KONTAKT

BARN

GUDS UNDER

KYRKA

BIBEL

BÖN

ISRAEL

HIMLEN

HELVETET

TIDENS
TECKEN

PROFETORD
till Sverige!

PROFETIOR-
DRÖMMAR

TRAKTATER

BIBELHÄFTE

TV-RADIO TIDNINGAR

SÅNGER

FILM

MARIAS blogg


Jesus
älskar dig!

Jesus.se


Jesus är vår räddning!

Vad har hänt?

JESUS-filmen
på många språkLjudbibeln
LYSSNA ONLINE!

norea SVERIGE
LYSSNA ONLINE!

Tryck "Bibel"

DAVID WILKERSON
DEVOTIONS
(Eng)
MISSION.DK


Missing People
SwedenSexuellt utnyttjade Barnhttp://www.hjalplinjen.se/


Sökmotor-
Bing


Eniro-karta m.m

SMHI
OSBY

SJ-tågtider

BLOCKET Osby


Hitta
kyrka/församling:

-Kyrktorget

1177 SKÅNE


DOKTORNCHEKLISTA
SÅ KLARAR DU
ELAVBROTT


BELYSNING

* Exstra säkringar
* Ficklampa
* Batterier
* Stearinljus
* Lyktor (+ ev. lampolja)
* Tändstickor/Tändare
* Batteridrivna lysstavar

VÄRME

* Reservkamin
..
(fotogen- eller gasol)
* Bränsle till kaminen
* Sovsäck
* Filt
* Liggunderlag
* Isoleringsmaterial
* Tätningslister
* Värmeljus

* MAT

* Reservmat (torrfoder &
...helkonserver)
Sprit eller gasolkök
Bränsle till reservköket

VATTEN

Dunkar/hinkar

HYGIEN

* Hygienartiklar
* Husapotek
* Våtservetter
* Toalettpapper
* Plastpåsar/sopsäckar

INFORMATION

* Batteriradio
* Batterier till radio*

Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder .... då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

1 Thessalonikerbrevet 4:16-18
Hemsidan är fylld av Länkar - Klicka!...Se!...Hör! ... (Sidan visas bäst i "Mozilla Firefox")

KANAL 10
ASIA
VISION SVERIGE VISJON NORGE
ISRAEL TV7 NEWS (Eng/Sv)
SVERIGE - FINLAND - ESTLAND
ISRAEL LIVE NEWS (Eng)
(Om du har en mus med rulle, så kan du reglera sidstorleken. Håll Ctrl nedtryckt samtidigt som du drar rullen åt dig,
då blir sidan mindre. Om du drar rullen ifrån dig, då blir sidan större. (Eller tryck på + eller - när du trycker på Ctrl)

KRISINFORMATION ..... /..... Krisinformation.se Din ingång till myndigheternas krisinformation


Min trygghet i Gud:

Varje dag när jag vaknar, är Gud hos mig.
Om jag inte vaknar, är jag hos Gud.
......................................................... ...ett Ord för Dagen - UCB MEDIA
Läs Johannes 14:1-6


NYHETER och REPORTAGE .............Översätt
.......,.. .........................................

ISRAEL TV7 NEWS (Eng/Sv)
NYHETER (Sv från Finland)

Vad händer i Mellanöstern idag? (Eng/Sv)

ISRAELNYHETER Daniel Brunell (Sv/Eng)

NYHETER från ISRAEL Paul Widén (Sv)


Människosonens återkomst - Vår befrielse närmar sig - Vi har väl olja i vår lampa?

"Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och
vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då
ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft
era huvuden, för er befrielse närmar sig."
 Lukas 21:25-28

"Som det var i Noas dagar, så ska det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och
drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte
bort dem alla - så ska Människosonens ankomst vara." Matteus 24:37-39

"Då ska Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens
moln med makt och härlighet. MED STARKT BASUNLJUD SKA HAN SÄNDA UT SINA ÄNGLAR, och de ska samla hans utvalda
från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra." Matteus 24:30-31

Jesus kommer mycket snart!


