KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till Sverige!

PROFETIOR-
DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV - RADIO
TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg


Jesus
älskar dig!

Jesus.se


Jesus är vår räddning!

Vad har hänt?
Mycket viktigt att läsa!

Vem är Jesus Kristus?
VIDEO

Hva Jesus?
VIDEO

JESUS-filmen
för barn på svenska

JESUS-filmen
på många språkONSDAGSBÖN -
För vår bostadsort -
Onsdagar kl.19.00 -
20.00

Jesus

Ljudbibeln
LYSSNA ONLINE!

norea SVERIGE
LYSSNA ONLINE!

Tryck "Bibel"

DAVID WILKERSON
DEVOTIONS
(Eng)

Gary Wilkerson (Eng)
VIDEO

Martyrerna.info
(Se Veckans bönebrev
under sidan "Bön")

Jesus

kommer! VIDEO
Hans Janssons Hemsida

Gör dig redo!
Jesu tillkommelse...


MISSION.DK


David Lindkvist
Affärsutvecklare

Missing People
SwedenSexuellt utnyttjade Barn

ÖVERGREPPhttp://www.hjalplinjen.se/

skane.just.nu
En del av

Sverige.just.nu

Sökmotor-
Bing


portotabell.com


Postnummer


Eniro-karta m.m

SMHI
HÖÖR

VÄDRET I
HÖÖR

VILKET VÄDER


YR.no Norsk-
Sverigeprognås


SJ-tågtider

BLOCKET Höör


Hitta
kyrka/församling:

-Kyrktorget
1177 SKÅNE


DOKTORNCHEKLISTA
SÅ KLARAR DU
ELAVBROTT


BELYSNING

* Exstra säkringar
* Ficklampa
* Batterier
* Stiarinljus
* Lyktor (+ ev. lampolja)
* Tändstickor/Tändare
* Batteridrivna lysstavar

VÄRME

* Reservkamin
..
(fotogen- eller gasol)
* Bränsle till kaminen
* Sovsäck
* Filt
* Liggunderlag
* Isoleringsmaterial
* Tätningslister
* Värmeljus

* MAT

* Reservmat (torrfoder &
...helkonserver)
Sprit eller gasolkök
Bränsle till reservköket

VATTEN

Dunkar/hinkar

HYGIEN

* Hygienartiklar
* Husapotek
* Våtservetter
* Toalettpapper
* Plastpåsar/sopsäckar

INFORMATION

* Batteriradio
* Batterier till radio*

Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder .... då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

1 Thessalonikerbrevet 4:16-18
Hemsidan är fylld av Länkar - Klicka!...Se!...Hör! ... (Sidan visas bäst i "Mozilla Firefox")
KANAL 10
ASIA

VSJON NORDEN
VISJON
NORGE
ISRAEL TV7 NEWS (Eng/Sv)
SVERIGE - FINLAND - ESTLAND
ISRAEL LIVE NEWS (Eng)
(Om du har en mus med rulle, så kan du reglera sidstorleken. Håll Ctrl nedtryckt samtidigt som du drar rullen åt dig,
då blir sidan mindre. Om du drar rullen ifrån dig, då blir sidan större. (Eller tryck på + eller - när du trycker på Ctrl)

Den yttersta tiden ......./...... Jesus Kommer Snart! - av Mikael Walfridsson
-Vi behöver inte leta efter tidens tecken, vi lever mitt ibland dem (De finns också på min hemsida "Tidens Tecken")

VIDEO: "Älska Sverige tillbaka till Gud" med Birger Skoglund Mirakelkonferensen 2015
VIDEO: Smålandskonferensen Curt Johansson 5/7 2015 kl 15.00
VIDEO: Sommarkampanj 2015 i Älmhult med Stefan Edefors och Edward John
VIDEO: Isik Abla från Turkiet upplevde våld i barndomen och i äktenskapet
AKTUELLT: Gäller David Wilkersons profetia Grekland?
VIDEO: Vad vet judar om kristendomen?
VIDEO: På Jerusalems murar: När Messias kommer, del 7/7 - Lars Enarson
VIKTIGT: En önskan om en välsignad sommar i Herrens närhet - Mikael Walfridsson
FILM: Road To Emmaus - 35 min (Eng)
DRAMA: GE INTE UPP, OM DU KOMMIT BORT FRÅN JESUS. HAN ÄLSKAR DIG! och vill hjälpa dig....
TRAILER: En trailer av filmen "Father of Lights" som visar Guds mirakulösa kraft (Eng)
Filmen går att beställa från Sjöbergs förlag med svensk text
VIKTIGT: FN kallar till möte för globala lösningar den 25 september 2015
VIDEO: Birger Skoglund - Profetiskt syn över Sverige (9,19 min)
LÄS: Vädjar till er alla att igen läsa David Wilkersons bok "SYNEN" - Beställ! Nu är det extra viktigt att vara beredd!
VIDEO: Israels Berg - Följ med på en böneresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, (Fin/Sv) HIMLEN TV7

O.B.S! Jag flyttar en del efter hand till ARKIV långt ner på sidan!

Min trygghet i Gud:
V
arje dag när jag vaknar, är Gud hos mig.
Om jag inte vaknar, är jag hos Gud.
......................................................... ...ett Ord för Dagen - UCB MEDIA
Läs Johannes 14:1-6
NYHETER och REPORTAGE .............Översätt
ISRAEL TV7 NEWS (Eng/Sv)
AKTUELLT: NYHETER från ISRAEL Paul Widén (Sv)
VIDEO: Fokus Israel Nyheter 2015-06-12 (Sv)
VIDEO: Focus Israel News 2015-06-12 (Eng)
United with Israel (Eng)............ Bridges for Peace (Eng)
ISRAELNYHETER (Sv/Eng)....................Vad händer i Mellanöstern idag? (Eng/Sv)
VIDEO: BÖNERAPPORT 15 - 2015 ISRAEL
Veckorapport 23 - Martyrkyrkans vänner 2015
NYHETER (Sv från Finland)
VIKTIGT: NEUTRAL NEWS (Eng)
.......,.. .........................................
INBLICK: Arkiv Jesus i vardagen
INBLICK: Nyheter/Reportage
FILM: Denna film visar vad nyhetsmedia inte berättar om (Eng)

Klicka vidare till nyheter:..... ISRAEL ..... TV - RADIO - TIDNINGAR


Filipperbrevet 2:8-11 "När Jesus till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära."

