HEMSIDA

KONTAKT

BARN

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till SVERIGE

PROFETIOR
-DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS bloggSjukhus i Israel


Guds under

Ge inte upp!

Ty ingenting är omöjligt för Gud.
Lukas 1:37

Inte genom någon människas styrka eller kraft
skall det ske, utan genom min Ande, säger
Herrren Sebaot.
Sakarja 4:6

Delia Knox helande är fascinerande. Hon satt i rullstol i 23 år
efter att en rattfyllerist hade krockat mot hennes bil.

Video i 6-delar (Eng) You Tube

1. Delia Knox Walking- Bay of the Holy Spirit Revival
2. NEW Delia Knox walking unassisted
3. Delia Knox arrives at her Buffalo Home
4. Delia Knox Testimony at Bay of the Spirit Revival Pt 1
5. Delia Knox Testimony Part 2
6. Delia Knox Testimony Part 3
7. Delia Knox walks on stage and sings at Bay of the Holy
Spirit Revival

Video:

Mirakulöst helad från cancer!

Watch this Fungus Infested Foot Get Healed - You Tube (Eng)

MUST WATCH DRAMATIC NEW YORK HEALING AND SALVATION - You Tube (Eng)

Jesus botade henne i Älmhultsväckelsen efter 16 års ryggvärk - You Tube

Jesus botade Pontus J Back på dödsbädden - You Tube

Helande mirakel - Roger Larsson You Tube

En glimt av evigheten - Ian McCormac dog och mötte Jesus

Helad från trombotiskt syndrom - Nyhem - You Tube

Jesus botade den förlamade 11-åriga flickan Sarah (Eng)

”Miracle Patient ‘Trembles
after Release from Hospital in Israel
- Arutz Sheva TV

Uppstod från det döda - Gud utförde mirakel genom Reinhard Bonnke - You Tube (Eng)


Mirakler i Amerika (Eng)

Mirakler i Polen (Eng)

Upplagda videoklipp med Dansk Evangelist

They Met Jesus - Flera dokment om himlen

Nick Vujicic: Life Without Limbs - CBN.com

Etiopisk kvinna uppväckt från de döda.

Kathryn Kuhlman 1975 Las Vegas, GUD är
densamme i dag (Eng)

Mirakler från Danmark... - Torben Søndergaard

Mirakler på IKEA i Sverige - You Tube

Telefonintervju: Man helad från skada efter trafikolycka - BROBYGGARNA

Mirakler i Sverige - You Tube

Cancer Of The Buttock Be Healed In The Name Of Jesus Christ

Vittnesbörd om mirakulösa helanden - Gud förmår

Räddad från ett liv i drogmissbruk och ockultism

Frälst och befriad från droger och ockultism!

Räddad från ett liv i andlig tomhet och droger!

Befriad från demonisk besittning och drogmissbruk

Mannen var sjuk i multipel skleros

Helad från inre blödningar

Uppstånden från de döda

Flicka helad från spastiskt gångsätt

Befriad från rockmusik

Avslitna senor helade! Tyska (Svensk text under)


Jesus botar sjuka! - Guds ord till dig!

Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: 'Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.' Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: 'Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.' Och Herren sade: Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Lukas 18:1-8


Ty ingenting är omöjligt för Gud. Lukas 1:37


Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det? 1 Mosebok 18:14

Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du inte känner. Jeremia 33:3

Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6

Men det var våra sjukdomar han(Jesus) bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Jesaja 53:4-5

En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne, kallade han på henne och sade: Kvinna, du är fri från din sjukdom, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom: Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Lukas 13:10-17

Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Romarebrevet 8:11

Jesus sade till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.' Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.' Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Lukas 11:5-13

Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven. Psaltaren 107:20

Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få,så att er glädje blir fullkomlig. Johannes 16:23-24

Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. 1 Johannes brev 5:14-15

Han sade: Om du hör Herrens, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är Herren, din läkare. 2 Mosebok 15:26

Och Herren skall ständigt leda dig. Han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Och du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.
Jesaja 58:11

Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in, bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: Se på oss! Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade: Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå! Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom.

Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. Då sade Petrus till folket: Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus, när han hade beslutat sig för att frige honom . Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.

Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er. Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. Sedan har alla profeter som har uppträtt, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar. Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: Genom dina efterkommande skall alla släkten på jorden bli välsignade. Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare (Jesus) uppstå, och han(Gud) har sänt

honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg. Apostlagärningarna 3:1-26

Ge inte upp! Be till Jesus! Han hör din bön!


Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Luk 1:45

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, Ty Du är med mig, Din käpp och stav det tröstar mig Ps. 23:4


Här nere råder Hans eviga armar 5 Mos.33:27

Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom. Jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag skall svara honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Ps 91:14-16

Jag skall inte dö, utan leva och berätta om Herrens gärningar. Ps 118:17

Herren skall på sjukbädden stå honom bi, vid hans lidande förvandlar du alldeles hans sjukläger. Ps 41:3

Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hebr 4:16


Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Heb 13:8


Lova Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort,han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Ps 103:1-5


.....Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas..... Lukas 11:5-13

..och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. 2 Kor 10:5

Herren är min herde, mig skall inget fattas,
han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen. Ps 23:1-6

Han svarade: Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn, kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.
Matt 17:20

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.
Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara och från pesten, som fördärvar.
Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte behöva frukta nattens fasor, inte pilen, som flyger om dagen,
inte pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock inte drabba dig.
Dina ögon skall bara betrakta det med lust, och du skall se de ogudaktigas lön.
Ty du har sagt: Du, Herre, är mitt skydd, och du har gjort den Högste till din tillflykt.
Ingen olycka skall drabba dig, och ingen plåga skall närma sig din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning om dig, att de skall bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ned unga lejon och drakar.
Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom. Jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag skall svara honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Ps 91:1-16

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Mark 10:27

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Fil 4:4-7

Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom.
Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Ps 34:8

Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja, Amos' son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren: Dra försorg om ditt hus. Ty du måste dö och skall inte tillfriskna.
Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade: Ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert.
Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden, kom Herrens ord till honom. Han sade: Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon skall du få gå upp i Herrens hus. Och jag skall öka din livstid med femton år. Jag skall också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Ja, jag skall beskydda denna stad, för min skull och för min tjänare Davids skull.
Och Jesaja sade: Hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaden. Och han tillfrisknade. Och Hiskia sade till Jesaja: Vad för ett tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus?
Jesaja svarade: Detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren skall göra vad han har lovat: skuggan har gått tio steg framåt. Skall den nu gå tio steg tillbaka?
Hiskia sade: Det är lätt för skuggan att sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt skuggan gå tio steg tillbaka.
Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas' solvisare gå tillbaka de tio steg som den redan hade tillryggalagt. 2 Kung 20:1-11

Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Joh 14:26-27

Så säger jag då: Herre, var du mig nådig, hela du min själ, ty jag har syndat mot dig. Ps 41:4

Ja, fikonträdet blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukt slår fel, och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen.
Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.
Herren, Herren är min starkhet, han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder. Hab 3:17-19

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, Ef 6:10-16

Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat! Jesus sade till dem: Ni skall tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Mark 11:20-25

Säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter,
utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Ps 1:1-3

Ja, fikonträdet blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukt slår fel, och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen.
Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.
Herren, Herren är min starkhet, han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder. Hab 3:17-19

Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till Herren, hans Gud, till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt som är i dem, till honom som håller tro evinnerligen,
som skaffar rätt åt de förtryckta, som ger bröd åt de hungrande. Herren löser de fångna,
Herren öppnar de blindas ögon, Herren upprättar de nedböjda, Herren älskar de rättfärdiga. Ps 146:5-8

Min son, ge akt på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp. Ords 4:20-22

Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna
och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 1 Pet 2:24

....Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt..... Lukas 18:1-8

Herre, du utrannsakar mig och känner mig.
Vare sig jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen.
Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till fullo.
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är mig för hög, jag kan inte begripa den.
Vart skall jag gå för din Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte?
For jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där.
Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
Och om jag sade: Mörker må övertäcka mig och ljuset bli natt omkring mig,
så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig, natten skulle lysa som dagen: ja, mörkret skulle vara som ljuset.
Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.
J ag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl.
Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit.
Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud, hur stor är inte deras mångfald!
Räknade jag dem, så skulle de vara flera än sanden. När jag vaknade, skulle jag ännu vara hos dig...

....Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar,
och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Ps 139:1-24

Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Rom 8:37

Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. 1 Pet 2:24

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Rom 15:13


Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Rom 8:11

Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom Jak.5:15

....be i tro utan att tvivla... Jak 1:6


JESUS ÄR HOS DIG - HAN HÖR DITT ROP PÅ HJÄLP!

- Helar Gud även i dag?

Guds Ord säger 'JA' !!!

2 MOSEBOKEN 15:26 ...Om DU hör HERREN, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar...

2 MOSEBOKEN 23:25 - Men HERREN, er Gud, skall ni tjäna, då skall han för dig välsigna både mat och dryck; sjukdom skall jag då ock avvända från dig.

5 MOSEBOKEN 7:15 - Och HERREN skall avvända från dig all krankhet...

PSALTAREN 103:2-3 - Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister

PSALTAREN 107:20 - Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven.

ORDSPRÅKSBOKEN 4:20-22 - ... akta på mitt tal ... Ty de är liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp.

JESAJA 53:5 - Ja, han (Jesus) var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.

MATTEUSEVANGELIET 4:23 - Och han gick omkring i hela Galileen ... och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.

