. Och Gud sade ytterligare till Mose: Så skall du säga till Israels barn: Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn i evighet, och så skall man nämna mig från släkte till släkte. Gå nu iväg och församla de äldste i Israel, och säg till dem: Herren, era fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig, och han har sagt: 'Jag har sett till er och har sett det som händer med er i Egypten. Därför är nu mitt ord: jag vill föra er bort från betrycket i Egypten upp till kananéernas, hetiternas, amoréernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land, ett land som flyter av mjölk och honung. 2 Mosebok 3:14-17

Och jag skall låta ditt lands gränser gå från Röda havet till filistéernas hav, och från öknen till floden. Ty jag skall ge landets inbyggare i er hand, och du skall förjaga dem, så att de flyr för dig.
2 Mosebok 23:31


Och Herren talade till Mose och sade: Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når.
Ert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom. Och er södra gräns skall i öster börja vid ändan av Salthavet. Sedan skall er gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Och den skall gå vidare ut till Hasar-Addar och fram till Asmon. Och från Asmon skall gränsen böja sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.
Och er gräns i väster skall vara Stora havet; det skall utgöra gränsen. Detta skall vara er gräns i väster.
Och detta skall vara er gräns i norr: Från Stora havet skall ni dra er gränslinje vid berget Hor. Från berget Hor skall ni dra er gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad.Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Hasar-Enan. Detta skall vara er gräns i norr. Och som er gräns i öster skall ni dra upp en linje från Hasar-Enan till Sefam. Och från Sefam skall gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen skall gå vidare ned intill bergsluttningen vid Kinneretsjön, österut. Sedan skall gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet.
Detta skall vara ert land, med dess gränser runt omkring.
4 Mosebok 34:1-12

Och Herren sade till honom ( Mose): Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: 'Åt din säd skall jag ge det.' Jag har nu låtit dig se det med dina ögon,... 5 Mosebok 34:4


Från öknen till Libanon däruppe och ända till den stora floden, floden Frat, över hela hetiternas land och ända till Stora havet västerut skall ert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå dig (Josua) emot i alla dina livsdagar. Som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig.
Josua 1:4-5


Då nu Josua var gammal och kommen till hög ålder, sade Herren till honom: Du är gammal och kommen till hög ålder, men ännu återstår av landet en mycket stor del som skall erövras. Detta är nämligen vad som
återstår av landet: alla filistéernas kretsar och hela gesuréernas land. Ty allt som finns mellan Sihor, öster om Egypten, och Ekrons område norrut räknas till Kanaans land, nämligen vad filistéernas fem hövdingar innehar – den i Gasa, den i Asdod, den i Askelon, den i Gat och den i Ekron – likaså avéernas område, hela kananéernas land söderut, vidare Meara, som tillhör sidonierna, ända till Afek, ända till amoréernas område, och gebaléernas land samt hela Libanonstrakten österut, från Baal-Gad, nedanför berget Hermon, ända dit där vägen går till Hamat, – alla inbyggarna i bergsbygden, från Libanon ända till Misrefot-Maim, alla sidonier. Dessa skall jag själv fördriva för Israels barn. Men fördela du genom lottkastning landet åt Israel till arvedel, som jag har befallt dig. Ja, redan nu må du utskifta detta land till arvedel åt de nio stammarna och åt ena hälften av Manasses stam. Josua 13:1-7


Hebron blir Kalebs arvedel!
Josua 14:6-15

De 12 stammarnas område! Josua 18:8- 21:43

Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden och med honom hela Israel – en stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck –
1 Kungaboken 8:65


Och det skall ske på den tiden att Herren anordnar en inbärgning, från den strida floden intill Egyptens bäck, och ni skall bli insamlade, en och en, ni Israels barn.
Jesaja 27:12

Ty om du förut låg i ruiner och var ödelagd, ja, om än ditt land var härjat, så skall du nu i stället bli för trång för dina inbyggare, och dina fördärvare skall vara långt borta. Den tid stundar, då du skall få höra sägas av barnen som föddes under din barnlöshet: Platsen är mig för trång, ge rum, så att jag kan bo här.
Jesaja 49:19-20