1 Korintierbrevet 1:8 "Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft."

"Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor......och vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott." Titus 2:11-14

"Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig...." Titus 3:4-7

"Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång."
Jesaja 12:2

Jesus kommer mycket snart!
Vad har hänt? Lukas 21:11-33 - En uppenbarelse om församlingens bortryckande av Olav Rogde från 1952
Profetia: Katastrofen kommer som en störtflod över Sverige - David Eckefjord
VIDEO: Att leva i de yttersta dagarna Intervju med Holger Nilsson 2012 Del 1, 2, 3
Bildspel: Förbered dig för Herrens återkomst! (Eng)
VIDEO: Earth Changes - 2012 End of the World Predictions (Eng)
VARNING! Andligt stormoväder på gång - Mikael Walfridsson

"Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land."
2 Krönikeboken 7:14

1) Om vi ödmjukar oss. 2) Ber. 3) Söker Guds ansikte. 4) Omvänder oss.
DÅ SKALL GUD...
Höra oss från himlen - Förlåta våra synder - Skaffa läkedeom åt landet.

Film: Guds helige Ande vill strömma genom alla troende Todd White
Film: "En Glimt av Evigheten" - är en verklighetsberättelse om en mans möte med döden och om livet bortom döden. Ian McCormac blev stungen fem gånger av kubmaneter när han dök utanför Mauritius kust. Han dog senare på sjukhuset men kom tillbaks efter 15-20 minuter. (Sv.Text)
INBLICK: Klicka och läs om många otroliga Gudsingripande! Gud är mäktig att möta också ditt behov.
VIDEO: Pastor vittnar inför FN:s generalförsamling om hur han varit död i 45 min. och blir uppväckt från de döda av Jesus! (Eng)
OCH hur Gud t o m har tagit bort genen för hjärtsjukdom ut ur varje enskild kroppscell. Jesus lever och gör det OMÖJLIGA möjligt. Glory!!!!
INBLICK: Efter 14 år i rullstol kan Kenneth hoppa och springa

Samtal med Nicky Cruz (Sv.Text)
VIDEO: En övernaturlig Guds ledning - Edward John Kanal 10
FN: Var tionde flicka sexuellt utnyttjad - 5/9 2014 (Sv)
Vi måste gå emot denna andemakt i bön till Gud och förhindra på alla sätt, för det är helt oacceptabelt!
VIDEO: Jerusalem! - Sång av Ofra Haza ....Med underbara bilder från Jerusalem
Det finns ingen stad på jorden som är så starkt förknippad med det judiska folket som Jerusalem
FILM: En film om Jesus - Mycket bibeltrogen presentation av Lukas Evangelium (Eng)
Film: Om fred mellan Israeler och Palestinier - (svensk text) Stå med i bön!
VIDEO: SANNINGEN OM ISLAM (Sv Text)


Davids lovsång 1 Krönikeboken 16:7-36
Det var den dagen som David först bestämde att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt:

"Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken! Sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn! De som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte. Tänk på de under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Israels barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda.

Han är Herren, vår Gud, över hela jorden når hans domar. Kom för alltid ihåg hans förbund, det ord han påbjudit för tusen släkten, det förbund han slöt med Abraham och hans ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: Åt dig vill jag ge Kanaans land, det skall bli er arvslott. Då var ni en liten skara, ni var mycket få och främlingar där. De vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem, han straffade kungar för deras skull: Rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont!

Sjung till Herrens ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag! Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under! Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlarna. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glädje i hans boning.

Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt! Ge åt Herren hans namns ära, bär fram gåvor och kom inför hans ansikte, tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom, alla länder. Jorden står fast, den kan inte rubbas. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Bland hednafolken skall man säga: Herren är Konung! Må havet brusa och allt som fyller det, må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd, inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Och säg: Fräls oss, du vår frälsnings Gud, och församla oss och rädda oss från hednafolken, så att vi får prisa ditt heliga namn och ha vår ära i att prisa dig. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet!"
Och allt folket sade: "Amen!" och prisade Herren .

Jesus uppstod ur graven! Lukas 24:1-12
"På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen. Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in, såg han endast linnebindlarna. Och han gick hem, fylld av förundran över det som hade hänt."

ARKIV

NYHETER - VIDEO: Sanningar eller myter: Hatar iranierna judar? (Eng/Sv)
VIDEO: De kristnas förintelse: Jonathan Cahns brandtal inför FN (Eng/Sv)
VIDEO: Bibelstudie av Markusevangeliet VISJON NORGE
Sändningarna sänds varje kväll från 20 mars t.o.m. Påskveckan 2015, vanligtvis kl. 19.30. Repriser sändes dagen efter kl. 6:00.