VIDEO: God's Love letter for you...(worth watching) (Eng)
VIDEO: Sångaren Edward John talar om Mirakler Intervju från Kanal10
VIDEO: Kristna araber sjunger lovsång (Arab/No)
FILM: Vägen till Emmaus 32 min (Eng)
VIDEO: En VARNING till den kristna församlingen Mycket viktigt! Steve Hill (Eng/Sv)
LÄS: Guds villkorslösa kärlek som förvandlar våra liv Mikael Walfridsso

LÄS: Den yttersta tiden! ... / ... Jesus kommer snart! - med många blogginlägg av Mikael Walfridsso

VIDEO: David Wilkersons profetia till Sverige - Ännu mer aktuellt i dag 2015(Eng/Sv)

VIDEO: Birger Skoglund - Profetiskt syn över Sverige (9,19 min)

VIDEO: Bönesång "Förbarma Dig över landet!" Evie & Pelle Karlsson

LOVSÅNGSVIDEO: Worthy Is The Lamb - Brooklyn Tabernacle Choir (Eng)

TRAILER: En trailer av filmen "Father of Lights" som visar Guds mirakulösa kraft (Eng)
Filmen går att beställa från Sjöbergs förlag med svensk text

FILM: Mer än en dröm - Vittnesbörd (Eng/Sv)
VIDEO: Slutord till vittnesbördet (Eng/Sv)

DRAMA: GE INTE UPP, OM DU KOMMIT BORT FRÅN JESUS. HAN ÄLSKAR DIG! och vill hjälpa dig....

VIDEO: "Mycket Viktigt!" Vederkvickelsens tid - Birger Skoglund - Konferens 2016

MYCKET VIKTIGT: En signal om finanskrasch? Rune Johansson

LÄS: FN kan snart ta över Internet Den yttersta tiden - Mikael Walfridsson

O.B.S! Jag flyttar en del efter hand till ARKIV långt ner på sidan!


"Just nu lider massor av barn och ungdomar över hela världen (också i Sverige) av våldtäkt, incest och grov sexuell förnedring.
Både fysiskt och psykiskt blir de tvingade redan som riktig små av en nära släkting, granne eller kompis m.m. eller på en bordell.
Jag gråter och ber och kräver att detta ska upphöra. Barnen blir nedtystade och kan inte försvara sig mot dessa övergrepp. Vår
värld använder barnen som en förbrukningsvara för att tillfredsställa sina egna begär. På bordellerna måste de ta emot upp till
30 övergrepp per dag. Det är vidrigt! Vilken smärta!
Love Nepal gör ett enastående arbete.

Vill ni hjälpa mig att fortsätta hålla dessa barn och ungdomar upp inför Herren och be om befrielse och att dessa förövare får
sin dom och att allt kommer fram i ljuset!!!

Barn är en Guds gåva och en välsignelse.

Jesus sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som
inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och
välsignade dem." Markus 10:14-16

"Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och
bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför! ...
...Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte.
Matteus 18:6-10VIDEO: Hoppet om löfteslandet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (Eng/Sv) 25 min

VIDEO: Birger Skoglund - I den profetiska vågskålen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, (Varje avsnitt 30 min)

VIDEO: Kungadömets Vind - ISRAEL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, (Fin/Sv) HIMLEN TV7

VIDEO: Israels Berg - Följ med på en böneresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, (Fin/Sv) HIMLEN TV7

VIDEO: Israel talar Avsnitt 17 - 220 (Fin/Sv) HIMLEN TV7

VIDEO: Klarsyn - Vägen till väckelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, (Sv) HIMLEN TV7

VIDEO: Klarsyn - Katolicism kontra evangelikal kristendom 1, 2, 3, 4, 5 Stig AndréassonKristus är trons grund

"Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och
inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla
härskare och makter.

I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och
begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft , han som uppväckte honom
från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han
har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika
fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på
korset." Kolosserbrevet 2:8-15Käre Jesus hjälp oss när nöden kommer!

"Hur kan Herren lära oss be, om icke genom nöd...?" Job 36:19

"...för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och
inte heller ska komma." Matteus 24:21

"Varken deras silver eller deras guld ska kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld ska hela jorden
förtäras.
En ände, ja, en ände med förskräckelse ska han göra på alla jordens inbyggare." Sefanja 1:18

"Lyssna nu, ni som är rika! Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. Er rikedom är rutten och era kläder är malätna.
Ert
guld och silver rostar, och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna.”
Jakobs brev 5:1-3

"Ägodelar hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden." Ordspråksboken 11:4


"Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda
vägar,
då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land." 2 Krönikeboken 7:14

1) Om vi ödmjukar oss. 2) Ber. 3) Söker Guds ansikte. 4) Omvänder oss.
DÅ SKALL GUD...
Höra oss från himlen - Förlåta våra synder - Skaffa läkedeom åt landet.


Filipperbrevet 2:8-11 "När Jesus till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden,

döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn
alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern
till ära."

1 Korintierbrevet 1:8 "Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft."

"Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor......och vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda

fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk,
uppfyllt av iver att göra vad som är gott." Titus 2:11-14

"Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss inte därför att vi gjort några
rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig...." Titus 3:4-7

"Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång." Jesaja 12:2


Jesus har uppstått ur graven.


"Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen , gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven.
 Då blev
det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den.
Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.


Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som
han har sagt! Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han
går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det."


De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.


Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem . De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem:
"Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig."
 Matteus 28:1-10


ARKIV

LÄS: Cancern försvann: ”Kände värmevåg genom kroppen”Världen idag
VIDEO: Re-Formation - Våra andliga vapen 2017-1-05 - Himlen TV7 (Sv)
VIDEO: Uppståndelse, världsvid kaos och Antikrists framträdande Den yttersta tiden - Mikael Walfridsson
facebook: I AM ONE FOR ISRAEL Ministry (Eng)
VIDEO: Eskil Bränner Sprit
LÄS: Döda havet profetia har påbörjat sin uppfyllelse Den yttersta tiden - Mikael Walfridsson
Vad har hänt? Lukas 21:11-33 - En uppenbarelse om församlingens bortryckande av Olav Rogde från 1952
VIDEO: Pastor vittnar inför FN:s generalförsamling om hur han varit död i 45 min. uppväckt
från de döda! och hur Gud t o m tog bort genen för hjärtsjukdom ut ur varje enskild kroppscell. Jesus lever och
gör det OMÖJLIGA möjligt. Glory!!!! (Eng)
INBLICK: Efter 14 år i rullstol kan Kenneth hoppa och springa
VIDEO: Samtal med Nicky Cruz (Sv.Text)
VIDEO: En övernaturlig Guds ledning - Edward John Kanal 10
FN: Var tionde flicka sexuellt utnyttjad - 5/9 2014 (Sv)
Vi måste gå emot denna andemakt i bön till Gud och förhindra på alla sätt, för det är helt oacceptabelt!
VIDEO: Jerusalem! - Sång av Ofra Haza ....Med underbara bilder från Jerusalem
Det finns ingen stad på jorden som är så starkt förknippad med det judiska folket som Jerusalem
VIDEO: Om fred mellan Israeler och Palestinier - (svensk text) Stå med i bön!
FILM: En film om Jesus - Mycket bibeltrogen presentation av Lukas Evangelium (Eng)
VIDEO: Från album: Sånger om himlen - Einar Ekberg
VIDEO: Netanyahus underhållande tal i FN - 22 sept. 2016 (Eng)
VIDEO: BÖNERAPPORT: Upprop till bön och fasta för Israel Be med Psaltaren 83
LÄS: 15 januari samlas 70 länder för att dela Israel - Mikael Walfridsson
VIDEO: FRI FRÅN ÅNGEST, DEPRESSION OCH ALKOHOLPROBLEM! (Sv)
VIDEO: Vad Gud kan göra genom två enkla redskap som vill tjäna honom (Eng/Sv)
VIDEO: Samu - Våldet gav vika
VIDEO: Underground C - Många frågor som ungdomar ställer får svar! 1, 2, 3, 4,
(5 -åldersgräns: från 11 år), 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, (Fin/Sv)
VIDEO: Messias folk återvänder till Israel Avsnitt 40 (Fin/Sv) HIMLEN TV7
VIDEO: Guds rike närmar sig Avsnitt 29 Kungadömets vind (Eng/Sv)
VIDEO: Tre orsaker till att vara uppmärksam på Israel Chuck Cohen (Eng/Sv)
VIDEO: Vem är antikrist och varifrån kommer han? Walid Shoebats (Eng/Sv)
VIDEO: Isik Abla upplevde våld i barndomen och i äktenskapet, men fann Jesus (Eng/Sv)
LÄS: Bangladesh - ett land i väckelse - Mikael Walfridsson
VIDEO: Emanuel Minos: Profetier om endetiden från Evangeliesenterets landsstevne Østerbo 2000 Norge
Mikael Walfridsson: Platser där tron kostar mest 16 mars 2016
Lars Adaktusson: ”De allra flesta som förföljs för sin religion är kristna” DN Debatt
VIDEO: Hjärtat av det bibliska Israel (Eng)
FILM: Barnen från Frostmofjället
En gammal kristen film om hur det var när vårt land levde i fattigdom
VIDEO: Så säger Herren : Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem HIMLEN TV7
VIDEO: Emanuel Minos Kristi återkomst
VIDEO: Dan Johansson - inför tidens avslutning Aktuellt nu!
"Om vi bekänner våra synder, är han (Jesus) trofast och rättfärdig, så att han förlåter
oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." 1 Johannes brev 1:9

Jesus Kristus talar till oss:

Allt är förlåtet och glömt, mitt barn!
Allt är förlåtet och glömt!
Dina synder som plågat dig så,
blev förlåtna på Golgata!