Så säger Herren, Herren: Dessa är de gränser efter vilka ni skall utskifta landet som arvedel åt Israels tolv stammar (varvid Josef får mer än en lott). Ni skall få det till arvedel, den ene såväl som den andre, därför att jag med upplyft hand har lovat att ge det åt era fäder. Så skall nu detta land tillfalla er som arvsegendom.
Detta skall vara landets gräns på norra sidan: från Stora havet längs Hetlonsvägen, dit fram där vägen går till Sedad, Hamat, Berota, Sibraim, som ligger mellan Damaskus' och Hamats områden, det mellersta Haser, som ligger invid Haurans område. Så skall gränsen gå från havet till Hasar-Enon vid Damaskus' område och vidare allt längre norrut och upp mot Hamats område. Detta är norra sidan.
Och på östra sidan skall gränsen börja mellan Hauran och Damaskus och gå mellan Gilead och Israels land och utgöras av Jordan. Från nordgränsen nedåt, utmed Östra havet, skall ni mäta ut den. Detta är östra sidan.
Och på sydsidan, söderut, skall gränsen gå från Tamar till Meribots vatten vid Kades, till bäcken, fram till Stora havet. Detta är sydsidan, söderut.
Och på västra sidan skall gränsen utgöras av Stora havet och gå från sydgränsen till en punkt mitt emot det ställe där vägen går till Hamat. Detta är västra sidan.
Hesekiel 47:13-20

Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, Herren: Inte för er skull gör jag detta, ni Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk till vilka ni har kommit. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och
ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. Och jag skall frälsa er från all er orenhet. Och jag skall kalla fram säden och låta den bli överflödande och skall inte mer låta någon hungersnöd komma över er. Ja, rik skall jag låta trädens frukt och markens gröda bli, för att ni inte mer skall lida hungersnödens vanära bland folken. Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda. Och ni skall känna leda vid er själva för era missgärningars och styggelsers skull. Men inte för er skull gör jag detta, säger Herren, Herren. Det må ni veta. Ni må skämmas och blygas för era vägar, ni Israels barn.
Så säger Herren, Herren: När jag har renat er från alla era missgärningar, då skall jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då skall ruinerna åter byggas upp, och det ödelagda landet skall åter bli brukat, i stället för att det har legat som en ödemark inför var man som har gått fram där. Och då skall man säga: Det landet som var så skövlat har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa. Då skall de folk som är kvar runt omkring er erfara att jag, Herren, nu åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var skövlat. Jag, Herren, har talat det, och jag fullbordar det också.
Så säger Herren, Herren: Också på detta sätt vill jag bönhöra Israels barn, så vill jag handla med dem: jag skall där föröka människorna, så att de blir som fårhjordar. Som hjordar av offerdjur, som fårhjordar i Jerusalem vid dess högtider, så skall de hjordar av människor vara, som skall uppfylla de ödelagda städerna. Och man skall förstå att jag är Herren. Hesekiel 36:22-38


Sedan skall för Israels hus inte mer finnas någon stingande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu hånar dem, och man skall erfara att jag är Herren, Herren.
Ja, så säger Herren, Herren: När jag församlar Israels barn från de folk bland vilka de är kringspridda, då skall jag bevisa mig helig på dem inför folkens ögon, och de skall sedan få bo i sitt land, det som jag har gett åt min tjänare Jakob. De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar, ja, de skall bo i trygghet, när jag håller dom över alla som hånar dem på alla sidor, och de skall erfara att jag är Herren, deras Gud. Hesekiel 28:24-26


På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: Åt din säd skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat: kainéernas, kenaséernas, kadmonéernas, hetiternas, perisséernas, rafaéernas, amoréernas, kananéernas, girgaséernas och jebuséernas land.

1 Mosebok 15:18-21

kainéerna – Moab, nuv. Jordanien. Kain bodde i Moab

kenaséerna – Edom, nuv. Jordanien. Kaleb Jefunnes son var kenasé

kadmonéerna - österlänningar

hetiterna - centrala Juda vid Hebron, men härstammade från Turkiet

perisséerna - bodde i Kanan innan Israeliterna tog landet i besittning

rafaéerna - Basans område öster om Jordan nära Genesarets sjö

amoréerna - bodde i Kanan men härstammade från Syrien och

Mesopotamien.

kananéerna - bodde väster om Jordan. Noa släkt, Ham var stamfader

girgaséerna - kananeiskt folkslag, exakt läge är okänt

jebuséerna - urinvånare i nuvarande Jerusalem
Enligt Illustrerad Bibellexikon

Gasa - Filistéer

Så säger Herren: Eftersom Gasa har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag inte återkalla mitt beslut: eftersom de har fört bort allt folket som fångar och överlämnat dem åt Edom. Därför skall jag sända en eld mot Gasas murar, och den skall förtära dess palats. Jag skall utrota invånarna i Asdod och spirans bärare i Askelon, och jag skall vända min hand mot Ekron, så att filistéernas sista kvarleva förgås, säger Herren, Herren. Amos 1:6-8