Mellanöstern står i brand! Mikael Walfridsson (19/4-2015)
OBS! Se FILMEN: "LJUSETS FADER" i kväll, Lördag 21/3 kl 20.30 Sv.text HimlenTV7
Den visar Guds mirakulösa kraft. (Repris 00.30, 04.30, 8.30, 12.30, 16.30) Filmen går att beställa från Sjöbergs förlag med svensk text
VIDEO: "Så säger Herren din Gud....." Birger Skoglund 8 min.
VIDEO: Dags att vakna! Birger Skoglund 9 min.
VIDEO: En dag är det räkenskapens dag och vi ska stå till svars Birger Skoglund 7,5 min.
TV-VISJON NORGE: Todd White til Bergen 13-15 april - direkte på Visjon Norge
Den kjente amerikanske forkynneren, Todd White, kommer til Credokirken i Bergen 13.-15. april. Kveldsmøtene, med start kl.19.00, blir sendt direkte på TV Visjon Norge. (Todd, från filmen "Father of Lights") http://www.visjonnorge.com/
VIDEO: Mycket aktuellt och viktigt att veta om New Age - Yoga - Handpåläggning You Tube (Sv)
- Det är endast JESUS och Guds helige Ande vi behöver
RADIO 10: Lovsång mitt i omständigheterna
INBLICK: Livet med Jesus är att leva för andra Sisela Pettersson
VIDEO: Benjamin Netanyahu tal till kongressen 3/3-2015 42 min (Eng)
VIDEO: Israeli PM B.Netanyahu speaks at AIPAC PC 2015 2/3-2015 (27 min) (Eng)
VIDEO: AIPAC PC 2015 Monday Morning Session Jewish Life Television 120 min 2/3-2015 (Eng)
Karta över berg i Israel på Bibelns tid

FILM: Vittnesbörd Ny film från Ljus i Öster!
VIDEO: Lars Enarson vädjar om bön och fasta för Israel onsdagen den 4/3 om ett ingripande från himmelens Gud att rädda Israel från att Iran får kärnvapen och därigenom förintar och utplånar Israel...
VIDEO: Vårt DNA - Bibeln Jan Blom
Världens topp ekonomer: Vi är på randen till ekonomisk kollaps
Lyssna: Hillsong - Stockholm Thomas Åleskjær Norge 35 min
VIDEO: Wow, lyssna till vad den här tjejen har att säga! 3 min. (Eng)
VIDEO: Vittnesbörd - En radikal förändring Emil Lundberg 14 min.
BÖN: Niger är Boko Harams nya slagfält – kristna flyr
VIDEO: Den Helige Ande förenar Afrika med Israel (Sv Text)
VIDEO: Kan man få sina synder förlåtna? Daniel Norén
VIDEO: Varför måste Jesus dö? Daniel Norén
VIDEO: Finns det många vägar till Gud? Daniel Norén
VIDEO: Uppstod Jesus från det döda? Daniel Norén
INBLICK: Nu får Emil sina kickar uppifrån
VIDEO: 1. Den sista reformationen: Kyrkohistoria - Tjänsterna Torben Søndergaard (Eng/Sv)
VIDEO: 4. Den sista reformationen: Finn fridens människa Torben Søndergaard (Eng/Sv)
VIDEO: Kingdom of God in Australia - Torben Søndergaard
-Den helige Ande är verklig och förändrar människor över hela jorden i dag
VIDEO: Kingdom Of God In Turkey - AMAZING (Eng)
VIDEO: Kingdom of God in Holland - Empty wheelchair (Eng)
VIDEO: Bibelskola Torben Søndergaard
- Lektion (Danska) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
- Lektion (Eng) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
-
Uppladdat från MissionDK med Lektioner och flera Video om mirakler
INBLICK: Medium bytte New Age mot Jesus
VIDEO: VIKTIG VARNING!!! Sanningen om New Age - Del 1 , Del 2
VIDEO: The OMS StoryDe når världen med budskapet om Kristus (Eng)
VIDEO: Världen för Kristus
VIDEO: Se VIDEO-predikningar av David Wilkerson i youtube-format (Eng)
VIDEO: Israel Video Network (Eng)
Hemmets Vän: Ta det ryska hotet på allvar - Be! vädjar Stanley Sjöberg
TIDENS TECKEN: En sammanställning av Katolska kyrkans villoläror
OBS!!! Premiär för Superbook på julafton ungefär kl.19.25
VIDEO: Youth Ungdomskonferens med Joakim Lundqvist om "Troshjältar" Otroligt bra!!!
VIDEO: Vår käre broder Emanuel Minos har flyttat hem till Jesus
Lyssna till hans sista predikan på Österbokonferensen i Norge om att Jesus kommer snart - 27/7 2014
VIDEO: Israel talar : Bibliska djur: Kamelen, geten och åsnan
TV7:s dokumentära program från världens centrum, Israel. Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land, där man måste leva under allehanda tryck och spänningar
VIDEO: BÖNERAPPORT VECKA 47 ISRAEL
VIDEO: BÖNERAPPORT VECKA 48 ISRAEL
VIDEO: 55000 har nu sett denne video från Time Square New York You Tube (Eng)
Markus 9:38-41 Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss." Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.
SE! nöden för de mest utsatta.... Hoppets stjärna
VIDEO: Iransk muslim dog och mötte Jesus You Tube
Sveriges Radio: Torbjörn hoppade av från Jehovas vittnen
VIDEO: Vad händer i Mellanöstern idag? (Sv/Eng)
WebTV: LIVE från Sarons dal Norge c/o Kanal 10 kl.19-21 varje kväll denna vecka 13/7 - 20/7
Se bilder på supermånen 13/6
ISRAELNYHETER: Kriget mot terroristerna i Gaza i full gång 8/7 -2014
Café Bibeln: Kan man lita på Nya Testamentet? Stefan Gustavsson
HEAVEN TV7: Dagens Israel i Bibelns ljus - Israelkonferens i Västerås
Steve Hill - Hör ett rop från en Guds tjänare... (Steve Hill dog nyligen)
VIDEO: USA massdeporterar flyktingar 29/6
Mötte Jesus när hon tänkte begå självmord 26/6
VIDEO: Frälsningsbön - Upplever du, att Gud kallar dig? TV7/Christer Åberg/You Tube (Sv)