MATTEUSEVANGELIET 8:2-3 - Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: 'Herre, vill du, så kan du göra mig ren.' Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: 'Jag vill; bliv ren.' Och strax blev han ren från sin spetälska.

MATTEUSEVANGELIET 8:16 - Men när det hade blivit afton, förde man till honom många som var besatta; och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som var sjuka botade han

MARKUSEVANGELIET 6:12-13 - Och de gick ut och predikade att man skulle göra bättring; och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.

LUKASEVANGELIET 10:9 - ...och bota de sjuka som finns där, och säg till dem: 'Guds rike är nära

JOHANNESEVANGELIET 6:2 - Och mycket folk följde honom, därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka.

JOHANNESEVANGELIET 14:12-14 - Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, och vadhelst I ber om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bli förhärligad i Sonen. Ja, om ni ber om något i mitt namn, så skall jag göra det.

APOSTLAGÄRNINGARNA 6:8 - Och Stefanus var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.

APOSTLAGÄRNINGARNA 8:5-7 Filippus i Samarien. - Och när de hörde Filippus och såg de tecken som han gjorde, aktade de endräktigt på det som han talade. Ty från många som var besatta av orena andar for andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade...

APOSTLAGÄRNINGARNA 19:11-12 - Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man de till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna vek då ifrån dem, och de onda andarna for ut.

APOSTLAGÄRNINGARNA 28:8-9 - Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna vek då ifrån dem, och de onda andarna for ut.

Detta är vår Jesus:

HEBRÉERBREVET 13: 8 - Jesus Kristus är densamme i går, i dag, så och i evighet.

JAKOBSBREVET 5:14-15 - Är någon bland eder sjuk,... och dessa må bedja över honom... Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen...

3 JOHANNESBREVET 2 - Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.

Alla dessa löften är för dig!

MARKUSEVANGELIET 16:15-20 - Och han sa till dem: 'Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd. Och dessa tecken skall åtfölja dem som tro: genom mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala nya tungomål, ormar skall de ta i händerna, och om de dricker något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skall de lägga händerna, och de skall då bliva friska... Men de gick ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.

JESAJA 53:5 - Ja, han (Jesus) var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1-4 - När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra... Och de blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-39 - När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sa till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skall vi göra?' Petrus svarade dem: 'Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse; då skall ni såsom gåva få den helige Ande. Ty er gäller löftet och era barn, jämväl alla dem som är i fjärran, så många som Herren vår Gud, kallar.

LUKASEVANGELIET 6:46 - Men varför ropar ni till mig: 'Herre, Herre', och gör dock icke vad jag säger?

5 MOSEBOKEN 4:2 - Ni skall icke lägga något till det som jag bjuder er, och ni skall icke ta något därifrån; ni skall hålla HERRENS, er Guds, bud, som jag ger er.

ORDSPRÅKSBOKEN 30:6 - Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn.

PREDIKAREN 3:14 - Jag insåg att allt vad Gud gör skall bli evigt; man kan inte lägga något därtill, ej heller ta något därifrån. Och Gud har så gjort, för att man skall frukta honom.


Klicka här och läs från INBLICK om vad Jesus gör.

JESUS GÖR UNDER
Blinda ser, döva hör, lama går.... mp3

Läs vidare:

Helad en helt vanlig söndag

Helar Gud även idag? - Guds Ord säger 'JA' !!!

Blodtryck sjunker mirakulöst

Vriden fot rätades ut!

Kort ben "växte ut"!

Avslitna senor helade!

Knän fullständigt helade!

Frälst från ett liv med droger!

Allergier helade genom bön och hälsosam mat

Frälst från depression, alkoholism och självsmordstankar!!

Befriad från drickande och rökbegär!

Räddad från ett liv i det ockulta!

Befriad och helad till att börja om

Befriad från ockultism!

Helad från ryggproblem

Helad från nagelsvamp!

Från tiggande till överflöd

Min son helad från epilepsi

Helad från allergier!

Vän helad från elakartad cancer

Jonathans helandeunder!

Gud tar bort cystor!

Botad från psykiska problem

- Daniel Ekechukwu, en pastor i Nigeria,
berättar
"Upprest från de döda"


Jesus har segrat på Golgata och besegrade Satan fullständigt, så därför kan du be Jesus om hjälp mot synd och sjukdom och stå djävulen stadigt emot och säga: "Jesus är min Herre och Frälsare!"


- Dödfödd baby fick liv efter 27 timmar
genom en 17-årig flicka


- Kvinna dog i våldsam bussolycka -
Gud gav henne liv igen

Glädje istället för droger!

Frälst och helad av kraften i Jesu Namn!


Video: Bibelskola Torben Søndergaard -
Lektion 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

(Danska)
Lektion 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

(Eng)