Libanon (Hasor)

Om Kedar och Hasors riken, som blev slagna av Nebukadressar, kungen i Babel. Så säger Herren: Upp, ja, dra upp mot Kedar, och fördärva Österlandets söner. Deras hyddor och deras hjordar må man ta, deras tält och allt deras bohag och deras kameler må föras bort ifrån dem, och man må ropa över dem: Skräck från alla sidor!
Fly, ja, fly med hast, göm er djupt nere, ni Hasors inbyggare, säger
Herren, ty Nebukadressar, kungen i Babel, har lagt råd mot er och tänkt ut en plan mot er. Upp, säger Herren, ja, dra ditupp mot ett fredligt folk, som bor där i trygghet, utan både portar och bommar, i sin avskilda boning.
Deras kameler skall bli ert byte, och deras myckna boskap skall bli ert rov. Och jag skall förskingra dem åt alla väderstreck, männen med det kantklippta håret, och från alla sidor skall jag låta olycka komma över dem, säger Herren. Och Hasor skall bli en boning för schakaler, en ödemark till evig tid. Ingen skall mer bo där och inget människobarn vistas där.
Jeremia 49:28-33

Damaskus – Syrien
(Araméer)

Utsaga om Damaskus.

Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall falla och bli en stenhop. Aroers städer blir övergivna. De blir tillhåll för hjordar, som vilar där ostörda. Det är förbi med Efraims värn, med Damaskus' kungadöme och med kvarlevan av Aram. Jesaja 17:1-3

Om Damaskus.

Hamat och Arpad kommer på skam, ty ett ont budskap får de höra, och de grips av ångest. I havet råder oro, det kan ej vara stilla. Damaskus förlorar modet, det vänder sig om till flykt, ty skräck har fattat det, ångest och vånda har gripit det, lik en barnaföderskas. Varför lät man den inte vara, den berömda staden, min glädjes stad? Så måste nu dess unga män falla på dess gator, och alla dess stridsmän förgöras på den dagen, säger Herren Sebaot. Och jag skall tända eld på Damaskus' murar, och elden skall förtära Ben-Hadads palats. Jeremia 49:23-27


Så säger Herren: Eftersom Damaskus har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag inte återkalla mitt beslut: eftersom de har tröskat Gilead med sina tröskvagnar av järn. Därför skall jag sända en eld mot Hasaels hus, och den skall förtära Ben-Hadads palats. Jag skall bryta sönder Damaskus' bommar och utrota invånarna i Bikeat-Aven och spirans bärare i Bet-Eden, och Arams folk skall bli bortfört till Kir, säger Herren.
Amos 1:3-5


Lista över använda bibelord!

1 Mosebok 15: 18:21

1 Mosebok 17:7-8 2 Mosebok 3:14-17

2 Mosebok 23:31 4 Mosebok 34:1-12

5 Mosebok 34:4

Josua 1:4-5

Josua 13:1-7

Josua 14:6-15

Josua 18:8-21:4

1 Kungaboken 8:65

Jesaja 27:12

Jesaja 49:19-20

Hesekiel 47: 13-20

Hesekiel 28:24-26

Hesekiel 36:22-38

1 Mosebok 15:18-21

Amos 1:6-8

Jeremia 49:28-33

Jesaja 17:1-3 Jeremia 49:23-27

Amos 1:3-5


Bed till Herren! Han hör din bön!


Jesaja 55:6-9:

Sök HERREN medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar
och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom,
och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden,
så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.

Bibelcitaten är hämtade från 1982-års gamla testamente. Sammanställt av Marianne Landin 2008-07-01
VIDEO - Arkiv

Israel från ovan..... (Eng)

En promenad en hel dag i den gamla staden Jerusalem - You Tube

ISRAEL (Eng)

Greeting for Rosh Hashana SHANA TOVA!
President Shimon Peres'

Första Templet funnet - Bridges For Peace (Eng) 12/9 2012

Sann bild av Israel - ISRAEL IDAG You Tube (Eng) 28/8 2012

Israelisk TV om Antisemitismen i Sverige (Eng)