Tromber fascinerade i södra Norge - se klipp! 25/6
Sudanesisk kvinna greps igen Bed för henne och familjen! 24/6
Waldorfläraren mötte Jesus
Hasse hade aids - men Jesus gjorde honom helt frisk
Ingen TV-avgift för datorer i Sverige
Japan på väg att förbjuda innehav av barnpornografi
TÖRST - Elisabeth Landin 30/5-2014
Tillbedjan - Derek Prince (Sv.Text)
Martyrernas vänner: Nigeriska kristna flyr från sitt hemland 28/5-2014
Kallad till Råslätt i Jönköping
FILM: Johannesevangeliet (Eng)
Martyrernas vänner: Trycket mot kyrkan ökar enligt argentinsk pastor - maj 2014
Jesus hyllades i soldränkt Stockholm
MOJZAT - En ny Hemsida på "Urdu" med NT!!! ./ Webbkyrkan Stanley Sjöberg
VIDEO: Över 40 döda i översvämningar på Balkan Yle NYHETER
Förlusten fick Ilona att klamra sig fast vid Gud (Sv.Text)
INBLICK: Margreth bad för sin man – efter tio år blev han frälst
Video: Pastor Daniel Ekechukwu dog i en bilolycka - Uppväckt från döden (Eng)
INBLICK: Ska utvisas trots accelererande hotbild - Jurist Johan Åström
VIDEO: Fann Jesus och blev räddad från gatan (Eng)
Yle NYHETER: SvD: Världsbanken planerar jättelån till Ryssland
VIDEO: Försvunna flickorna lokaliserade? (Eng)
USA:s första dam Michelle Obama har hållit ett radiotal om flickorna
INBLICK: Nepals sexslavar får en ny chans - Eva Ruderstam
Hemsida: LoveNepal - (Hemsidan är under konstruktion)
INBLICK: Hamas välkomnas av EU - Ruben Agnarsson 5 maj
VIDEO: The Middle East Problem - 4 maj-2014 (Eng)
MGN/LoveNepal: Mötet med Nepal skakade om våra liv för alltid
VIDEO: Israel stannade upp och hedrade Förintelsens offer - 28:e april 2014
apg29.nu: Jungfru Maria - En antikrist av Christer Åberg
INBLICK: Katrin vill hjälpa dem som är trasiga
Jesus Kommer Snart!: Låt ingen stjäla din krona av Mikael Walfridsson
INBLICK: Krigsfartyg splittrar Europa - Ruben Agnarsson 25/4-2014
GP-Nyheter: Hopp om frigivning av Dawit Isaak - 21/4 2014
INBLICK: Hon hade inte levt idag om inte Gud gripit in
Martyrernas Vänner: Påskhälsning från Martyrkyrkans vänner 14
INBLICK: Per ser mirakel i vardagen
United with Israel: The Blood Moon and Jewish Destiny 15/4-2014
Mellanöstern: På tisdag kan det börja; Israels upprättelse 14/4-2014
Video: En inbjudan att ta emot Jesus
INBLICK: Ronny Andersson – hårdrockaren som blev frälst
Video: No Obstacle Too Big For God - Inga hinder är för stora för Gud... (Eng)
Video: Jeff Markin's Back To Life Miracle (Eng).
Livsberättelse: Läkarna gav upp hoppet om Silva – då helade Gud
INBLICK: Antons cancer försvann - med Guds och läkarnas hjälp
Video: Herren talar och kallar på sin brud
Video: En sund undervisning om helande av John Derneborg.
Video: Fatima, en kristen tjej i 20 årsåldern från Saudiarabien - Open Doors
Video: Gud är din vän - Daniel Viklund
Video: Israeliska flottan beslagtog iranska raketer på väg till Hamas - 5/3 2014
INBLICK: Ryssland tog Krim från Ukraina och skakade Europa - 6/3 2014

ISRAELNYHETER: Judarnas rätt till eget land svårt att acceptera
LÄS: Skriv under manifestet!
Visa att Du tycker att äktenskap, människovärde, samvets- och religionsfrihet är viktigt!
Video: Svenskar stickar kläder till Syriska barn - SVT-Sydnytt 7/2-2014
israel today: Bibi Netanjahus sønn med norsk kjæreste
yle NYHETER: Massgrav med försvunna skolpojkar upprör USA - Video
yle NYHETER: Europol grep misstänkta människosmugglare
Video: Birger Skoglund Profetisk syn - Kanal 10
yle NYHETER: Jättevåg drog in över norska västkusten - 30/1-2014
Video: MUST WATCH DRAMATIC NEW YORK HEALING AND SALVATION
Video: Watch this Fungus Infested Foot Get Healed
Israeliskt fältsjukhus behandlar civila från Syrien - 29/1-2014
Video: Uppstod från det döda - Gud utförde mirakel genom Reinhard Bonnke - You Tube (Eng)
Video: Messias kommer snart! - Israel today
Video: Netanyahus tal..."World Economic Forum at Davos" 23 Jan 2014 (Eng)
Världen idag: Kristna kan få egen provins i Irak
Video: Är förvånad! Vill en kristen TV-station verkligen legalisera Marijuana?
Vi bör hjälpa ungdomar bort från droger. Jesus vill befria dem!
Sveriges Radio: Nya Kristna Värdepartiet vill förbjuda aborter
Video: SVT uppmärksammar konvertiter i arabvärlden
Video: Hur en cancersjuk flicka på sjukhus i Dallas får möta Guds helige Andes kraft
Israel today: Kinas jøder vi hjem til Israel - NORGE
Video: ARIEL CHARON är död - Yle Nyheter
Jerusalem Post: En livsberättelse om Ariel Sharon - (Eng)
Nyhet: Därför startar vi ett nytt kristet parti - Kristna Värdepartiet - Politik Inrikes Debatt
Nytt Parti: Kristna Värdepartiets principprogram
Video: Extremt zigenarförakt...Be för dem! - Yle Nyheter
VIDEO: Fear of God - Part 1, 2 - Edward John (Eng)
VIDEO: En brittisk man ger oss en STARK profetia om väckelse över Skandinavien
Jens Garnfeldt 2013-10-23 (
Det finns fler väckesemöte på sidan "KYRKA")
Video: Through It All Andrae Crouch
VIDEO: Gud blir tydlig och uppenbarar sin kärlek för människor genom bön för sjuka på gatan!
VIDEO: Snön har kommit till Jerusalem - 13 dec. 2013
INBLICK: Organ ”skördas” på kinesiska fängelser
Världen idag: Trodde jag var född till sexleksak

Lyssna: Börje Claesson i Radio P4Kronoberg - 24 min
yle NYHETER - Storm piskar nordvästra Europa - 5/12 2013
Video: Väckelsekampanj i Älmhult med Jens Garnfeldt måndag-onsdag kl.19-22
på kanal 10 varje vecka, med repris på natten kl.3-6 och dagen efter kl.11-14
Världen idag: BED!!! Pastor Saeed i akut livsfara
Video: Billy Grahams film om Korset
Video: Ny rysk bombövning mot Sverige - SVT Nyheter
Vad som än sker i vårt land, du är väl redo att möta Jesus?
yle- NYHETER: Hundratals greps i barnpornografihärva 15/11 2013
Video: Colombia- Barnen är vår framtid
Video: Gud kallar dig! Läs, och var med i bönen...
Världen idag: Varnar för exodus från Europa... 2013-10-25
Video: Statsminister Netanyahus tal i FN - 1 okt 2013
Debalals sista stund på jorden bad han för den man som senare skulle mörda honom - Martyrernas Vänner
Video: Jan Widehov helad från cancer när han såg på Kanal 10
INBLICK: Muslimen Habib fick möta en kärleksfull Gud
Video: Barn gifts bort mot sin vilja
INBLICK: Häxan bytte sida – nu varnar Désirée Kjellin för nyandlighet - Elisabeth Landin
Video: "Det gäller landet" - Hans Marklund predikar i Södermalmskyrkan Stockholm
Video: Kinesiska kristna får en egen bibel och gläds till tårar
INBLICK: Stor oanmäld rysk militärövning - Ruben Agnarsson
Om knappt två månader är det dags för nästa storövning i Ryssland, Zapad 2013Israel från ovan....Flygvideo. (Eng)

Niklas Piensohos tal vid riksmötets öppnande
- You Tube 19/9 2012

Greeting for Rosh Hashana SHANA TOVA!
President Shimon Peres'

Första Templet funnet - Bridges For Peace (Eng) 12/9 2012

Mirakler från Danmark... - Torben Søndergaard 5/9 2012

Sann bild av Israel - ISRAEL IDAG You Tube (Eng) 28/8 2012

Hur ska vi förstå Bibelns förutsägelser? - Stanley Sjöberg

Mirakler på IKEA i Sverige - You Tube (Eng) 8/8

Apartheid i Israel - Nej - ISRAELNYHETER 3/8

Många döda i Damaskus - ALJAZEERA (Eng) 20/7

Skyddsrum har installerats på dagis i Nitzan, Israel - United With Israel (Eng)

Telefonintervju: Man helad från skada efter trafikolycka - BROBYGGARNA

En övernaturlig Guds ledning - You Tube

Stora hagel tunga som talenter 30-50 kg - Holger Nilsson You Tube

Baptized in water and with the Holy Spirit... - Torben Søndergaard (Eng)

Kvällsmöte med Isik Abla från Turkiet - Nyhemsveckan 20/6

En grym verklighet i Nepal... - Micael Alvén

Israel bygger - omvärlden fördömer - Judarnas rätt till sitt land - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 8/6

Iran - Israel.... -The Land of Israel (Eng)

David Wilkerson - The Vision 1973 - (Eng)

Kathryn Kuhlman 1975 Las Vegas,
GUD är densamme i dag (Eng)

"Jag är en hemlig kristen"

De omvända Dansk TV med Torben

Många ansikten, ett land - United With Israel (Eng) 7/6

Anlagd brand riktad mot afrikanska invandrare i Jerusalem - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 4/6

Alle kan hjelpe noen - Bulgaria - Visjon Norge.com

"Gud vi tackar dig för vårt barn...i Jesu namn. Amen." - SVT

En promenad en hel dag i den gamla staden Jerusalem - You Tube

Mirakler i Sverige - You Tube

Jerusalem dagen - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 20/5

Den enarmade israeliske soldaten från Florida - United With Israel (Eng) 17/5

Jerusalem – In the Eye of the Universe! - United With Israel (Eng) 13/5

Stanley Sjöberg - Jesusmanifestationen 12 maj 2012

David Wilkerson talar i Filadelfiakyrkan TV-INTER

Ge inte upp! Intervju med David Wilkerson del 1 TV-INTER

Ge inte upp! Intervju med David Wilkerson del 2 TV-INTER

Through It All Andrae Crouch - You Tube (Eng)

A Brain Injury Miracle - CBN TV (Eng)

Mirakler i Sverige - You Tube

Moran Samuel vann roddtävling och sjöng nationalsången själv - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 4/5

En man helad från bensår - You Tube (Eng)

Varför palestinierna vill ha denna video borttagen -You Tube (Eng)

Varför vill palestinierna verkligen vill ha en arabisk stat i Israel? -You Tube (Eng)

Palestinsk taktik att beskylla Israel för "krigsförbrytelser" -You Tube (Eng)

Israel Wave Your Flag! - United With Israel (Eng) 26/4

Bosättningar väcker kritik igen - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 25/4

Remember the Fallen Heroes of Israel - United With Israel (Eng) 25/4

USA kommer att vara redo om det behövs i Syrien - FOX NEWS (Eng) 23/4

Yom Hashoah - Förintelsens minnesdag - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 18/4

Fredagsbön i Jordanien - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 17/4

Senior IDF officer beats pro-Palestinian activist with rifle - HAARETZ.com (Eng) 15/4

IBRA i många regioner & länder - IBRA MEDIA

Stanley Sjöberg - När Jesus kommer tillbaka
- vad händer då? Del 1/3

Stanley Sjöberg - När Jesus kommer tillbaka
- vad händer då? Del 2/3

Stanley Sjöberg - När Jesus kommer tillbaka
- vad händer då? Del 3/3

IBRA i Kongo - IBRA MEDIA

A Gift for Passover: The People of Israel Survive and Thrive! - United With Israel (Eng)

Repotage från Bosjö kloster med greve Thord & Julia Bonde - SKÅNSKAN 31/3

Uppror mot Gud - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 23/3

"Red Color" sång hjälper barn vid raketattacker - ISRAELNYHETER (Sv/Eng)16/3

24-7 Bön Dokumentär - Gud och Jesus

Hyckleri! - ISRAELNYHETER (Sv/Eng) 5/3

Lovsångsartist uppmärksammar människohandeln - Världen idag 5/3

Iran court convicts Christian pastor convert to death (Eng) - FOXNEWS / ON THE RECORD 24/2

ICEJ-REPORT - Episode 1 från Jerusalem - (Eng) ICEJ

En liten nation som gör stor skillnad - Bridges For Peace (Eng)

Jesus och religion är varandras motsatser - You Tube 7/2

Kristen grupp förbjuden att tala om helande - MailOnline (Eng) 5/2

Jordens klimat går mot kaos - The Extinction Protocol: 2012 and beyond (Eng) 5/2

Send Israel’s Message out to the World! - United with Israel 19/1 (Eng)

Help Feed Needy Jews in Israel (Eng)

Mickey Robinson dog, såg både himlen och helvetet, men återvände till livet - (Sv) You Tube 17/1

Varför anser FN att Gaza är ockuperat område - ISRAELNYHETER 12/1

Samuel Herzgow överlevde fem koncentrationsläger - NORGE IDAG 12/1

Vad alla bör veta om Israel! - You Tube (Eng) 12/1

Palestinsk TV - ISRAELNYHETER 12/1

Befriad från pornografi -❃John Bevere❃ - You Tube (Eng) 11/1

Gör det Gud ber dig att göra - Predikan av Ulf Ekman

Apartheid is in Arab Countries Only - United With Israel (Eng) 10/1

Israelungdomar från Afula sjunger - ISRAELNYHETER

Jesus vill sätta dig fri! - SexRevolution.se

Steve Arterburn om porrmissbruk (Eng) - SexRevolution.se

West readies oil plan in case of Iran crisis - JERUSALRM POST (Eng) 5/1

Islamsk kvinna torterad - You Tube

Tecken för Jesu återkomst. Kan vi se något av det i vår tid? - Per-Arne Imsen

Den muslimske terroristen Mosab blev frälst - apg29

Kungens jultal 2011

Året 2011 med kungafamiljen

Så minns vi 2011- SKÅNSKAN.SE 31/12- 2011

Upplev ett Aliyah flyg till Israel - United With Israel (Eng)

Drottningen om skandalåret - SvD NYHETER 29/12

Här avslöjas kokainligan i Stockholm - SvD NYHETER 29/12

Det slutar inte i graven - Det finns en himmel! - apg29 Crister Åberg 22/12

Var redo! - Jesus kommer tillbaka! 22/12

Miraklet Delia Knox i 6 delar - apg29 Crister Åberg (Eng)
Delia Knox helande är fascinerande. Hon satt i rullstol i 23 år efter att en rattfyllerist hade krockat mot hennes bil.

Muhammed gifte sig med Aisha när hon var sex år - You Tube (Eng) 7/12

12-årig flicka berättar hur hon blev bortgift som liten - You Tube (Eng) 7/12

Flickor så unga som åtta år, gifts bort i Afganistan - You Tube (Eng) 7/12

Aerial Tour of Israel - You Tube (Eng) 29/11

Gingrich warns EMP greatest strategic threat to U.S. (Eng) 28/11

Only Israel - by Yedida Freilich - You Tube (Eng)

Jesus botade Pontus J Back på dödsbädden - You Tube

Radio: Hatbrott mot judar har ökat i Malmö - Nyheter/Ekot

Har du Gudsfruktan? (Svensk Text) - You Tube (Eng) 14/11


Be för Sverige! - Bön.nu Nationaldagsbön den 6 juni

Jag tänker be för Sverige - av Simon Ådahl

En årlig festlig jubeldag för att hedra befrielsen av hela Jerusalem 1967 - Arutz Sheva TV 2/6

2011: 100 Days of Disaster (Part 1 of 5) - (Eng) 31/5

Jennifer Perez 15 år: Helvetet är en verklighet, jag har varit där! - 30/5

Vattentornado i Australien igår den 30 maj - You tobe

Netanyahu vid AIPAC: Israel kan inte återvända till 1967 års gränser - (Eng)

David Wilkerson hyllad som en stor gudsman - (Eng)

Cancer Of The Buttock Be Healed In The Name Of Jesus Christ

Intervju med Premiärminister Benyamin Netanyahu - (Eng) 03/31/2011

Israel's Critical Security Needs for a Viable Peace

Jerusalem - Yerushalayim

Jag tror att Jesus kommer mycket snart. - David Wilkerson Today, 29/3

Karismatisk väckelse hos katoliker - Hemlösa.....Kväll med Ulf Ekman

Israel öppnar ett fältsjukhus i Japan - Fred i Mellanöstern

Mp3: "Ännu större naturkatastrofer för de nationer som försöker lyfta "stenen"? (Sak 12:3) - Johnny Widell

Konung Davids palats funnet - Jerusalem Post

Kinesiska krigsskepp i medelhavet - CNN

Väckelse på Haiti - Korsets Seier Norge

Man förvunnen i jakten på Noas ark (Eng)

Ingrid får leva bland Malmös utslagna - SVT kanal5

Salka lämnar hotellet för Rosengård - SVT kanal5

Från jordbävningen i Christchurch New Zealand 23/2

Intervju med Journalist Bert Sundström efter överfallet i Kairo - Rapport 22/2

MP3: Undervisning av Daniel Viklund i Malmö - Bli som Jesus!

Sjunkhål vid Döda havet (Eng)

Radikala Islam vill ha världsherravälde - (Eng)

ALERT: 13.3 ppm of COREXIT found INLAND, near Florida border — Chemist says tests show “toxic solvent” 2-butoxyethanol that “RUPTURES red blood cells”...MUST READ! (Eng)

1000 tals döda bläckfiskar i Portugal (Eng) 25/1

Fiskdöd i Australien (Eng)

Paul Washer - En livsavgörande predikan (Svensk Text)

WEBTV Fadern.se - Roger Larsson Helande

One for Israel.org (Eng)

2 Miljoner döda fiskar i Maryland (Eng)

Massdöd av fåglar i Kentucky (Eng)

Tusentals fåglar föll ned döda från skyn i Sydamerika

Frälst och befriad från droger och ockultism! (Tyska) - Svensk text under video!

Paul Washer - En stark predikan till ungdomar (Svensk Text)

The True Gospel (Paul Washer @ VCY America Conference) (Eng)

Paul Washer - En stark predikan till ungdomar (Svensk Text)

The True Gospel (Paul Washer @ VCY America Conference) (Eng)

Betrakta dig själv efter att ha sett denna video (Eng)

Nick Vujicic: Ett liv utan armar och ben - CBN.com (Eng)

Jesus - Nytt Liv - 4 steg till Gud

Genesarets sjö i biblisk torka (Eng)

Bön om nåd för Kristen dömd till döden i Pakistan (Eng)

Elden fortsätter att sprida sig (Eng) - (Låt oss tillsammans hjälpa Israel med att be emot branden i Jesu Namn)

Europa kommer att resa sig upp emot Islam (Eng)

En tröstens sång Vilket löfte, vilken text…

Ökad antisemitism i Malmö

Kristallnacht- German pogrom of 1938 (Eng)

Netanyahu AIPAC 2010 Full Speech 1 Of 4 (Eng)

ATOM THREAT IN BIBLE CODES GLAZERSON PART 1

Hesekiel 38 - Gog och Magog (Eng)

Hesekiel 39 - Gog och Magog (Eng)

TV-Inter: Bränd av maneter - Dog - Var i himlen

Vittnesbörd om mirakulösa helanden - Gud förmår

David Wilkerson on the Emergent Church movement (Eng)

Hur Israeliska soldater räddar en palestinsk flickas liv. (Eng)

Rundtur med gammal brandbil
på Hököns marknad 2012.

Earth Changes - 2012 End of the World Predictions (Eng)

Gilad Shalit arrives at Tel Nof IAF base - You Tube

Rapport från Kinesiska muren om besök hos Lahufolket - Ljus i Öster

Här släpps den israeliske soldaten - SvD NYHETER 18/10
Geert Wilders: For six years I've to debate wearing a bulletproof vest

(google translation ;) - You Tube

Hjälparbetare om hur palestinierna använder sina barn - You Tube (Repris)

Direkt från Jerusalem - Sukkot - Lövhyddohögtiden 13-21 oktober

Israeli Cabinet Approves Shalit Deal - Arutz Sheva (Eng)

Video of Shalit's Parents: We Didn't Set the Price for Gilad - Arutz Sheva (Eng)

Hjälparbetare om hur palestinierna använder sina barn - You Tube 11/10

Judinna: Jag vänder aldrig tillbaks till Malmö - You Tube (Tyska med Engelsk text)

Se bilderna Burmas regering vill stoppa - DN.se 10/10

Känd rabbin avslöjar vem Messias är (SVENSK TEXT) - Aletheia

Video om finanskrisen del 1 , 2 , 3 - You Tube (Eng)

Återupprättad i kärleken till Jesus - Predikan av Daniel Viklund

Why Boats? - The Golden Report 1 okt 2011 (Eng)

Fatah: Säg inte åt världen att vi vill utplåna Israel - News that matters (Eng) 30/9 - 2011

Israels ambassadör: Nu är det upp till palestinierna att visa att man vill ha fred - Aftonbladet 30/9

Bibelverser förbjuds på kristet café i Storbritanninen - You Tube (Eng)

Israel - Ismael = Ingen fred - The Golden Report 27 sep.2011 (Eng)

Netanyahus tal i FN - You Tube (Eng) 24.09.2011

Obamas tal i FN - You Tube (Eng) 24.09.2011

Obs! Här kan ni se TV direkt från FN - Pastor Brian´s News (Eng) 23.09.2011

Gigantiskt sjunkhål öppnar sig i Virginia - The Washington Post NATIONAL (Eng) 23.09.2011

Att föra 23 personer till Kristus på en månad - HELA PINGSTEN (Eng)

Netanyahu says he'll address UN ahead of PA statehood vote - Binyamin Netanyahu (Eng) 15/9

En pojke som berättar om att han var i himlen. (Eng)

David Wilkerson: Profetiskt tilltal i den ekonomiska krisen - (Svensk Text)

Jotta A sjunger "Oh Happy Day" ...när han tvättade mina synder bort - Program Raul Gil.

Helvetet är nödvändigt - Tim Conway (Svensk text)

Gud varnar USA - You Tube (Eng)

Give Peace A Chance - YouTube (Eng)

Private Ride on Jerusalem's New Light Rail - Arutz Sheva (Eng)

Räddad från ett liv i andlig tomhet och droger! - Bob - Brisbane, Australien

Why Palestinians Want This Video Removed - United With Israel

[VIDEO] Jerusalem: 4000 Years in 5 Minutes - United With Israel

Ondskan i London - apg29 - 9 aug 2011

Kampen om Arktis - SVT Play Denna video finns tillgänglig t.o.m. ons 7 sep

Helgmålsringning med vittnesbörd om Jesus - SVT Play Denna video finns tillgänglig t.o.m. mån 5 sep

Mia skulle inte överlevt natten, men Jesus botade henne - apg29

Handikappad pojke blir helad av Guds kraft - apg29 (Eng)

Delia Knox Walking- Bay of the Holy Spirit Revival - apg29 (Eng)

Delia Knox walks on stage and sings at Bay of the Holy Spirit Revival - apg29 (Eng)

Cecelia Margules' Wings of Song a Metaphor for the Mashiach - Arutz Sheva News (Eng)

Helande mirakel - Roger Larsson You Tube

Helad från trombotiskt syndrom - Nyhem - You Tube

"Biblisk" gräshoppsplåga i Ryssland drabbar 20 Miljoner - July 7, 2011 Ryssland

Nigerian doctor brings Israeli health practices back home - The Jerusalem Post

11 yr Old Went to Heaven and Back, and Tells What He Saw! - 700CLUB

Karin, Diana & Elida missionerar under Almedalsveckan - Tidningen Dagen

Dödligaste tornadosäsongen hitills på 50 år i USA - CBS News

26 Juni, Nyhemsgudstjänst med Evie och Pelle Karlsson

25 Juni, Nyhemsmöte med Carl-Gustaf Severin

25 Juni, Nattmöte med Daniel och Paulina Brolin

22 Juni, Bibelstudium med Pelle Hörnmark

Många, stort, mycket! - Europakonferensen 2011

Intervju med profeten Doglas Lilley - Evangeliesenteret TV Norge

Mission Jesus - Predika evangelium, bota de sjuka... Matt 10:7-8

The Story of Aharon Karov - News Arutz Sheva TV, Friday, June 10 2011

BORÅS PANNKAKSKYRKA - Outreach varje fredag kl 22 -
Vi håller till i Café Källans lokaler som drivs av Frälsningsarmén - Bed för dom!

Fokus Israel Nyheter - 2011-05-12

Anden kommer, kyrkan går - Helt underbar predikan av Joakim Lundqvist

Hva ♥ Jesus? - Gå Ut Senteret Norge

Edward John - on Life Today - Part 1 - (Eng)

Edward John - on Life Today - Part 2 - (Eng)

Ge inte upp! Del 1 - David Wilkeson

Ge inte upp! Del 2 - David Wilkerson

Förföljelsen i Kina - CNN

159 000 kristna mördas varje år i världen - Holger Nilsson

Ett brådskande budskap - David Wilkerson

Obama bekräftar: Bin Laden är död - Arutz Sheva TV 2/5-2011

Följ livesändningarna efter beskedet om Bin Ladens död - Expressen TV

USA skakas av värsta tromberna på 85 år - Aftonbladet Bildspel 1/5

Khaddafis son dödad i Natoattack - DN.se 1/5

Jättehagel o Tornados i Texas - CBS News 30/4

av Gary Wilkerson Today - (Eng) 29/4

"Korset och Stiletten" 14 Videoklipp - David Wilkerson (Eng)

Ett utdrag ur boken "Synen" - David Wilkerson marcusförlag.se

Wilkerson och apatin i svensk kristenhet - 29/4

NÄR ALLA MEDEL HAR MISSLYCKATS - David Wilkerson sista Betraktelse - 29/4 -2011 (Finns på eng. längre ned)

David Wilkerson omkom i natt efter trafikolycka - DAGEN 28/4

Pastor David Wilkerson plötsliga bortgång onsdag 27 april, 2011.

WHEN ALL MEANS FAIL - David Wilkerson Today Wednesday, April 27, 2011

Min Jesus lever - Bröderna Samuelsson

Vi frågade Jesus? - gus.no Norge

241 tornados på 3 dagar i USA - AccuWeather.com

Ny video från katastrofens Japan - Mashable

Death Penalty Unlikely for Itamar Massacre Terrorists - Arutz Sheva TV

400.000 kan få cancer av olyckan i Japan - April 14, 2011 by The Extinction Protocol

Miracle Patient ‘Trembles” after Release from Hospital in Israel - Arutz Sheva TV

Netanyahu Warns: Iran is Accelerating its Nuclear Program - Arutz Sheva TV

National Religious Students Help the Needy - Arutz Sheva

Nanny who saved Israeli boy during Mumbai attack honored in Israel (Eng)

Israelisk TV om Antisemitismen i Sverige 2010 (Eng)

En saudisk expert om barnäktenskap

Nanny who saved Israeli boy during Mumbai attack honored in Israel (Eng)

Israelisk TV om Antisemitismen i Sverige 2010 (Eng)

Gaza: 450 pedofiler får en brud....Jesus, hjälp dessa barn!!!

En saudisk expert om barnäktenskap

Isblock stort som Bermuda har brutits loss på Grönland (Eng)

Israel kan ha funnit flera miljarder fat olja utanför Haifa (Eng)

Bill var pojken som ingen ville hjälpa - INBLICK.se

En profetia om de ryska judarnas ankomst till Sverige - Bo Lundin 1994

Israel, That Tiny Strip of Land - How Does It Survive?

Wake Up Benei Israel!!!

Cindy Jacobs varnar för att en ekonomisk katastrof är på väg

"Synen"- Läs den igen! - Högaktuell bok - Wilkerson David

Ungdomar i lovsång på det stora torget i Budapest (Eng)

234 New Olim: Meet the New Immigrants(Eng)

Peter Hitchens, en av Englands mest kända journalister och Ateister har blivit Kristen.... (Eng)

Bränd av maneter - Dog - Var i himlen

Kongos kvinnor - männens slagfält
Netanyahu Warns UN Against Accepting Goldstone Report (Eng)

Naturgasfyndigheter värda miljarder gör Israel till energiexportör


Fastighet i HÖÖR säljes - med 2 fritidshus, fristående kontor och 2 uthus - Min hemsida
FASTIGHET: Hemnet och Svensk Fastighetsförmedling
http://www.hemnet.se/bostad/fritidshus-5rum-bokeslund-hoors-kommun-bokeslund-folke-svens-vag-19-6702696

'Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor......och vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av att göra vad som är gott.' Titus 2:11-14

'Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig....' Titus 3:4-7
https://www.facebook.com/marianne.landin?fref=ts